bloggang.com mainmenu searchการแต่งงานที่เกิดจากการถูกจับคู่อาจฟังดูไม่โรแมนติกเอาเสียเลย แต่ผู้หญิงที่เลือกแต่งงานแบบนี้อาจสามารถสอนเราได้บางอย่างในการมีความสุข กับชีวิตคู่

เพราะผู้หญิงเหล่านี้มีความคิดในเรื่องความรักและความโรแมนติกที่เป็นจริง มากกว่า ซึ่งทำให้พวกเธอสามารถมีความสุขกับคนที่อยู่ด้วยได้ นี่เป็นข้อมูลจาก วีว่า เซ็ธ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง First Comes Marriage และต่อไปนี้คือบทเรียนบางอย่างที่ควรจำไว้

ค้นหาความเข้มแข็งภายในของคุณ “ผู้หญิงที่แต่งงานแบบถูกจับคู่ไม่ได้คาดหวังว่า สามีของพวกเธอจะต้องเติมเต็มความต้องการทางอารมณ์ของพวกเธอทุกอย่าง” เซ็ธ ให้อรรถาธิบาย พวกเธอจะมองสามีเป็นหุ้นส่วนชีวิต เป็นเพื่อน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน แต่ไม่ใช่ผู้เดียวที่จะให้ความสุขแก่พวกเธอ ฉะนั้น แทนที่จะพึ่งพาแต่สามี ผู้หญิงเหล่านี้จะรู้จักสร้างความสุขด้วยตัวเอง และผลก็คือพวกเธอไม่ได้เก็บกักความขุ่นข้องหมองใจต่อสามีเอาไว้ ในยามที่พวกเขาไม่อาจเติมเต็มสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แก่พวกเธอ

เน้นในสิ่งที่คุณชอบในตัวของกันและกัน เพราะผู้หญิงที่แต่งงานจากการถูกจับคู่รู้ว่า พวกเธอต้องเรียนรู้ที่จะรักสามีของตัวเอง พวกเธอจึงสนใจแต่สิ่งที่ดีๆ ในตัวเขา และ ปล่อยวางสิ่งเล็กน้อยที่ไม่สลักสำคัญนัก แทนที่จะจมอยู่แต่กับความคิดที่ว่า ทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้น ทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ พวกเธอจะมองหาสิ่งที่สามีทำได้ดีและถูกต้องแทน และเมื่อเธอชื่นชมในสิ่งที่สามีทำ เขาก็จะรู้สึกแบบเดียวกันต่อเธอ

ความโรแมนติกนิยามใหม่ เนื่อง จากการแต่งงานแบบถูกจับคู่ไม่ได้เกิดจากการเกี้ยวพาราสี และทำความรู้จักกันตามปกติ ผู้หญิงที่แต่งงานแบบนี้จึงไม่มีความคาดหวังในเรื่องการแสดงความโรแมนติกแบบ ดั้งเดิม (เช่น ดินเนอร์ใต้แสงเทียน) แต่พวกเธอจะให้คุณค่าแก่การแสดงความเอาใจใส่เล้กๆ น้อยๆ ที่บ่อยครั้งอาจมีความหมายได้มากกว่าที่มา ... Lisa

Create Date :06 มิถุนายน 2554 Last Update :6 มิถุนายน 2554 15:23:51 น. Counter : Pageviews. Comments :0