ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

นนทบุรีรณรงค์สงกรานต์ลด ละ เลิกดื่มสุราและแต่งกายผ้าลายดอก

          นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือมาแต่โบราณ วันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา จังหวัดนนทบุรีได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป ในอาคารศาลากลางจังหวัด ให้ข้าราชการและประชาชนร่วมแต่งกายด้วยผ้าลายดอกตามประเพณีสงกรานต์ของภาคกลาง ตลอดเดือนเมษายน จัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และที่สำคัญขอความร่วมมือให้ลด ละ เลิก การดื่มสุราและของมึนเมาในวันสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย

 

************

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์   ข่าว

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 
 

Create Date : 11 เมษายน 2555    
Last Update : 11 เมษายน 2555 11:19:37 น.
Counter : 281 Pageviews.  

นนทบุรีตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ ตามแนวทาง สงกรานต์ ปลอดภัยตายเป็นศูนย์

          นายสุรพล วาณิชเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดช่วงการรณรงค์ “7 วันอันตราย”ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. ตามนโยบาย “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต น้อยที่สุด จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และมาตรการเน้นหนัก  ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ,ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านสังคม ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านบริการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย ทั้งยังรายงานข้อมูลจากศูนย์ฯ รับ – ส่ง รายงานผลการปฏิบัติงานของจังหวัดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการจัดคณะตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามอำเภอต่าง ๆ ด้วย หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือพบอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์สายด่วนนิรภัย 1784  ตลอด  24 ชม.

 

*************

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์  ข่าว

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 
 

Create Date : 11 เมษายน 2555    
Last Update : 11 เมษายน 2555 11:18:59 น.
Counter : 281 Pageviews.  

ตำรวจนนท์ ลดจุดตรวจถนนสายหลักช่วงสงกรานต์ แต่เพิ่มความเข้มงวดในถนนสายรอง

          พลตำรวจตรีธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว ทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางสายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นและเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าเวลาปกติ สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดตั้งจุดตรวจเพื่อให้บริการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในถนนสายหลัก ซึ่งปีนี้ลดจำนวนจุดตรวจจาก 12 จุดเมื่อปีที่แล้ว เหลือเพียง 10 จุด ดังนี้ อำเภอเมืองนนทบุรี  บริเวณใต้ทางด่วนงามวงศ์วานและหน้าสถานีอนามัย ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอบางบัวทอง บริเวณทางเข้าสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ถนนสาย 340 อำเภอไทรน้อย บริเวณสี่แยกคลองขวาง ถนนปทุมธานี-บางเลน อำเภอปากเกร็ด บริเวณใต้สะพานเลี่ยงเมือง-ถนนแจ้งวัฒนะ และหน้า อบต.บางพลับ ถ.ราชพฤกษ์ อำเภอบางใหญ่ บริเวณสามแยกการไฟฟ้า ถนนบางกรวย-ไทรน้อย และหน้าวัดเอนกดิษฐาราม ซอบโรงถ่ายกันตนา อำเภอบางกรวย บริเวณแยกบางสีทอง ถนนบางกรวย-ไทรน้อย และใต้สะพานต่างระดับบางคูเวียง ถนนกาญจนาภิเษก

 

          ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายรอง สาเหตุคือเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย และขับขี่รถเร็วกว่ากำหนด มักเกิดกับรถจักรยานยนต์ ดังนั้น ปีนี้จึงเข้มงวดกับการตรวจตราบนถนนสายรอง

 

ซึ่งได้บูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละพื้นที่ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน และจุดตรวจเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น

 

 

************นางกรพรรณ ประสพจันทร์   ข่าว

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 
 

Create Date : 11 เมษายน 2555    
Last Update : 11 เมษายน 2555 11:18:26 น.
Counter : 255 Pageviews.  

ขนส่งนนท์ พร้อมรับเทศกาลสงกรานต์คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ

          นางสุจิตรา อินดนตรี ขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ได้เตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตรวจสภาพรถและพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร หากผู้โดยสารหรือผู้พบเห็น พบว่าพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะขับด้วยความประมาท หรือเมาสุราขณะขับขี่ แจ้งที่ หมายเลข 1584  นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมรถโดยสารไม่ประจำทางที่ประชาชนจ้างเหมาส่งตามบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยว ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงจัดอบรมพนักงานขับรถ และขอความร่วมมือรถบรรทุก หากไม่มีความจำเป็นขอให้หยุดเดินรถ เพื่อเปิดพื้นที่ให้รถจำนวนมากได้สัญจรไปมา ซึ่งสำนักงานฯ จะจัดผู้ตรวจปฏิบัติหน้าที่เข้มออกตรวจตามจุดจอดรถต่าง ๆ ในจังหวัดทุกวัน โดยตรวจสภาพรถ  วัดระดับแอลกอฮอล์และตรวจสภาพร่างกายของพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน นี้

 

          ขนส่งจังหวัดนนทบุรี กล่าวอีกว่า การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคม ยังได้ร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทดำเนินโครงการถนนสีขาว ที่ อบต.พิมลราช เน้นเสริมความรู้ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะในถนนสายรอง เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ และรณรงค์ด้วยคำขวัญ เมาไม่ขับ หลับไม่ไป แซงต้องให้พ้น

 

****************นางกรพรรณ ประสพจันทร์  ข่าว

                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 
 

Create Date : 11 เมษายน 2555    
Last Update : 11 เมษายน 2555 11:17:37 น.
Counter : 267 Pageviews.  

การค้าภายในนนทบุรี เชิญผู้ประกอบการร่วมโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”

          นายภานุพันธ์ กลีบเอม การค้าภายในจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน โดยดำเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย และหนึ่งในโครงการนี้ คือ โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ที่ ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ วงเงิน

 

1,320 ล้านบาท สนับสนุนร้านโชห่วย รวมทั้งร้านอาหารธงฟ้าที่ร่วมโครงการ เป้าหมายจำนวน หนึ่งหมื่นแห่งทั่วประเทศ โดยร้านดังกล่าวจะจำหน่ายสินค้าที่จำเป็น 20 รายการ ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ผงชูรส น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมยูเอชที ซอสปรุงรส เนื้อสุกร เนื้อไก่ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ผงซักฟอก แป้งผงโรยตัว น้ำยาล้างจาน ผ้าอนามัย ยากำจัดยุงและแมลง และจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้า ตามความจำเป็นและการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าแต่ละชนิด และตามสภาวะเศรษฐกิจ ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด รวมทั้งจัดทำสินค้าภายใต้แบรนด์ "ร้านถูกใจ" เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนในราคาถูกด้วย

 

          ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่เป็นร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านอาหารธงฟ้า ร้านค้าสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการโชห่วยช่วยชาติ โดยยื่นใบสมัครที่ผ่านการับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหากเป็นสหกรณ์ให้สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีรับรอง พร้อมหลักฐานบัตรประชาชน เอกสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้า ภาพถ่ายร้านค้า จำนวน ๒ ภาพ สามารถยื่นได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-6727

 

************

 

 

 

 

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์

 

                                                    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
 

Create Date : 05 เมษายน 2555    
Last Update : 5 เมษายน 2555 12:02:42 น.
Counter : 299 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

BlogGang Popular Award#13


 
i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.