bloggang.com mainmenu search
เพื่อน คือคนที่เราไม่ต้องโทร.หาทุกวัน
เพื่อน คือคนที่สามารถด่ามันได้ในเวลาที่เราไม่พอใจ
เพื่อน คือคนที่เราสามารถผิดนัดได้โดยไม่ต้องบอกเหตุผล
เพื่อน คือคนที่สามารถพูดกับมันได้ทุกเรื่อง ถึงแม้บางเรื่องมันจะไม่สมควรก็ตาม
เพื่อน คือคนที่เรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องบอกมันแต่เมื่อเรามีความทุกข์เราวิ่งไปหามัน มันก็ยินดีจะช่วยเราตลอดเวลา ยามเมื่อเรามีปัญหาจะไม่ได้ยินคำปฏิเสธจากเพื่อน จะได้ยินแต่ว่า “อยู่ที่ไหน อยู่ตรงไหน เดี๋ยวจะรีบไป”
เพื่อน คือคนที่เราสามารถ จับมือ กอดคอ มันได้ (ต่างเพศ) โดยที่ไม่ต้องขอโทษ ไม่ต้องกลัวอะไร
เพื่อน คือคนที่รู้อะไรหลายๆ อย่างที่แฟนไม่รู้
เพื่อน คือคนที่เราไม่ต้องพูดหวาน ๆ ด้วย

——————————————————————

แฟน คือคนที่เราต้องคอยแคร์เค้าตลอดเวลา
แฟน คือคนที่เราต้องทำตัวให้เป็นผู้นำให้เค้าเห็น อยู่กับแฟนต้องเข้มแข็ง
แฟน คือคนที่เรารอได้ เป็น 2 – 3 ชม. แล้วบอกว่าไม่เป็นไร (แต่ลองคอยเพื่อน หรือแม่ อย่างนี้สิ ด่าไม่หยุดแล้ว)
แฟน คือคนที่สามารถขับรถไปส่งได้แม้ว่าจะอยู่คนละโลก (แต่ถ้าเป็นแม่ทั้งที่เป็นทางผ่านก็บอกว่า ไม่ผ่าน)
แฟน คือคนที่เมื่อเรามีทุกข์เราไม่อยากให้เค้ารับรู้
แฟน คือกำลังใจยามเมื่อเราท้อแท้
แฟน คือคนที่เราต้องง้อ แม้บางครั้งเราไม่ได้ผิด

——————————————————————

แต่บางครั้งเราก็ยังเห็นความสำคัญของแฟนมากกว่าเพื่อน
ฉะนั้น เราควรให้ความสำญกับใครดี?
Create Date :15 ธันวาคม 2553 Last Update :15 ธันวาคม 2553 10:55:12 น. Counter : Pageviews. Comments :3