อย่าอิจฉาคนฝรั่งเศส เลิกงาน คือ เลิกงานจริง ๆRelaxing in a French cafe, untroubled by work emails.
Photograph: Sipa Press/Rex Features
พักผ่อนที่ร้านกาแฟฝรั่งเศส ไม่ต้องกังวลเรื่องงานจากอีเมลต่าง ๆ


ชาวฝรั่งเศสเมื่อถึงเวลาเลิกงาน  6 โมงเย็น คือ เลิกงานจริง ๆ
ข้อตกลงแรงงานฉบับใหม่ในประเทศฝรั่งเศส
ยอมรับและยืนยันว่าพนักงาน
ต้องปฏิเสธการสั่งงานทางอีเมลจากเจ้านาย
รวมทั้งการสั่งงานทางสมาร์ทโฟนด้วย 
เมื่อเลิกงานแล้วและพักผ่อนที่บ้าน 

เรื่องแบบนี้ไม่ต้องอิจฉาคนฝรั่งเศสเลย
กับการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สำเนียงภาษาที่ไพเราะ
การควบคุมน้ำหนัก/อาหารการกินของตนเอง
ทำให้ได้มีข้อตกลงแรงงาน
เรื่องการทำงานหลัง 6 โมงเย็น
กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

แน่นอน มีข้อสังเกตว่าการสั่งงานของเจ้านาย
เป็นเรื่องการคุกคามลูกจ้างที่พักผ่อนที่บ้าน
ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
เพราะทำให้ชั่วโมงการทำงาน
ตามกฎหมายแรงงาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ที่ได้มีข้อตกลงตามกฎหมายนี้ตั้งแต่ปี 2542
ต้องทำงานล่วงเวลาหรือทำงานยาวนานขึ้น
มากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างแน่นอน
สหภาพแรงงานได้ต่อสู้เรื่องนี้มายาวนาน
ตอนนี้สมาพันธ์นายจ้างและสหภาพแรงงาน
ได้ตกลงยอมรับข้อตกลงแรงงานฉบับใหม่
ทำให้ลูกจ้างไม่รับโทรศัพท์หลัง 6 โมงเย็นได้

ภายใต้ข้อตกลงแรงงานฉบับนี้
มีผลกระทบกับลูกจ้างนับล้านคน
ที่ทำงานด้านเทคโนโลยี่และการเป็นที่ปรึกษา
(โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสที่ทำงานในหน่วยงานของ
Google, Facebook, Deloitte and PwC)ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องดูข้อความในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
หรือข้อความอื่นใด ๆ ที่มีการส่งมาในเวลาหลังเลิกงาน
เพราะมีสิทธิ์เต็มที่ในการใช้ชีวิตแบบ la dolce vita
(ชีวิตแสนงาม/คุณภาพชีวิตที่ดี)
และทุกบริษัทต้องยืนยันและทำให้ลูกจ้างมั่นใจได้ว่า
ลูกจ้างจะไม่ได้รับแรงกดดัน/บีบคั้นใด ๆ 
จากการกระทำ/งดเว้นการกระทำดังกล่าวนี้
ทั้งนี้ตามจิตวิญญาณของกฎหมาย และของฝรั่งเศส
เช่นเดียวกันกับข้อตกลงแรงงานตามลายลักษณ์อักษรฉบับนี้

ถูกต้องแน่นอน ขณะที่เราคนอังกฤษ
ต่างตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ อ่อนแอ หวาดกลัว เร่งรีบ
จากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซาก 
และมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล
ที่ทำให้เจ้านายในแวดวงธุรกิจและผู้ถือหุ้น
ต่างมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ เหนือลูกจ้าง

คนฝรั่งเศสกำลังหยุดทำงานหลังเลิกงานแล้ว
ขณะที่พวกเราคนอังกฤษกำลังเริ่มงานหนัก
จากคำสั่งที่ล่าช้า เรื่องด่วนมาก ด่วนพิเศษ ด่วนสุดยอดพิเศษ
ทั้งกลางวันกลางคืนจากช่องทางการสั่งงานของเจ้านาย
ที่สั่งงานมาหลังเวลาหกโมงเย็น
ก่อนหรือหลังเวลากลับบ้านของพวกเรา
แทนที่พวกเราจะใช้ชีวิตแสนสุขที่บ้านของพวกเรา
กับต้องความพยายามสร้างสมดุลในการทำงาน/กับที่บ้าน
ด้วยการทำงานถึง 133 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เพื่อชีวิตครอบครัว/การอยู่รอดในที่ทำงาน

เรื่องแบบนี้ถูกต้องเป็นธรรมกับบางคนหรือไม่ แล้วทำเพื่อใคร 
C'est all right pour some, quoin?

หมายเหตุ
ปริบทนี้ค่อนข้างใช้ยากกับสังคมไทย
ที่มีระบบเจ้าขุนมูลนายระบบไพร่มาก่อน
ประเภทจ้างเงินเดือนหมื่นห้าแต่ใช้ตั้งแต่หัวจดเท้า
และจิกตามตลอดจากอุปกรณ์สื่อสารรุ่นใหม่

แต่ประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่
ที่มีการนำกษัตริย์ ขุนนาง พระ ชาวบ้าน
มาประหารชีวิตจำนวนมาก
แล้วยึดที่ดินแจกจ่ายกันถ้วนหน้า
ทำให้ภายหลังประชาชน
ต้องหันกลับมาพึ่งระบบกฎหมาย
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรแทนการพึ่งพาตัวบุคคล

เพราะตัวบุคคลมีความโลเลไม่คงเส้นคงวา
จึงมีการยกร่างกฎหมายฝรั่งเศสขึ้นมาใหม่
โดยจักรพรรดิ์นโปเลียนที่รุกรานชาติอื่นไปทั่ว
แต่ถ้อยคำภาษาที่ใช้ในกฎหมายฝรั่งเศส
เป็นคำง่าย ๆ แบบภาษาชาวบ้านที่อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน
หรือเรียกกันว่าให้ชาวบ้านช่วยกันร่างกฎหมาย
เพื่อความเป็นธรรมในสังคมชาวฝรั่งเศส

ขณะเดียวกันจักรพรรดิ์นโปเลียนฯ
ไม่ยอมรับระบบศาลยุติธรรมของรัฐ(หนึ่งในสามเส้าหลัก)
ในการผูกขาดพิจารณาคดีทุกประเภท
เพราะถือว่าผู้พิพากษา คือ ผู้ใช้ถ้อยคำ/ปากคำของกฎหมาย
ไม่ใช่ผู้ให้ความเป็นธรรมโดยตรงกับประชาชน
กระบวนยุติธรรมต้องเริ่มต้นจากชาวบ้าน ตำรวจ อัยการ  ทนายความ
ก่อนนำเรื่องเข้าสู่ศาลเพื่อพิจารณาตัดสินชี้ขาด

ดังนั้น ถ้าประชาชนมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องต่าง  ๆ แล้ว
ระบบกลไกของศาลยุติธรรมอาจล้าหลังไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จึงมีระบบศาลปกครองที่พิจารณาแต่งตั้งคนมีความรู้ความสามารถ
จากภาครัฐและเอกชนในด้านการบริหารงานองค์กรหรือธุรกิจ
ผ่านการรับรองจากรัฐสภามาเป็นผู้พิพากษาศาลปกครอง
มาพิจารณาตัดสินชี้ขาดคดีพิพาษระหว่างรัฐกับประชาชน

ส่วนโครงสร้างตุลาการศาลปกครองไทย
มาจากข้าราชการไม่มีนักธุรกิจภาคเอกชนเลย
ดังนั้นจะเห็นว่าระบบศาลไทยมีการนำคนภายนอกมาร่วม
พิจารณาคดีความมากขึ้นเช่น ศาลแรงงาน ศาลคดีเด็กและเยาวชน
แต่อำนาจพิจารณาชี้ขาดสุดท้ายยังเป็นศาลที่เป็นข้าราชการอยู่ดี

ส่วนการยอมรับทำตามใจเจ้านายมีบ้าง
แต่ไม่ถึงกับต้องนอบน้อมแบบคนไทย
เพราะประวัติศาสตร์เดิมที่ผ่านมา
เคยฆ่าพวกเจ้าขุนมูลนายมาก่อน
เลยไม่ค่อยจะเกรงกลัวศักดิ์ศรีกันเท่าใดนัก

อาจารย์ผมคนหนึ่งที่เรียนในฝรั่งเศสหลายปีเล่าให้ฟังว่า
คนฝรั่งเศสชอบจิกกัดคนอเมริกันที่ชอบพูดว่า
ลูกค้า คือ พระเจ้า  
ถ้านั้นให้มันเสกของมาแ.กเองก็แล้วกัน
ไม่ต้องมาซื้อของร้านกรูให้เสียเวลา


เรียบเรียงจาก
//www.theguardian.com/money/shortcuts/2014/apr/09/french-6pm-labour-agreement-work-emails-out-of-office


ที่มาของภาพ  //goo.gl/g18nuo

เปรียบเทียบวันหยุดของชาติต่าง ๆ 

ที่มาของภาพ  //goo.gl/t4G09XCreate Date : 11 เมษายน 2557
Last Update : 20 พฤษภาคม 2557 7:24:14 น.
Counter : 727 Pageviews.

0 comments
สงครามหม้อต้มซุป ravio
(25 มี.ค. 2563 19:18:23 น.)
24 March 2020 VELEZ
(24 มี.ค. 2563 06:01:34 น.)
ทำงานที่บ้าน Insignia_Museum
(23 มี.ค. 2563 12:36:13 น.)
คิดถึงแต่.. nonnoiGiwGiw
(22 มี.ค. 2563 13:00:03 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ravio.BlogGang.com

ravio
Location :
สงขลา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด