ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

TOT ติดตั้ง ICT Free Wi-Fi พร้อมกันทั่วประเทศ เชียงใหม่ติดตั้ง 200 จุด ดำเนินการไปแล้วกว่า 70 จุด

TOT ติดตั้ง ICT Free Wi-Fi พร้อมกันทั่วประเทศ เชียงใหม่ติดตั้ง 200 จุด ดำเนินการไปแล้วกว่า 70 จุด คาดจะติดตั้งพร้อมให้บริการได้ครบภายในปีนี้
นายพิธี สุขพินิจ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน เปิดเผยว่า เดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา กระทรวงไอซีทีได้เปิดตัวโครงการ ICT Free Wi-Fi เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี ด้วยความเร็ว 2 เมกะบิตต่อวินาที ใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 20,000 จุด ซึ่งจะเน้นให้บริการในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และแหล่งชุมชน เช่น สนามบิน สวนสาธารณะ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากขึ้น และถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลให้กับคนไทย ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการ Free Wi-Fi ทั้งสิ้น 200 จุด ขณะนี้ได้ติดตั้งและเปิดให้บริการไปแล้วกว่า 70 จุด ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน สถาบันการศึกษา ศูนย์ราชการ และพื้นที่อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด แม่ริม แม่แตง สารภี สันป่าตอง จอมทอง ฝาง โดยคาดว่าจะติดตั้งพร้อมให้บริการได้ครบทั้งหมดภายในปี 2555
ประชาชนทั่วไปที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บแล็บ สมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนขอรับ Username Password เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตฟรีตามจุดที่สามารถรับ Free WiFi ได้ ซึ่งการใช้งาน 1 Username สามารถใช้ได้ 30 ชั่วโมง ภายใน 30 วัน หากครบ 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ลงทะเบียนแล้ว จึงเข้าไปลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อขอใช้งานสำหรับเดือนถัดไป โดยโครงการนี้ เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานพื้นฐาน เช่น เข้าชมเว็บไซต์ หรือรับส่งอีเมล์ แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานด้านมัลติมีเดีย หรืองานที่ต้องใช้ความเร็วในการดาวน์โหลดสูง
ธนวันต์-อนุสรา-อังคณา-กาญจณาพร สวท.เชียงใหม่
 

Create Date : 11 มกราคม 2555    
Last Update : 11 มกราคม 2555 9:12:12 น.
Counter : 574 Pageviews.  

นนทบุรี กำหนดจัดงาน วันฟ้าใส อาชีพใหม่ หลังภัยน้ำท่วมนนทบุรี


นางเยาวเรศ วัฒนศรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และยังส่งผลกระทบด้านอาชีพการงานของผู้ประสบอุทกภัยด้วย ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสพบปะ สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรงในคราวเดียว สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จึงกำหนดจัดงาน “วันฟ้าใส งานใหม่ อาชีพใหม่ หลังภัยน้ำท่วมนนทบุรี” ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2555 เวลา 10.00-18.00 น. ณ บีบีมาร์เก็ต พาร์ค ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีการรับสมัครงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ ชั้นนำในประเทศ เพื่อความมั่นคงของชีวิตกว่า 100 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา คลินิกอาชีพให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ จัดแสดงธุรกิจแฟรนส์ไชส์ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ แสดงชิ้นงานของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กิจกรรมและนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ฟรี จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนนทบุรี
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน วันฟ้าใส งานใหม่ อาชีพใหม่ หลังภัยน้ำท่วมนนทบุรี ครั้งนี้โดยทั่วกัน
 

Create Date : 10 มกราคม 2555    
Last Update : 10 มกราคม 2555 11:36:01 น.
Counter : 403 Pageviews.  

ขอเชิญชาวนนทบุรีซื้อสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัดในทุกอำเภอ

นายภานุพันธ์ กลีบเอม การค้าภายในจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีความห่วงใยเป็นอย่างมาก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ บูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า-ราคาประหยัด และจัดกิจกรรมบริการประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และลดค่าครองชีพของประชาชน ในทุกอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ซึ่งการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า-ราคาประหยัด จะเริ่มที่อำเภอบางกรวย เป็นอำเภอแรก กำหนดจัดงานวันที่ 12-14 มกราคม 2555 ณ บริเวณวัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง จากนั้นวันที่ 27-29 มกราคม ณ วัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ที่ปากซอยกันตนา อำเภอบางใหญ่ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ วัดค้างคาว อำเภอเมืองนนทบุรี วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ ที่หมู่บ้านพฤกษา 3 อำเภอบางบัวทอง และวันที่ 8-10 มีนาคม ที่ใต้สะพานพระราม 4 อำเภอปากเกร็ด จึงขอเชิญชวนชาวนนทบุรีซื้อหาสินค้าธงฟ้า-ราคาประหยัดของแต่ละอำเภอตามวัน และสถานที่ข้างต้น
 

Create Date : 10 มกราคม 2555    
Last Update : 10 มกราคม 2555 11:35:20 น.
Counter : 685 Pageviews.  

นนทบุรีตั้งศูนย์ช่างโยธามหาดไทยให้ความช่วยเหลือวิชาการช่างแก่ผู้ประสบอุทกภัย


นางสาวอาภรณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จากการเกิดอุทกภัยร้ายแรงในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ซึ่งส่งผลเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สรุปแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและขั้นตอนการฟื้นฟู 4 ระยะ ตามมติคณะรัฐมนตรี คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,การช่วยเหลือระหว่างระดับน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูง,การฟื้นฟูภายหลังน้ำลดแล้ว และการปรับโครงสร้างถาวร สำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลด นั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์ช่างโยธามหาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการช่าง หรือ ศูนย์กลางอาสาสมัครช่วยเหลือซ่อมแซมและฟื้นฟูหลังน้ำลด ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้จัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าว ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี อาคารศาลากลางจังหวัด ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยขอรับบริการด้านวิชาการช่างเพื่อฟื้นฟู และซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-580-0723-4
 

Create Date : 27 ธันวาคม 2554    
Last Update : 27 ธันวาคม 2554 14:13:53 น.
Counter : 282 Pageviews.  

นนทบุรี เตรียมจัดมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย


นายทรงศักดิ์ จังติยานนท์ พลังงานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ให้สามารถซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนหลังเกิดอุทกภัย และส่งเสริมการใช้พลังงานในภาคครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพสูง โดยจูงใจให้ประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ติดฉลากเบอร์ 5 ตามกฎกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานหรืออุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำหนด ซึ่งมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จะจัดกิจกรรมขึ้น 28 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดนนทบุรี
จะจัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยเปิดให้บริการเคาน์เตอร์ด้านหน้างาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และลงทะเบียนร่วมงานในโปรแกรมพร้อมเก็บเอกสารหลักฐาน รับคูปองพลังงานจำนวน 1 เล่ม มูลค่า 2,000 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์หมายเลข 02-589-8682
 

Create Date : 27 ธันวาคม 2554    
Last Update : 27 ธันวาคม 2554 14:11:47 น.
Counter : 354 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Valentine's Month


 
i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.