.....ภาษาตระกูลไท เป็นวัฒนธรรมของคนไท สมควรจะเผยแพร่ให้โลกรู้จักอย่างทั่วถึง มากกว่าจะเก็บไว้สอนกันอย่างเร้นลับ ในมหาวิทยาลัย แล้วก็ปล่อยให้หายสาบสูญไปตามกาลเวลา.....
Group Blog
 
All Blogs
 

ปฏิทินจันทรคติ ไทเขิน เชียงตุง จ.ศ.1374

ดูฤกษ์งามยามดีเนื่องจากปฏิทินมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะลงใน blog

ขอให้ดูรายละเอียดได้ใน

//www.pantip.com/cafe/library/topic/K11893235/K11893235.html
 

Create Date : 28 มีนาคม 2555    
Last Update : 28 มีนาคม 2555 19:44:39 น.
Counter : 4975 Pageviews.  

อ่านไทเขิน 8 เพลง "ใคร่ฝากหัวใจ"

เพลง "ใคร่ฝากหัวใจ" นี้ ออกเสียงภาษาไทเขิน เชียงตุง แบบดั้งเดิม ไม่มีเสียงล้านนาหรือภาษาไทย เข้ามาเจือปน จึงขอนำเสนอไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเสียงภาษาไทเขิน ต่อไป"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

เพลง ไทเขิน สมัยใหม่

https://www.youtube.com/view_play_list?p=383CF36B07C9B2B3


เพลง ไทเขิน สมัยเก่า และ การแสดงทางวัฒนธรรม ต่าง ๆ

https://www.youtube.com/view_play_list?p=332706C7AD6C89CD
 

Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2553    
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2553 22:56:24 น.
Counter : 2963 Pageviews.  

วิถีไทเขิน เชียงตุง และ ประเพณี 12 เดือน เมืองเชียงตุง

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน //www.monkchat.net/?name=foundation สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ออกหนังสือเกี่ยวกับ ไทเขิน มาแล้ว 2 เล่ม คือ
“วิถีไทเขิน เชียงตุง ” กับ “ประเพณี 12 เดือน เมืองเชียงตุง”วิถีไทเขิน เชียงตุง
ขนาด 5 ¾ x 8 ¼ นิ้ว
หนา 200 หน้า
พิมพ์ พ.ศ.2550 จำนวน 1,000 เล่ม
ราคา 199 บาท (กระดาษอาร์ต)

เสนอบทความวิชาการกึ่งสารคดี เกี่ยวกับสภาพสังคมวัฒนธรรมของเชียงตุง 7 เรื่อง คือ

1. ประวัติความเป็นมาของเชียงตุง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(บางปี หรือ บางเหตุการณ์ ในตำนานเมืองเชียงตุง ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์ล้านนา หรือ ข้อมูลการเดินทางไปเชียงตุงในปัจจุบัน อาจล้าสมัย ผู้ที่จะอ้างข้อมูลเหล่านี้ ควรตรวจสอบอีกครั้ง)

2. ตำแหน่ง “พระครูบา” ของเชียงตุง ต้องมีประกาศแต่งตั้งเป็นทางการจากองค์กรคณะสงฆ์นครเชียงตุง ต่างจากล้านนา ที่ได้จากการยกย่องของประชาชนที่นับถือ

3. ชีวประวัติและผลงานของ สมเด็จอัคคมหาราชาอาชญาธรรมพระเจ้า องค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์เชียงตุง

4. บทบาทของพุทธศาสนา ในวิถีชีวิตคนไทเขิน

5. อาหารพื้นบ้านเชียงตุง

6. บทบาทของผู้หญิงเชียงตุง

7. เสิน – ศิลปะการขับขานของเชียงตุง ที่มีลักษณะคล้ายการจ๊อยการซอ ของเชียงใหม่
ประเพณี 12 เดือน เมืองเชียงตุง
ขนาด 5 ¾ x 8 ¼ นิ้ว
หนา 156 หน้า
พิมพ์ พ.ศ.2552 จำนวน 500 เล่ม
ราคา 100 บาท (กระดาษถนอมสายตา)

เสนอ รายละเอียดประเพณี 12 เดือน ที่ชาวเชียงตุง ยึดถือปฎิบัติกันอยู่ ตามเดือนทางจันทรคติ ซึ่งจะนับเร็วกว่าไทยภาคกลาง 1 เดือน และช้ากว่าล้านนา 1 เดือน
ทั้งนี้ ผู้จัดทำ ได้ปริวรรตและพิมพ์เป็นภาษาไทเขิน ส่งกลับไปเผยแพร่และคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนไทเขิน เมืองเชียงตุง ด้วย

เดือน 6 (มีนาคม – เมษายน)
ประเพณีสังขานต์ปีใหม่ (สงกรานต์) เปลี่ยน จุลศักราช ใหม่ ชาวไทเขิน ถือเป็น ปีใหม่ เช่นเดียวกับ ล้านนา

เดือน 7 (เมษายน – พฤษภาคม)
ประเพณีขึ้นธาตุเจดีย์ ทำบุญสมโภชพระธาตุสำคัญต่าง ๆ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ (ชาวเชียงตุงไม่ได้เรียก วันวิสาขบูชา)
ประเพณีเป๊กข์ตุ๊บวชพระ (ไทเขินและล้านนา เรียก พระ ว่า /ตุ๊/ และ เรียก เณร ว่า /พะ/ )

เดือน 8 (พฤษภาคม – มิถุนายน)
ประเพณีเลี้ยงเมืองเลี้ยงบ้าน จัดในวันข้างแรม เป็นการเซ่นไหว้บวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าฟ้าที่คุ้มครองเมือง และเทวดาที่คุ้มครองหมู่บ้าน

เดือน 9 (มิถุนายน – กรกฎาคม)
ประเพณีเข้าวัสสา (เข้าพรรษา)
ประเพณีสวดกลางใจศีล เป็นการสวดมนต์สืบชาตาสะเดาะเคราะห์ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มักจัดในวันพระที่ 2 หลังเข้าพรรษา แต่บางวัด เช่น วัดหัวข่วง จัดในเดือน 10 ข้างแรม
ประเพณีส่งเคราะห์เมือง เป็นพิธีสืบชาตาเมือง จัดพิธี ณ ใจกลางเมืองเชียงตุง

เดือน 10 (กรกฎาคม – สิงหาคม)
ประเพณีสูตมนต์ไล่ผีปล่อยเผต หรือ พิธีสวดมนต์ขับไล่พวกผีเปรตไม่ให้มารังควานหอเจ้าฟ้า และทำความเดือดร้อนแก่ผู้คน จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ ที่หอเจ้าฟ้า โดยมี เจ้าฟ้า เป็นประธาน
ชาวเชียงตุงในปัจจุบัน ไม่รู้จักประเพณีนี้ เนื่องจากทหารพม่ายกเลิกระบบเจ้าฟ้า และรื้อทำลายหอเจ้าฟ้า ไปแล้ว จึงไม่มีการทำพิธีนี้ไปโดยปริยาย

เดือน 11 (สิงหาคม – กันยายน)
ประเพณีตั้งธรรมเวสสันตระ หรือ เทศน์มหาชาติ
ประเพณีทานธรรมค้ำนาม คือ การทานธรรมประจำวันเกิด และปีเกิดของเจ้าภาพ มักจัดพร้อมไปกับการตั้งธรรมเวสสันตระ

เดือน 12 (กันยายน – ตุลาคม)
ประเพณีออกวัสสา (ออกพรรษา)

เดือน 1 หรือ เดือนเกี๋ยง (ตุลาคม – พฤศจิกายน)
ประเพณีตักบาตรวัดพระเจ้าหลวง จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน เกี๋ยง (ตรงกับวันลอยกระทง ของไทย) ในงานสมโภชวัดพระเจ้าหลวง โดย นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ทั้งฝ่ายไทเขิน ไทใหญ่ และพม่า มารับบิณฑบาต จากประชาชน ตามเส้นทางตั้งแต่หน้า วัดหัวข่วง วัดพระเจ้าหลวง วัดพระแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรมนิวเชียงตุง กลับมาวัดหัวข่วง
ประเพณีทานซองสลาก เหมือนกับประเพณีตานก๋วยสลาก ของล้านนา แต่ชาวเชียงตุง ไม่นิยมจัด ในช่วงก่อนออกพรรษา เหมือนล้านนา
ประเพณีทานผ้ากฐิน

เดือน 2 หรือ เดือนก๋ำ (พฤศจิกายน – ธันวาคม)
ประเพณีเข้าก๋ำ มี 2 อย่างคือ การเข้าก๋ำหลวง หรือ การเข้าปริวาสกรรม มีกำหนด 10 วัน ระหว่าง วันขึ้น 5 ค่ำ ถึง วัันขึ้น 15 ค่ำ กับ การเข้าก๋ำน้อย หรือ การเข้ารุกขมูลกรรม มีกำหนด 7 วัน ไม่ถือวัตรปฏิบัติเคร่งครัดเหมือนเข้าก๋ำหลวง ส่วนมากจะนิยมจัดการเข้าก๋ำหลวง และชาวเชียงตุง ถือว่าพระสงฆ์ ที่ไม่เคยต้องอาบัติสังฆาทิเสส ก็สามารถเข้าก๋ำหลวงได้ เพื่อชำระศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

เดือน 3 (ธันวาคม – มกราคม)
ประเพณีเลี้ยงหนองตุ๋ง เป็นพิธีเซ่นไหว้บวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษผู้ปกครองเมืองเชียงตุง นิยมจัดในวันแรม 3 ค่ำ หรือวันที่ตรงกับ วันกาดเท่า

เดือน 4 (มกราคม – กุมภาพันธ์)
ประเพณีทานธรรมน้ำอ้อย สมัยก่อน นิยมแต่งงานกันในช่วงนี้ ซึ่งอ้อยกำลังแก่ และให้น้ำหวานอย่างเต็มที่ จึงมีการทำบุญฟังธรรมและถวายทานน้ำอ้อย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการครองเรือน

เดือน 5 (กุมภาพันธ์ – มีนาคม)
ประเพณีขึ้นธาตุเจดีย์หนองผา หรืองานสมโภชพระธาตุหนองผา จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ
ประเพณีเลี้ยงกาด คือการเซ่นไหว้บวงสรวงวิญญาณเทวดาที่รักษาดูแลตลาดเก่า ข้างวัดเชียงจันทร์ จัดในวันแรม ที่เป็นเลขคี่ และตรงกับวันกาดเท่า
ประเพณีรำดอก คือการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ต่าง ๆ จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ
 

Create Date : 20 มกราคม 2553    
Last Update : 20 มกราคม 2553 13:19:14 น.
Counter : 4455 Pageviews.  

อ่านไทเขิน 7 เพลงประจำรัฐเชียงตุง

สมัยที่ เชียงตุง ยังมีเจ้าฟ้า เป็นผู้ปกครอง อูทิพ เขมรัฐ ได้ร่วมกับราชบัณฑิตหอเจ้าฟ้า แต่งเพลง "สามัคคี" ขึ้น มีเนื้อร้องคล้ายกับเพลง "สามัคคีชุมนุม" ของไทย และใช้ทำนอง Auldlangsyne เหมือนกัน

เพลงนี้ เปรียบเสมือนเพลงชาติของรัฐเชียงตุง ใช้ขับร้องหรือบรรเลง เมื่อเจ้าฟ้าเสด็จ หรือในพิธีการต่าง ๆ

แม้ปัจจุบัน ระบอบเจ้าฟ้าถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ชาวเชียงตุงยังขับร้องหรือบรรรเลงเพลงนี้ ในงานสำคัญต่าง ๆ อยู่เสมอ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
การขับ "เสิน" ของไทเขิน ที่คล้ายกับ "จ๊อย" ของล้านนา
คลิปวิดิโอเพลง "สามัคคี" และคลิปนี้ อยู่ใน "งานฉลองปิดการศึกษา (ลงโฮงเฮน) ประจำปี วัดราชฐานหลวงหัวข่วง เมืองเชียงตุง"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

คลิปวิดิโอ เกี่ยวกับ ไทเขิน ยังมีอีกใน youTube

เพลงไทเขิน สมัยใหม่

https://www.youtube.com/view_play_list?p=383CF36B07C9B2B3


เพลงไทเขิน สมัยเก่า และการแสดงทางวัฒนธรรมไทเขิน

https://www.youtube.com/view_play_list?p=332706C7AD6C89CD


การพระราชทานเพลิงศพ เจ้าแม่ทิพวรรณ ณ เชียงตุง เมื่อ 27 มกราคม 2533 ณ เมรุชั่วคราว วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

https://www.youtube.com/view_play_list?p=1EBFA002F6D8DFA6
 

Create Date : 29 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2553 22:58:48 น.
Counter : 1630 Pageviews.  

อ่านไทเขิน 6 เพลง "เมืองเชียงตุง"
 

Create Date : 08 มกราคม 2552    
Last Update : 29 พฤศจิกายน 2552 10:05:45 น.
Counter : 3027 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  

นายช่างปลูกเรือน
Location :
กาญจนบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 62 คน [?]
ไม่สงวนลิขสิทธิ์

เพื่อเปิดกว้างการศึกษาและเผยแพร่ภาษาตระกูลไท

ข้อมูล "ในส่วนที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น"
ยินดีให้ ลอกเลียน, ทำซ้ำ, เพิ่มเติม, แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือนำไปใช้

โดยไม่ต้องขออนุญาต หรืออ้างถึงใด ๆ ทั้งสิ้น


Copyleft
Friends' blogs
[Add นายช่างปลูกเรือน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.