.....ภาษาตระกูลไท เป็นวัฒนธรรมของคนไท สมควรจะเผยแพร่ให้โลกรู้จักอย่างทั่วถึง มากกว่าจะเก็บไว้สอนกันอย่างเร้นลับ ในมหาวิทยาลัย แล้วก็ปล่อยให้หายสาบสูญไปตามกาลเวลา.....
Group Blog
 
All Blogs
 

อ่านไทใหญ่ 11 การเกณฑ์ทหาร

 

Create Date : 28 มกราคม 2551    
Last Update : 8 มกราคม 2552 21:25:57 น.
Counter : 1403 Pageviews.  

อ่านไทใหญ่ 10 คัตใจ๋ให้ใหม่สูง

คัตใจ๋ให้ใหม่สูง

เสงก๋องเสงม้องไต๊ ม้อหลังกู้ต๊าง เอย ปี้น้องไต๊ทบ
กั๋นโม่นขึ้นเซ้อจ่อ เป๋นใจ๋กั๋น เฮ้าเจ๊อ เฮ็ตสัง
ก็แฮ้งเต๊อ ปี้น้องเฮ้าพ่อมเผ่งกั๋น ต่อโจ้สุดป๋าน

(หญิง) ใหม่สูง ใหม่สูงเสก๊ำ ปี้น้องไต๊เอ๊นอ๊านขึ้นใหญ่
เค้อไต๊ อย่าเฮ็ตให้ต๋าย เมิ้งไต๊อย่าเฮ็ตให้หาย คัตใจ๋
ถึงฮอตลูกล้าง เฮ็ตให้ไต๊ ไหล้คึตป๊นเปิ้น

(ชาย) ปี้น้องว่านเมิ้งไต๊เขา ใหม่สูงเสกำข้า เฮ็ตให้เมิ้งไต๊
โหลงเฮ้า ใหม่สูงเสต้ะนอ เค้อไต๊เฮาให้เต๊อสูง
กั้งแป้ตล่องต๊างหาย เป๋นล่องว่านเมิ้งขึ้นใหญ่
แถมจ้อยเฮ็ตกว่า เป๋นใจ๋แกตแป้ต ล่องเค้อไต๊เฮ้า
ตกแต่มเปิ้น เฮ็ตให้ไต๊ ไหล้คึตป๊นเปิ้น

ใจ๋สูงโล่ยเค้อเฮ้า โว่นใจ๋ขึ้นถึงถึง อย่าเฮ็ตให้ปื๊น
เก่าเฮ้าไหล้ตกผาน หามเอ๋าปุ้นพ้อนเอย ป๊อหัน
ไหล้ซักซัก เป๋นก๊นเฮ้าไหล้ถูกส้าง ต่าว่านเมิ้งสูง

ถึงก๋อยป๋ายว้ายม้า เฮ้าอย่าเป๋นก๊นเย้น สอนเค้อเฮ้าให้หมอฮัก
เจ๊อเค้อเก่า ป๋ายจ๋อมป๋ายโพ้ยเฮ้า ตั๊กถูกไหล้ป๊กเซ้า
อ่ำจู๊ ป๊อเฮ้าอ่ำเป๋น อ่ำแป้ตลื้มใจ๋


(คงไม่ลืมว่า ตัวที่ใช้ ใ- ของไทใหญ่ ต้องออกเสียง อะ+อือ)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

เสียงกลองเสียงฆ้องไต ดังลั่นไปทุกทิศ พี่น้องไตพบกัน
มีความสนุกสนาน ร่วมใจกัน เราทำอะไรก็มีพลังเข้มแข็ง
พี่น้องเราพร้อมเพรียงกัน ตลอดกาล

(หญิง) ขอให้เจริญ ขอให้เจริญ พี่น้องไตมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้า
เชื้อสายไต อย่าทำให้ตาย เมืองไต อย่าทำให้หาย พยายาม
ไปถึงรุ่นลูก ทำให้ไต ได้ทันสมัย เลยหน้าคนอื่น

(ชาย) พี่น้องบ้านเมืองไตทั้งหลาย ขอให้เจริญเถิด ทำให้เมืองไต
หลวงเรา เจริญก้าวหน้าเถิดนะ เชื้อสายไตเราต้อง
ป้องกันไม่ให้สูญหาย ร่วมใจกันป้องกันไม่ให้เชื้อสายเรา
ตกต่ำกว่าคนอื่น ทำให้ไต ได้ทันสมัย เลยหน้าคนอื่น

ภูมิใจกับเชื้อสายเรา คิดไว้อยู่เสมอ อย่าทำให้ประวัติศาสตร์
เราได้ตกต่ำ แบกรับภาระหน้าที่ ให้เห็น
ได้ชัดๆ เป็นคนควรจะ สร้างให้บ้านเมืองเจริญ

ในที่สุดแล้ว เราอย่าเป็นคนเปลี่ยนแปลง สอนเชื้อสายเราให้รู้รัก
เชื้อสายเก่า ร่มเงาของเรา ต้องตั้งมั่น
ไม่หวั่นไหว เพราะเราไม่ใช่คนลืมตัว

 

Create Date : 27 ธันวาคม 2550    
Last Update : 17 กันยายน 2552 21:33:10 น.
Counter : 1438 Pageviews.  

อ่านไทใหญ่ 9 ม่งช่ะช่ะ ปีใหม่ม่งช่ะช่ะ ปีใหม่

(1) ผ่ายก๊นต่างเค้อ เปิ้นมี้ปีใหม่ จ๊าวไต๊เฮ้าก็มี้หนั่งเปิ้น
ต๊กก๊ำ (วั้น) ปีใหม่ไต๊ แป้ตต๋ำ ปีเก่าว้าย
พ้องน้ายอ๋อยย้ำเม่อก๋างคื้นลึก
ยิ้งจ๊ายโฮ่มกึ๊กกั๋นโม่นจ่อเซ้อ
(มง ช่า มง ช่า ช่า มง ช่า มง ช่า ช่า มง ปึ้ง มง)

(2) หมอกก๋อนหนุ่มไต กี้ป๊งสีข่อง ยิ้งน้างไตก็หน้างามข่อง
เอ้อ....แล้ป ตั๊งปีใหม่ไต๊ แล้ป ตั๊งปี้หม่าวจ๊าย
ในป๊อยตี้ (ใต้) ไฟ เฮ่อ ป๋างป๊อยล้าม
จ๊ายยิ้งกู้ว้างติ๋นก้า เผ่งเป๊ง (จ่อเซ้อ)
(มง ช่า มง ช่า ช่า มง ช่า มง ช่า ช่า มง ปึ้ง มง)
(3) ใหม่สูง ปี้น้องไต๊เฮ้า ให้อยู่หลีเซ้า กั๊ตเหยน ขึ้นใหญ่มากมี้
อ๋อนกั๋นต๊ปมื้อฮ้องกว๊ามจ๊อม จุ๋งจั๋นยิบมื้อตึ้ตกั๋นขึ้น
ป๊อเต๋จี่ ก็จี่พ้อมแล่ ป๊อเต๋หุง ก็ใจ๋เหมินกั๋น
ป๊อใค่เหมา ก็จ้อยกั๋นหาม ใค่ขึ้นใหญ่ ก็จ้อยกั๋นส้าง
โอ้...โอ...ไตใหญ่โหลง โอ้...โอ...ไตใหญ่โหลง
(1) ฝ่ายคนต่างเชื้อสาย เขามีปีใหม่ ชาวไตเรา ก็มีเหมือนเขา
ตกถึงวันปีใหม่ วางปีเก่าทิ้งไป
เมื่อน้ำค้างตกเปียกยามกลางดึก
หญิงชายมาร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน
(มง ช่า มง ช่า ช่า มง ช่า มง ช่า ช่า มง ปึ้ง มง)

(2) ดอกก๋อน แรกผลิ ของไต บานเต็มต้นเป็นสีชมพู
หญิงสาวไต ก็หน้างามเป็นสีชมพู
สวยงาม ทั้งปีใหม่ไต หล่อเหลา ทั้งผู้ชายไต
ในงาน ที่ (ใต้) ไฟสว่าง ไปทั่ว
ชายหญิง ฟ้อนรำกันอย่างเป็นระเบียบ (อย่างสนุกสนาน)
(มง ช่า มง ช่า ช่า มง ช่า มง ช่า ช่า มง ปึ้ง มง)

(3) สวัสดี พี่น้องไตทั้งหลาย ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญและร่ำรวย
มาตบมือ ร้องเพลงด้วยกัน ร่วมมือกัน
ถ้าจะจี่ ก็จี่พร้อมกันเถอะ ถ้าจะหุง ก็ใจเดียวกัน
อยากให้เบา ก็ช่วยกันหาม อยากก้าวหน้า ก็ช่วยกันสร้าง
โอ้...โอ...ไตยิ่งใหญ่ โอ้...โอ ..ไต เจริญรุ่งเรือง
 

Create Date : 08 ธันวาคม 2550    
Last Update : 6 ธันวาคม 2553 10:04:28 น.
Counter : 2113 Pageviews.  

อ่านไทใหญ่ 8 อย่าให้เอ๋นแฮงหายอย่า หอื้ เอ๋นแฮ้งหาย

ก๋าน เมิ้ง ไต๊ ไน่ ก๋าน เค้อ ไต๊ ไน่ เต๋ ไว่ ต่า ปุ้น ผอื๋
เอ๋น แฮ้ง ไต๊ ไน่ เต๋ ซุต แห้ง ต๋าย ต่า ก๋าน ปุ้น พ้อน มี้ เหนอ ผอื๋
ก๋าง จอื๋ เจ้อะ เค้อ อ่ำ หอื้ หาย ว้าย
เค้อ ไต๊ หอื้ ยอื่ สุง
( เมิ้ง ไต๊ หอื้ มอื่ สุง)

อ่ำ หอื้ หมอต หาย เอ๋น แฮ้ง ไต๊ โหลง เฮ้า
สืป พ่อม เผ่ง กั๋น ปั๋น ไฟ้ แล้ง ต่า ไต๊


ก้อป เมิ้ง ไต๊ เย่า ก้อป เค้อ ไต๊ เย่า สู เฮ้า หยาป ขาน จอื๋
เจ้อะ ไต๊ ว้าย หาย เจ้อะ ไต๊ ต๊ก ผาน อ่ำ อ๋าย เปิ้น ฮะ ไต๊ โหลง เฮ้า
ปุ้น ป้าง ว่าน เมิ้ง อย่า ป้าย ปุ้น พ้อน เจ๊อ เฮ้า พ่อม เผ่ง กั๋น

อย่า หอื้ แตก ย่าย เอ๋น แฮ้ง เค้อ เสอ ล้าย
สืป เฮ็ต ต่า ก๋าน เอ๋น แฮ้ง ไต๊ เต๋เ ฮิ้ง

 

Create Date : 20 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 13 กรกฎาคม 2552 12:30:54 น.
Counter : 1841 Pageviews.  

อ่านไทใหญ่ 7 แถลงการณ์ RCSS

 

Create Date : 29 กันยายน 2550    
Last Update : 8 มกราคม 2552 21:05:49 น.
Counter : 1453 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

นายช่างปลูกเรือน
Location :
กาญจนบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 62 คน [?]
ไม่สงวนลิขสิทธิ์

เพื่อเปิดกว้างการศึกษาและเผยแพร่ภาษาตระกูลไท

ข้อมูล "ในส่วนที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น"
ยินดีให้ ลอกเลียน, ทำซ้ำ, เพิ่มเติม, แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือนำไปใช้

โดยไม่ต้องขออนุญาต หรืออ้างถึงใด ๆ ทั้งสิ้น


Copyleft
Friends' blogs
[Add นายช่างปลูกเรือน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.