ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

นนทบุรี จัดสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

          นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2555 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2555 เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแพร่หลาย ทั้งให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติได้สาธยายพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี โดยกำหนดสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้น วันอังคารที่ 24 เมษายน ณ วัดละหาร และวันศุกร์ที่ 27 เมษายน ณ วัดทางหลวง อำเภอบางบัวทอง วันพุธที่ 25 เมษายน ณ วัดทางหลวง และวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน ณ วัดกล้วย อำเภอเมืองนนทบุรี วันเสาร์ที่ 28 เมษายน ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้โดยทั่วกัน

 

****************

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว/ส.ปชส.นบ

 
 

Create Date : 26 เมษายน 2555    
Last Update : 26 เมษายน 2555 12:18:15 น.
Counter : 438 Pageviews.  

เชิญร่วมงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

                นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 จังหวัดนนทบุรีจึงกำหนดจัดงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองนนทบุรี  โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน

หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนในนนทบุรี ร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

****************

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว/ส.ปชส.นบ

 
 

Create Date : 26 เมษายน 2555    
Last Update : 26 เมษายน 2555 12:17:35 น.
Counter : 275 Pageviews.  

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2555

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2555

 

          นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2555 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพการผลิตทางด้านการเกษตรและสามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็นกำลังสำคัญต่อภาคเกษตรของประเทศไทยต่อไป โดยโครงการดังกล่าวได้บูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมให้กับเยาวชนเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ทำการเกษตรหรือช่วยครอบครัวทำการเกษตร อายุ 17-45 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สามารถอบรมได้ตลอดหลักสูตร สมัครเข้ารับการอบรมโดยขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-589-2134

 

****************

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว/ส.ปชส.นบ

 
 

Create Date : 26 เมษายน 2555    
Last Update : 26 เมษายน 2555 12:17:03 น.
Counter : 370 Pageviews.  

เชิญเที่ยวงาน Summer หรรษา ภูมิปัญญานนท์ ถึง 30 เมษายน นี้

            นายสืบศักดิ์ ยุตตานนท์ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นองค์ประกอบในการแก้ไขปัญหาความยากจน และดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน  ดังนั้น เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมารวมกับภูมิปัญญาพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยหน่วยงานราชการพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านความรู้สมัยใหม่ การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีและศูนย์การค้าเอสพลานาด ซินิเพล็กซ์ จัดงาน  Summer หรรษา ภูมิปัญญานนท์    ศูนย์การค้าเอสพลานาด ซินิเพล็กซ์ อำเภอเมืองนนทบุรี กิจกรรมในงาน ประกอบด้วยบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 32 บูธ และการแสดงบนเวที ทุกวันเวลา 18.00-20.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ สินค้า OTOP ของนนทบุรี ซื้อหาของขวัญของฝาก ได้ในงาน Summer หรรษา ภูมิปัญญานนท์ ถึงวันที่ 30 เมษายน นี้

 

****************

 

นางกรพรรณ ประสพจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว/ส.ปชส.นบ

 

 
 

Create Date : 26 เมษายน 2555    
Last Update : 26 เมษายน 2555 12:16:22 น.
Counter : 298 Pageviews.  

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ก่อนเทศกาลสงกรานต์

            วันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยเริ่มตั้งแต่ 8 – 12 เมษายน 2555 โดยสนธิกำลังตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอป.พร. จำนวน กว่า 400 นายร่วมปฏิบัติการ

 

            นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า การระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อเป็นป้องกันปราบปรามไม่ให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและกลุ่มผู้ไม่หวังดี ใช้ช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปฏิบัติการขนย้ายยาเสพติดหรือสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยจะกระจายกำลังเข้าตรวจค้นตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งตั้งด่านตรวจค้นหายาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวทั้งในช่วงก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

 

----------------------

 

คณิต ตะเภาพงษ์ / ส.ปชส.นนทบุรี / ข่าว

 
 

Create Date : 11 เมษายน 2555    
Last Update : 11 เมษายน 2555 11:23:16 น.
Counter : 210 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.