Group Blog
 
All Blogs
 

ใจเขาใจเรา....พื้นที่ปัญหา....พื้นที่เปี่ยมไมตรี

ปัจจุบันเขาพระวิหารกลายเป็นสัญลักษณ์ของหลายๆกรณีในด้านลบ ทั้งทางการเมือง ลัทธิชาตินิยม ลัทธิปลุกกระแสและกลยุทธ์การทำร้ายกัน..... เป็นการพยายามเปลี่ยนบริบทของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์อย่างเขาพระวิหารเป็นสัญลักษณ์ของความเลวร้ายที่ทำให้ทั้งคนสองชาติและคนในชาติเกิดความขัดแย้งกัน ทั้งด้วยความตั้งใจของผู้ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมอย่างกลุ่ม^^^^และเขลาเบาปัญญาอย่างฝ่าย>>>> (ขอโทษที่เว้น^และ> เพราะไม่ประสงค์เอ่ยนาม เนื่องจากเป็นความเห็นส่วนตัวที่ไม่ได้อิง.....คุณธรรม?????)
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่มีนัยมากกว่าก็คือปัญหาพื้นที่ทับซ้อนซึ่งอยู่รอบๆบริเวณเขาพระวิหาร..... แน่นอนเราคนไทยก็เชื่อว่าบริเวณนั้นคือแผ่นดินของเรา (ซึ่งก็รวมถึงเขาพระวิหารด้วย) แต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเพื่อนบ้านชาวกัมพูชาก็มีความเข้าใจว่าเป็นแผ่นดินของเขาด้วยเช่นกัน..... ปัญหาที่เกิดนั้นเราทราบกันดีว่าเกิดจากลัทธิล่าอาณานิคมซึ่งพวกฝรั่งเศส(ในสมัยก่อน) เป็นผู้ก่อ และคงเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเพราะปัญหานั้นมันกลายเป็นประวัติศาสตร์และถ้าถามคนฝรั่งเศสในปัจจุบัน เขาก็อาจไม่เห็นด้วยกับความเลวร้ายที่บรรพบุรุษของเขาได้ก่อไว้...... สิ่งที่สำคัญกว่าและเราน่าจะคิดทำกันก็คือหาทางหาวิธีที่จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่กลายเป็นชนวนความขัดแย้งต่อไป....
อย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทั้งรัฐบาลของเราและเพื่อนบ้านจะไม่หาข้อยุติด้วยการใช้กำลังทหาร เพราะเป็นวิธีที่รับรองได้ว่า”ไม่ใช่หนทางการแก้ปัญหาและเกิดข้อยุติได้ ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ตาม” การเจรจาคือทางออกที่ดีและเป็นเพียงทางเดียวที่จะหาข้อยุติที่แท้จริงได้ เพียงแต่ว่าจะมีแนวทางและวิธีใดเท่านั้น..... ซึ่งก็เป็นได้ ตั้งแต่แบ่งพื้นทีกันอย่างที่ต่างฝายก็ยอมรับกัน (แต่คงจะยาก...”อย่างยิ่ง”) หรืออาจมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อื่นทดแทนรวมถึงการยอมจ่ายเป็นตัวเงิน เป็นต้น...... ก็สุดแท้แต่ว่าเราจะหาวิธีใดและมีจุดยืนกับการแก้ปัญหาตรงไหน..... อย่างไรก็ตาม หากเราจะคงจุดยืนว่านี่คือ”แผ่นดินของเราและยังไงก็ต้องเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียว” นั้น คงต้องพยายามมีการปรับทัศนคติกันบ้างเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากยุคจักรวรรดิ์นิยม ที่ไม่มีขื่อมีแปรอย่างในสมัยก่อน......
จริงๆแล้วมีข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ไม่ได้มีการพูดต่อยอดเป็นกระแสให้ยอมรับกันในสังคม... ก็คือความเห็นที่จะทำให้บริเวณพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ซึ่งเท่าที่ได้ยินครั้งแรกก็มาจากความเห็นของคุณปองพล อดิเรกสาร ซึ่งเป็นข้อเสนอที่น่าจะคำนึงถึงที่จะทำให้ทั้งสองชาติมีบริเวณที่เป็นเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่อยู่ในอธิปไตยของเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยมีข้อตกลงอย่างเช่นไม่มีใครสามารถไปอยู่อาศัยได้…....และอาจใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาความรู้ รวมถึงเป็นบริเวณพักผ่อนท่องเที่ยว เป็นต้น ก็จะทำให้พื้นที่ผลประโยชน์ร่วม.... ซึ่งตอนนี้ก็มีมรดกโลกอย่างเขาพระวิหารและจะมีมรดกโลกในส่วนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในฝั่งไทย......ที่จะมีการขอจากยูเนสโกต่อไป (และน่าจะได้รับการรับรองแน่ๆ) ประกอบรวมกันอยู่........การที่บริเวณนี้มีพื้นที่ผลประโยชน์ร่วมกันด้วย ก็จะเป็นเรื่องน่ารักมากอย่าง (ยิ่ง) เพราะจะทำให้บริเวณนี้"ไม่เป็นเพียงมรดกของโลกที่ประกอบไปด้วยเพียงวัตถุและสถานที่ (เท่านั้น) แต่จะเป็นสัญญลักษณ์ของโลกที่แสดงถึงจิตใจและความรักในมิตรไมตรีระหว่างประชาชนสองชาติซึ่งจะกลายเป็นตัวอย่างของผู้คนในส่วนอื่นของโลกต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะกลายเป็นมรดกโลกที่สำคัญที่สุดในอนาคตก็เป็นได้" เนื่องจาก......????
ถ้าเรามีจุดยืนแห่งการรู้จักรักสงบ (ดั่งเพลงชาติ) ซึ่งรักที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ (win-win situation) กับผู้อื่น......แทนที่จะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข้อขัดแย้งที่หาจุดจบไม่ได้สักที ก็จะทำให้เกิดผลประโยชน์ที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ความเอื้ออาทร และอิ่มเอิบได้ด้วยความสุขทั้งกับตัวเราและคนอื่นๆที่รับรู้ และยังทำให้บริเวณผลประโยชน์ร่วมกันนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าอย่างหาที่เปรียบ...เทียบไม่ได้...... หากลองวาดภาพว่ามีคนรุ่นหลังที่ห่างจากเรานี้ไปสักยี่สิบปีหรือคนต่างชาติต่างท้องถิ่นได้อ่านข้อมูลว่าเราแก้ปัญหาขัดแย้งที่จะเป็นชนวนของความเลวร้ายที่ทำให้ทั้งคนสองชาติและคนในชาติเกิดความขัดแย้งกันจนอาจมีการเข่นฆ่าทีทำให้ตายกันไปข้างหนึ่งให้กลายเป็นสถานที่แห่งความฝันอย่างเพลง "อิเมจิน" ของจอนห์ เลนนอน ที่จะทำให้หัวใจของเราเข้ากันได้ (compatible) กับจิตวิญญาณที่รักสันติ.......ได้อย่างบริบูรณ์ในที่สุด.....(คงไม่เวอร์ไปนะ)
 

Create Date : 31 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 6 สิงหาคม 2551 18:16:34 น.
Counter : 258 Pageviews.  

เหตุผลความยุติธรรมจากการทำงานของศาล...เรื่องน่าหัวเยอะอีกเรื่อง

เชื่อมากขึ้นว่า......บ้านเมืองเข้าขั้นวิกฤติ...... เสียดายจริงๆ ที่เราไปไม่ถึงจุดหมาย......... คุณทักษิณคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราหลงทาง ทั้งๆที่จริงแล้วคุณทักษิณมีคุณสมบัติที่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถและที่สำคัญคือ”กล้าทำ” เสียดายที่ท่านไม่สามารถทำให้เพื่อนร่วมชาติส่วนหนึ่งไว้วางใจ และทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นทุกที...... ความขัดแย้งต่างๆนี้ เมื่อหันหน้าไปพึ่งศาลฯ ก็กลับกลายเป็นสถาบันที่สร้างความเคลือบแคลงใจมากขึ้นในหลายกรณี ยิ่งเพิ่มความขัดแย้งให้กับเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ต่างฝ่ายกันให้มากขึ้นซะอีก…… (คดีฆ่าคนตายก็สามารถรอดได้ หากอาวุธที่ใช้หาไม่พบ)…. คดียุบพรรคก็มีผลตัดสินย้อนหลังได้…… ที่ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าหากท่านตัดสินเอาผิดกับเฉพาะคนผิด(ตามรูปคดี) ก็น่าจะสร้างความรู้สึกที่ยอมรับจากฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเก่ามากขึ้นและไม่ทำให้กลุ่มพันธมิตรเหิมเกริมอย่างทุกวันนี้จนยึดที่สาธารณะมาประกอบหาผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวได้อย่างชิวๆ...........คดีเขาพระวิหารก็ไม่อยู่กับร่องกับรอย ไม่คำนึงถึงความจริงและตรรกะการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งที่การแถลงการณ์ร่วมถือว่าเกิดผลดีกับประเทศมากกว่า (แถลงการณ์ไม่มีผลกับการตัดสินของกรรมการมรดกโลก) เนื่องจากเป็นการแถลงรับรู้ร่วมอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นหลักฐานได้ว่ากัมพูชาจำกัดเขตของเขาในการขอให้เขาพระวิหารเป็นมรดกโลก..... ซึ่งเชื่อได้ว่าจะเกิดผลดีกับการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนได้ในอนาคต.......ถ้าผู้พิพากษาจะหัดเรียนรู้ที่จะมองการณ์ไกลบ้าง ????
การทำงานของศาลที่ยกมาพอเป็นสังเขปนี้ พอมีคนสงสัย....... ประธานศาลฏีกาก็ให้เหตุผลน่าสน(หัว)ใจว่า “ศาลต่างก็ทำหน้าที่ได้ดีมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม” โดยให้เหตุผล (ตามที่เป็นข่าว) ว่า “ผู้พิพากษาต่างก็ถวายสัตย์ฯแล้ว จึงกล่าวได้ว่าผู้พิพากษาต่างก็ยึดถือความถูกต้องยุติธรรมในการตัดสินคดี” ฟังดูแล้วรู้สึกน่าหัวเยอะ (ผสมปนกับความหดหู่) ที่คนระดับประธานศาลฏีกาให้เหตุผลได้เพียงแค่นี้ เพื่อจะพยายามทำให้เพื่อนร่วมชาติให้ความเชื่อถือการทำงานของศาลที่ผ่านๆมา เพราะแม้แต่รัฐมนตรีที่บริหารประเทศต่างก็ถวายสัตย์ฯ กันทั้งสิ้น แต่เราก็พบว่ามีพฤติกรรมหน้าไหว้หลังหลอกกันได้ทั้งนั้น....... ถ้าคนระดับผู้พิพากษาอย่างประธานศาลฏีกายังไม่สามารถหาเหตุผลหรือตัวอย่างที่มีตรรกะเพื่อให้เพื่อนร่วมชาติให้ความเชื่อถือในการทำงานของผู้พิพากษาที่ผ่านๆมา (อาจเนื่องจาก “ไม่มี”)...... แล้วเรายังจะหวังพึ่งศาลท่านได้จริงหรือ
ในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ….เราน่าจะหวังพึ่งตัวเองเป็นสำคัญ.......ก่อนที่จะเชื่อหรือทำอะไรก็ควรฟังและศึกษารอบด้านมากกว่าที่จะฟันธงเชื่ออะไรไปก่อนแล้วหาเหตุผลสนับสนุนทีหลัง....เราควรยอมรับว่ามนุษย์ทำผิดได้แต่ไม่จำเป็นต้องมีสันดานดิบเสมอไป...เราต่างก็ดำเนินชีวิตถูกผิดคละเคล้ากันได้อย่างที่ปถุชนต้องเป็นกัน....และเมื่อเราได้บทเรียนก็ควรหยุดทำผิดอย่างซ้ำซาก และเลือกที่จะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง...อย่าให้เกมส์การเมืองที่เขาใช้เล่นกัน......มาชี้นำและปั่นหัวเราอย่างขาดสติ....อย่ายอมเป็นเครื่องมือให้เขาต่อไปเลย

.........ฟังมากๆ....... สังเกตุตรวจสอบกันให้ลึกซึ้ง.......แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยใจเป็นธรรมให้มากพอ....บ้านเมืองย่อมมีทางออกให้พ้นทุกข์เพื่อมุ่งหน้าหาความภาคภูมิใจได้ในที่สุดหรอกน๊า
 

Create Date : 15 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2551 18:16:44 น.
Counter : 333 Pageviews.  

ก่อม็อม...วิชาชีพพิพาก....ธุรกิจและปริญญาบัตรจากสถาบันการเมืองแห่งชาติพันธมิตร

ความไม่สบายใจสืบเนื่องจากปัญหาบ้านเมืองที่ต้องยอมรับว่าเกิดจากการที่กลุ่มคนบางกลุ่มก่อขึ้นมาโดยเฉพาะการชุมนุมในรูปแบบต่างๆของกลุ่มพันธมิตร ทำให้หลายคนถามตัวเองและคนรอบข้างว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นความสงบสุขและอยู่ดีกินดี พร้อมกับพัฒนามองไปข้างหน้าบ้างไหม วันนี้เราหมักหมมตัวเองอยู่กับอดีตและถูกเหวี่ยงกลับไปกลับมาดั่งขี้ฝุ่นติดลมที่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง ถูกชี้นำทั้งจากสื่อ จากรัฐและจากม็อม สภาวะตอนนี้โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจจากผลของธุรกิจพลังงานก็เป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆตามลำดับที่ยากจะแก้ไขอยู่แล้ว.....ก็น่าเห็นใจรัฐบาลอยู่เหมือนกัน เพราะท่านยังน่าจะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองอย่างน้อยก็น่าจะสักปี หรือสองปี แม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามีรัฐบาลขี้เหล่อยู่บ้างก็ตาม.... จริงๆแล้วเรา(รัฐและประชาชน) น่าจะมีความสามารถสู้กับปัญหาต่างๆได้ดีกว่านี้ ถ้ากลุ่มม็อบจะมีแนวทางดำเนินการที่เข้าใจความเป็นไปและความเป็นจริงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ดีขึ้นมากกว่าการคิดเรื่องการเมืองแบบใหม่....ถ้าท่านคิดว่าเป็นรูปแบบที่ดีจริง ก็น่าจะคิดรูปแบบให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเผยแพร่โดยวิธีที่”สงบ” สง่าผ่าเผยพร้อมๆกับหาวิธีการศึกษาทดลองดูว่าจะนำมาใช้ได้จริงหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องก็น่าจะพร้อมที่จะรับไปศึกษาต่อยอดให้ได้ แทนที่จะชุมนุมยืดเยื้อสร้างประเด็นและรอประเด็นใหม่ๆเพื่อสร้างกระแสแทรกนำผลประโยชน์(แอบแฝง)บางอย่าง เพราะอดเชื่อไม่ได้ว่าการชุมนุมยืดเยื้อนี้ก็เพื่อ”สร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ” ของแกนนำบางท่าน โดยเฉพาะคุณสนธิที่ใช้เหตุการณ์ชุมนุมก่อม็อมนี้ เป็นรายการการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ (reality show) อย่างที่นิยมกันในหลายรายการธุรกิจโทรทัศน์และเคเบิล การชุมนุมของพันธมิตรเพื่อออกรายการ ของ ASTV แล้วเก็บค่าดูในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการขอบริจาคจากผู้ชมคนไทยโดยเฉพาะในต่างประเทศเป็นแผนการธุรกิจที่แยบยลของคุณสนธิ...... แต่เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่ “ชุมนุมก่อม็อมปิดถนน” โดยอ้างเหตุผลเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย คุณสนธิใช้การเคลื่อนขบวนไปตามสถานที่ต่างๆพร้อมการกำหนดวันสร้างวิกฤตหลากหลาย.... ก็ล้วนเป็นรูปแบบของรายการธุรกิจเรียลลิตี้โชว์ ที่ต้องหาทางสร้างกลยุทธ์เพิ่มความตื่นเต้นให้กับผู้ชมตามแต่โอกาส เพราะหากชุมนุมที่ท้องสนามหลวงเพียงแห่งเดียวก็คงยากที่จะสร้างเรตติ้งได้.... ต้องยอมรับจริงๆว่าคุณสนธิเป็นนักธุรกิจสื่อที่เห็นแก่ได้เกินคน......จริงๆแล้วการแสดงออกตามสิทธินั้นไม่ควรเบียดเบียนสิทธิของผู้อื่นทั้งในด้านกฎหมายและสำนึกแห่งคุณธรรม แต่การนำการชุมนุมมาเป็นกลไกทางธุรกิจด้วย ถือเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมอย่างยิ่ง....การชุมนุมของพันธมิตรดูจะกลายเป็นอาชีพของคนหลายๆคนรวมทั้งคุณสุริยไสย ที่หลายๆคนสนใจจริงๆว่ามีอาชีพอะไรที่เป็นประโยชน์กว่านี้บ้างไหม..... ถ้าเราไม่มีมาตรการที่จะจัดการกับการทำธุรกิจแบบนี้โดยการใช้ข้ออ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพ(ที่เกินขอบเขต) เราก็คงต้องเดือดร้อนกันโดยส่วนรวมต่อๆไป(ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ)อย่างไม่มีวันสิ้นสุด....จนเป็นไปไม่ได้ที่จะมีโอกาสแลไปข้างหน้าและหลุดจากการเป็นแค่ขี้ฝุ่นในกระแสลมวนจากการสร้างม็อบที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะต่อๆไปการก่อม็อมก็สามารถใช้เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อย่างดี ตั้งแต่ตำแหน่งบุคลากรรักษาความปลอดภัย แรงงานในระดับต่างๆ ผู้จัดการกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่รวมถึงแกนนำม็อม สามารถใช้เป็นโอกาสในการทำมาหากินได้เสมอๆในทุกประเด็นร้อนของสังคม ไม่ต้องไปเร่ขายของข้างถนนให้เทศกิจวิ่งไล่จับอีกต่อไป.....การเอาที่สาธารณะอย่างท้องสนามหลวงมาชุมนุมเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายพออยู่แล้ว แต่การปิดถนนชุมนุมเป็นเวลานานๆอย่างในขณะนี้ ยิ่งเป็นเรื่องที่สุดยอดเกินความเลวร้ายของสังคมที่เราจะต้องมีมาตรการปลดวิบากกรรมนี้ซะทีนะครับ....”ท่านผู้พากษา” ผู้เป็นที่พึงพิงความยุติธรรมของประชาชนส่วนใหญ่ในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งคนดีๆอย่างพลตรีจำลองที่ท่านกำลังถูกเขาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำธุรกิจมหันตภัยนี้
 

Create Date : 07 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 7 กรกฎาคม 2551 14:58:23 น.
Counter : 251 Pageviews.  

อย่างงี้..ยังไงก็ต้องไม่ออก

ไม่ว่ารัฐบาลคุณสมัครจะเป็นอย่างไรและบริหารบ้านเมืองได้ดีเพียงไหน ผลที่สุดของผลงานจะเป็นตัวชี้วัดตามระบอบ...ประชาชนจะประเมินในการเลือกตั้งหรือขอถอดถอนหากจำเป็น..... แม้ว่าราษฎรวัยเยาว์อย่างเราจะไม่ค่อยชอบท่าน (ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยกว่ากลุ่มพันธมิตร) แต่วัยเยาว์จะเอาใจช่วย และขอฝากหน้าที่ที่สำคัญ (อย่างมหาศาล) ที่รัฐบาลคุณสมัครต้องทำให้ได้ ก็คือ “ต้องไม่ลาออก” (เข้าทางล่ะสิ.....) เพื่อดำรงวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอยู่ให้ได้..... ถ้ารัฐบาลยอมลาออก การวนเวียนของวัฎจักรที่น่าอดสูจากการประท้วงแบบพันธมิตรก็จะเติบโตและสร้างความเดือดร้อนต่อๆไปไม่มีวันสิ้นสุดจากที่”พันธมิตรสำคัญตัวเองผิด” จนหลงตัวเองมากเกินไป (แล้ว..นะ) เกินกว่าที่วัยเยาว์อย่างเราจะยอมรับได้... การไม่ลาออกตามการชุมนุมประท้วงจึงถือเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องทำให้ได้.... ไม่เป็นไรหรอกหากการพัฒนาประเทศจะต้องช้า (มากขึ้น) กว่าที่ควรจะเป็น.... การเร่งโครงการต่างๆรวมทั้งเมกะโปรเจกท์ หากทำไปแล้วมีปัญหาให้ถูกก่อประเด็นให้ถูกโจมตี ก็ต้องทำตามครรลองโดยเฉพาะประชาพิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับให้พึงพอใจต่อคนส่วนใหญ่ก็คงทำให้โครงการนั้นๆเกิดขึ้นได้ในที่สุด แม้จะทำให้ช้าไปบ้างก็ตาม .....เพราะถึงจะช้าก็ยังดีกว่าไม่ถึง....เพราะวัยเยาว์ยังมีชีวิตอยู่อีกนานจึงพอรอได้ (แน่ใจ???....เฮ่อๆ) แต่ถ้าระบอบประชาธิปไตยไม่ถูกพัฒนาไปตามครรลอง วัยเยาว์คงไม่มีแม้แต่โอกาสจะรอ.... ส่วนที่พันธมิตรหวังว่าจะมีปฎิวัติ วัยเยาว์เชื่อว่าคงไม่มีหรอกเพราะรู้ดีว่า ผบ.ทบ. คนนี้รู้จักหน้าที่ทหารดีพอ.... ก็ถือเป็นเรื่องโชคดีของวัยเยาว์และผองเราที่ผบ.ทบ. คนนี้ถูกเลือกขึ้นมาแทนที่จะเป็นอีกคนหนึ่ง เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น ไฟไหม้บ้านหาน้ำดับไม่ทันเลยล่ะ
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2551    
Last Update : 23 มิถุนายน 2551 16:10:44 น.
Counter : 235 Pageviews.  

แค่เพียงความเชื่อ...มากพอที่จะสร้างหายนะให้ประเทศเชียวหรือ?

ถ้าจะมีอะไรที่ทำให้สถานการณ์ในบ้านเมืองดีขึ้นถึงระดับปกติ(พอ) เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้น แต่ดูจะเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย..... ส่วนหนึ่งก็เพราะอุปนิสัยและพื้นฐานของคนเราที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป ที่ถูกพัฒนามาจากพื้นฐานรวมๆกันหลายอย่างทั้งจากการศึกษา การถูกเลี้ยงดูเติบโตตามสิ่งแวดล้อม (และอื่นๆ) ที่สำคัญคือความหลากหลายของจิตใจในแต่ละปัจเจกที่แม้แต่นักจิตวิทยาก็ยากที่จะวิเคราะห์และประเมินได้.... จิตที่อ่อนแอเป็นจุดที่ก่อให้เกิดอุปทานให้เชื่อในประเด็นบางอย่างจนง่ายเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีความเป็นห่วงสถานะภาพของส่วนรวมและบ้านเมือง....ที่ถูกพัฒนากลายเป็นจุดอ่อน(ของชีวิต)ให้คนอื่นชี้นำและปลุกระดมได้ อย่างที่ฮิตเลอร์ทำมาแล้ว.... จริงๆแล้วการมีตัวตนของจิตแบบนี้เป็นเรื่องดี....แต่ถ้าถูกชี้นำไปในทางที่ผิดก็ก่อให้เกิดหายนะได้(อย่างซะใจมาแล้ว) ดังเกิดขึ้นกับเยอรมันนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง... ที่น่าตกใจก็คือ”มีคนไทยบางส่วนรวมทั้งนักวิชาการบอกว่าหากเขาได้ฟันธงเชื่อข้อมูลอะไรก็ตามไปแล้ว ต่อให้พิสูจน์ได้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงตามที่ถูกปลุกระดมมา ความจริงที่พิสูจน์ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร”... เป็นตัวชี้ฟ้องว่าการศึกษาของคนไทยไม่ได้ถูกพัฒนาให้ถูกทิศถูกทางมาแต่ไหนแต่ไร นักวิชาการที่มีคุณวุฒิสูงก็ไม่ได้ฝึกฝนตัวเองให้เข้าใจแก่นแท้ของศาสตร์ในแขนงต่างๆเพื่อเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบที่สมประสาน คนที่เรียนมาทางไหนก็มักฝังตัวเองให้วนเวียนอยู่แต่ในสาขานั้นๆ น้อยนักที่จะนำศาสตร์อื่นๆมาเชื่อมโยงประสานโดยเฉพาะการสร้างและฝึกจิตใจให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์ (scientific mind) ที่ให้เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์และสาธิตได้.... ที่กล่าวมานี้เพียงอยากเตือนสติคนที่กำลังเชื่อว่าประเทศไทยกำลังจะเสียอธิปไตยให้กัมพูชาในเรื่องเขาพระวิหารนั้น ได้โปรดรับฟังข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะฟังธงว่าเป็นไปอย่างที่ฝ่ายพันธมิตรปลุกระดมอยู่ เพราะดูแล้วเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากหากแค่ความเชื่อแบบผิดๆสามารถนำหายนะมาสู่บ้านเมืองได้จากคนเพียงกลุ่มหนึ่ง
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2551    
Last Update : 23 มิถุนายน 2551 16:04:50 น.
Counter : 280 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ธีร์ พัชร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ธีร์ พัชร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.