Group Blog
 
All Blogs
 
บทพิสูจน์วิสัยทัศน์ กรณีหวยออนไลน์

ใจหนึ่งเราก็เอาใจช่วยรัฐบาลนายมารค์ให้บริหารประเทศอย่างมั่นคงและเข็มแข็ง เพราะยังไงแกก็เป็นนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารประเทศ......ถ้านายมารค์ทำได้ดี ก็จะทำให้เราทุกคนโดยส่วนรวมได้ผลประโยชน์ไปด้วย...... แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่ชอบท่าทีของแกที่ยังดูๆเหมือนเป็น ‘คนชอบฉวยโอกาส ทำตัวเสมือนจริงใจ แต่ลึกๆแล้วไม่ใช่อย่างงั้น’ แม้ว่าส่วนหนึ่งของนิสัยและพฤติกรรมดังกล่าว จะมาจากการได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆ...... แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่า เป็นเพราะนายมารค์ต้องพึ่งพาคนอื่นๆให้ช่วยรักษาสถานะภาพหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งมีทั้งคนที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง........ ที่มีอยู่มากมายหลายเบื้องซะเหลือเกิน....... จนมารค์เองก็คงสับสนไม่รู้จะฟังใครดี....ต้องทำตัวเสมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ขาดตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง เหลือไว้ซึ่งเพียงความชำนาญในการลอกเลียนที่ติดตัวมาแต่ไหนแต่ไร

กรณีอยู่ๆก็จะเลิกหวยออนไลน์นั้นก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้มาจากตัวตนของแกเพียงฝ่ายเดียว ‘มีเบื้องท้าย....เอ๊ย...เบื้องหลังอยู่ด้วย’ จะอย่างไรก็ตามในฐานะ นายกรัฐมนตรี ถ้ามีการตัดสินใจอะไรที่สร้างความปั่นป่วน และสร้างปัญหามากขึ้น นายมารค์ก็ต้องรับผิดชอบแน่นอน กรณีหวยบนดินหรือหวยออนไลน์ที่ว่าก็เหมือนกัน ถ้ามารค์มีวิสัยทัศน์ที่มีมิติชัดลึกพอ ท่านก็คงต้องดูออกว่าเป็นทางแก้ปัญหาสังคมได้.......แม้จะมีบางฝ่ายเห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาหวยใต้ดิน และอาจทำให้เกิดปัญหากับการเล่นการพนันของเยาวชน ซึ่งก็ควรต้องรับฟัง แต่นั่นก็เป็นเพียงความคิดเห็น......ในเมื่อรัฐบาลมีหนทางที่จะยกเลิกสัญญาเมื่อไร่ก็ได้ เมื่อเห็นว่าหวยออนไลน์ทำให้เกิดปัญหาจริงอย่างที่บางฝ่ายกังวล........ เพราะอย่างไร ‘วิธีนี้ ก็เป็นวิธีที่อีกฝ่ายเห็นว่ามีประโยชน์และข้อดีหลายอย่าง’........ หากยกเลิกโดยไม่ให้โอกาสในการเปิดเพื่อรองรับความต้องการของคนส่วนหนึ่งในสังคม...’ คำถามในการหาทางแก้ปัญหาก็คงคาราคาซังไม่รู้จบ หาทางออกไม่ได้ซะที’......การยกเลิกโดยไม่เปิดโอกาสให้มีหวยออนไลน์ ‘แม้แต่จะลองทำดู’ จะไม่ทำให้เกิดผลดีอะไรเลย นอกจากความสะใจของฝ่ายที่อยู่.... บั้น...เอ๊ย....’เบื้องหลัง’.....เท่านั้น... ส่วนข้อเสียก็คือต้องเสียเงินของประชาชนเป็นหลายพันล้าน เพื่อยกเลิกสัญญา ขณะที่การเปิดให้มีหวยออนไลน์ไปก่อน อย่างน้อยสักหนึ่งปี ก็จะทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้หรือไม่ เป็นการเรียนรู้ด้วยการพิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (มากขึ้น).....มากกว่า ‘การทำโพ’ ที่มักมีคำตอบชี้แนะและเป็นเพียงความรู้สึกของตัวอย่างที่สุ่มมา โดยไม่มีการพิสูจน์อย่างแท้จริง......หากต้องยกเลิกหวยออนไลน์ทีหลัง เพราะทำให้เกิดปัญหายิ่งขึ้น ก็ถือว่าเราไม่ต้องเสียเงินค่ายกเลิกสัญญา โดยเปล่าประโยชน์...เพราะเราก็จะรู้ว่าเป็นทางออกได้หรือไม่.........’ถ้าแก้หรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญไม่ได้ จะได้ไม่ต้องพูดถึงหวยบนดินหรือหวยออนไลน์อีก’ แต่ถ้าแก้ไขได้ เราก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ร่วมกัน

เปิดให้เกิดหวยออนไลน์เถอะครับ..... มีผลดีกว่าแน่นอน อย่าไปมองอย่างง่ายๆเพียงด้านเดียวว่า ‘การเล่นหวยเป็นอบายมุขที่ต้องกำจัดเลย ถ้าเรายังไม่มีวิธีการที่ดีกว่าในการกำจัดพฤติกรรมฝ่ายต่ำของผู้คนในสังคมได้ทั้งหมด’ ....... เพราะนี่คือโอกาส ที่อย่างน้อยก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไปได้ และถ้าหากโชคดี ด้วยการช่วยกันวางระบบอย่างมีมิติ หวยออนไลน์ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง...... ท่านจะมองว่าด้วยมุมมองเพียงด้านเดียวว่า การเล่นหวย (โดยเฉพาะหวยออนไลน์) ว่าเป็นอบายมุขที่รุนแรงก็ดูกะไรอยู่ ท่านคงต้องเข้าใจอย่างมีวิสัยทัศน์ว่า สังคมมีผู้คนหลากหลาย และเราอาจต้องยอมสนองตอบความต้องการด้านมืด (ที่ไม่ใช่ดำสนิท) แก่เขาบ้าง........กรณีคาสิโนหรือพนันบอลต่างหาก คือสิ่งที่ต้องกำจัด เพราะมีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมากและชัดเจนกว่า...... บางที่หวยออนไลน์อาจช่วยลดปัญหาของอบายมุขอื่นๆที่ก่อความรุนแรงอย่างการพนันบอลและคาสิโนได้ด้วยซ้ำไป.......เราต้องยอมให้’หวยออนไลน์ตอบสนองความรู้สึกของคนที่มีจิตใจเป็นเพียงฆราวาสธรรมดาๆที่มีความต้องการด้านมืดบ้าง เราจะทำให้ทุกคนมีจิตใจเป็นพระซะทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้’ ...... อุปมาอุปมัยกับ.....การฆ่าสัตว์ทำลายชีวิต หากทำอย่างพอควรตามความจำเป็นของการดำรงชีวิตของคนเรา ก็มีนัยต่างกันเมื่อเทียบกับการฆ่าเพื่อความสนุกสนานหรือความสะใจ เราจะห้ามไม่ให้มีการฆ่าสัตว์แล้วให้ทุกคนกินมังสวิรัติก็คงไม่ได้......หรือ ‘กรณีของเหล้า’ ถ้าดื่มพอเหมาะก็เป็นผลดีกับร่างกายได้เช่นกัน จะห้ามไม่ให้ทุกคนดื่มเหล้าเพราะถือว่าเป็นอบายมุขคงไม่ถูกต้อง...... ขนาดการสูบบุหรี่ที่หาข้อดีอะไรไม่ได้เลย ท่านยังไม่ยกเลิกการจำหน่ายหรือผลิตอย่างครบวงจรเลย

ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงอบายมุขเราต้องมีวิธีคิดอย่างมีมิติ หาส่วนดีของด้านลบนั้นให้พบ แล้วทำให้เกิดประโยชน์ในทางบวกให้ได้.....กรณีทำให้หวยออนไลน์ถูกกฎหมายก็จะเป็นการทำให้จุดอ่อนของสังคมกลายเป็นจุดแข็ง.......นำรายได้มาเจือจุนส่วนของสังคมที่ต้องได้รับการเกื้อหนุน ก็จะทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้นได้ อย่ามองอะไรเพียงผิวเผิน แล้วละทิ้งโอกาสที่จะลดความเลวร้าย เพื่อสร้างสรรสิ่งที่ดีให้กับสังคมเลยครับCreate Date : 06 มกราคม 2553
Last Update : 6 มกราคม 2553 15:15:23 น. 0 comments
Counter : 264 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ธีร์ พัชร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ธีร์ พัชร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.