ปัญหา sex แต่ละวัยวัยเด็กตอนต้นหรือวัยก่อนเข้าโรงเรียนวัยเด็กตอนต้นหรือวัยก่อนเข้าโรงเรียน
ประเด็นของปมอิดีปุสที่เราควรให้ความสนใจในช่วงวัยก่อน6
ขวบเด็กชายจะหลงรักแม่และเด็กผู้หญิงจะหลงรักพ่อ
จะพยายามแข่งขันกันเอาชนะพ่อหรือแม่ที่เป็นเพศเดียวกับตนเอง
แต่เมื่อเริ่มเรียนรู้ว่าไม่สามารถเอาชนะได้
ก็เริ่มหันมาเลียนแบบพ่อหรือแม่ที่เป็นเพศเดียวกับตนเอง
และเลิกการแข่งขันในที่สุด ถ้าหลัง 6
ขวบเด็กยังไม่สามารถปรับสภาพจิตใจยอมรับพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกับตนเองได้
สิ่งที่ตามมาคือการเกลียดชัง และอาจเป็นอยู่เรื่อยมาจนวัยผู้ใหญ่
มักพบในครอบครัวที่พ่อหรือแม่มีปัญหาความขัดแย้งกันและลูกก็เข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งที่เป็นเพศตรงข้ามกับตน สิ่งนี้ส่งผลต่อพัฒนาการเรื่อง sex
ได้ด้วย เช่น ลูกชายที่เกลียดพ่อ และสงสารแม่มากๆ
ก็อาจจะสนิทสนมและเลียนแบบพฤติกรรมความเป็นหญิงจากแม่มากจนดูเหมือนเป็นเกย์
หรือบางคนก็อาจลงเอยด้วยการมี sex ในหมู่เครือญาติ (incest) เช่น
ลูกชายกับแม่
หรือลูกสาวกับพ่อเนื่องจากไม่สามารถแยกบทบาทที่แท้จริงของแต่ละคนได้
เป็นต้น


วัยเด็กตอนปลายหรือวัยเรียน


วัยเด็กตอนปลายหรือวัยเรียน เป็นวัยที่เข้าใจเหตุผลพอสมควร
มีการเลียนแบบสิ่งรอบตัว
รวมถึงเพื่อนที่เป็นจุดสำคัญที่เด็กนิยมเลียนแบบหรือแบ่งพรรคแบ่งพวกกันตาม
เพศของตนเอง ถ้าในกลุ่มนี้มีเพื่อนที่วางตัวไม่เหมาะสมต่อบทบาทของเพศตนเอง
ปัญหาที่พ่อแม่ควรกังวลและใส่ใจไม่เฉพาะเรื่องการเป็นลักเพศ(Gender
identity disorder) เท่านั้น
แต่รวมถึงการให้เกียรติกันในเรื่องเพศตรงกันข้ามหรือเพศเดียวกันด้วย
ถ้าวัยนี้เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการในระยะต่อๆ ไปด้วยเช่นกัน


วัยรุ่นเ รื่อง sex ถูกตำหนิมาก


วัยรุ่นที่ปัจจุบันถูกกล่าวหาว่าเป็นวัยวุ่น โดยเฉพาะเรื่อง sex
ถูกตำหนิมากขึ้น
แม้ความจริงการกล่าวหาวัยรุ่นในความเห็นของผมอาจจะดูมากเกินไปเพราะผู้
ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจวัยรุ่น(ทั้งๆ
ที่ตนเองก็เคยผ่านช่วงเวลาเป็นวัยรุ่นทุกคน)
แต่วัยรุ่นหลายคนก็ทำตัวเหลือขอจริงๆ
ซึ่งอาจจะจากอิทธิพลของฮอร์โมนที่พลุ่งพล่านหรือพื้นฐานในวัยก่อนหน้านี้ไม่
ค่อยดีมาก่อน แต่ปัจจัยสำคัญที่แก้ไขยากคือการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ทำให้ทัศนคติเรื่องเพศเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง
การเลียนแบบพฤติกรรมของชาติตะวันตกมากเกินไป
หรือการที่วัยรุ่นเหล่านั้นมีพื้นฐานของการควบคุมตนเองที่ต่ำมากๆ
จากการที่พ่อแม่ไม่ได้ฝึกให้รู้จักการควบคุมตนเองอย่างจริงจัง
จึงส่งผลให้การยับยั้งชั่งใจเรื่อง sex
ก็ดูจะต่ำลงไปควบคู่กับพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
สิ่งที่ตามมาคือพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ(Sexual promiscuity)หรือติดเซ็กส์
(Sexual addiction)


วัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน


วัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานก็เป็นวัยแห่งการเลือกคัดสรรสิ่งต่างๆ สู่ชีวิต
เมื่อมีการทำงาน มีความคิดในการสร้างครอบครัวแล้ว
แม้อารมณ์ความพลุ่งพล่านในวัยรุ่นจะผ่านไปหรือเพลาๆ แล้ว
แต่ถ้ามีพื้นฐานไม่ดีหรือเลือกคู่ครองไม่เหมาะสม เช่น
เลือกความเข้ากันได้ทางนิสัยใจคอ แทนที่จะเลือกคนที่เข้ากันได้เฉพาะเรื่อง
sex อย่างเดียว บางครั้งก็อาจจะทำให้ความลุ่มหลงบดบังเหตุผลดีๆ
ที่การเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาพอสมควรพึงจะคิดได้
แต่เมื่อไม่สามารถผ่านจุดนี้ไปได้
หลายคนก็อยู่ในวังวนของความสับสนทาง(เรื่อง)เพศกับความสับสนเรื่องความรัก
เพื่อการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน สุดท้ายเมื่อตัดสินใจไม่ได้
หรือบางคนกลัวการใช้ชีวิตคู่ ก็มักลงเอยด้วยการอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตบ้าง
การเป็นเมียน้อย หรือเป็นชู้หรือนอกใจคู่สมรส เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้โดยทั่วไปมักสะท้อนถึงปัญหาบุคลิกภาพที่ผิดปกติ(Personality
disorder)ซึ่งถือว่าเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งด้วย


วัยผู้ใหญ่ตอนกลางหรือวัยกลางคน


วัยผู้ใหญ่ตอนกลางหรือวัยกลางคน
เน้นถึงประเด็นความลดหย่อนของสมรรถภาพทางเพศที่ไม่สมดุลกันระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง
ความจริงแล้วการที่สมรรถภาพทางเพศลดลงมิได้ทำให้เกิดปัญหาในด้านความ
สัมพันธ์ของชีวิตคู่เสมอไป ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงมาก่อน
บางคนมีความเข้าใจผิดว่าการคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางเพศเช่นวัยหนุ่มสาวจะทำให้
อายุยืนยาว ซึ่งไม่จริง เพราะเราไม่สามารถห้ามหรือฝืนธรรมชาติได้
ถ้าปล่อยให้เกิดปัญหามากขึ้น ก็คงต้องใช้คำว่า วิกฤติการณ์ของวัยกลางคน
(Mid-life crisis)พบได้ถึง 70-80% ในผู้ชาย
ส่วนอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงจะมีความต้องการและสมรรถภาพลดลงกว่าผู้ชาย
อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งในคู่สมรสและเกิดการหย่าร้างได้หากไม่มีความเข้าใจ
กัน


วัยชรา วัยแห่งความเสื่อม


วัยชรา วัยแห่งความเสื่อมที่ต้องยอมรับ แต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ไม่ยอมรับ
ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์(และประสบกาม)ในอดีตของแต่ละคน การรู้จักพอ
และคิดถึงความเหมาะสมของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ
จริงอยู่แม้กิจกรรมทางเพศเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เกิดความสุขกายสุขใจก็
ตาม และหลายคนก็พยายามหาข้อมูลเพื่อมาสนับสนุนให้มี sex ในวัยชรา
ความจริงแล้วปัญหาที่อาจจะตามมามีได้หลายอย่าง เช่น
ใจสู้แต่ร่างกายไม่สู้เพราะวัยเสื่อมหรือมีโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการมี
sex เช่น หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Impotence)
ความเสี่ยงต่อการหัวใจวายจากการมี sexใครก็ตามที่พฤติกรรมทาง sex
ไม่เหมาะสมกับวัยของตนเอง ย่อมแสดงว่าพัฒนาการทางเพศของคุณมีปัญหา


จะเห็นว่าเมื่อวัยของคุณเปลี่ยนแปลงไป บทบาททางด้านความคิดและพฤติกรรมทาง
sex ของคุณก็เปลี่ยนแปลงตาม ใครก็ตามที่พฤติกรรมทาง sex
ไม่เหมาะสมกับวัยของตนเอง
ย่อมแสดงว่าพัฒนาการทางเพศของคุณมีปัญหาและนั่นหมายความรวมถึงพัฒนาการทาง
ด้านบุคลิกภาพของคุณก็อาจมีปัญหาด้วยเช่นกัน เรื่องวัยเปลี่ยน sex
เปลี่ยนเป็นเรื่องน่าเรียนรู้
เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนต่างวัยใกล้ๆ ตัวไงครับ

Free TextEditor

Create Date : 08 เมษายน 2553
Last Update : 8 เมษายน 2553 6:49:43 น. 0 comments
Counter : 124 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

tongsehow
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add tongsehow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.