ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

เทศบาลนครนนทบุรี ประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี อย่างไม่เป็นทางการ นายสมนึก ธนเดชากุล ได้คะ


ที่บริเวณหน้าที่ว่าการเทศบาลนครนนทบุรี มีการประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 1 นางสุรภี รุ้งโรจน์ ได้ 3,025คะแนน, หมายเลข 2 นายสมนึกธนเดชากุล ได้ 55,972 คะแนน, หมายเลข 3นายเฉลิมพล สุมโนพรหม ได้ 4,965 คะแนนมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 67,441 คน คิดเป็นร้อยละ 35.12เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 192,049 คน บัตรดี 63,962 ใบ บัตรเสีย 973 ใบ ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 2,506 คนส่งผลให้นายสมนึก ธนเดชากุล ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีต่อไป

สำหรับเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางกระสอ ตำบลบางเขน และตำบลท่าทรายมีผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งทั้งหมด 192,049 คนมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 256 หน่วยจากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาบรรยากาศโดยทั่วไปของแต่ละหน่วย เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยไม่พบปัญหาการทุจริตและการร้องเรียนแต่อย่างใด ทำให้การเลือกตั้งผ่านไปด้วยดีแต่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาไม่ถึงครึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

-----------------------

คณิต ตะเภาพงษ์ / ส.ปชส.นนทบุรี
 

Create Date : 03 เมษายน 2555    
Last Update : 3 เมษายน 2555 16:11:37 น.
Counter : 654 Pageviews.  

ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์


3เมษายน 2555 นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี เปิดเผยว่าด้วยเดือนเมษายนมีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันตั้งแต่วันที่ 6 – 9 เมษายน 2555และวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 เมษายน 2555ซึ่งในช่วงดังกล่าวประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือทำบุญท่องเที่ยวตามวัดและแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองทำให้การเดินเรือคับคั่ง อาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ง่าย กรมเจ้าท่าจึงมีประกาศเรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องและเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5 – 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ดังนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือหรือผู้ครอบครองโป๊ะเรือติดป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักได้โดยติดไว้ให้สามารถมองเห็นชัดเจน ต้องมีพวงชูชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้เพียงพอจัดเจ้าหน้าที่และให้มีที่กั้นทางขึ้น ลงโป๊ะเทียบเรือเพื่อไม่ให้ประชาชนลงไปบนโป๊ะเกินกว่าจำนวนที่กฏหมายกำหนดให้เจ้าของเรือทำการตรวจสอบสภาพความพร้อมของตัวเรือและเครื่องจักรว่ามีความพร้อมใช้งานหรือไม่ จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะที่นั่งเสื้อชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิงให้พร้อมต่อการใช้งานเรือโดยสารต้องมีป้ายระบุจำนวนบรรทุกคนติดตั้งไว้ชัดเจน ห้ามโดยสารเกินกว่าจำนวนที่กฏหมายกำหนดและห้ามผู้ควบคุมเรือเสพสุราหรือของมึนเมาโดยเด็ดขาด สำหรับประชาชนที่โดยสารหากว่ายน้ำไม่ได้เมื่อลงเรือแล้วควรสวนเสื้อชูชีพหรือนั่งใกล้อุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในเรือทุกครั้งควรแต่งกายที่สามารถถอดออกได้ง่าย การขึ้นลงเรือต้องรอให้เรือจอดเทียบโป๊ะให้เรียบร้อยก่อน ไม่ควรดื่มสุราหรือของมึนเมาจนครองสติไม่ได้และหากพบเห็นเรือลำใดบรรทุกผู้โดยสารเกิดกว่าที่กฏหมายกำหนด ควรรอเรือลำถัดไปและแจ้งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณท่าเทียบเรือ หรือแจ้งสายด่วน1199

--------------------------

คณิต ตะเภาพงษ์ / ส.ปชส.นนทบุรี / ข่าว
 

Create Date : 03 เมษายน 2555    
Last Update : 3 เมษายน 2555 16:10:39 น.
Counter : 648 Pageviews.  

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี


วันที่ 2 เมษายน 2555 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ อุทกภัยและภัยแล้ง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานนอกจากนี้คณะผู้ตรวจราชการยังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างโป๊ะเหล็กพร้อมทางขึ้น– ลง เรือ บริเวณหน้าวัดไทรม้าเหนือ อำเภอเมืองนนทบุรี ด้วย

-----------------------

คณิต ตะเภาพงษ์ / ส.ปชส.นนทบุรี / ข่าว
 

Create Date : 03 เมษายน 2555    
Last Update : 3 เมษายน 2555 16:09:57 น.
Counter : 227 Pageviews.  

จังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


วันที่2 เมษายน 2555 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่าจังหวัดนนทบุรีกำหนดจัดงานพิธีวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมมหาจักรีวงศ์ในวันที่ 6 เมษายน 2555 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไปโดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ อย่างเอนกอนันต์ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวนนทบุรีร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

-------------------------------

คณิต ตะเภาพงษ์ / ส.ปชส.นนทบุรี / ข่าว
 

Create Date : 03 เมษายน 2555    
Last Update : 3 เมษายน 2555 16:09:12 น.
Counter : 236 Pageviews.  

จังหวัดนนทบุรีแถลงข่าวจัดงาน วันมหาเจษฏาบดินทร์ ประจำปี 2555


ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน วันมหาเจษฏาบดินทร์ ประจำปี 2555 โดยมี ปลัด อบจ.

นนทบุรี นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองผอ.ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร และวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมแถลงรายละเอียดโดยงานวันมหาเจษฏาบดินทร์ ประจำปี 2555 จังหวัดนนทบุรีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่31 มีนาคม – 1 เมษายน 55 ณ บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

นายวิเชียรพุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้าที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมืองอย่างเอนกอนันต์ โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ศาสตร์การค้าขายกับต่างประเทศจนได้รับพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทย และจังหวัดนนทบุรีถือเป็นนิวาสสถานเดิมแห่งพระอัยกาและพระอัยกี ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยสำหรับกิจกรรมในงานจะมีพิธีเปิดในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต่อด้วยการแสดง แสง สี เสียง พระราชประวัติรัชกาลที่ 3 นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทยนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและมหรสพตลอดงานอาทิ นาฏศิลป์สานสัมพันธ์ จีน ไทย รามัญ ระบำดั่งนิรมิตเพลิดเพลินกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 6 อำเภอ ชมละครหุ่นเชิดลิเกคณะชวนชื่น ดนตรีลูกทุ่งชื่อดัง และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานวันมหาเจษฏาบดินทร์ ประจำปี 2555 ของจังหวัดนนทบุรีได้ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน ณวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

-----------------------------

คณิต ตะเภาพงษ์ / ส.ปชส.นนทบุรี / ข่าว
 

Create Date : 28 มีนาคม 2555    
Last Update : 28 มีนาคม 2555 14:42:01 น.
Counter : 333 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.