bloggang.com mainmenu search


ในขณะที่บางคนเชื่อว่าเราจะชอบคนที่หน้าตาตรงกันข้ามกับตัวเอง แต่วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าหัวใจเราจะหันหาคนที่เหมือนกับตัวเองต่างหาก

โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ลองวิเคราะห์ภาพของคน 25 คู่ ทั้งตอนที่แต่งงานใหม่ๆ และอีก 25 ปี หลังจากนั้น จึงสรุปได้ว่า คนรักกัน มักเลียนแบบสีหน้าของอีกฝ่ายหนึ่ง สมมติว่าทั้งคู่หัวเราะบ่อยๆ คนใดคนหนึ่งก็จะมีตีนกาจากที่ตาหยี และอีกคนหนึ่งก็จะมีตาม

นอกจากนี้ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนตาริโอ พบว่าเราถูกโปรแกรมมาให้ชอบคนที่มีดีเอ็นเอคล้ายเรามากกว่าด้วย

Lisa ขอขอบคุณ :Lisaผู้สนับสนุนเนื้อหา
Create Date :25 สิงหาคม 2554 Last Update :25 สิงหาคม 2554 20:05:03 น. Counter : Pageviews. Comments :0