ประธานาธิบดียังไม่เปิดเผยแบบการเสียภาษีเงินได้ โดย ดร. เชิดชัย ขันธ์นะภาเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วเรื่องนายโดนัล ทรัมพ์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ ยังไม่ยอมเปิดเผยแบบการเสียภาษีเงินได้ของเขาสำหรับปีภาษีปัจจุบัน ที่จริงประชาชนสหรัฐฯ เรียกร้องให้เขาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของเขาตั้งแต่เขายังหาเสียง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของประเทศแล้วและมีการเรียกร้องและประท้วงนายทรัมพ์ มาตลอดที่เขาไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนี้

 

ข้ออ้างของทรัมพ์ที่ยังไม่เปิดเผยฯ คือ สรรพากรยังตรวจสอบแบบการเสียภาษีฯ อยู่ นับว่าเป็นการอ้างสรรพากรเพื่อไม่แสดงข้อมูลที่เป็นสาระของผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประเทศ ซึ่งกระทบต่อฐานะและกิจวัตรของประชาชนทั่วไป (น่าจะผิดหลักการของการเข้ามาดำรงตำแหน่งการงานในภาคสาธารณะ(ภาครัฐ) ) และขณะนี้ทรัมพ์ก็เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว สรรพากรมาอยู่ภายใต้การควบคุมของทรัมพ์โดยตรง ก็เกิดคำถามว่า นี่เป็นการประพฤติตนอยู่เหนือกฎหมายหรือไม่ เพราะสรรพากรคงไม่ “พายเรือขวางน้ำ” อย่างแย่ก็แก้ไขแบบการเสียภาษีให้ “เปิดเผยต่อสาธารณะ” ได้

ที่สงสัยมากๆ ก็คือ ทำไมสรรพากรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งโตมากๆ จึงใช้เวลาเป็นเดือนๆ ในการตรวจสอบแบบการเสียภาษีฯ ของคน 1 คน (แม้จะมีกิจการมากมาย และทำกิจกรรมหลายอย่าง) แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ ข้อมูลการเสียภาษีของ “บุคคลสาธารณะ”ในแง่สภานะทางกฎหมาย ยังอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของเขาต่อสาธารณะได้ เข้าใจว่ากรณีนี้น่าจะมีการใช้กลยุทธ์ทางกฎหมายเพื่อสกัดหรือถ่วงไม่ให้สรรพากรจบงานการตรวจสอบได้ง่ายๆเพื่อส่งต่อกรณีที่นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลการเสียภาษีต่อสาธารณชน

ถึงอย่างไรก็ตาม ประชาชนสหรัฐฯขณะนี้ก็มีความสังหรณ์บางประการเกี่ยวกับการเสียภาษีของทรัมพ์ ซึ่งมีประเด็นหลักๆ พอกล่าวถึงได้ ดังนี้

 1. ทรัมพ์สามารถลดภาษีที่ต้องชำระแก่ประเทศได้เป็นจำนวนเงินที่มาก ด้วยวิธีการนำการขาดทุนจากกิจการของเขาในอดีต มาหักออกจากรายได้ที่ต้องเสียภาษี ทรัมพ์เคยแจ้งการขาดทุนไว้ 1 กรณีในปี ค..1995 ว่าเขามีขาดทุนถึง  916 ล้านเหรียญฯ ซึ่งปริมาณขาดทุนนี้สามารถนำไปใช้หักลบรายได้ที่ต้องเสียภาษีได้อีก 18 ปี

2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของทรัมพ์ ได้สิทธิ์หักลดหย่อน(DEDUCTIONS) ภายใต้กฎหมาย ซึ่งมีบทบัญญัติพิเศษให้ผู้ประกอบการ“หักค่าเสื่อม”ได้ นอกจากนี้ บทบัญญัติยอมให้มีการชะลอการเสียภาษีจากการขายทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้ หากผู้ประกอบการนำเงินจากการขายไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ “ในมิติเดียวกัน” สรรพากรก็จะมองธุรกรรมนี้(แรก)ว่ายังไม่สิ้นสุด แต่ได้เปลี่ยนรูป (EXCHANGE) ไป เท่านั้นเอง แค่นี้นายทุนก็เลื่อนการชำระภาษีที่ต้องจ่ายออกไปสู่อนาคต(ที่ยังไม่รู้ว่าต้องจ่ายตัวเงินภาษีเมื่อไหร่) ศาสตราจารย์ Kleinbard แห่งมหาวิทยาลัย USC จึงอธิบายว่า เมื่อทรัมพ์ขายตึกใหญ่ในเมืองนิวยอร์คแล้ว เขาสามารถซื้อนาผืนใหญ่ๆในกลางประเทศ ก็ต้องถือว่ามันเป็นการ “เปลี่ยนรูป” ทรัพย์ที่กฎหมายสรรพากรยอมรับ และไม่มีกรณีการชำระค่าภาษีใดๆในชั้นนี้

3. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์สามารถหักลบด้วยค่าดอกเบี้ยของเงินกู้ที่กู้มาซื้ออสังหาฯ การทำแบบนี้ธรรมดามากๆ ซึ่งทรัมพ์ก็ทำ เพราะจากการลงทุนในสนามกอล์ฟของเขาในสหราชอาณาจักร ทรัมพ์ต้องแถลงรายละเอียดภายใต้กฎหมายอังกฤษ (F.E.C.) ปรากฏว่าเขามีหนี้อยู่ 315 ล้านเหรียญสหรัฐฯจากธุรกรรม ซึ่งดอกเบี้ยที่เกิด เอาไปหักจากรายได้ได้ อย่างนี้คือรวยเอารวยเอาหรือเปล่า

 4. นอกจากนี้ กฎหมายธุรกิจอสังหาฯ ยังยินยอมให้ผู้ประกอบการหักผลการขาดทุนต่างๆ ของตน จากรายได้จากธุรกิจอสังหาฯ หากผู้ประกอบการตีความแล้วถือว่า “ยังทำกิจการอสังหาริมทรัพย์อยู่” ดังนั้นการขาดทุนจากธุรกิจต่างๆ ของทรัมพ์ สามารถเอามาหักกับรายได้จากอสังหาฯ ของนายทรัมพ์ กฎ (Active Professional) (นาย John Buckley ผู้เคยเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการการคลังของ  สภาผู้แทนราษฎรฯ กล่าว) ซึ่งในประเด็นที่ว่านี้ ถามว่าขณะนี้ยังถือว่าทรัมพ์ “ยังทำธุรกรรมอสังหาฯ”อยู่ได้หรือไม่  แล้วที่เขาเล่นการเมือง เดินทางหาเสียง และปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานาธิบดี ฯลฯ เป็นการใช้เวลาในชีวิตของเขาอันเป็นสาระซึ่งไม่ใช่กิจการอสังหาฯ หรือว่า ทรัมพ์ยังมีสถานะ “Active Professional” ทางอสังหาฯอยู่  จึงได้สิทธิ์การลดภาระภาษีแบบนี้

5. กฎหมายในสหรัฐฯ เต็มไปด้วยช่องทางต่างๆ นานาที่ผู้เสียภาษีที่ขยันจะสามารถหาช่องโหว่ เพื่อจรลีเข้าไป เพื่อเลี่ยงการเสียภาษีตามกฎหมายปกติ ยกตัวอย่างที่พูดกันสำหรับกรณีของทรัมพ์ คือทรัมพ์มีอสังหาฯ ชิ้นใหญ่ชิ้นงามอยู่ 4 ชิ้น คือ MAR-A-LAGO(ที่ฟลอริดา) SEVEN SPRINGS(ที่นิวยอร์ค) BEDMINSTER และสนามกอล์ฟ(ที่คาลิฟอร์เนีย) มูลค่าและรายได้จากกิจการไม่ต้องพูดถึง  แต่ช่องโหว่ ที่กฎหมายเปิดให้เกี่ยวกับภาษีก็คือ หากธุรกิจแถลงว่าขอ “แจ้งภาระจำยอมรักษาสภาพแวดล้อม (CONSERVATION)” ธุรกิจ (คือเจ้าของ) จะได้รับสิทธิหักลดหย่อนกับรายได้ที่เกิด ซึ่งในปี ค..2005 ทรัมพ์สามารถลดภาษีเงินได้ของเขาได้ถึง 39.1 ล้านเหรียญฯ ด้วยวิธีนี้

6. วิธีอื่นๆ ก็ยังมีให้ใช้ได้อีก เช่น การใช้ดินแดนภาษีต่ำ/หรือปลอดภาษี เพื่อการซุกรายได้และกำไรของคนเหล่านี้ กรณีที่กล่าวถึงกันในเรื่องของการปกปิดรายได้และลดภาระภาษี ปรากฏอยู่ในเอกสาร The PANAMA PAPERS ซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเขาทำกันอย่างไร แต่กรณีของทรัมพ์ เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้บริการของดินแดนภาษีต่ำ/ปลอดภาษีเหล่านั้น เนื่องด้วยสหรัฐอเมริกามีของที่ดีกว่านั้น

ทุกคนรู้จักกันดีว่ามลรัฐ DELAWARE นั้นเป็นมิตรกับคนมีเงินและธุรกิจใหญ่ๆโตๆ เพราะว่ากฎหมายของ DELAWARE เปิดทางให้คนอเมริกันทำใน DELAWARE    โดยไม่ต้องเหนื่อยและเสี่ยงออกไปดำเนินการที่ดินแดนภาษีต่ำ/ปลอดภาษี (แต่ก็มีที่หลุดไปบ้างที่ทรัมพ์ไปใช้บริการของ OFFSHORE TAX HAVEN เช่น กรณีบริษัท DJ AEROSPACE ที่เขาไปจดกิจการไว้ที่เกาะเบอร์มูดา ในทะเลคาริเบียน) แต่ในเมื่อ DELAWARE ทำให้ได้อยู่แล้ว ทรัมพ์ก็ไปใช้บริการที่นั่น รายงานกล่าวว่าเขามี 110 ธุรกรรม ที่เอาไปจดการดำเนินการภายใต้กฎหมาย DELAWARE (เพื่อการปกปิดข้อมูลบางประการ และการลดภาระภาษีบางประการ)

 7. กิจการต่างๆของสหรัฐฯ สามารถเก็บ(ซุก)รายได้ไว้นอกประเทศได้ ซึ่งทรัมพ์ทราบดี (เพราะเขาคงทำแบบนั้นด้วย) จึงมีนโยบายในฐานะเป็นประธานาธิบดี ที่จะจงใจเอาเงินเหล่านี้กลับสหรัฐฯ โดยได้ประกาศลดภาษีลง เหลือ 15%  สำหรับรายได้นอกประเทศเหล่านี้

และถ้าภายใต้นโยบายลดภาษีตัวนี้ กิจการของทรัมพ์พากันอพยพจากต่างแดน เข้าประเทศสหรัฐฯอย่างนี้เป็นการกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ ผิดในทางจรรยาบรรณสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่  กรณีนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ทำให้ทรัมพ์ยังไม่ยอมเปิดเผยแบบการเสียภาษีของเขา จนบัดนี้ และเป็นที่รู้ดีกันในหมู่คนอเมริกันว่าทรัมพ์มีลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้า หรือ แบรนด์อยู่จำนวนหนึ่ง ที่เขาได้รับรายได้จากการขอใช้ลิขสิทธิ์และแบรนด์เหล่านี้ (แต่ได้เป็นเงินมาเท่าใด ทรัมพ์ไม่เปิดเผย)     ลูกสาว(คุณอิวังกา)เพิ่งได้รับการอนุมัติจากจีน ให้มีแบรนด์เพิ่มอีก 3 แบรนด์ในประเทศจีน ใครช่วยตีมูลค่าของรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากเฉพาะ 3 แบรนด์นี้ด้วยครับ ถ้ากฎหมายลดภาษีให้กับรายได้นอกประเทศพวกนี้คลอดเมื่อใด คุณอิวังกา ก็รวยขึ้นทันทีอีกหลายสตังค์ เพราะเป็นรายได้ที่จะรับภาระภาษีที่น้อยลง(ในอนาคตคุณอิวังกา อาจไม่ต้องนำตัวเองเข้ามาในภาพให้เห็นโจ๋งครึ่ม เธออาจตั้งบริษัทที่ OFFSHORE TAX HAVEN แห่งหนึ่ง แล้วโอนกรรมสิทธิ์ของเธอไปเข้าบริษัทดังกล่าว แค่นี้ก็ปลอดภาษี เรียบร้อยโรงเรียนทรัมพ์

8. ยังมีสถานการณ์อื่นๆ อีก ที่เปิดช่อง เปิดทาง ให้คนมีเงินและมีรายได้ สามารถลดภาระภาษีลงมาได้ หรือลดให้หายไปเลยก็ได้ ทั้งนี้ต้องรู้กฎหมายอย่างดีและวิธีดำเนินการ ซึ่งความสามารถนี้กลายไปเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่ง เพราะคนมีสตังค์เขาใช้บริการกัน ประเทศไทยก็มีบริการแบบนี้ และเขาให้ชื่อกิจการแบบนี้อย่างโก้หรู(และทรงเกียรติ) แต่มันคือการเลี่ยงภาษี หนีการเสียภาษี ส่วนประชาชนอื่นที่ทำไม่ได้ (เลี่ยงไม่เป็น) ก็เสียภาษีไปเต็มพิกัด หากถูกจับได้ว่าหนีภาษี ก็เจอแต่ค่าปรับกับคุก เพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงสำเร็จก็สบายไป อาจเป็นใหญ่เป็นโต มีคนกราบไหว้ หรือตัวผันจากการเป็นอาชญากรไปเป็นวีรบุรุษ วีรสตรี ที่คนชื่นชม

อย่ากระนั้นเลย ผู้ที่ต้องเสียภาษีควรกระชากหน้ากากไอ้อสูรพวกนี้ แล้วผ่าตัดมันเสีย ให้เป็นพันธุ์ๆ เดียวกับเรา ผู้ที่ต้องเสียภาษี จะดีกว่า

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 22 เมษายน 2560    
Last Update : 22 เมษายน 2560 19:13:15 น.
Counter : 27 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

กลุ่มไอซิสประกาศรับผิดชอบกราดยิงกลางกรุงปารีสย่านถนนฌอง เซลิเซ่ตำรวจตาย 1 บาดเจ็บอีก 2 สถานทูตไทยให้ตำรวจถูกยิงเสียชีวิต 1 นายบาดเจ็บ 2 บนถนนฌอง เซลิเซ่ย่านช็อปปิ้งใจกลางกรุงปารีสเมื่อคืนวันพฤหัสบดี 20 เมษายน ประธานาธิบดีออลลองด์ประณามเป็นการกระทำของคนขี้ขลาดและก่อการร้าย กลุ่มไอซิสออกมารับผิดชอบ สถานทูตไทยในปารีสเตือนคนไทยให้ระมัดระวัง

 

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อคืนวันที่ 20 เมษายน 2017 ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศสได้มีคนร้ายใช้รถยนต์เป็นพาหนะลงมาจากรถยนต์และใช้ปืนกราดยิงบริเวณถนนฌอง เซลิเซ่(Champs Elysees boulevard) ซึ่งเป็นย่านช็อปปิ้งใจกลางกรุงทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นาย และคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิต   โดยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 2 คน

โฆษกกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ โดยมีการตั้งข้อสังเกตุเบื้องต้นว่า มือปืนจงใจใช้ตำรวจเป็นเป้าหมายโดยตรง  

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวั่นวิตกให้กับชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก และยังเกิดขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นวันที่ 23 เมษายนนี้  ทำให้บรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างพากันยุติหาเสียงในช่วงนี้

ประธานาธิบดีฟรองซัวร์ ออลลองด์ ประณามว่าเป็นการกระทำของคนขี้ขลาดและเป็นกลุ่มก่อการร้าย สำหรับถนนฌอง เซลิเซ่ เป็นถนนขนาดกว้างอันนำไปสู่ประตูชัย ( the Arc de Triomphe) ที่อยู่ตรงกลางถนนคราคร่ำไปด้วยชาวปารีสและนักท่องเที่ยวต่างๆที่ไปเดินยามเย็นของฤดูใบไม้ผลิ ตำรวจรีบเคลียร์พื้นที่ พร้อมกับมีกำลังอาวุธครบมือของเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถตรวจการณ์เต็มบริเวณ   

นายฟรองซัวร์ โมแลงส์ อัยการปารีสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครแต่การสอบสวนเพิ่มเติมยังมีต่อไป  

สำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่าได้เห็นหมายจับที่ออกมาในตอนเช้าของวันที่ 20 เมษายน เป็นหมายจับชายคนหนึ่งที่เดินทางมาจากเบลเยียมทางรถไฟ แต่ไม่ทราบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ที่ลงมือก่อนเหตุ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวจากตำรวจเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นที่พักของผู้เสียชีวิตที่อยู่ทางเขตตะวันออกของกรุงปารีส

นายมาเทียนส เฟคล์ รัฐมนตรีมหาดไทยเปิดเผยว่าการกระทำของตำรวจคืนนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสังหารหมู่...ตำรวจป้องกันไม่ให้เลือดนองบนถนนฌอง เซลิเซ่

“หลังจาก 21 น.เล็กน้อยได้มีรถยนต์เข้ามาจอดประกบรถตำรวจที่จอดอยู่ จากนั้นก็มีชายลงมาสาดกระสุนใส่รถตำรวจ ทำให้ตำรวจเสียชีวิต”นายปิแอร์-อองรี บรองเดท์ โฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าว

รายงานข่าวเปิดเผยว่าฝรั่งเศสตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินมาตั้งแต่ปี 2015 หลังจากถูกกลุ่มไอซิสโจมตีมีผู้เสียชีวิต 230 คนและบาดเจ็บ 350 คนเป็นการลงมือทำโดยคนฝรั่งเศสและเบลเยียมเองที่สนับสนุนกลุ่มไอซิส

ทางด้านกลุ่มไอซิสออกมาประกาศว่าเป็นผู้สนับสนุนการลงมือกราดยิงตำรวจเมื่อคืนวันที่ 20 เมษายนโดยประกาศผ่านสำนักข่าว Amaq พร้อมกับเอ่ยนามผู้ลงมือยิงว่าชื่อ อาบู ยูซิฟ อัล-เบลกิกี (Abu Yousif al-Belgiki)

ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มก็ออกมาประกาศรับผิดชอบการกระทำโดยใช้คนขับรถบุกข้ามสะพานเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนเพื่อจะตรงเข้าสู่รัฐสภาทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 รายรวมทั้งตำรวจเฝ้าประตูถูกแทงตายเพราะไม่ได้พกพาอาวุธ

สถานีทีวีฝรั่งเศสรายงานว่าคนร้ายรายนี้เป็นคนฝรั่งเศสอายุ 39 ปี เคยมีประวัติก่อความรุนแรงมาก่อน ก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้จับกุมชาย 2 คนที่เมืองมาร์เซยที่อยู่ทางตอนใต้โดยทราบว่ามีแผนการจะเปิดฉากโจมตีฝรั่งเศสก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่ 23 เมษายนนี้  จากการค้นที่พักพบปืนยิงเร็ว,ปืนพก 2 กระบอกและระเบิด TATP น้ำหนัก 3 กิโลกรัม  รวมทั้งเอกสารชวนเชื่อต่างๆของกลุ่มรัฐอิสลาม  ทั้งนี้รายละเอียดเปิดเผยโดยนายโมแลงส์ อัยการฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปารีส ออกประกาศว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสในย่านนักท่องเที่ยวบริเวณถนนฌอง-เอลิเซส์ กรุงปารีส ในช่วงเวลาประมาณ 21:00 ของวันนี้ (20 เมษายน 2560) ล่าสุด ทางการฝรั่งเศสประกาศว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งคนนั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศแจ้งข่าวดังกล่าวให้ทราบทั่วกันด้วยความห่วงใยและขอให้คนไทยที่พำนักอยู่หรือที่จะเดินทางมาในกรุงปารีส รวมถึงบริเวณใกล้เคียง หลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงติดตามข่าวทางการและสื่อมวลชนของฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 22 เมษายน 2560    
Last Update : 22 เมษายน 2560 13:52:59 น.
Counter : 12 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

เกาหลีเหนือขู่ถล่มสหรัฐในเกาหลีใต้หากเคลื่อนไหวอีก-จีนหยันสหรัฐและทรัพม์ร่วมสร้างข่าวเท็จกรณีเรือรบเกาหลีเหนือประกาศล้างกองกำลังสหรัฐในเกาหลีใต้พร้อมบริเวณรอบๆด้วยอาวุธขนาดหนัก ขู่จะยิงถล่มถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐ หนังสือพิมพ์จีนเย้ยหยันทหารสหรัฐและทรัมพ์หมดศักดิ์ศรีสร้างข่าวเท็จส่งกองเรือ USS Carl Vinson สู่คาบสมุทรเกาหลีที่จริงอยู่ออสเตรเลีย

 

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงโซล เกาหลีใต้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2017  สื่อมวลชนเกาหลีเตือนสหรัฐว่า เกาหลีเหนือพร้อมโจมตีครั้งยิ่งใหญ่ หลังจากที่นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์ว่า

สหรัฐฯกำลังมองหาหนทางที่จะกดดันต่อเกาหลีเหนือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์

ขณะที่ประธานาธิบดีดอนัลด์ ทรัมพ์  ใช้ความพยายามอย่างมากกับนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ที่ปฏิเสธคำเตือนจากประเทศจีนพันธมิตรรายใหญ่เพียงรายเดียว อีกทั้งยังดำเนินโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อไป เป็นการไม่สนใจการต่อต้านและการคว่ำบาตรจากสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์โรดอง ซินมุนที่เป็นปากกระบอกเสียงของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือไม่ได้นำคำกล่าวของตัวเองออกมารายงาน

“ในกรณีที่เราเปิดโจมตีครั้งยิ่งใหญ่ จะเป็นการกวาดล้างอย่างราบเรียบไม่เพียงแต่กองกำลังสหรัฐในเกาหลีใต้และบริเวณรอบๆเท่านั้น แต่ยังเหมายถึงแผ่นดินใหญ่สหรัฐที่จะกลายเป็นเถ้าถ่านด้วย”นสพ.โรดองรายงาน

รายงานข่าวเปิดเผยว่าโดยปกติแล้วเกาหลีเหนือมักขู่ว่าจะทำลายญี่ปุ่น,เกาหลีใต้และสหรัฐ โดยยังไม่ลดละแม้ว่าการทดลองยิงขีปนาวุธเมื่อวันที่ 16 เมษายนจะไม่ประสบผลสำเร็จก็ตาม ก่อนหน้านั้นวันที่ 15 เมษายนเกาหลีเหนือก็แสดงแสนยานุภาพเดินพาเหรดโชว์ขีปนาวุธที่กรุงเปียงยางในวันเกิดครบรอบ 105 ปีของนายคิม อิล-ซุง ผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ

ทางด้านนายทิลเลอร์สันให้สัมภาษณ์ที่วอชิงตันเมื่อวันที่ 19 เมษายนว่าเรากำลังทบทวนและประเมินสถานะของเกาหลีเหนือทั้งในแง่ที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการก่อการร้ายพอๆกับเรื่องอื่นที่เราจะสามารถสร้างความกดดันให้ผู้นำเปียงยางกลับมาติดต่อกับเราอีกครั้ง แต่ทว่าการติดต่อกลับมานั้นกลายเป็นฐานที่แตกต่างไปจากอดีตที่เราเคยจัดขึ้น

ขณะที่นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในระหว่างเดินทางไปพบกับพันธมิตรในเอเชียกล่าวย้ำว่า ความอดทนทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือนั้นหมดลงแล้ว

นายพอล ไรอัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวในระหว่างการเดินทางไปเยือนกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษว่าสหรัฐยังคงมีการใช้กำลังทหารเป็นทางเลือกหนึ่งในการกดดัน “การให้ผู้นำเผด็จการมีอำนาจเช่นนั้นไม่มีประเทศศิวิไลซ์ไหนอนุญาตให้เกิดขึ้น”โดยเขาหมายถึงนายคิม จอง อึน

นายไรอันเปิดเผยว่าเขาได้รับการสนับสนุนให้ทำงานร่วมกับจีนเพื่อลดความตึงเครียด แต่เกาหลีเหนือก็อาจยอมรับไม่ได้  

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในทางเทคนิคแล้วมีการยุติสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1950-1953 แต่ไม่ได้มีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพเป็นทางการ

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 21 เมษายน 2560    
Last Update : 21 เมษายน 2560 17:13:08 น.
Counter : 117 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

น้ำอสุจิก็ขายได้ ศุลกากรหนองคายรวมแก๊งส่งออกข้ามไปลาวรวบแก๊งค้าน้ำอสุจิคาด่านหนองคายขณะหิ้วถังไนโตรเจนใส่อสุจิ เตรียมออกไปลาวสารภาพรับจ้างจากคลินิกชื่อดังหลายแห่งในกทม. นำอสุจิไปเตรียมทำอุ้มบุญในคลินิกที่ฝั่งลาวศุลกากร- แพทย์ ยันผิดกฎหมายเร่งขยายผล

 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว อ.เมืองหนองคาย แห่งที่ 1 นายนิมิตร แสงอำไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย นพ.ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันสอบสวนจับกุมนายนิธินนทน์ ศรีธานิยานันท์ อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

พร้อมของกลางถังไนโตรเจน 1 ถัง ภายในบรรจุหลอดใส่น้ำอสุจิ 6 หลอด ของบุคคล 2 คน ที่อ้างว่าเป็นของคนสัญชาติจีน และเวียดนาม โดยมีเอกสารจากสถาบันการแพทย์มาแสดงด้วย แต่เนื่องจากการเป็นการกระทำตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มาตรา 41 ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ เสนอซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก ซึ่งอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พรบ.ศุลกากร ในการนำของต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร จำคุก 10 ปี ปรับ 4 เท่าราคาของรวมค่าอากร หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายนิมิตร แสงอำไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้จับตาดูพฤติการณ์ของนายนิธินนทน์ อยู่นาน พบว่ามีการเข้าออกประเทศบ่อยครั้ง ทั้งที่ด่านอรัญ ประเทศ ไปกัมพูชา และด่านหนองคายไป สปป.ลาว ทุกครั้งจะสะพายกระเป๋าใบใหญ่ไปด้วย ซึ่งจากการข่าวแจ้งว่าภายในกระเป๋ามีถังไนโตรเจนบรรจุน้ำเชื้ออสุจิ ไข่ และตัวอ่อนแช่แข็ง อยู่ภายใน ในครั้งนี้นายนิธินนทน์ ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ มายังสะพานมิตรภาพไทย –ลาว จ.หนองคาย เมื่อจะทำพิธีการผ่านแดน เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกตรวจ นายนิธินนทน์ยอมรับว่ากำลังจะนำน้ำเชื้ออสุจิ ไปยังคลินิกแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทน์ จึงควบคุมตัวไว้และเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย มาร่วมตรวจสอบด้วย

เบื้องต้นนายนิธินนทน์ ให้การว่า ตนได้รับการว่าจ้างนายยู ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง ให้มารับถังไนโตนเจนที่มีการบรรจุอสุจิ ไข่ และตัวอ่อนแช่แข็ง สลับสับเปลี่ยนกันไป ที่คลินิก 4 แห่งในกรุงเทพฯ (JETANIN, SUPERIOR A.R.T., First, I-BABY) แล้วนำข้ามไปยังนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ไปยังคลินิกแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา รวม 12 ครั้ง และยังได้นำไปยังกรุงพนมเปญ กัมพูชา ทางด่านอรัญประเทศ ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และคลินิกไม่ทราบชื่อ ในปี 2559 รวม 13 ครั้งแต่ละครั้งจะได้ค่าจ้าง 5,000 บาท

นายนิมิต แสงอำไพ กล่าวว่า การซื้อขายอสุจิไข่หรือตัวอ่อนนั้น ผิดศีลธรรม ไม่อยากให้เกิดกระบวนการค้าขายหรือการทำอุ้มบุญในลักษณะเช่นนี้ และการจับกุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จ.หนองคาย

นพ.ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ในส่วนของการแพทย์จะต้องนำไปตรวจแล็บที่โรงพยาบาลหนองคาย ว่าเป็นอสุจิ หรือ ตัวอ่อน แต่สังเกตด้วยตาเชื่อว่าน่าจะเป็นน้ำอสุจิ เพื่อนำไปผสมกับไข่ โดยคาดว่าจะมีแพทย์คนไทยไปดำเนินการที่ต่างประเทศให้ และต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งหมดว่ามีใบประกอบที่สามารถดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ ส่วนเรื่องคดีให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษเป็นหลัก สาธารณสุขทำได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 21 เมษายน 2560    
Last Update : 21 เมษายน 2560 13:57:59 น.
Counter : 33 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

นายกฯเรียกผบ.ทบ.ถกด่วนเหตุป่วนใต้ 21 จุดคนร้ายตายเอง 2 ชาวบ้านเจ็บ 7นายกรัฐมนตรีเรียกผู้บัญชาการทหารบกถกด่วน หลังเกิดเหตุก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวม 21 จุด เจ้าหน้าที่อาสาประชาชนบาดเจ็บ 7 ราย-ส่วนคนร้ายหิ้วระเบิดจะไปถล่มฐานแต่เกิดพลาดตายเอง 2 ศพ ผบ.ทบ.ชี้ ป่วนใต้หวังแสดงศักยภาพ

 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 08.20 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เรียก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เข้ารายงานสถานการณ์หลังกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก่อเหตุความรุนแรงพร้อมกัน 13 จุดในพื้นที่ 12 อำเภอของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อคืนวันที่ 19 เม.ย.60 ที่ผ่านมา ด้วยการใช้ระเบิดแสวงเครื่องและประทัดยักษ์ขว้างใส่ฐานปฏิบัติการและจุดตรวจจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ใช้เวลาเข้าพบประมาณ  40 นาที จากนั้น พล.อ.เฉลิมชัย ได้เดินทางออกจากทำเนียบฯด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด

สำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหงัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 19 เม.ย. 60 ดังนี้ เกิดเหตุรวม 21 เหตุ โดยคนร้ายกระจายกำลังกันขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายได้ใช้ระเบิดขว้างใส่ฐานปฏิบัติการณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ชุดคุ้มครองตำบล และบ้านพักของเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้าน รวมทั้งใช้เอ็ม.79 ยิงเข้าใส่ฐานทำให้มีเจ้าหน้าที่ อส.และชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ ฐานปฏิบัติการและบ้านพักของชาวบ้านได้รับความเสียหาย

จ.นราธิวาส เกิด 13 เหตุ สภ.ยี่งอ เหตุขว้างระเบิดใส่จุดตรวจ อส. ไม่มีผู้ใดได้รับผู้ใดได้รับบาดเจ็บ, สภ.รือเสาะ เหตุขว้างประทัดยักษ์ใส่, ชคต.รือเสาะออก ไม่มีผู้ใดได้รับผู้ใดได้บาดเจ็บ, สภ.แว้ง เหตุระเบิดโรงเรียนบ้านสามแยก มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย, สภ.ระแงะ เหตุ ว.19 จุดตรวจฐาน นปพ. สภ.ตากใบ เหตุขว้างระเบิด 2 จุด ซุ่มยิงชุด ชคต.เกาะสะท้อน ไม่มีผู้ใดได้รับผู้ใดได้บาดเจ็บ, สภ.สุไหงปาดี เหตุ ระเบิดจำนวน 2 จุด เจ้าหน้าที่ อส.ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และเหตุไม่สงบในท้องที่ สภ.ศรีสาคร

จ.ปัตตานี เกิด 5 เหตุ พื้นที่ สภ.กะพ้อ เหตุขว้างระเบิดใส่บ้านพักตำรวจ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ, สภ.บ้านโสร่ง เหตุขว้างระเบิดใส่บ้านพัก นปพ.ไม่มีผู้ใดได้รับผู้ใดได้รับบาดเจ็บ, สภ.มายอ เหตุขว้างระเบิด 2 ลูก เหตุในพื้นที่ อ.เมือง โดยเหตุในพื้นที่อำเภอมายอมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 5 นาย คือ ส.ต.ท.มัทรูรอซี นาโด อส.ทพ.มูหะมัดยูดิน วาเตะ อส.ทพ.อิสมาแอ มะดีเยาะ อส.ทพ.การียา นาแว และนส.นูรมา เจ๊ะแย

จ.สงขลา พื้นที่ สภ.สะบ้าย้อย เหตุระเบิดใกล้ฐาน อส.อ.สะบ้าย้อย มีผู้เสียชีวิต 2 รายคาดว่าเป็นคนร้าย คือ นายมะบีดี ลามะดอ อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 6 บ้านกอแลปิและ ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พฤติกรรม เป็นสมาชิกระดับแนวร่วมในพื้นที่ และนายมะซากี เจะเละ อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/12 หมู่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พฤติกรรม เป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง ระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ที่ สภ.ห้วยปลิง เหตุยิงเอ็ม-79 ใส่จุดตรวจร่วม 3 ฝ่าย ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 21 เมษายน 2560    
Last Update : 21 เมษายน 2560 11:19:50 น.
Counter : 22 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.