.....ภาษาตระกูลไท เป็นวัฒนธรรมของคนไท สมควรจะเผยแพร่ให้โลกรู้จักอย่างทั่วถึง มากกว่าจะเก็บไว้สอนกันอย่างเร้นลับ ในมหาวิทยาลัย แล้วก็ปล่อยให้หายสาบสูญไปตามกาลเวลา.....
Group Blog
 
All Blogs
 

คลิปวิดิโอ ทหารพม่าโจมตี SSA เหนือ


คลิปวิดิโอ ทหารพม่าโจมตี SSA เหนือ บก.บ้านไฮ

ทหารพม่าใช้อาวุธเคมี โจมตีฐานหลักเจ็ด ของ SSA เหนือ
ทหารพม่าเผาสะพานท่าผาส่อง ของ SSA เหนือ
 

Create Date : 28 มิถุนายน 2554    
Last Update : 28 มิถุนายน 2554 22:53:44 น.
Counter : 8803 Pageviews.  

Shan National Day, 7 Feb 2011

งาน วันเชื้อชาติรัฐฉาน ครบรอบ ๖๔ ปี (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
ที่ ดอยไตแลง 

Create Date : 25 เมษายน 2554    
Last Update : 26 เมษายน 2554 9:13:37 น.
Counter : 1523 Pageviews.  

ยุทธศาสตร์ "ปราบไทยใหญ่" ของพม่า ในสายตาเจ้ายอดศึก

ยุทธศาสตร์ “ปราบไทยใหญ่” ของผู้นำพม่า ในสายตาเจ้ายอดศึก

(สรุปจาก สาละวินโพสต์ ฉบับที่ ๖๐ : กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๓, หน้า ๓ – ๗ )

จุดอ่อนของกองกำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาล

๑. ประชาชนส่วนใหญ่ความรู้น้อย ถูกพม่าหลอกเพียงน้อยนิด ก็ตกใจกลัว หนีเอาตัวรอด ผู้มีความรู้การศึกษามาก ก็ไม่ทนต่อความยากลำบาก

๒. นโยบายการเมืองต่างกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด เมื่อต้องการเอาชนะกันเอง ก็หันเข้าพึ่งศัตรู

๓. มีทิฐิส่วนตัว มากกว่าความรักชาติ ทำให้รบกันเองเพื่อแย่งชิงพื้นที่

๔. ขาดผู้นำที่มีความรู้ความสามารถด้านการเมืองและการทหาร

๕. กลุ่มหยุดยิง หลงมัวเมากับการทำธุรกิจ หาเงิน หาผลประโยชน์ส่วนตัว จนลืมเรื่องการบ้านการเมือง

๖. กองกำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ยังรบแบบกองโจร ไม่สามารถรบตามแบบได้

(......การที่จะทำให้ชาติพันธุ์ไทยใหญ่ ไม่มีความคิดที่จะแยกตัวออกไปนั้น ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราชาวพม่าในระยะเวลา ๑๐ ปี ที่เป็นสหภาพร่วมกัน ถ้าเราสามารถส่งเสริมให้ประชาชนในรัฐฉาน ศึกษาภาษาพม่า ทั้งการพูดการเขียน เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของพม่าได้ ถึงเวลานั้นประชาชนในรัฐฉานก็หมดความคิดที่จะแยกตัวออกไป..... - นายพลอองซาน)
ยุทธศาสตร์ปราบไทยใหญ่ของผู้นำพม่า

พม่านำแนวความคิดของนายพลอองซาน ที่จะค่อย ๆ กลืนชาติพันธุ์ไทยใหญ่ มาใช้ โดย

๑. ห้ามสอนภาษาไทยใหญ่ ให้เยาวชนในรัฐฉาน เรียนและใช้ภาษาพม่า นิยมวัฒนธรรมพม่า ให้แต่งงานกับชาวพม่า ซึ่งในรุ่นเหลน จะกลายเป็นพม่าไปหมด

๒. ทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของไทยใหญ่ แล้วสร้างแบบพม่าขึ้นแทน

๓. ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในรัฐฉาน แตกแยกกัน จนถึงขั้นสู้รบกันเอง

๔. หลอกลวงให้โลกเห็นว่าพม่าปกครองด้วยความเที่ยงธรรม และใส่ร้ายกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ว่าเป็นผู้ก่อความวุ่นวาย

๕. ด้านการทหาร ทำการทารุณกรรมอย่างรุนแรง ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบการเลือกตั้งในปลายปีนี้ พม่าเพียงต้องการลดแรงกดดันจากประชาคมโลก ไม่ได้หวังจะให้เกิดความปรองดองในชาติ ตามที่กล่าวอ้าง
 

Create Date : 19 กันยายน 2553    
Last Update : 19 กันยายน 2553 10:53:18 น.
Counter : 2278 Pageviews.  

หย่าจู่ตางฮัก - ตราชูแห่งความรัก

Blog ตอนนี้ ขอแนะนำภาพยนตร์ไทใหญ่ เรื่อง หย่าจู่ตางฮัก หรือ ตราชูแห่งความรัก ที่ SaiKhamMeng ทำเป็น คลิปวิดิโอ นำลงใน youTube ๑๒ ตอน ๆ ละ ๑๐ นาทีเรื่องราวความรัก ระหว่าง พี่น้องสองคู่ จายไข่คำ - หญิงน้อง และ จายสายหมอกฟ้า - หญิงแสงจ่าม

ดูกันได้สบาย ๆ ไม่หนักสมอง และสำหรับฝึกฟังเสียงภาษาไทใหญ่ (มี คำแปล เป็นภาษาพม่า)
 

Create Date : 08 สิงหาคม 2553    
Last Update : 9 สิงหาคม 2553 13:06:57 น.
Counter : 1960 Pageviews.  

Shan Resistance Day, 21 May 2010

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) / กองทัพรัฐฉาน (SSA) ได้จัดงานครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน และครบรอบ 52 ปี การต่อสู้กอบกู้เอกราชรัฐฉาน ขึ้นที่ บก.ดอยไตแลง มีคณะสงฆ์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ, ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ , กำลังพล SSA และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


ลำดับแรก กำลังพล SSA แสดงการฝึกตามหลักสูตรการฝึกต่าง ๆ เช่น การข้ามเครื่องกีดขวาง, การซุ่มโจมตี และการลาดตระเวน เป็นต้น

กำลังพล SSA เข้าประจำที่ในสนามพิธี ผู้เข้าร่วมงานพิธีทั้งหมด ได้ร่วมกันทำความเคารพธงชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=8spPjG-cFdUเจ้าชิดส่วย ที่ปรึกษาสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน จากนั้น พล.ท.เจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน กล่าวคำปราศรัย โดยเนื้อหา มุ่งให้ทุกฝ่ายรำลึกถึงบุญคุณของประเทศชาติ บ้านเมือง ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม และย้ำว่า ทุกฝ่ายต้องช่วยกันปกป้องรักษาให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
https://www.youtube.com/watch?v=mTB8YvKocsA
https://www.youtube.com/watch?v=BGcYkOH45NMพล.ต.เจ้าจายยี่ รองประธาน (1) สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน กล่าวถึงสาเหตุและวัตถุประสงค์ของการต่อสู้กอบกู้เอกราชของรัฐฉาน และฝากไปถึง SSA – กลุ่มหยุดยิง ว่า "คิดการอะไรก็ตาม อย่ายึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติพันธุ์ บ้านเมืองบ้าง ".
ต่อจากนั้น จนท.อ่านสารของ KNPP
https://www.youtube.com/watch?v=Z-JGnsoYELg
https://www.youtube.com/watch?v=2jIJvF2zEwUสารจาก เจ้านวลอู พระธิดาในเจ้าฟ้าล้อกจ้อก ซึ่งปัจจุบัน พำนักอยู่ในประเทศอังกฤษ
https://www.youtube.com/watch?v=PLQrmteQS_4พล.ท.เจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลที่รักษาสัจจะ เสียสละทำงานเพื่อชาติพันธุ์ บ้านเมืองมาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ 5 ท่าน คือ เจ้าชิดส่วย – พ.ต.อ่องเมือง – ร.อ.ยอนหลู่ – ร.ท.อ่องปาน – ส.อ.จายมั่น
https://www.youtube.com/watch?v=qzAk2aG8cBkเจ้าปายเมือง ที่ปรึกษาสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ให้โอวาทและกล่าวปิดงาน ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด ร่วมกันทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4 ประการ (ชาติพันธุ์ – บ้านเมือง – ภาษา – ศาสนา) เป็นอันเสร็จงาน
https://www.youtube.com/watch?v=dyaMVW70Cdwการวางพวงมาลา บนเนินผู้กล้าหาญ ในพื้นที่ บก.ดอยไตแลง เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนผู้กล้า ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ ในการกอบกู้เอกราชของรัฐฉาน
https://www.youtube.com/watch?v=z94qKn4tn_Mวันรุ่งขึ้น มีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และการแสดงต่าง ๆ บนเวที
https://www.youtube.com/watch?v=wH3TQrDWVYI
https://www.youtube.com/watch?v=dq91aO_TbSo
 

Create Date : 10 กรกฎาคม 2553    
Last Update : 10 กรกฎาคม 2553 14:46:21 น.
Counter : 1486 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

นายช่างปลูกเรือน
Location :
กาญจนบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 62 คน [?]
ไม่สงวนลิขสิทธิ์

เพื่อเปิดกว้างการศึกษาและเผยแพร่ภาษาตระกูลไท

ข้อมูล "ในส่วนที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น"
ยินดีให้ ลอกเลียน, ทำซ้ำ, เพิ่มเติม, แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือนำไปใช้

โดยไม่ต้องขออนุญาต หรืออ้างถึงใด ๆ ทั้งสิ้น


Copyleft
Friends' blogs
[Add นายช่างปลูกเรือน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.