ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

ขอเชิญผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการคัดเลือกรางวัล เพชรสยาม


นางสิรินชญา กันธิยะ วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดงานพิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สร้างผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นประจำทุกปี โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรยกย่องเป็น เพชรสยาม ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 18) และบุคคลแห่งปี จำนวน 7 สาขา คือ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม วรรณกรรม ศิลปกรรม พัฒนาสังคม กีฬาและนันทนาการ และสาขาดนตรี นาฏศิลป์ โดยผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 45 ปี มีผลงานด้านงานศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี และปัจจุบันยังมีผลงานหรือมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่เคยได้รับรางวัลเพชรสยามมาก่อน สำหรับผู้สนใจส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 02-580-2764
 

Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2555 11:56:41 น.
Counter : 479 Pageviews.  

ให้นายจ้างเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา


นางเยาวเรศ วัฒนศรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาที่ผ่อนผันแล้ว จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการผ่อนผันและอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้แล้ว เร่งนำแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีหนังสือเดินทาง ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นแรงงานต่างด้าวจะถูกผลักดันกลับประเทศทันที
 

Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2555 11:56:00 น.
Counter : 213 Pageviews.  

มอบคูปองส่วนลด เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย รอบที่ 2 วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์นี้

นายทรงศักดิ์ จังติยานนท์ พลังงานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรี ได้แจกคูปองส่วนลด สำหรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ตามโครงการ สินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รอบที่ 1 ซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยมารับคูปองกว่า 1 หมื่นราย แต่ยังมีผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมากไม่สามารถมารับคูปองในเวลาที่กำหนด กระทรวงพลังงานจึงจัดแจกคูปอง รอบที่ 2 อีกครั้ง ในวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับคูปองส่วนลด ต้องเป็นครัวเรือนของผู้มีรายชื่อได้รับอนุมัติหรืออยู่ระหว่างรอการอนุมัติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ประสบอุทกภัยต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง อย่างละ 1 ฉบับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากจะให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในทะเบียนบ้านรับแทนต้องใช้ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบด้วย พลังงานจังหวัดนนทบุรี ย้ำว่า คูปองส่วนลดที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับไปแล้วในรอบที่ 1 และผู้ที่จะรับในรอบที่ 2 นี้ สามารถใช้ลดราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากเบอร์ 5 และฉลากประสิทธิภาพสูง จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และจะแลกเป็นเงินสดไม่ได้ สอบถามรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-589-8682
 

Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2555 11:55:15 น.
Counter : 366 Pageviews.  

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสินจำกัด ร่วมกับ เอสเอ็มอีแบงค์ บริจาคตู้น้ำดื่มเพื่อชุมชน ฟื้นฟูผู้ประส

เวลา 11.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสินจำกัด ร่วมกันมอบตู้น้ำดื่มเพื่อชุมชน ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม จำนวน 30 ตู้ ให้กับทางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ
นายโสฬส กล่าวว่าทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด ไว้ใช้บริโภคทั้งในยามปกติและยามวิกฤต จึงได้ร่วมมือกับ เอสเอ็มอีแบงค์ จัดทำโครงการมอบตู้น้ำดื่มรวม 150 ตู้ ให้กับชุมชนต่างๆใน 5 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อนำไปติดตั้งตามโรงพยาบาล วัดและชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจาก โนมูระ โฮลดิ้ง ประเทศญี่ปุ่น ให้เงินช่วยเหลือจำนวน 10 ล้านเยน ในการดำเนินโครงการ

คณิต ตะเภาพงษ์ / ส.ปชส.นนทบุรี / ข่าว

 

Create Date : 24 มกราคม 2555    
Last Update : 24 มกราคม 2555 10:22:31 น.
Counter : 520 Pageviews.  

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นางสาววรรณี หนูเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จึงออกประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการและผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารการเงินหรือธนาคาร การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อุตสาหกรรมชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 63/264 บางใหญ่ซิตี้ หมู่ 69 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2555 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-903-2950
 

Create Date : 20 มกราคม 2555    
Last Update : 20 มกราคม 2555 11:26:10 น.
Counter : 271 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Valentine's Month


 
i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.