bloggang.com mainmenu search
ความรักสำหรับผู้ชาย คือส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากชีวิตของเค้า

แต่ความรักสำหรับผู้หญิงเราคือ ชีวิตทั้งชีวิต

ถ้าเรารักใครแล้วเราก็ย่อมให้เค้าได้ทั้งชีวิต

……………………………………………..

เพราะมีความรัก บางคนถึงยอมทนให้กดขี่ ยอมตายได้

ยอมทนโดนเหยียดหยาม สำหรับผู้ชาย

มันถูกแบ่งให้ออกมาจากชีวิต เป็นเรื่องนอกจากการงานหน้าที่

มันถูกละเลย ปล่อยให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายรักทั้งชีวิต เสียเอง
Create Date :08 มกราคม 2554 Last Update :8 มกราคม 2554 22:34:23 น. Counter : Pageviews. Comments :0