.....ภาษาตระกูลไท เป็นวัฒนธรรมของคนไท สมควรจะเผยแพร่ให้โลกรู้จักอย่างทั่วถึง มากกว่าจะเก็บไว้สอนกันอย่างเร้นลับ ในมหาวิทยาลัย แล้วก็ปล่อยให้หายสาบสูญไปตามกาลเวลา.....
Group Blog
 
All Blogs
 

Learn New Dai Lue

แบบเรียนภาษาไทลื้อ (ตัวใหม่) ที่ทางการสิบสองปันนาจัดทำขึ้น  คำอธิบายเป็นภาษาจีนกลาง 

เสียงภาษาไทลื้อในบทเรียนนี้ เป็นเสียงของเมืองเชียงรุ่ง   ซึ่งอาจแตกต่างไปจากเสียงของเมืองอื่น หรือถิ่นไทลื้ออื่น ๆ ในมณฑลยูนนานได้

ระบบเสียงภาษาไทลื้อ ต่างจากระบบเสียงภาษาไทยวน และไทเขิน  แม้ว่า จะเขียนเป็นอักษรธรรม หรือถอดเป็นอักษรไทยได้ตรงกันก็ตาม 

๐๐ การออกเสียง              //youtu.be/2j1Hjhlo2FI

๐๑ สระ                            //youtu.be/iJj6ywSEyHs

๐๒ ตัวอย่างเสียงอักษรสูง-อักษรต่ำ     //youtu.be/jE1jRhdxrr8

๐๓ วรรณยุกต์                //youtu.be/gdqPBwSxjoA

๐๔ ผันวรรณยุกต์ (๑)     //youtu.be/ioll9BRDyao

๐๕ ผันวรรณยุกต์ (๒)     //youtu.be/IVbgGQQQhqU

๐๖  ผันวรรณยุกต์  (๓)     //youtu.be/V3PN6y_16Uo

๐๗ ผันวรรณยุกต์ (๔)      //youtu.be/ZxgYn7htQsA

๐๘ ผันวรรณยุกต์ (๕)      //youtu.be/wuUtV_ecoG8

๐๙ ผันวรรณยุกต์ (๖)       //youtu.be/5TFeQ-u7H4c

๑๐ แม่ เกย                        //youtu.be/LJtbXU7Da0U

๑๑ แม่ เกอว                      //youtu.be/1HgZUYfVLV4

๑๒ แม่ กง                        //youtu.be/ivLPtonhjtk

๑๓ แม่ กน                        //youtu.be/RziBdW6SniY

๑๔ แม่ กม       

๑๕ แม่ กก

๑๖ แม่ กด

๑๗ แม่ กบ

๑๘ หัดอ่าน (๑)

 
 

Create Date : 26 มิถุนายน 2555    
Last Update : 26 มิถุนายน 2555 15:55:24 น.
Counter : 3819 Pageviews.  

อ่านไทลื้อใหม่ จากเพลง

อ่านไทลื้อใหม่ ตอนนี้ เป็นเพลง “ สุขใจวันเกิด ”
อ้ายคำจั๋น แห่งเสียงไทลื้อ สิบสองปันนา เป็นผู้ขับร้อง ใช้อักษรไทลื้อตัว เก่า

คุณ ThaiEsan ได้ปรับปรุงใหม่ โดยใช้ อักษรไทลื้อ ตัวใหม่ ควบคู่ไปกับ อักษรไทลื้อ ตัวเก่า เป็นการเปรียบเทียบการเขียนไปในตัว

คลิปนี้ใช้ คำไทลื้อตัวเก่า ตามพจนานุกรม ไทลื้อ – จีน ( ป้อบถ้อยกำไตย-ห้อ 傣汉词典 2002) จึงอาจแตกต่างจากในคลิปต้นฉบับ หรือการเขียนแบบอื่น เช่น ไทเขิน หรือ ไทล้านนา ได้ .
และใช้ คำไทลื้อตัวใหม่ ตาม พจนานุกรม จีน – ไทลื้อ (ป้อบกำห้อกำไต แต้ดเตมกั๋น 汉傣词典2007)。
เพลง “ ตัวอยู่ไกล ใจอยู่ใกล้ ” อี่อิ่นคำ ขับร้อง
ใช้ อักษรไทลื้อ ตัวเก่า ควบคู่ไปกับ อักษรไทลื้อ ตัวใหม่ 

Create Date : 17 พฤษภาคม 2554    
Last Update : 17 พฤษภาคม 2554 12:26:14 น.
Counter : 1150 Pageviews.  

คำขับลูกอ่อน (ไทลื้อ สิบสองปันนา)

“ คำขับลูกอ่อน – ภาพชีวิตและภูมิปัญญาไทลื้อ ในบทเพลงสำหรับเด็ก” มีที่มาจากผลงานการรวบรวมเพลงเด็กไทลื้อ สิบสองปันนา ของรองศาสตราจารย์อ้ายอุ่นหลวง และอาจารย์อ้ายคำ นักวิชาการไทลื้อ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗ และสำนักพิมพ์ชนชาติแห่งยูนนาน พิมพ์เผยแพร่เป็นอักษรไทลื้อใหม่ เมื่อปี ๒๕๓๘

คำขับลูกอ่อน นี้ เป็นคำขับแก้ว ที่ชาวไทลื้อ สิบสองปันนา ควรภูมิใจ เพราะเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่า แสดงให้เห็นภูมิปัญญา ของคนไทลื้อในสมัยก่อน ที่มีวิธีการอบรมกล่อมเกลาเด็ก ผ่านบทเพลงได้อย่างแนบเนียน ละมุนละม่อม ซึ่งคนไทลื้อปัจจุบันควรศึกษา และช่วยกันรักษาสืบทอดต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้สนใจศึกษาภาษา วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ของชนชาติไทศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ได้นำมาปริวรรตเป็นอักษรไทย เขียนบทนำ บทพินิจ จัดทำคำอธิบายศัพท์ และร่วมกับ รองศาสตราจารย์อ้ายอุ่นหลวง ถอดความเป็นภาษาไทยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ หนา ๓๒๘ หน้า ขนาด ๑๙ x ๒๖ ซม. (๘ หน้ายก) ราคา ๒๙๐ บาท พร้อม ซีดี ๑ แผ่น บันทึกเสียงคำอ่านและขับ ของ อิอ่อน โฆษกประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งมณฑลยูนนาน กับนายสราวุธ เตมีศักดิ์ และ นายเจษฎา อิ่นคำ จาก อ.เชียงคำ จ.พะเยาขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สานิตย์ โภคาพันธ์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่แนะนำและมอบเอกสารอันมีค่ายิ่งนี้ ให้แก่ผู้จัดทำ Blog.
 

Create Date : 03 พฤษภาคม 2554    
Last Update : 3 พฤษภาคม 2554 14:06:56 น.
Counter : 1435 Pageviews.  

Self - taught Mandarin - Xishuangbanna

Happy China / Self-taught Mandarin 快乐中国 - 学习普通话 เป็น คลิปวิดิโอ บทเรียนสนทนาภาษาจีนกลาง ด้วยตนเอง มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ มีหลายเรื่อง หลายตอน ความยาวตอนละประมาณ 8 นาที

เรื่องนี้เกี่ยวกับ Dai Ethnic of Yunnan, Xishuangbanna คือ ชนชาติไต ในสิบสองปันนา หรือ ไทลื้อ มีผู้ upload เข้า youTube เมื่อกลาง ธ.ค.52 นี้เอง

ถ้าไม่สนใจเรื่องภาษา จะเปิดเข้าไปดูภาพสวย ๆ เกี่ยวกับ วัฒนธรรมและภูมิประเทศ ของสิบสองปันนา ก็ได้

ตอน 1ตอน 2

https://www.youtube.com/watch?v=RRczpaWlcYU

ตอน 3

https://www.youtube.com/watch?v=HTzg-CcVaio

ตอน 4

https://www.youtube.com/watch?v=4K1ex-nGDMQ


"สาวไทลื้อก็ทันสมัย"ชาวลาว เที่ยว สิบสองปันนา


 

Create Date : 23 ธันวาคม 2552    
Last Update : 23 มกราคม 2553 21:50:37 น.
Counter : 1344 Pageviews.  

เว็บไซต์ ภาษาไทลื้อ 12 ปันนา 傣泐网

ตั้งแต่ 2 พ.ย.52 ชาวไทลื้อ ในแคว้นปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา แห่งมณฑลยูนนาน ของจีน ได้จัดทำเว็บไซต์ (วางจ่าน) ที่เป็นตัวหนังสือไทลื้อ ล้วน ๆ ทั้งตัวใหม่ และตัวเก่า ที่ให้ข่าว และความรู้ด้านต่าง ๆ ออกเผยแพร่
นอกจากจะเป็น ข้อความ และภาพนิ่ง แล้ว ยังมีส่วนที่เป็น เสียง และ คลิปวิดิโอ ด้วย
(คอมพิวเตอร์บางเครื่อง อาจเปิด วิดิโอ ไม่ได้ เพราะไม่มีโปรแกรมที่จีนใช้)//www.dw12.com

เป็น เว็บไซต์ ที่ใช้ ตัวหนังสือไทลื้อ แบบใหม่ส่าเสินอุ่นงัน วางจ่าน โต๋ไต
โจ้งโก๊ หลังธี 1 ตั้งแผ่

ขอแสดงความยินดี เว็บไซต์ตัวหนังสือไต
แห่งประเทศจีน ครั้งที่ 1 ออกเผยแพร่


วางจ่าน, วาง - เว็บไซต์ (网站 จก.หว่างจ้าน / ยน.วางจ่าน )
โจ้งโก๊ (โช่งโค้) - ประเทศจีน ( 中国 จก.จงกว๋อ / ยน. โจ้งโก๊ )ในเว็บไซต์ ยังนำ หนังสือพิมพ์ ตัวไทลื้อใหม่ (รายสัปดาห์ ออกทุกวันเสาร์) และตัวไทลื้อแบบเก่า (รายสะดวก) ขนาด 4 หน้า มาทำเป็นหนังสือพิมพ์ดิจิตอล ให้เลือกอ่านแต่ละข่าว/คอลัมน์ ผู้อ่าน สามารถ โหลด เก็บไว้เป็นไฟล์ PDF ได้""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""//www.tai12.com

เป็น เว็บไซต์ ที่ใช้ตัวหนังสือไทลื้อ แบบเก่า
ผู้ที่รู้ตัวหนังสือล้านนา หรือ หนังสือไทเขิน จึงอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก
ยกเว้น ศัพท์ใหม่ ที่ไทลื้อ ยืมจากภาษาจีนยูนนาน
แต่ตัวหนังสือค่อนข้างเล็ก และขยายไม่ได้ อาจจะอ่านลำบากสักหน่อยส่าเสินอุ่นงัน วางจ่าน โต๋ไตย
โจ้งโก๊ หลังธี 1 ตั้งแผ่

ขอแสดงความยินดี เว็บไซต์ตัวหนังสือไต
แห่งประเทศจีน ครั้งที่ 1 ออกเผยแพร่


วางจ่าน, วาง - เว็บไซต์ (网站 จก.หว่างจ้าน / ยน.วางจ่าน )
โจ้งโก๊ (โช่งโค้) - ประเทศจีน ( 中国 จก.จงกว๋อ / ยน. โจ้งโก๊ )

 

Create Date : 06 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 2 เมษายน 2553 22:11:16 น.
Counter : 4119 Pageviews.  

1  2  3  4  

นายช่างปลูกเรือน
Location :
กาญจนบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 62 คน [?]
ไม่สงวนลิขสิทธิ์

เพื่อเปิดกว้างการศึกษาและเผยแพร่ภาษาตระกูลไท

ข้อมูล "ในส่วนที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น"
ยินดีให้ ลอกเลียน, ทำซ้ำ, เพิ่มเติม, แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือนำไปใช้

โดยไม่ต้องขออนุญาต หรืออ้างถึงใด ๆ ทั้งสิ้น


Copyleft
Friends' blogs
[Add นายช่างปลูกเรือน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.