Group Blog
 
All Blogs
 
เดินหน้าต่อไป กรณีศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาไทย

การ ‘เดินหน้าต่อไป’ ของคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ ดูแล้วเป็นการเดินไปโดยไร้ทิศทางและเป้าหมาย โดยที่คุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะทำยังไงในแต่ละกรณี...... คุณอภิสิทธิ์ประกาศที่ราชประสงค์ว่าตนเป็น ‘คนมองโลกในแง่ดี’ เมื่อเป็นนายกฯ ก็เข้าใจว่าทุกอย่างเปิดกว้างให้กับตัวเอง เพราะคุณอภิสิทธิ์มองว่าตัวเองอยู่เหนือมนุษย์คนอื่น ด้วยการอุปโลกน์ตัวเองว่าเป็นคนดี (ได้อย่างไรไม่ทราบ)

คุณอภิสิทธิ์ต้องรู้จักคิดพิจารณาสิ่งต่าง ‘ตามความเป็นจริง’ .....การเข้ามาเป็นผู้นำประเทศ ที่คนส่วนใหญ่ของประเทศ เห็นว่าคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ เข้ามาโดยไม่ชอบ การที่ทำได้แค่มองโลกในแง่ดี (ให้กับตัวอง) ด้วยการพยายามสร้างความภาพสร้างความนิยม เพื่อหวังผล ในช่วงเวลากว่าสองปีจึงไม่มีนัยที่จะทำให้ประชาชนที่มีสติปัญญาแยกแยะผิดชอบชั่วดี หันมาเปลี่ยนใจเพื่อสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ได้.....การที่คุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์แสดงความผิดหวังอย่างชัดเจนจากการปราศรัย เพราะเข้าใจ (ผิด) ว่ายังไงๆก็ต้องได้รับเลือกอย่างท้วมท้น จากการที่คุณอภิสิทธิ์เปรยว่า ‘อุตสาห์ทำอะไรมาตั้งเยอะ เมื่อยุบสภาฯ จึงไม่ยอมยกอำนาจไปให้ฝ่ายตรงข้าม’ ที่คุณอภิสิทธิ์ประณามเขาเสมอในทำนองว่าเป็นคนไม่ดี ทั้งๆที่คนในพรรคเพื่อไทยมีคนดี (กว่า) มากมายเมื่อเปรียบเทียบกับคนจากพรรคภูมิใจไทยที่คุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์กำลังทำงานร่วมกันอยู่

คนที่ทำการเพื่อหวังผลหรือที่เรียกกันบ้านๆว่า ‘ทำเอาหน้า’ อย่างที่คุณอภิสิทธิ์และคนประชาธิปัตย์ เป็นกันนั้น เขาไม่เรียกว่าคนดีกันหรอก เพราะ ‘คนดีต้องรักที่จะแก้ไขปัญหาและไม่ถือหางตัวเองและพวกพร้อง’.....คุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ไม่พยายามเรียนรู้และยอมรับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ..... การพยายามหาเสียงด้วยการยกเรื่องที่คุณทักษิณถูกคำสั่งพิพากษาในกรณีต้องโทษและยึดทรัพย์ เป็นการโจมตีที่ คนดีจริงๆ (ไม่ใช่แบบนักการเมือง) เขาไม่ทำกันหรอก และยังกลับกลายเป็นจุดอ่อน(แอ)ของคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์เองเสียด้วยซ้ำไป นอกจากจะเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมให้มากขึ้นเข้าไปอีก

สิ่งที่เป็นภัยคุกคามสังคมไทยจากพฤติกรรมและการทำงานของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ ก็คือการทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยขาดมุมมองอย่างมีมิติ และสร้างปัญหาให้สังคมที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน ก็คือข้าวของแพงขึ้นอย่างกะติดจรวด และยังมีปัญหาที่ตามมาในอนาคตจากนโยบายนักกู้ของคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะเห็นผลกระทบต่อไปในอนาคตกันไกล้นี้.....ก็ยังรวมถึงนโยบายการศึกษาฟรีอย่างมีคุณภาพ (แบบว่า ‘ดีแต่พูด’) ที่คุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ มองเพียงว่าคุณภาพการศึกษาคือการศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญา โดยไม่ทำความเข้าใจว่า ’การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ต้องเป็นการศึกษาที่สามารถสร้างต้นทุนชีวิตให้กับประชาชนเพื่อสามารถดำรงชีพได้’ ไม่ใช่เอาแค่เรียนให้จบสูงๆ(ไว้ก่อน) แต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดและที่สำคัญคือเรียนโดยไม่มีใจรัก ในแนวทางที่ตนเองชอบและถนัด.....การปล่อยให้เยาวชนเรียนตามมีตามเกิด เพื่อหวังเพียงให้ได้เพียงปริญญา......กลายเป็นเหยื่อของมหาวิทยาลัยทั้งของเอกชนและของรัฐที่เปิดชั้นเรียนภาคสบทบเพื่อเรียกค่าหน่วยกิตแพงหูฉี่ จะเป็นชนวนปัญหาสังคมอีกแขนงหนึ่ง........

คำตอบของการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่เพียงสนับสนุนให้เด็กนักเรียนสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยได้ อย่างที่กระทรวงศึกษาทำกัน ‘แบบแก้ผ้าเอาหน้ารอด’ ด้วยการจัดติวเข้มเตรียมสอบ ที่ทำได้เพียงเกร็งข้อสอบ ให้นักเรียนท่องจำเป็นวรรคๆ โดยไม่สามารถมองภาพรวมจากองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ให้เห็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง.... ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆเยาวชนขาดการเรียนรู้ตามกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ.....

ท่านต้องเข้าใจว่าความถนัดของเด็กๆเยาวชนมีความแตกต่างกัน อย่างที่พระพุทธเจ้าแบ่งคนเป็นดั่งบัวสี่เหล่า......เราจึงต้องหาทางทำให้เยาวชนสามารถค้นพบตัวเองและมุ่งสู่การศึกษาที่สามารถสร้างอนาคตให้กับตัวเองได้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวิชาการ (ทั้งสายอาชึพและสายสามัญ) ให้ความสำคัญกับจิตวิทยาการศึกษา เพราะเด็กๆเยาวชนส่วนหนึ่งก็ยังไม่สามารถพบตัวเองได้แม้จะอายุ 18 ปีแล้วก็ตาม ขณะที่บางคนสามารถเข้าใจตนเองและอาจเลือกเรียนสายอาชีพในระดับ ป.ว.ช. ซึ่งรัฐบาลต้องดูแลให้ความสำคัญอย่างกระชับ.... ไม่ปล่อยให้มีการหมาดหมางระหว่างสถาบันการศึกษาจากพฤกติกรรมของเยาวชนบางส่วน ที่กลายเป็นปัญหาและสร้างผลกระทบ....ทำให้เยาวชนที่น่าจะเป็นอนาคตของชาติหลายคนขยาดกลัวไม่กล้าเข้ามาเรียนในสายวิชาชีพ

การศึกษาที่มีคุณภาพต้องเป็นระบบการศึกษาก็จะช่วยให้เด็กๆเยาวชนค้นพบตัวเองได้ดีขึ้น มองเห็นอนาคตตัวเองได้มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบปริญญา ที่ปัจจุบันทำได้ยากกว่าการปลอกกล้วยไม่มาก (!) เพราะมีสถาบันการศึกษาที่ไร้คุณภาพอย่างดาษดื่นไปทั้งประเทศในปัจจุบัน ที่กระทรวงศึกษาไม่สามารถควบคุมเรื่องจริยธรรม กลายเป็นสถานที่หวังผลทางธุรกิจ ที่ท่านต้องเริ่มคิดมองหาทางไปห้ถูกทิศถูกทางและเหมาะสมกับสังคมไทย ท่านต้องพิจารณากันว่าจะให้ประเทศเดินหน้ากันไปอย่างไร ไม่ใช่เอาแค่เดินหน้าแต่กลับหลงทางแล้วหาทางกลับไม่ได้ อย่างที่เราเป็นกันในสี่ห้าปีที่ผ่านมา

.................ยังมีอีกเยอะจริงๆกับปัญหาต่างๆ หากคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าต่อไปCreate Date : 28 มิถุนายน 2554
Last Update : 28 มิถุนายน 2554 14:29:32 น. 0 comments
Counter : 311 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ธีร์ พัชร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ธีร์ พัชร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.