.....ภาษาตระกูลไท เป็นวัฒนธรรมของคนไท สมควรจะเผยแพร่ให้โลกรู้จักอย่างทั่วถึง มากกว่าจะเก็บไว้สอนกันอย่างเร้นลับ ในมหาวิทยาลัย แล้วก็ปล่อยให้หายสาบสูญไปตามกาลเวลา.....
Group Blog
 
All Blogs
 

คู่มือTai Phake Primer 1

Tai Phake Primer ภาษาไทพ่าเก เบื้องต้น


“ ลิก - สอน - กวาม - ไต ” แบบเรียนภาษาไต
สอน ในภาษาไต มีความหมายทั้ง สอน หรือ เรียน แล้วแต่บริบท
ในที่นี้ แปลว่า “ เรียน ”Stephen Morey นักภาษาศาสตร์ชาวออสเตรเลีย ซี่งเข้าไปค้นคว้าภาษาไต ในอัสสัมของอินเดีย เป็นผู้แต่ง Tai Phake Primer พิมพ์ครั้งแรก เมื่อ ธ.ค.๒๕๔๒ มีทั้งสิ้น ๓๓ หน้า (รวมปก) โดยแปล คำ หรือ ประโยค ภาษาไทพ่าเก เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอัสสัม (หรือ ฮินดี ? ) แต่ไม่มีคำอธิบายใด ๆส่วน รศ.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลภาษาไทพ่าเก และเขียนเป็นตำราภาษาไทย ชื่อ “ ไตพ่าเก่ – ภาษาไทย ” ในลักษณะของการเปรียบเทียบภาษาไทพ่าเกกับภาษาไทย พิมพ์ครั้งแรก เมื่อ ก.ย.๒๕๔๙เมื่อตรวจเทียบ ตัวหนังสือ, อักขรวิธี และคำศัพท์ดั้งเดิม แล้ว จะพบว่า ภาษาไทพ่าเก ตลอดจนภาษาไท ต่าง ๆ ในรัฐอัสสัม/อรุณาจัลประเทศ ของอินเดีย ไม่แตกต่างจากภาษาไทใหญ่ ของรัฐฉาน หรือ ภาษาไทเหนือ (ไทมาว) ของแคว้นใต้คง มากนัก

ทั้งหมด อาจเป็นภาษาเดียวกันมาก่อน แต่ภายหลัง มีการแยกย้ายกันไปอยู่คนละสถานที่ และมีวิวัฒนาการทางภาษาต่างกัน เวลาผ่านไปหลายร้อยปี ทำให้การเขียน การพูด และคำศัพท์ ของแต่ละกลุ่ม ผิดเพี้ยนกัน จนทำให้ผู้ศึกษาค้นคว้าในปัจจุบัน เข้าใจว่าเป็นคนละภาษา

คู่มือ Tai Phake Primer ต่อไปนี้ ได้ลบคำแปลเดิม ที่เป็นภาษาอัสสัม (หรือ ฮินดี ?) แล้วนำคำแปลเป็น ภาษาไทใหญ่ มาใส่แทน เพื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทพ่าเก เท่านั้นพยัญชนะไทพ่าเก เดิมมี ๑๗ ตัว (ภายหลังเพิ่มตัว ร เป็น ๑๘ ตัว)
๗ ตัว ในวงกลมสีเขียว เขียนหรือใช้ต่างจากภาษาไทใหญ่

เช่น ตัว ผ/พ ในภาษาไทพ่าเก ตรงกับ ตัว จ ในภาษาไทใหญ่สระภาษาไทพ่าเก
บางตัว เหมือนสระภาษาไทใหญ่ แบบเก่า คือ เขียน รูป เดียว อ่านได้มากกว่า ๑ เสียง แล้วแต่ความหมาย

เช่น ลำดับที่ ๗ รูปสระ เอ แต่บางคำ ออกเสียงเป็น สระ แอ
ลำดับที่ ๑๓ รูปสระ อือ แต่บางคำ ออกเสียงเป็น สระ เออตัวสะกด ภาษาไทพ่าเก เรียก “ ตัวซ้อน ”
ภาษาไทใหญ่ เรียก “ ตัวแพ้ต ” หรือ “ ตัวส้าต ”
คำที่ ๔ ที่แปลว่า armour ตรวจไม่พบคำที่ตรงกันในภาษาไทใหญ่ อาจเป็นคำยืมจากภาษาอื่นตัวเลขสระ อา
ภาษาไทพ่าเก เหมือน ภาษาไทใหญ่ แบบเก่า ที่ นอกจากรูปสระเดียว ออกได้หลายเสียงแล้ว
ยังไม่มี วรรณยุกต์ แต่ออกเสียงได้ต่างกัน แล้วแต่ความหมายที่ต้องการ

เช่น เขียน มา ออกเสียงได้ทั้ง มา, หมา และ ม้า
เขียน กา ออกเสียงได้ทั้ง กา (สัตว์), ก่า (ไป) และ ก้า (เต้นรำ)

กา ที่อยู่ท้ายประโยค มีความหมายว่า เป็น อดีตกาล หรือแปลว่า แล้ว

ปัจจุบัน ทราบว่า กำลังมีการเพิ่มรูปสระ และวรรณยุกต์ เพื่อให้ครบตามเสียงที่มี ตลอดจนจัดทำ Unicode Font แต่ยังไม่ได้ข้อยุติสระ อี
หลี (ดี) ในภาษาไทใหญ่ เป็น นี ในภาษาไทพ่าเกสระ อู
อยู่ ใน ภาษาไทใหญ่ เป็น อู ในภาษาไทพ่าเกสระ เอ
บางคำ ที่ภาษาไทใหญ่ เขียน/ออกเสียง สระ แอ
ภาษาไทพ่าเก จะออกเสียงเป็น สระ เอ เหมือนกับภาษาไทเหนือ/ไทมาว

แต่คำว่า แม่ ไทพ่าเก เขียน เม แต่ออกเสียง แม
ในขณะที่ ไทเหนือ/ไทมาว เขียน/ออกเสียง เม

เจ (shop) ยังไม่พบคำที่ตรงกันใน ภาษาไทใหญ่ อาจเป็น คำยืมสระ ไอ
 

Create Date : 01 กุมภาพันธ์ 2556    
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2556 15:22:33 น.
Counter : 10101 Pageviews.  

คู่มือ Ahom Primer 11

คู่มือ แบบเรียนภาษาไทอาหมเบื้องต้น Ahom Primer 11 

Create Date : 11 สิงหาคม 2554    
Last Update : 11 สิงหาคม 2554 9:32:29 น.
Counter : 1023 Pageviews.  

คู่มือ Ahom Primer 10

คู่มือ แบบเรียนภาษาไทอาหมเบื้องต้น Ahom Primer 10

/ มั้น ลอง ม้า อยู่ เจ / เขา ล่องน้ำ มา อยู่ (ที่)เมือง
/ โนก น้อน ตี โต้น ไม่ / นกนอนที่ ต้นไม้
/ หย่า น้อน กาง วั้น / อย่านอนกลางวัน
/ ก้อง โหลง ไน่ / ปืนใหญ่นี้
/ มั้น สอง ม้า หยู่ ตี กาด / เขาสองคนมาอยู่ที่ตลาด

/ สอด ไพ้ เย้ ค้ำ / ไฟไหม้คลังทองคำ
/ หย่า ย้อน ลิก ไน่ / อย่าขอหนังสือนี้
/ สอง โก๊น หยู่ กาง หนอง / สองคนอยู่กลางหนองน้ำ
/ ปู่ ลอง น่ำ เยน ม้า / ปู่ล่องมาตามแม่น้ำเย็น
/ ขุน โหลง เฮก ขอน ตี ไน่ / ขุนหลวง (พระราชา) เรียกขวัญที่นี่


(ฝึกหัดใส่ตัวหนัีงสือไทอาหม ด้วยตนเอง ตามเสียงที่ถอดให้นี้)

a) สอง ปี แล สอง เลิน
b) สอง กอง แล สอง หอก
c) ปู่ น้อน กาง วั้น
d) หย่า ย้อน ลิก ไน่
e) โนก หยู่ ตี กาง หนอง
f) หอก หลาน โหลง
g) โป เฮก ขอน
h) เม วา หย่า น้อน กาง วั้น
i) มั้น ลอง เม น่ำ ม้า
j) ปี ไน่ สอด ไพ้ เย้ มั้น
 

Create Date : 08 กรกฎาคม 2554    
Last Update : 8 กรกฎาคม 2554 20:06:52 น.
Counter : 1270 Pageviews.  

คู่มือ Ahom Primer 9

คู่มือ แบบเรียนภาษาไทอาหม เบื้องต้น Ahom Primer 9


/ มั้น ไป ตี เจ / เขาไปที่เมือง
/ โนก ตาย ตี โต้น / นกตายที่ต้นไม้
/ ไน่ เจ โหลง ง้าม / เมืองนี้ งามมาก
/ ลาย ลิก / หนังสือ, ตำรา, เอกสาร, วรรณกรรม

/ ปู่ ไป ตี ไน่ / ปู่ไปที่นี่
/ หา ไข่ ไก่ / หาไข่ไก่
/ มั้น กิน ง้าย / เขากินอาหาร
/ ปู่ กิน ไข่ ไก่ / ปู่กินไข่ไก่
/ หลาน ไป กิน ไข่ ไก่ / หลานไปกินไข่ไก่
/ มั้น ไป กิน ง้าย ตี ซ้าย / เขาไปกินอาหาร ที่หาดทราย
/ ปู่ ไป หยู่ ตำ ตี ไน่ / ปู่ไปอยู่ ที่นี่
/ วั้น ไน่ มั้น ไป หยู่ ตี กาด / วันนี้ เขาไปอยู่ที่ตลาด
a) หลาน เฮก หมู
b) โนก ไน่ หยู่ ตี โต้น ไน่
c) สี่ ไข่ ไก่ ไน่
d) มั้น แต้ม ลิก ไน่
e) ปี ไน่ มัน เหด เย้
f) ไก่ ไน่ ตาย
g) ขุน ก่า ตี เจ โหลง
h) โก๊น เก่ กิน ง้าย
 

Create Date : 16 พฤษภาคม 2554    
Last Update : 16 พฤษภาคม 2554 11:51:38 น.
Counter : 1439 Pageviews.  

คู่มือ Ahom Primer 8

คู่มือ แบบเรียนภาษาไทอาหม เบื้องต้น Ahom Primer 8
/ เค้ น่ำ เยน / แม่น้ำเย็น (Buri Dihing River)
/ มั้น ก่า ตี เจ / เขาไปที่เมือง
/ โก๊น เก่ เฮก หลาน / คนแก่เรียกหลาน
/ ขุน เป้ะ เพ้ โหลง / กษัตริย์ชนะ ข้าศึก (ภัยหลวง)


/ หลาน ม้า หยู่ โสบ เค้ / หลานมาอยู่ปากแม่น้ำ
/ ขุน ม้า หยู่ เจ / กษัตริย์มาอยู่เมือง
/ โก๊น เก่ ม้า หยู่ ตี กาด / คนแก่มาอยู่ที่ตลาด


/ เจ โหลง / เมืองใหญ่
/ เม ถาม หลาน เล / แม่ถามหลานแล้ว
/ เม วา โนก หยู่ ตี โต้น โหลง / แม่ว่า นกอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่


(ค้นหาตัวหนังสือใส่เองนะครับ)
a) ขุน เป้ะ สี่ เจ โหลง
b) โสบ เค้ โหลง
c) เม มั้น กิน หมาก
d) เม วา หย่า ขิก ผี
e) โต้น โหลง มี้ ตี โสน
f) กู วั้น โก๊น เก่ ก่า ตี เจ
 

Create Date : 13 มีนาคม 2554    
Last Update : 11 สิงหาคม 2554 9:10:53 น.
Counter : 1202 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

นายช่างปลูกเรือน
Location :
กาญจนบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 62 คน [?]
ไม่สงวนลิขสิทธิ์

เพื่อเปิดกว้างการศึกษาและเผยแพร่ภาษาตระกูลไท

ข้อมูล "ในส่วนที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น"
ยินดีให้ ลอกเลียน, ทำซ้ำ, เพิ่มเติม, แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือนำไปใช้

โดยไม่ต้องขออนุญาต หรืออ้างถึงใด ๆ ทั้งสิ้น


Copyleft
Friends' blogs
[Add นายช่างปลูกเรือน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.