งานอีสานบอลล์ วันเสาร์ 3 กันยายน 2565


งานอีสานบอล
วันเสาร์ 3 กันยายน 2565


ปีนี้ชาวนิวยอร์ก มีงานปาร์ตี้ งานบอลกันแทบทุกอาทิตย์ หลังจากไม่ได้จัดงานมาสามปี
สมาคมต่างๆจัดงานกันแทบทุกเดือน วันนี้สมาคมอีสานจัดงานบอลล์ มีเดินแฟชั่นโชว์
ด้วย บรรยากาศอิ่มอร่อย อาหารมากมาย มีการแสดงต่างๆ เดี๋ยวนี้สว.กัน
งานจัดกันเวลาบ่ายโมง เลิก หกโมงเย็น เหมาะที่จะเดินทางไป กลับ
หลังงานกลับบ้านก็ยังไม่มืดเกิน สะดวกในการขับรถ

ชมบรรยากาศงานกันค่ะ*******

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เข้าร่วมงานอีสานบอลล์ ครั้งที่ 42 ของสมาคมไทย-อีสานแห่งนครนิวยอร์ก ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ นครนิวยอร์ก ซึ่งรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่ง สมาคมฯ จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ยากไร้ในไทยด้วย
On 3 September 2022, Consul General Fabio Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, attended the 42nd Isan Ball organized by Thai Isan Association of New York at Vajiradhammapadip Temple in Long Island, New York. The proceeds of the event will be distributed to charity in Thailand.

*****


cr:
https://www.facebook.com/photo?fbid=458629059637395&set=pcb.458629652970669


แฟร์ชั้นโชว์*****

ถ้าท่านชอบรัปทานอาหารอีสานรสแซบๆ
เชิญเที่ยวงานอีสานบอลล์
ซึ่งพี่ต้อยร้านอาหารไทยยกครัวมาทำที่วัดวชิร ในงานอีสานบอลล์
วันเสาร์ที่ 3,กันยายน2565 (September 3,2022)พบกัน
เวลา 1:00pm-6:00pm นะคะ🙏

รายนามผู้บริจาคอาหารและขนม ❤️❤️
>คุณ.อำนาจ-คุณอรอุษา มั่นกลาง ไก่ย่าง 8 ตัว
>คุณ.สมพิศ จิตสมหวัง ขนมจีนนำ้ยาป่า
>คุณ.สมศักดิ์-คุณแววดาว สมาโณ แกงหมูเทโพ
>คุณ.คุณ,สุวิทย์-คุณ.สมจิตร ธรรมสุริยมิตร แกงเขียวหวานขาไก่
>คุณ.บุญชู-คุณบัวใข ใจกล้า ซุปหน่อไม้
>คุณ.ปีเตอร์-คำบาง พระกุศล ส้มตำลาว ใส้กรอกอีสาน
>คุณ.สุวรรณี ศิริวิมลวรรณ กระเพาะปลา
>คุณ.มยุรีย์ ช่วยประดิษฐ์ หมี่กรอบ
>คุณ. ไม่ประสงค์ออกนา ม ลาบไก่ ,ปลาทอดราดพริก
>คุณ.ไม่ประสงค์ออกนาม คั้วกลิ้ง-แหนมทอด
>คุณ.สุกัญญา-คุณทวีรัตน์ ไตรรัตน์ แกงอ่อม
>คุณ.ศรีพรรณ ผะรานันทน์ ขนมจีนนำ้ยา
>คุณสมหมาย ขายดี ใจจง อาหารเจ
> คุณ.รำพูล ยุ่นประยงค์ สาคู 300 ลูก
>คุณ.ศิริพร-คุณสืบสาย สัจจะบุตร ข้าวเหนียว-ข้าวสาร
>สมาคมไทยอีสาน ผัดขี้เมาลูกชิ้นปลา ใข่พะโล้ ยำหมูยอ กว๋ยเตียวนำ้ไก่
>คุณ.วัลภา-คุณณรงค์ รุจิระกานนท์ แกงเหลือง
>คุณ.กาญจนา บาร์เกอร์ ลาบหมู
💎รายชื่อผู้บริจาคขนม ผลไม้ 🍈🍉🍇
>คุณ.สมพิศ จิตสมหวัง เต้าทึง
>คุณ.บังอร ระเมียดดี สาคูถั่วดำ
>คุณ.อำนาจ-คุณอรอุษา มั่นกลาง บวดเผือก
>คุณมยุรีย์ ช่วยประดิษฐ์ ขนมหม้อแกง ฝอยทอง
>คุณ.สุจินต์-คุณสำเริง เชาวน์ไว มันสำปะหลัง
>คุณ.กัลยา พารากัส วุ้นกระทิ
>คุณ.ไม่ประสงค์ออกนาม วุ้นกระทิหน้าต่างๆ
คุณ.อ้อย-คุณเตือนใจ เลี้ยงศิริ มันสำปะหลังมะพร้าวอ่อน
>คุณ.สุภาภรณ์ โพธิ์ศรีสุข ผลไม้>คุณ.พิชญา -คุณเทพ สระขาว ผลไม้
🍾เครื่องดื่ม🍾
>คุณ.ประสาท คมคาย
สมาคมไทยอีสานขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบริจาคขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยตลอดไป🙏🙏🙏
cr: คุณอรอุษา


*****


สมาคมไทยอีสานแห่งนครนิวยอร์ก
(Pleading)เรียนเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณต่อสมาคมไทยอีสาน ร่วมงานการกุศลอีสานบอลล์ ในวันที่ เสาร์ที่3 กันยายน 2565 (September,3,2022) งานเริ่ม 1:00-6:00pm ณ,ศาลาเอนกประสงค์วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตู้อบเด็ก ชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
รายนามผู้บริจาค
คุณ.พรรณี โตว์รานนท์ ($)1,000
คุณ.วีรชาติ-คุณ.วรรณี โภคพูนพิพัฒน์ ($)1,000
คุณ.กิตติ-คุณชิตินันทน์คุณวิลเลียม พงษ์ตันกุล ($)500
คุณ.สมศักดิ์-คุณแววดาว สมาโณ ($)500
คุณ.มยุรีย์ ช่วยประดิษฐ์ ($)500
คุณ.กาญจนา - mr.Richard Barker ($)500
คุณ.วีรพงษ์-คุณอำพร โรจนโสภณดิษฐ์($)500
คุณ.อำนาจ-คุณอรอุษา มั่นกลาง ($)500
คุณ.นิรมล ศิริวงษ์ Zucker ($)500
คุณ.Nongnit Keene ($)400
น.พ.ภุชงค์-คุณ สุรีย์ ศรีเศรษฐนิล ($)300
คุณ.สมพงษ์-คุณสุชา ศิรเศรษฐบุตร($)300
คุณ.สุภางค์แก้ว แพงคำ ($)300
คุณ.ประเสริฐ-คุณ.นิภาภรณ์ เข็มพิลา($)300
คุณ.นวรัตน์-คุณ.เอก-คุณ.ลักษณ์, ($)300
คุณ.ธารทิพย์ แผลงศร ($)250
คุณ.สรสิทธิ์-คุณลักขณา ศศิธร ($)200
คุณ.ไพลิน คำศิริ ($)200
คุณ.บุญชู-คุณบัวใข ใจกล้า ($)200
คุณ.เพ็ญศิริ-คุณเฉลียว เกษมสันต์ ($)200
คุณ.สิรินาฎ-ฮาวี่ เดวิโดวิส($)200
คุณ.ศรีประไพ ทิพย์มณี ($)200
คุณ.อมรา คูเปอร์ คุณ.เฮนรี่ Simmelink ($)200
คุณ.ณรงค์-คุณ.พิมพ์พจี ปราบพยัคฆ์ Tibarn ($)200
คุณ.รัชนีวรรณ ศรีพัด($)200
คุณ.พรนิภา-ดร. พรพิมล พงษ์วิทยภานุ ($)200
คุณ.รำพูล ยุ่นประยงค์ ($)200
คุณ.พอล-คุณ.พอลลินา บันเจิด $($)150
คุณ.รัตนาภรณ์ Mr.Thomas Saver ($)150
ท.พ.ญ. ประภาศรี-คุณ.ทรงยศ เพ็งสุวรรณ ($)120
ดร.นิกร-คุณ.มานิดา วัฒนพนม ($)100
คุณ.วิชัย-คุณประไพ ชลาลัยวัลย์ ($)100
คุณ.อาภรณ์ เองฉ้วน ($)100
คุณ.ปรีชา-คุณสุมาลี รวยภิรมย์ ($)100
คุณ.ปรึกษา ทันฑการ ชัยกิจ ($)100
คุณ.สุวิทย์-คุณสมจิตร ธรรมสุริยมิตร ($)100
น.พ.สุภาพ-คุณมะลิวัลย์ สมสุข ($)100
คุณ.ณรงค์-คุณวัลภา รุจิระกานนท์($)100
คุณ.ทินกร-คุณสากุณ เลิศวิทยา ($)100
คุณ.ชัชวาล-คุณปิยนุช อยู่ปิยะ ($)100
คุณ.วุฒิชัย-คุณ สุภา โพธาชัย ($)100
คุณ.กัลยา จันทร์เพ็ญ ($)100
คุณ.เตือนใจ เลี้ยงศิริ ($)100
คุณ.พิชญา-คุณเทพ สระขาว ($)100
คุณ.สมหมาย ใจจง (ขายดี) ($)100
คุณ.กัลยา พารากัส ($)100
คุณ.ชวน-คุณสวณีย์ รุ่นประพันธ์ ($)100
คุณ.สุภาภรณ์ โพธิ์ศรีสุข ($)100
คุณ.สุจิต-คุณจรูญรัตน์ วงศ์รัตน ($)100
คุณ.ศักดา-คุณอุไร กลิ่นกุสุม ($)100
คุณ.ประสิทธิ์ สัตยวนิช-คุณเครือวัลย์ เชาวน์ไว ($)100
คุณ.วิภาวดี คำศิริ($)100
คุณ.อำนวย-คุณกาญจนา แต่งสวน ($)100
คุณ.สิทธิพงษ์ ผู้พัฒน์($)100
คุณ.ศุภกิจ-คุณกฤติกา ขวัญใจธัญญา ($)100
คุณ.ประกอบ-คุณภูษณา ภูรีพงษานนท์ ($)100
คุณ. มยุรีย์-ทองพันธ์ ศรีภิรมย์ ($)100
คุณ.สมเกียรติ-คุณประกาย วงค์วรโชติ ($)100
คุณ.แน่งน้อย ศรีวัฒนา ($)100
คุณ.สมหมาย เหลืองอ่อน($)100
คุณ.เอวอร เศวตามร์ ($)100
คุณ.กำธร ภารพิมล($)100
คุณ.สมศักดิ์-คุณ.สายยล ลักษณะสุต($)100
คุณ.สุรัตนา ภมรสุต ($)100
คุณ.สุนันท์-คุณวชิร สยะนานนท์($)100
คุณ.ดนัย-คุณ.สมเพียร ตันสุพงษ์ ($)100
ขนิษฐา-คุณ.จอนนี่ Napolitano ($)100
คุณ.สุนันท์-คุณสุพิน ใยบัวเทศ ($)100
สมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งอเมริกา (T NANA) ($)100
คุณ ประภาศรี ขวัญเมือง($)100
คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ค ($)100
น.พ.ชาย-พ.ญ.ฉวีวรรณ ธราภาค ($)100
คุณ.ศิวาพร รัตนโกมล ($)100
คุณ.สุรินทร์-คุณ.กฤษณา อรัญญาวิกุล($)100
คุณ.สุชาติ-คุณวิไลพรรณ พงษ์ศรีโรจน์ ($)100
คุณ ชุติมา เลี่ยมทอง -คุณอัญชลินทร์ ธัญธนาภูริพงศ์-คุณ. กวินทรา ทัพพจายะ 5,000 บาท
ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ ($)70
กาญจนา ปฤชาบุตร ($)50
คุณ.อรวรรณ ศรทอง ($)50
คุณ.ทองเติม-คุณบวรนันท์ ซิมมา ($)50
(#)รายชื่อผู้บริจาคทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนด้อยโอกาสภาคอีสาน(#)
คุณ.อำนาจ-คุณอรอุษา มั่นกลาง (()หนึ่งโรงเรียง())($)320
คุณสุวรรณี ศิริวิมลวรรณ-คุณไพบูลย์ วงศ์สิทธิชัยกุล (()หนึ่งโรงเรียน())($)320
คุณ.สมศักดิ์-คุณแววดาว สมาโณ (()หนึ่งโรงเรียน())($)320
คุณ.สืบสาย-คุณศิริพร สัจจะบุตร -คุณ ทวีรัตน์-คุณสุกัญญาา ไตรรัตน์())หนึ่งโรงเรียน())($)320
คุณ.สมจิตร -คุณสุวิทย์ธรรมสุริยมิตร ($)100
คุณศุภกิจ-คุณกฤติกา ศรีธัญญา ($)100
คุณ.สุภางค์แก้ว แพงคำ ($)100
คุณ.ชวน แดงใส ($)100
คุณ.พินิจ วงศ์นิรันดร์ และครอบครัว ($)100
คุณ.บังอร ระเมียดดี ($)100
คุณ.อรรถพร เนสัน ($)70
คุณวันชัย-คุณสาลี่ ปัทมระพีพรรณ ($)50
คุณ.สายฝน สัตย์ศรี ($)50
คุณ.วรรณา กิ่งโพยม($)50
คุณ.ไพโรจน์ บุญอำนวยสุข ($)50
คุณ.เกษม-คุณคมคาย เฉลิมวงค์ ($)50
คุณ.แก้ว-คุณเอ็ดดี้ วาเลนไทล์ ($)50
คุณ.ประจักษ์-คุณ.เพ็ญประภา ชูเที่ยงตรง ($)50
คุณวิไล เทศธรรม ($)30
คุณ.บุญญิสา มหาวรรณตัน ($)30
($)รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษานักเรียนแพทย์
คุณ.ประสาท-คุณสมพิศ คมคาย ($)500
คุณ. สุภางค์แก้ว แพงคำ ($)200
💎รายนามผู้บริจาคห้องสุขาห้องนำ้วัดคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบล💎
คุณ คาโรห์ คาน ($)100
ขออานิสงส์บุญนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวอย่าได้มีโรคภัยรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวย ตลอดกาลเทอญ 🙏🙏🙏 พรรณี โตว์รานนท์ นายกสมาคม🙏🙏🙏
#ขอเชิญร่วมเดินแฟชั่นอินเตอร์และชุดผ้าไทยการกุศล พบกันวันพรุ่งนี้เสาร์ที่3กันยายน2565งานเริ่มบ่ายโมงเชิญทุกท่านมาก่อนเวลานะคะงานสนุก การแสดงเยอะ ชมแฟชั่นโชว์ หลายหลากสไตล์ อาหารอีสานอร่อยๆ
มากมาย เต้นรำกับวงดนตรีชื่นชีวิต
ท่านจะมีความสุขอิ่มบุญอิ่มใจไปนานแสนนาน…!
Love 💕 you 💞all
cr: คุณ อรอุษา


ขอขอบคุณยูทูปจากvbog9viNgo9
 
Klaibann Blog
 
newyorknurseCreate Date : 03 กันยายน 2565
Last Update : 13 กันยายน 2565 21:08:58 น. 5 comments
Counter : 436 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณhaiku, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณสองแผ่นดิน, คุณเริงฤดีนะ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณปรศุราม, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณRain_sk, คุณSweet_pills, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณJohnV, คุณnoinoi42, คุณNENE77, คุณร่มไม้เย็น


 
เจิมๆ
ม้วนซื่นโฮแซวกันถ้วนหน้า


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:5:52:01 น.  

 
บรรยากาศน่าสนุกนะคะ สีสันข่มกันไม่ลงเลยค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:8:09:22 น.  

 
ขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมชมบล็อคค่ะ


โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:13:23:34 น.  

 
ขอบคุณพี่น้อยสำหรับบรรยากาศงานค่ะ
สดใสน่าสนุกมาก
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 15 กันยายน 2565 เวลา:0:52:02 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมค่ะ


โดย: noinoi42 วันที่: 16 กันยายน 2565 เวลา:10:42:35 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
กันยายน 2565
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
3 กันยายน 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.