bloggang.com mainmenu search
ความลับ… ได้ยินว่ามักเป็นสีดำ
ความรัก… จำได้ว่าเป็นสีชมพู

ความลับ… ต้องกระซิบข้างข้างหู
ความรัก… อาจรับรู้ได้ด้วยหัวใจ

ความลับ… ต้องมีการวางแผน
ความรัก… จะกี่หมื่นแสนก็ยังยิ่งใหญ่

ความลับ… ถ้าบอกจะไม่ลับอีกต่อไป
ความรัก… ได้ฟังเมื่อไหร่ก็ยังคงงดงาม

ความลับ… ฟังแล้วอาจสงสัย
ความรัก… มักไม่ต้องมีคำถาม

ความลับ… ต้องเก็บให้ดีคือคำนิยาม
ความรัก… อาจไม่ต้องให้คำจำกัดความมาปะปน

ความลับ… จะไม่บอกให้ใครรู้
ความรัก… อยากให้ได้ฟังอยู่…ก็สุขล้น

ความลับ… เข้าไปมากจะวกวน
ความรัก… แค่อยู่ในใจใครสักคน…ก็เพียงพอ
Create Date :07 ธันวาคม 2553 Last Update :7 ธันวาคม 2553 8:14:58 น. Counter : Pageviews. Comments :1