สุขด้วยทะเล


สุขด้วยทะเล
เมื่อปรุงแต่งกายแล้วเรามาปรุงแต่งใจด้วยทะเล
ให้จิตใจผ่อนคลายจากความเครียด เติมพลังชีวิตด้วยวิธีที่เรียกว่า
"ทะเลบำบัด" กันดีกว่าค่ะ
คุณเกศสุดา
ชาตยานนท์
หรือครูเกด แห่งโยสุดาโยคะ
แนะวิธีเปิดรับความสุขจากทะเลดังนี้ค่ะ
     *
เดินบนผืนทรายด้วยเท้าเปล่าอย่างปลดปล่อย
สูดอากาศริมทะเลให้ลึกและยาวจนเต็มปอด จะทำให้รู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวย
หากเป็นทะเลที่มีบรรยากาศสงบเงียบสักหน่อยก็จะดีมาก
     *
เดินท่องน้ำทะเล ลุยไปในน้ำเรื่อย ๆ จนถึงระดับต้นขาแล้วตะโกนดัง ๆ
ออกไปยังทะเลเพื่อปลดปล่อยความเครียดในจิตใจ
     *
นอนบนหาดทรายด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลาย
มองไปยังทะเลแล้วปล่อยอารมณ์ให้ล่องลอยไปกับสายลมเย็น
     *
ลงเล่นน้ำทะเล ลอยคอในท่าสบาย ๆ อย่างท่ากรรเชียง หรือจะนอนบนแพยาง
มองท้องฟ้ายามเย็น ร้องเพลงฮึมฮำไปด้วยก็ได้
     *
ดำน้ำดูประการังและโลกใต้ท้องทะเลที่สวยงาม
     * ฝึกโยคะอาสนะ ไทเก็ก
หรือชี่กง บนหาดทรายริมทะเล
การเคลื่อนไหวที่เน้นสติเช่นนี้จะช่วยให้ผ่อนคลายได้มาก
     *
นวดผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายริมทะเล
     * วาดรูป
การบำบัดที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

    
เพื่อดูดซับพลังธรรมชาติจากทะเลให้ได้มากที่สุด
ควรอยู่กับทะเลโดยไม่มีความกังวลใด ๆ ไม่แบกงานมาทำ ปล่อยใจเบาสบาย
ปล่อยความคิดที่ติดอยู่ในกรอบของสมองหลุดลอยไปตามอาณาบริเวณกว้างไกลของทะเล
สัมผัสสายลมเย็น ฟังเสียงคลื่นซัดสาด
ดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกลับขอบฟ้าด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
เมื่อจิตใจเป็นสุขแล้วก็จะแสดงออกมาทางหน้าตาที่แช่มชื่น สดใส เบิกบาน 
นี่แหละที่เรียกว่าความงามอย่างแท้จริงFree TextEditor 

Create Date : 30 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 30 พฤษภาคม 2553 11:54:40 น.
Counter : 223 Pageviews.  

วันลอยกระทง
"เพลง รำวงวันลอยกระทง"วัน
เพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง
วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญ
น้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เรา
สุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ


วันเพ็ญเดือนสิบสอง
น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย
ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวง
วันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจประเพณีลอยกระทง
ตรงกับวันเพ็ญ (วันขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 12 (ตามปฏิทินทางจันทรคติ)
ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อแม่พระคงคา
บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที
และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก
สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ
ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดเทศกาล

"สีสันแห่งสายน้ำ
มหกรรมลอยกระทง"

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำตลอดทั้ง
เดือนพฤศจิกายน นอกจากจะมีกิจกรรมเด่น ในหลายพื้นที่ เช่น

งานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร, ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย,
ประ
เพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่, ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงฯ
จังหวัดตาก และประเพณี ลอยกระทงตามประทีป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้แล้วยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงให้เป็น
สินค้าทางการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ (World Events)
โดยการผสมผสานกิจกรรมใหม่ ๆ ขึ้น เช่น เทศกาลโคมไฟ
นานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอดเดือนต่อไป

วัตถุ
ประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี
อันดีงามของไทย(โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่น) ไว้สืบทอดต่อไป
2. เพื่อส่งเสริมให้งานประเพณีลอยกระทง
เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยสามารถนำเสนอในรายการนำเที่ยวเป็นประจำทุกปี
ในอนาคตอย่างยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและรายได้
พร้อมทั้งขยายวันพักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่อง
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง
และการท่องเที่ยวทางน้ำตลอดเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรม
รูปแบบการจัดงานลอยกระทงของจังหวัด
นครปฐม ได้เน้นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ได้แก่

     1.
เชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชนประดิษฐ์กระทงส่งเข้าประกวด
โดยแบ่งเป็นประเภทสวยงามและประเภทความคิด กำหนดขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลางไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ประเภทสวยงามต้องประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สด
ส่วนประเภทความคิดไม่จำกัดวัสดุ ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดต้องจัดขบวน
แห่โดยตั้งขบวนจาก เทศบาลเมืองนครปฐม
ไปยังพระราชวังสนามจันทร์ให้ประชาชนได้ชมความสวยงามและเป็นการเชิญชวนให้คน
มาร่วมงานกระทง ที่แห่มานั้นจะนำมาลอยไว้
ในสระเพื่อรอให้คณะกรรมการตัดสินให้รางวัล


     2. เชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ
ประดิษฐ์โคมแขวนส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นการฟื้นฟู
ประเพณีงานจุดประทีปโคมไฟเมื่อครั้งสุโขทัย  ให้อนุชนรุ่นหลังได้ ทราบ
ว่างานลอยกระทงในสมัยโบราณมีความยิ่งใหญ่สวยงามเพียงใด
โคมแขวนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
การส่งโคมแขวนนั้นมีจุดประสงค์ เพื่อบูชา  พระรัตนตรัย
การส่งโคมแขวนประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกับกระทง คือ
ประเภทสวยงามทำด้วยดอกไม้สด กับประเภทความคิดไม่จำกัดวัสดุ 


     3.
จัดให้มีการแสดงและการละเล่นทางวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงบนเวทีประเภท
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย การละเล่นของคนไทยภาคต่าง ๆ  และการประกวด นางนพมาศ
เป็นต้น


    
4. มีการเล่นเพลงเรือ โดยมีเรือเพลงชายและหญิง
ลอยในสระน้ำร้องเพลงเรือโต้ตอบกัน เป็นการสาธิตการเล่นเพลงเรือแบบโบราณ
เพื่อรักษาการละเล่นแบบ เก่าไม่
ให้สูญหายและเป็นการเพิ่มความสนุกสนานของงานยิ่งขึ้น


     5.
มีการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และไฟพะเนียง เพื่อสร้างบรรยากาศรื่นเริงแบบไทย ๆ
ให้มีสี สันสวยงามยิ่งขึ้น


 นับว่างานลอยกระทงเป็นงานพิธีเก่าแก่ของ
ไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
สมควรที่ทุกจังหวัดได้ร่วมมือกันจัดงานนี้อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้นอก
จากสืบทอด ประเพณี
ที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไปแล้วยังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ซึ่งช่วยปลูกฝังให้ประชาชนรักษาดูแลแม่น้ำลำคลองไม่ให้เน่าเสีย
ทั้งยังรณรงค์ ให้ใช้ วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทงลอย เช่น
ใบตองและหยวกกล้วย ตามแบบโบราณไม่ควรใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่น โฟม
พลาสติกต่าง ๆ เป็น
ต้น
ขอบคุณบทความจาก MoohinFree TextEditor 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 29 พฤษภาคม 2553 23:51:57 น.
Counter : 101 Pageviews.  

เก็บตกลอยกระทง สะพานพระราม 8
งาน “สีสันแห่งสาย
น้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพมหานคร”
ที่จัดขึ้น ณ
บริเวณสวนสาธารณะสะพานพระราม 8 ในวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา มี
มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยในงานได้มีบรรยากาศที่คึกคักเป็นอย่างมาก
ทั้งจากผู้ที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
และพ่อค้าแม่ค้าที่ต่างพากันนำกระทงมาวางขายกันหลากหลายแบบ ซึ่งก็มีทั้งกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติอย่างกาบ
กล้วย และกระทงที่ทำจากวัสดุที่เป็นอาหารปลาได้อย่างขนมปัง หรือโคนไอศกรีม
เป็นต้น

       ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย ทั้งชิงช้าสวรรค์และม้าหมุนให้คนที่มาเที่ยวงานได้สนุกสนานกัน
และมีเวทีการแสดงที่ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยว
และแน่นอนว่ามีร้านอาหารหลากหลายร้านที่มาออกร้านขายเมนูอร่อยให้ได้ซื้อหา
กันอีกด้วยขอบคุณภาพประกอบจาก
อินเตอร์เน็ต


Free TextEditor 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 29 พฤษภาคม 2553 22:10:43 น.
Counter : 333 Pageviews.  

เก็บตกลอยกระทง เชียงใหม่


ภาคเหนือ (ตอนบน)
จะเรียกประเพณีลอยกระทงว่า "ยี่เป็ง"
อันหมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ 
(เดือนยี่ถ้านับตามล้านนาจะตรงกับเดือนสิบสองในแบบไทย)
โดยชาวเหนือจะนิยมประดิษฐ์โคมลอย หรือที่เรียกว่า "ว่าวฮม" หรือ "ว่าวควัน"
โดยการใช้ผ้าบางๆ แล้วสุมควันข้างใต้ ให้โคมลอยขึ้นไปในอากาศ
เพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุตต์
ซึ่งเชื่อกันว่าท่านบำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล
ตรงกับคติของชาวพม่าขอบคุณภาพสวย ๆ จากอินเตอร์เน็ตFree TextEditor 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 29 พฤษภาคม 2553 21:54:49 น.
Counter : 112 Pageviews.  

วันลอยกระทง


วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาว
ไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา "มักจะ"
ตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ

ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา
บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที
และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก
สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ
ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป


     ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันทำ "กระทง" จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม
หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำ (ในพื้นที่ติดทะเล
ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเล)
เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง
เป็นการบูชาพระแม่คงคาด้วย        เดิมเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัย
ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศหรือ
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์
เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก
โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป
และนางนพมาศได้นำดอกโคทม
ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป[ต้องการ
แหล่งอ้างอิง]
แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3


       
ปัจจุบันวันลอยกระทงเป็นเทศกาลที่สำคัญของไทย
ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวปีละมากๆ
ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมักจะเป็นช่วงต้นฤดูหนาว และมีอากาศดี 
ในวันลอยกระทง ยังนิยมจัดประกวดนางงาม เรียกว่า "นางนพมาศ"


       ประเพณีลอยกระทงมีมานานจนสืบประวัติไม่ได้
และไม่มีในคัมภีร์ทางศาสนาเสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน)
ได้ค้นคว้าที่มาของประเพณีลอยกระทงไทยทุกภาคตลอดจนถึงประเทศใกล้เคียงคือ
พม่า กัมพูชา จีน อินเดีย
ได้ความว่ามีประเพณีลอยกระทงทุกประเทศด้วยเหตุผลต่างๆ กัน

สรุปเหตุผลของการลอยกระทงในประเทศไทยดังนี้

1.
เพื่อขอขมาแม่คงคา

เพราะได้อาศัยนำท่านกินและใช้
และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในนำด้วย

2.
เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที


ซึ่งประพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทประดิาฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำนัมมทานที
ในประเทศอินเดีย

3. เพื่อลอยทุกข์
โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี
คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์

4.
เพื่อบูชาพระอุปคุต

ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพแกพระอุปคุตอย่างสูง
ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญา
มารได้
การลอยกระทงไม่มีพิธีรีตอง
เพียงแต่ขอให้มีกระทงจะทำด้วยอะไรก็ได้ เช่น ใบตอง การกล้วย กาบพลับพลึง
เปลือกมะพร้าว กระดาษ จุดธูปเทียนปักที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนา
เสร็จแล้วจึงลอยไปที่แม่นำลำคลอง

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Free TextEditor

 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 29 พฤษภาคม 2553 17:28:32 น.
Counter : 215 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

tongsehow
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add tongsehow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.