ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

นนทบุรี เตรียมเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับจังหวัด 4 มีนาคม นี้

นายสุรพล วาณิชเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 แทนคณะกรรมการฯ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตร ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภาคการเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและร่วมพิจารณางบประมาณกู้ยืมเพื่อการพัฒนาองค์กรเกษตรกร
สำหรับจังหวัดนนทบุรี เป็น 1 ใน 26 จังหวัดภาคกลาง มีผู้แทนเกษตรกร ได้ 4 คน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับจังหวัด จาก 26 จังหวัด จำนวน 23 คน
จึงขอเชิญชวนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัด ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรตามหน่วยเลือกตั้งที่กำหนด จำนวน 16 หน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 6 อำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนนทบุรี โทร. 02-903-2950
ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ และจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2555 ระดับจังหวัด ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม
 

Create Date : 28 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2555 11:46:18 น.
Counter : 304 Pageviews.  

เชิญสตรีในนนทบุรีลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ นี้

นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายเร่งด่วน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี โดยเปิดให้สตรีที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อใช้สิทธิเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกผู้แทนเข้าเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลและระดับจังหวัด และใช้สิทธิในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามเงื่อนไขและระเบียบของกองทุน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนสตรีในจังหวัดนนทบุรี ที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ได้ 2 ช่องทาง คือ หน่วยรับลงทะเบียน สำนักงาน กศน.ตำบล/กศน.อำเภอ หรือลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ //www.womenfund.thaigov.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
 

Create Date : 27 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 27 กุมภาพันธ์ 2555 11:50:16 น.
Counter : 342 Pageviews.  

จัดหางานนนท์ จัดงานนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี

นางเยาวเรศ วัฒนศรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรี ปลายปีที่ผ่านมา นอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิต ทรัพย์สิน และแล้วแรงงานผู้ประสบอุทกภัยประสบปัญหาการว่างงาน เนื่องจากเจ้าของสถานประกอบการเลิกจ้างอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่ว่างงานได้มาสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง เป็นการลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งยังได้จัดระบบการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จึงกำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00-16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 โรงภาพยนตร์เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี ในงานมีการรับสมัครงานกับบริษัทชั้นนำ โดยตรงกว่า 100 บริษัท ด้วยตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา มีคลินิกอาชีพ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ แนะแนวอาชีพ และสาธิตอาชีพอิสระมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางานทำ ร่วมงานนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 

Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2555 12:11:06 น.
Counter : 265 Pageviews.  

ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมาแจ้งข้อมูลทะเบียนประวัติ เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลในการออกใ

นางเยาวเรศ วัฒนศรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ (Bio data) ของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาในจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา และจะดำเนินการจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2555 ดังนั้นจึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวจัดทำทะเบียนประวัติปี 2554 (ท.ร.38/1) และใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ให้นำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ (Bio data) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-580-9276,02-580-8654,02-950-3630
 

Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2555 12:10:32 น.
Counter : 449 Pageviews.  

ขนส่งนนท์ เชิญเข้าร่วมประกวด "สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นางสุจิตรา อินดนตรี ขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดประกวดผลงานของสถานศึกษาที่ดำเนินการแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนน จนสามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใต้หัวข้อ "สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2555” เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ และพัฒนาด้านพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย สำหรับสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามขนาดจำนวนรถจักรยานยนต์ที่นักเรียน/นักศึกษาใช้ในสถานศึกษา ได้แก่ กลุ่มขนาดเล็ก จำนวนรถ 200-400 คัน กลุ่มขนาดกลาง จำนวนรถ 401-800 คัน และกลุ่มขนาดใหญ่ จำนวนรถมากกว่า 800 คันขึ้นไป ส่งกิจกรรมที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลจัดสรรเป็น 5 กลุ่มจังหวัด ในแต่ละกลุ่มจังหวัดมี 3 รางวัล คือ กลุ่มขนาดเล็ก เงินรางวัล 60,000 บาท กลุ่มขนาดกลาง เงินรางวัล 80,000 บาท และกลุ่มขนาดใหญ่ เงินรางวัล 100,000 บาท สถานศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบผลงานได้ที่ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กทม. 10900 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม ศกนี้ สอบถามเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-8617-8 download ใบสมัครได้ที่ //www.dlt.go.th
 

Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2555 12:10:07 น.
Counter : 348 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

BlogGang Popular Award#13


 
i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.