ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

ประธานกลุ่มเครือข่ายฯนนทบุรี ยืนยัน นนทบุรีไม่เคยมีปัญหาร้องเรียนเรื่องซื้อสิทธิเข้าเรียนต่อ ม.1และ

นายจารึก ศรีเลิศ ประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั่วไป ปีนี้ ต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากหลายพื้นที่ ประสบปัญหาน้ำท่วมช่วงปลายปีที่ผ่านมา จากที่รับสมัครช่วงเดือนมีนาคม ก็จะเปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555

 

ส่วนการสอบเข้าเรียน ม.1 สอบวันที่ 5 พฤษภาคม ม. 4 สอบ วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ซึ่งในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ นั้น อยากให้ผู้ปกครองคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งการเดินทางไปเรียน การจัดหาอุปกรณ์การเรียน ควรให้ลูกหลานเรียนโรงเรียนใกล้บ้านจะดีกว่า เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 18 โรงเรียน ในสังกัด สพท.มัธยมศึกษาเขต 3 ได้มีการปรับมาตรฐานให้ใกล้เคียงกันทุกโรงเรียนอยู่แล้ว โดยจัดให้โรงเรียนยอดนิยมทั้งหลาย จับคู่พัฒนา เช่น โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จับคู่พัฒนากับโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ,โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จับคู่กับโรงเรียน

 

โพธินิมิต เป็นต้น  ดังนั้นมาตรฐานการศึกษาจึงไม่แตกต่างกันมากนัก จึงอยากเน้นให้เรียนใกล้บ้าน ถ้าเลือกไปสอบเข้าโรงเรียนดัง ๆ ปัญหาที่จะตามมาคือ การแย่งชิงที่เรียน แล้วมักมีข่าวไม่ดีว่าเรียนที่โน่นที่นี่จะต้องเสียเงินใต้โต๊ะ ซึ่งขอยืนยันว่า นนทบุรีไม่มีเรื่องนี้แน่นอน  เพราะไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่องซื้อสิทธิเข้าเรียน

 

ประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี ย้ำอีกว่า ส่วนเรื่องการบริจาคเงินให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองสามารถบริจาคเงินได้แต่ก็มีเงื่อนไขนำเงินไปพัฒนาโรงเรียน ซึ่งไม่เกี่ยวกับการบริจาคเงินเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนอีกทั้งการบริจาคให้กับโรงเรียนยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง ๒ เท่าของยอดเงินบริจาคอีกด้วย

 

***********

 

 

 

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 
 

Create Date : 05 เมษายน 2555    
Last Update : 5 เมษายน 2555 12:01:54 น.
Counter : 305 Pageviews.  

จัดหางานนนท์ เร่งรัดนายจ้างพาแรงงานไปต่อใบอนุญาตและพิสูจน์สัญชาติ ก่อนเลยกำหนด

          นางเยาวเรศ วัฒนศรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2555 โดยเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 มกราคม 2553 และวันที่ 26 เมษายน 2554  ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่มี ทร.38/1 และยังไม่ได้ทำพาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 เมษายน 2555 และไปพิสูจน์สัญชาติทำพาสปอร์ต ภายในวันที่ 14 มิถุนายน  ส่วนแรงงานต่างด้าวที่มี ท.ร.38/1 และยังไม่ได้ทำพาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติ (ไบโอดาต้า) ยื่นแบบขอรับการพิสูจน์สัญชาติ และทำพาสปอร์ต ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-580-9276,02-580-8654,02-950-3630

 

*********

 

 

 

 

 

 

   นางกรพรรณ ประสพจันทร์

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 
 

Create Date : 05 เมษายน 2555    
Last Update : 5 เมษายน 2555 12:01:13 น.
Counter : 296 Pageviews.  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า 3 ชนิดของนนทบุรี

          นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรี ได้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้า จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ทุเรียนนนท์ และกระท้อนห่อบางกร่าง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกประกาศรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีแล้ว สำหรับ“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” นั้นคือ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์  ที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง หรือมีคุณลักษณะเฉพาะ  ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง  การได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาเอกลักษณ์ พัฒนาและคงไว้ซึ่งคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และ ยังเป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบจากคู่แข่งทางการค้าในพื้นที่อื่นอีกด้วย 

 

 

**********

 

 

 

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 

 
 

Create Date : 05 เมษายน 2555    
Last Update : 5 เมษายน 2555 12:00:31 น.
Counter : 335 Pageviews.  

กศน. อำเภอบางใหญ่ รับประเมินเทียบระดับการศึกษา

          นางกอบแก้ว จริงจิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางใหญ่ เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางใหญ่(กศน.อ.บางใหญ่) รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้ได้รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และมีหลักฐานการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ แสดงสถานะในสังคมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเปิดรับทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้จะสมัครต้องมีคุณสมบัติ อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือนอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ เป็นผู้มีประสบการณ์อาชีพอยู่ในจังหวัดนนทบุรีไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

และต้องประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ กศน.อ.บางใหญ่ สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ 02-926-5846

 

 

 

********

 

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 
 

Create Date : 05 เมษายน 2555    
Last Update : 5 เมษายน 2555 11:59:38 น.
Counter : 1758 Pageviews.  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร

          นายบุญช่วย เสถียรธีราภาพ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate) แก่ประชาชน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของประชาชน โดยร่วมกับธนาคารพันธมิตร 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน รวม 5,398 สาขา

 

ประชาชนสามารถขอรับบริการการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านศูนย์บริการและสาขาของธนาคารได้ มีค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท ค่าบริการพิมพ์ของธนาคารฉบับละ 150 บาท ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นเจ้าของข้อมูล จัดทำและส่งไฟล์หนังสือรับรองให้กับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารได้รับสิทธิในการเป็นผู้พิมพ์หนังสือรับรองผ่านระบบของกรมฯ และส่งมอบให้กับผู้มารับบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-589-7958,02-591-7881

 

 

********

 

 

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 
 

Create Date : 05 เมษายน 2555    
Last Update : 5 เมษายน 2555 11:58:57 น.
Counter : 205 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

BlogGang Popular Award#13


 
i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.