* * * * สแตนด์เชียร์จุฬาฯ * * * * บล็อกที่ 857


สแตนด์เชียร์จุฬาฯ
2
ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 663
ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66
4
ผู้นำเชียร์จุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 665
ผู้นำเชียร์จุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 666
TU Cheerleader งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66บล็อกวันนี้ ต้องการเผยแพร่ข้อมูลของสแตนด์เชียร์จุฬาฯ ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68 ของปีนี้ขออภัยที่มีข้อมูลสแตนด์เชียร์ของธรรมศาสตร์น้อยไป หวังว่าคงจะมีลูกแม่โดมท่านอื่นช่วยทำบล็อกขึ้นบ้างงานฟุตบอลประเพณีปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามศุภชลาศัย คลิปข้างล่างเป็นของงานบอลประเพณี ครั้งที่ 67ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ รวมสปิริตขึ้นสแตนด์เชียร์ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของงานที่เต็มไปด้วยสีสัน มิตรภาพ และความประทับใจร่วมร้องเพลง ‘บูมจุฬาฯ’ ให้ดังทั่วสนาม เชิญขึ้นที่ ประตู 5 เวลา 11.24 น. ความยาวคลิป 2.11 นาที


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเทศกาลงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68 อย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 17.30 น. ภายใต้แนวคิดหลัก ‘ฟื้นคืนความหวัง สร้างพลังความคิด ทุกชีวิตเปิดรับความเปลี่ยนแปลง’ แนวคิดนี้มาจากการเล็งเห็นปัญหาหลายอย่างในสังคมไทย และพยายามหาหนทางปรับตัวรับมือกับปัญหาเหล่านั้น โดยเฉพาะปัญหาผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เพิ่งผ่านพ้นไป
17

‘ณุ’ นายภาณุวัฒน์ พิมพ์ประโพธ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ฯ ประธานจัดงานฟุตบอลประเพณี ฯ ครั้งที่ 68 เอ่ยถึงแนวความคิดของการจัดงานครั้งนี้ว่า คอนเซ็ปต์คือ ‘ฟื้นคืนความหวัง สร้างพลังความคิด ทุกชีวิตเปิดรับความเปลี่ยนแปลง’ เป็นสิ่งที่ทางจุฬา ฯ เจ้าภาพงานฟุตบอลประเพณีปีนี้ ต้องการเน้นเพื่อแสดงว่าหลังจาากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ผ่านพ้นไป ทุกคนควรจะสร้างกำลังใจ ไม่หดหู่ติดอยู่กับเหตุการณ์ณ์จนทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างท้อแท้ ควรที่จะเปลี่ยนและทำอะไรเพื่อสังคมมากขึ้นจะดีกว่า
“ในปีนี้ รายละเอียดของงานในบางกิจกรรมอาจจะลดลง เนื่องจากมีเวลาเตรียมการสั้นลง แต่สิ่งที่พยายามสอดแทรกและเน้นหนักมากกว่าทุกปี คือการนำเอากิจกรรมจิตอาสาเข้ามาแทรกในการแสดง ทั้งการแปรอักษร ขบวนพาเหรดล้อเลียนสังคม คือเน้นให้มีความชัดเจนมากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา เนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประสบมหาอุทกภัยอย่างหนักและมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมมาแล้ว’
‘ณุ’ กล่าวว่า “งานบอลอาจจะถูกตีความในหลายๆ แง่มุม แต่สำหรับผมยังมองไปถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า การเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีจะเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ ไม่ใช่แค่ในรั้วจุฬาหรือในรั้วธรรมศาสตร์ แต่พลังที่เกิดขึ้นจะสามารถนำไปสู่การช่วยเหลือสังคม และต่อยอดสู่การทำกิจกรรมที่ดีในการช่วยเหลือประเทศชาติต่อไป”

18
Cheerleader มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68 ให้เกียรติมาร่วมงาน19

20

21

22

23


เสื้อเชียร์ธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน “TU Cheerleader & Cheershirt 68” ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานคัดเลือกผู้นำเชียร์ และงานเปิดตัวเสื้อเชียร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตราสัญลักษณ์ และมาสคอต ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68 (ราคาเสื้อตัวละ 180 บาท)
ตราสัญลักษณ์ ประจำงานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 68 ประกอบด้วย กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนสี่กล่องต่อกันเป็นตัวเลข 6 และ 8 ซึ่งแต่ละกล่องนั้นมีขนาดเท่ากัน แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในระบอบประชาธิปไตย โดยแต่ละด้านของกล่องประกอบด้วยสีที่ต่างกันสี่สี คือ สีแดง สีเหลือง อันเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีสีน้ำตาลเข้ม – สีส้ม ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างสี เพื่อให้เกิดความสมดุลและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
กล่องสองใบแรก ประกอบกันเป็นเลข 6 ปรากฏลายลูกฟุตบอล แสดงถึงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ฯ ระหว่างสองสถาบัน อันเป็นตัวอย่างให้แก่สังคมและประเทศชาติ ลายลูกฟุตบอลอันเกิดจากรูปหกเหลี่ยม หมายถึงหลักหกประการของคณะราษฎร อันได้แก่ เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ และ การศึกษา ซึ่งหลักหกประการนี้ยังสอดคล้องกับ กล่องอีกสองใบที่ประกอบกันเป็นเลข 8 โดยด้านขวาของกล่อง ปรากฏ “แม่โดม” สัญลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่บนพื้นสีเหลืองซึ่งหมายถึงท่าพระจันทร์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุดกำเนิดของประชาธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทย และยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ของแม่โดมจนถึงปัจจุบัน
มาสคอต ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ ม้า เนื่องจากว่าในอดีต ม้า เป็นสัตว์ตระกูลสูงที่มีประโยชน์ทั้งปกติและในยามศึกสงคราม และม้ายังมีรูปร่างเพรียว แสดงถึงความคล่องแคล่ว ว่องไว ชอบก้าวเดินไปข้างหน้า จึงมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้า ที่สำคัญยังแสดงถึงความมีอารมณ์ดี รักสนุก ครึกครื้น คึกคัก อีกด้วย ในครั้งนี้จึงเหมาะสมกับคอนเซ็ปต์ของงานฟุตบอลประเพณี ฯ และเชื่อว่าจะทำให้นักฟุตบอล สแตนด์เชียร์ คนทำงานบอล ตลอดผู้จนมาร่วมงานเชียร์ จะสนุกคึกคักอย่างแน่นอน
24

เสื้อเชียร์ธรรมศาสตร์ มีเงาพานรัฐธรรมนูญ และเลขแปดสิบไทย ที่ด้านหลังของเสื้อ แสดงถึงระยะเวลาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยตลอดระยะเวลาแปดทศวรรษ โดยตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานของเสรีภาพ ภราดรภาพ มนุษยธรรม และ ความเสมอภาค ตามเนื้อเพลงท่อนหนึ่ง ที่ร้องว่า “Freedom Fraternity Humanity Equality to build our country prosperity surely our goal” ทว่าหลาย ๆ คนอาจจะลืมไปว่าประเทศไทยนั้นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมากว่า 80 ปีแล้ว ดังนั้น สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นเสมือนเครื่องรำลึกและสิ่งเตือนใจให้นึกถึง การดำรงอยู่ของระบอบประชาธิปไตย “Freedom Fraternity Humanity และ Equality” ที่เรียงตัวกันยาวเป็นจำนวนสิบแปดบรรทัด โดย ปรากฏเป็นสีเหลืองเก้าบรรทัดและสีแดงอีกเก้าบรรทัด แสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยแบบก้าว (เก้า) หน้า ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะเดินหน้าเคียงคู่ไปพร้อมกับประชาธิปไตย
ส่วนคำว่า THAMMASAT UNIVERSITY และ UNIVERSITY OF MORAL AND POLITICAL SCIENCES แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยต่างๆ แม้ว่าชื่อมหาวิทยาลัยจะถูกเปลี่ยนไป แต่เจตน์จำนงที่จะหล่อหลอมบัณฑิตทุกคน ให้เป็นบุคคลที่มี มนุษยธรรม เสรีภาพ ภราดรภาพ และ ความเสมอภาค ยังคงอยู่ในปณิธานมิเสื่อมคลาย เพื่อให้เหล่าบัณทิตทั้งหลายเป็นรากฐานให้แก่ระบอบประชาธิปไตยสืบต่อไป
และบริเวณปกเสื้อ ยังมีเส้นลายขลิบสีแดง ซึ่งแสดงถึงสายโลหิตความเป็นธรรมศาสตร์ที่ไหลเวียนอยู่ ในตัวลูกแม่โดมทุกคน เมื่อประกอบการใดก็จะคอยสอดแทรก หลักแนวคิดต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้สังคมก่อเกิดเป็นสังคมแห่งธรรมสืบต่อไป
25

26

ผู้ออกแบบ เสื้อเชียร์ คือ น.ส.นภาลัย ติมัน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารการปฏิบัติการ ชั้นปีที่ 3, ผู้ออกแบบ ตราสัญลักษณ์ คือ นาย ตนุภัทร โลหะพงศธร คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2, และ ผู้ออกแบบ มาสคอต คือ น.ส. สุทธาสินี เลามีชัยเจริญ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เสื้อเชียร์จุฬาฯ (ราคาเสื้อตัวละ 180 บาท ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ หาซื้อไม่ได้)

27

28

29

30

31

32

33

34

35


ประธานเชียร์จุฬาฯ

ประธานเชียร์ฟุตบอลประเพณี ของจุฬาฯ ปีนี้ เป็นสาวห้าว ชื่อ ‘ดอร่า’ นับเป็นประธานเชียร์เพศหญิง ที่นาน ๆ จึงจะปรากฏให้เห็นในมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ
36

การนำเชียร์ เริ่มมีการพัฒนารูปแบบท่าทางอย่างจริงจัง ตั้งแต่งานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 37 เป็นต้นมา โดยเน้นการใช้ท่าทาง มือ แขน และลำตัว ที่สามารถสื่อความหมายได้ เช่น ท่าพระเกี้ยว ท่าธรรมจักร ท่าโดม ฯลฯ สำหรับท่าพื้นฐานของธรรมศาสตร์ มีแรงบันดาลใจมาจากท่าทางของวาทยากร ส่วนท่าพื้นฐานของจุฬาฯ เป็นการประยุกต์ท่าทางของบัลเลต์ โขน ลีลาศ รวมไปถึงท่าทางของตำรวจจราจร .. ประเภทของเพลงเร็ว จะเน้นท่าทางที่ทะมัดทะแมง จังหวะพร้อมเพรียงกัน การเหยียดแขนต้องตรงและแข็งแรงมากขึ้น ส่วนเพลงช้าจะเน้นที่ลีลาสวยงามและสื่อความหมายต่าง ๆ เพลงสำคัญที่ประดิษฐ์ท่าทางขึ้นใหม่ ได้แก่ เพลง “อุทยานจามจุรี” “จามจุรีประดับใจ” “มหาจุฬาลงกรณ์” “ยูงทอง” และ “เดิน ม.ธ.”
นอกจากนั้นยังมีการจัดระบบ การประกาศคัดตัว การคัดเลือก การฝึกซ้อม การเปิดตัวผู้นำเชียร์ การดีไซน์เสื้อผ้า เครื่องประดับ ทรงผม ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรขบวนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้นำเชียร์แต่ละรุ่นจะทุ่มเทฝึกซ้อมท่าทางการนำเชียร์ จากประสบการณ์และความชำนาญของรุ่นพี่ ๆ อย่างจริงจัง เพื่อความมีคุณภาพ ความพร้อมเพรียง และเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จนเกิดสายใยเชื่อมโยงระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องของผู้นำเชียร์จุฬาฯ ปัจจุบันสามารถรวบรวมสมาชิกได้ครบ 30 รุ่นอย่างต่อเนื่อง

ผู้นำเชียร์จุฬาฯ มีจำนวน 8 คน

37
‘เต้’ นายกฤติน อาวัชนาการ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์38
‘อาร์ต’ นายอาคีระ กิจธนโสภา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์


39
‘เอ’ นายเอสรา อุษณกรกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา40
‘ทาโร่’ นายชลดนัย เธียรกานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์41
‘พัด’ นางสาวฐิติพร ชื่นจิตต์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา42
‘ยีน’ นางสาววราลี ศรีพวาทกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์43
‘ลูกตาล’ นางสาวจิรนันท์ ไตรทิพยากร นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์44
‘กิ๊ก’ นางสาวปัณฑ์ชนิต สิริพาณิชพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)45

‘เต้’ นายกฤติน อาวัชนาการ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ หนึ่งในตัวแทนผู้นำเชียร์งานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 68 เผยว่า ผู้นำเชียร์ทั้ง 8 คนจะใช้เวลาหลัง 4 โมงเย็นของทุกวันในจุฬาฯ เพื่อฝึกซ้อมเกี่ยวกับ การยืนในระเบียบลีด การลีดแต่ละเพลง การยิ้ม โดยการฝึกจะค่อยๆ เพิ่มกระบวนท่ามากขึ้นไปทีละสเต็ป
“ถึงแม้ในปีนี้ จำนวนผู้นำเชียร์จะลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่สำหรับผมกลับมองว่า นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมเพรียงและความสนุกสนานมากกว่า .. ความพิเศษของงานในปีนี้ เนื่องจากเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา จะมีการแสดงที่เป็นการเฉลิมฉลองและมีการนำเพลงพระราชนิพนธ์มาใช้ประกอบในงาน ผมอยากให้เพื่อนๆ นิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานฟุตบอลประเพณีฯ ในครั้งนี้ด้วยตาตัวเอง”
46


ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว

47

48

49

หลังจากมีการคัดเลือกนิสิตจากรั้วจามจุรี 12 คน จากหลายคณะ ในที่สุด จุฬาฯ ก็ได้นิสิตสาว-นิสิตหนุ่ม มาเป็นผู้แทนอัญเชิญพระเกี้ยว ในงานฟตุบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68 คือ ฟาง-นางสาวธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี และ กฤต-นายธนกฤต ประวงษ์รัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์
50

น้องฟาง-ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะ เพราะการได้อัญเชิญพระเกี้ยวถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่สุดแล้วค่ะ”

จุฬาฯ คทากร

จุฬาฯ คทากร ปี 2555 เปิดตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ด้วยเพลง ‘อุทยานจามจุรี’ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 17.30 น. ในงานเปิดเทศกาลงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68 ความยาวคลิป 3.45 นาที


51
ภัทร-นายภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 352
ตุล-นายภากร ธนศรีวนิชชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 253
เต-นายตะวัน วิหครัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 154
แฮม-นายคงกฤช ล้อเลิศรัตนะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 255
เดฟ-นายเดวิด โจว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 156
ปุ๊ย-นางสาวธนพร วิบูลย์พจน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 257
หญิง-นางสาวรังสิกานต์ โรจน์ชีวิน คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 158


นักฟุตบอลประเพณีของจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์ ฯ ได้ประกาศรายชื่อนักฟุตบอล 35 คน ที่จะลงฟาดแข้งฟุตบอลประเพณีแล้ว ประกอบด้วยผู้รักษาประตู วัชรพงษ์ กล้าหาญ, กฤษกร เกิดผล, อดิศักดิ์ ดวงศรี, อิสรภาพ บุญทินกองหลัง ไมตรี กุหลาบขาว, ธฤติ โนนศรีชัย, ณรัฐ มุนินทร์นพมาศ, นันทพล พิบูลย์พล, อภิวัฒน์ งั้วลำหิน, ปวริศร์ แสนสุข, อุดม จอกรบ, บุณญฤทธิ์ ปฐมทัศน์, อดุลย์ หมื่นสมาน, สาริศ สุขสอาด, พรรษา เหมวิบูลย์, ฐาณรงค์ ทุเรียนกองกลาง ณัฐพงษ์ สายริยา, กิตติพล ปาภูงา, ปิยะชาติ ถามะพันธ์, กิตติศักดิ์ ปิ่นทอง, ศราวุฒิ มาสุข, ธรรมรัตน์ แว่นมณี, วัฒนศัพท์ เจริญศรี, ไพฑูรย์ นนทะดี, ภุมเรศ กลัดกลีบ, ภานุวัฒน์ ญาณอำพรพิพัฒน์, พีรดนย์ ฉ่ำรัศมีกองหน้า ชัยณรงค์ ทาทอง, วุฒิชัย ทาทอง, ศุภกร รามกุหลาบสุข, อดิศักดิ์ กานู, ธรรมชาติ นาคพันธ์, สมปอง สอเหลบ, อรรถพล กันหนู และธีรเทพ วิโนทัยโดยมี อ.ทัศนะ พิทักษ์อรรณพ เป็นผู้จัดการทีม, มี รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์, โอฬาร เชื้อบาง, สุทธิพันธ์ วรรณวินเวศร์, วรรสร โหลทอง เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม, สัจจา ศิริเขตร์ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน และมี สุรชัย จตุภัทรพงษ์, ธงชัย สุขโกกี, จักรราช โทนหงสา, วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ และอดุลย์ ลือกิจนา เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน.
59

60

สแตนด์ (stand) เป็นคำทับศัพท์ มีใช้ในความหมาย เช่น


• เป็นที่นั่งซ้อนชั้น บนอัฒจันทร์ สำหรับชมกีฬา บางครั้งเรียกว่า "สแตนด์เชียร์"


• เป็นโครงยึดไม่ให้ล้ม สำหรับตั้งสิ่งของหรือแผ่นป้าย


• เป็นชื่อย่อของ "สแตนด์อิน" หมายถึงนักแสดงตัวแทน
ขอขอบคุณที่กรุณาโหวตให้ ในสาขา Best Topical Blog ขอขอบคุณครับจาก สิน yyswimCreate Date : 20 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 22 กุมภาพันธ์ 2555 13:55:20 น. 14 comments
Counter : 4861 Pageviews.

 

น้อยไม่เคยเห็นเลย อยากไปนั่งชมสักครั้งค่ะ
ขอบคุณค่ะ คุณสิน
มาแปะหัวใจด้วยค่ะ

newyorknurse

โดย: newyorknurse วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:4:06:24 น.  

 
ไม่เห็นภาพประกอบเลยค่ะ

สงสัยที่ออฟฟิศบลอกเอาไว้ ถ้าจขบ โพสต์ภาพแบบฝากภาพไว้ที่เวป อ้อยจะมองไม่เห็นภาพค่ะ เสียดาย


โดย: Love At First Click วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:51:41 น.  

 
หวัดดีครับคุณสิน

ดูหนุ่มเหน้าสาวสวยแล้วสดชื่น..จิตแจ่มใสเนาะ
สมัยก่อนผมชอบดูขบวนเชียร์ตรงที่...ล้อการเมือง
ทั้งๆที่อธิการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เผด็จการ
เดี๋ยวนี้ออกจะเน้นหน้าตากับลีลาของเชียร์ลีดเดอร์
ครับ..กีฬาของปัญญาชน 2 สถาบันนี้ ก็น่าติดตามเสมอครับ


โดย: Dingtech วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:35:07 น.  

 
ได้ยินมานาน กิจกรรมนี้ ดูขลังและน่าประทับใจมากๆค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:09:36 น.  

 
ดูในบล็อกยังประทับใจขนาดนี้
ถ้าได้ดูวันงานจริงจะสักขนาดไหน
คงเป็นวันที่คนทั้งสองมหาวิทยาลัยลืมไม่ลงจริงๆ
โหวตค่ะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:41:26 น.  

 
ขอบคุณค่ะพี่สิน

หลับฝันดีนะคะนัยใจเริงจะแย้ม........ใจชื่นเกินจะแต้ม
ฉ่ำห้วงดวงใจ

โลมไล้ไปแผ่วพลิ้ว.....เห่กล่อมมาเป็นริ้ว
คึกครื้นในทรวง

กลิ่นรำพันลับล้ำ.........กระแสแห่งเหงาช้ำ
ล่วงคล้อยไปไหน

หอมเอยมาแต่งต้อง.....จักวาดตามคำร้อง
ชัดแจ้งเห็นงาม

คราฝันสถิตกล่อมเร้น...จิตเสกมิเคยเว้น
อยากให้ภิรมย์

หลับเถิดในค่ำนี้...........หลับสู่ตามแหล่งชี้
ด่ำคล้อยวิมาน


โดย: ญามี่ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:04:51 น.  

 
คนหนุ่มสาวน่ารักทั้งนั้นคนแก่ดูแล้วสดชื่นหัวใจดีสมัยสาวๆ

ป้าเคยไปดูของจริงในสนาม น้องสาวเรียนจุฬาพาไปแต่ดันไปเชียร์ธรรมศาสตร์เพราะอยู่ใกล้ เดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูมานานแล้วความสนใจในแต่ละวัยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:5:45:13 น.  

 
เต็มอิ่มกับเชียร์ลีดเดอร์ทั้งสองสถาบันเลย..

ขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมชมบล็อกผมครับโดย: หน้าม้ารับจ้าง วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:46:50 น.  

 
พี่สิน
อ้อยไม่สามารถดูภาพเอนทรีปัจจุบันได้ค่ะ คาดว่าโดนบลอก

พี่ส่งมาทางเมล์ก็ได้ค่ะ ถ้าไม่ทำให้พี่งานเพิ่ม

สะพานมอญคาดว่าปรับปรุงนะคะ เพราะดูดีขึ้นจากภาพเดิมที่เห็น ไปครั้งแรกเลยไม่ทราบว่าเปลี่ยนไปอย่างไร ชอบมากค่ะพี่ สังขละ


โดย: Love At First Click วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:31:05 น.  

 


ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ

คุณน้อย-newyorknurse, น้องอ้อย-Love At First Click, คุณดิ่ง-Dingtech, น้องสาว-sawkitty, และ เจ๊

ที่แวะมาเยี่ยมเยียนบล็อก

โดย: yyswim วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:08:35 น.  

 


ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ

คุณญามี่, คุณพรไม้หอม, คุณหน้าม้ารับจ้าง, น้องอ้อยLove At First Click

ที่แวะมาเยี่ยมเยียนบล็อก

น้องอ้อย พี่ส่งรูปภาพในบล็อกไปให้ทางอีเมล์แล้ว


โดย: yyswim วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:09:09 น.  

 
เห็นกำลังถกเถียงกันอยุ่ว่าจะยกเลิกดีไหม บอลประเภณี

ผมเห็นด้วยว่าควรจะยกเลิก หรือปรับรูปแบบใหม่ครับ

ทำให้โปร่งใส และไม่ฟุ่มเฟือยมากครับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:14:05 น.  

 
แปะหัวใจให้คนดีคนเก่งค่ะ

ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:31:29 น.  

 
เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส
ความเพียรของคนไม่ลดละ ถึงเทวดาก็เกียดกันไม่ได้

มีความเพียรพร้อมในทุกสิ่งด้วยสัมมาทิฐิ ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:44:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
20 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.