เรื่องจริงของมหาวิทยาลัย Stanford


THE STANFORD FAMILY Leland, Jane and Leland Jr.
sat for this portrait at the Walery Studio in Paris c. 1881-1883.


ในปี 1876(2419) Leland Stanford อดีตผู้ว่าการรัฐ California
(อยู่ในยุคร่วมสมัยกับพระปิยะมหาราช พ.ศ.2396-2453)
ได้ซื้อที่ดินจำนวน  650 เอเคอร์ (1,625 ไร่)
ที่ Rancho San Francisquito
เพื่อสร้างบ้านพักในชนบทและเริ่มพัฒนาฟาร์ม
ที่มีชื่อเสียง Palo Alto Stock Farm
ต่อมาได้ซื้อที่ดินรอบ ๆ ฟาร์มเพิ่มเติม
รวมแล้วมากกว่า 8,000 เอเคอร์ (20,000 ไร่)

ชุมชนเมืองขนาดย่อมจึงได้เริ่มย้ายเข้ามาใกล้กับฟาร์ม
ตั้งชื่อว่า Palo Alto (ต้นไม้สูง)
ตามต้นสนเนื้อไม้สีแดงขนาดยักษ์ของ California
แถวอ่าว San Francisquito Creek
ต้นไม้นี้ยังยืนต้นอยู่ที่นั่นและเป็นสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
และดวงตราประทับของมหาวิทยาลัย

Leland Stanford เติบโตและเรียนกฎหมายที่ New York
อพยพมาฝั่งตะวันตกยุคตื่นทอง
ความร่ำรวยในยุคสมัยนั้น
มาจากความโชคดีของธุรกิจรถไฟ
เขาเป็นผู้นำพรรคการเมือง Republican ในรัฐ
ผู้ว่าการรัฐ California และต่อมาเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐ

เขากับภริยา Jane มีลูกชายเพียงคนเดียว
Leland Junior เสียชีวิตด้วยโรคไทฟอยด์ในปี 1884(2427) ด้วยวัย 15 ปี
ขณะที่ครอบครัวกำลังท่องเที่ยวที่อิตาลี
หลายสัปดาห์หลังจากที่ลูกชายเสียชีวิต
Stanfords ทั้งคู่ได้ปลงตกและตัดสินใจว่า
ไม่จำเป็นต้องสั่งสมสมบัติทำเพื่อลูกชายอีกแล้ว
แต่จะทำสิ่งสุดท้ายเพื่อความทรงจำให้กับลูกชายสุดที่รัก
" ลูกหลานชาวแคลิฟฟอร์เนีย คือ ลูกหลานของเรา "
" the children of California shall be our children. "

ครอบครัว Stanfords ได้คิดทางเลือกว่าจะสร้างอะไรบ้าง
ที่มีความเป็นไปได้หลายอย่าง เช่น
มหาวิทยาลัย โรงเรียนเทคนิค พิพิธภัณฑ์
ในระหว่างช่วงเดินทางไปฟากตะวันออก
ทั้งคู่ได้เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย
Harvard, MIT, Cornell และ Johns Hopkins
เพิ่อขอคำแนะนำในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในรัฐ California
(มีบันทึกของ Stanfords พบกับอธิการบดี Harvard (Charles W. Eliot)
ในที่สุด ครอบครัว Stanfords
ตัดสินใจสร้างสถาบันการศึกษาในนาม
Leland Stanford Junior สองแห่ง
คือ มหาวิทยาลัย กับ พิพิธภัณฑ์สถาน
ด้วยแนวคิดที่แหกคอกประเพณีดั้งเดืมคือ
การเป็นมหาวิทยาลัยแบบสหศึกษา
ซึ่งในยุคนั้นส่วนมากจะมีนิสิตนักศึกษาเป็นผู้ชายทั้งหมด
การเรียนการสอนแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา
แต่สถานศึกษาส่วนมากแล้วบริหารโดยหน่วยงานศาสนา
มีแนวทางการเรียนการสอนที่ยอมรับ
ปรัชญาการผลิตบัณฑิตคิอ
มีวัฒนธรรมและพลเมืองที่มีคุณค่า

วันที่ 1 ตุลาคม 1891(2434) มหาวิทยาลัย Stanford
ได้เริ่มการเรียนการสอนหลังจากใช้เวลาหกปี
ในการวางผังและก่อสร้างอาคารเรียนและสำนักงาน
หนังสือพิมพ์ New York ทำนายไว้ล่วงหน้าว่า
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Stanford
จะสอนในห้องเรียนทำจากหินอ่อนให้กับเก้าอี้นั่งที่ว่างเปล่า
แต่คำทำนายนี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง
เพราะมีนักศึกษาชายและหญิงรุ่นแรก 555 คน
(อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ Herbert Hoover
เป็นคนแรกที่เดินเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย)
สาขาวิชาเริ่มต้นที่ 15 สาขาวิชา
ต่อมาขยายเป็น 49 สาขาวิชาในปีที่ 2
อธิการบดีท่านแรกคือ David Starr Jordan
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Cornell
ยอมลาออกจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย Indiana
เพื่อร่วมบุกเบิกมหาวิทยาลัยฝั่งตะวันตก

ครอบครัว Stanfords ได้ว่าจ้าง Frederick Law Olmsted
สถาปนิกที่มีชื่อเสียงในการออกแบบภูมิทัศน์
มีผลงานการออกแบบที่ New York’s Central Park
ในการออกแบบแผนผัง/ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
จนได้บทสรุปว่า พื้นที่สี่เหลี่ยมแวดล้อมด้วยอาคาร
มีแกนกลางฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก
จนถีงทุกวันนี้มหาวิทยาลัย Stanford
ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
สถาปนิกของมหาวิทยาลัยยังคงพยายามรักษา
และทำตามแผนผังแม่บทดั้งเดิมที่ออกแบบไว้
Leland กับ Jane Stanford ถูกอธิการบดีมหาวิทยาลัย Harvard ดูถูกจริงหรือไม่ ?

Leland Jr. เรียนอยู่ที่ Harvard ก่อนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจริงหรือไม่ ?


ตำนานเรื่องเล่าขานกันอย่างกว้างขวางว่า
Leland กับ Jane Stanford
ขอพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย Harvard
ด้วยชุดสูทเสื้อผ้าพื้นบ้านกับเสื้อผ้าลายตารางหมากรุก
และอธิการบดีมหาวิทยาลัย Harvard
บอกปัดการมอบเงินให้กับมหาวิทยาลัย
เพื่อความทรงจำถึงลูกชาย  Leland Jr.
ดังนั้นทั้งคู่จึงกลับไปฝั่งตะวันตก
แล้วสร้าง Leland Stanford Junior University

Leland Junior Stanford เสียชีวิตวัย 15 ปี ในวันที่ 13 มีนาคม 1884(2427)
เพราะไข้ไทฟอยด์ที่เมืองฟลอเรนซ์ Florence อิตาลี
เขาไม่เคยเข้าเรียนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัย Harvard
ก่อนที่จะเสียชีวิต หรือ ตายเพราะอุบัติเหตุ
Leland กับ Jane Stanford ตัดสินใจสร้างมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาลูกหลานชาว California

ช่วงการเดินทางแถบชายฝั่งด้านตะวันออก
หลังจากเดินทางกลับจากยุโรป
ครอบครัว Stanfords ได้เยี่ยมมหาวิทยาลัยสี่แห่ง
และขอคำปรึกษาแนะนำจากอธิการบดีแต่ละแห่ง
มีหลักฐานยืนยันการพบ Charles W. Eliot อธิการบดีมหาวิทยาลัย Harvard
และยืนยันอีกครั้งด้วยจดหมายของ Eliot ลงวันที่ 26 มิถุนายน 1919(2462)
ที่ส่งให้กับ David Starr Jordan (อธิการบดีคนแรกของ Stanford)
ในประเด็นที่ครอบครัว Stanfords ได้พูดคุยกับ Eliot
เรื่องที่พวกเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสร้างอะไรดีระหว่าง
มหาวิทยาลัย โรงเรียนเทคนิค พิพิธภัณฑ์
แต่ Eliot แนะนำว่าควรสร้างมหาวิทยาลัย
เพราะใช้เงินลงทุนประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ข้อเท็จจริงก็คือ Jane กับ Leland
ต่างมองหน้าซึ่งกันและกัน
และตกลงใจที่จะบริหารจัดการด้วยเงินลงทุนตามที่บอก
(แต่ได้บริจาคเงืนลงทุนถึง 40 ล้านเหรียญสหรัฐ)

เรื่องเล่าที่มักจะคิดว่า Leland กับ Jane Stanford
เป็นคนค่อนข้างร่ำรวยมาที่มหาวิทยาลัย Harvard
ด้วยชุดสูทเสื้อผ้าพื้นบ้านกับเสื้อผ้าลายตารางหมากรุก
รวมทั้งเรื่องที่ Jane ต้องรอข้างนอกห้องทำงาน Eliot
เป็นเรื่องตลกและไม่ถูกต้องอย่างแรง
เพราะความจริงแล้ว Leland Stanford
เป็นอดีตผู้ว่าการรัฐ California และรู้จักกันดี
ในฐานะเจ้าของกิจการรถไฟระดับเจ้าพ่อ
เพราะครอบครัว Stanfords ยังไปพบปะอธิการบดี
มหาวิทยาลัย Cornell, MIT, และ Johns Hopkins

หมายเหตุ
Leland Stanford เคยเป็นสมาชิกกลุ่ม freemason ช่วง 1850 ถึง 1855
และสมาชิก Independent Order of Odd Fellows ใน California
เป็นเจ้าของฟาร์มองุ่น 55,000 เอเคอร์ (137,500 ไร่)
ที่ Leland Stanford Winery ใน Alameda County
และโรงงานผลิตไวน์ขนาด 3,575 เอเคอร์ (8,937.5 ไร่)
Great Vina Ranch ใน Tehama County ใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้น
ที่ดินส่วนตัว Gridley 17,800 เอเคอร์ (44,500 ไร่)
ใน Butte County กับ Santa Clara County
มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐในยุคนั้น
มีการประมาณการเท่ากับค่าเงินในปี 2010
จำนวน 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ)
และให้ช่างภาพ Eadweard Muybridge
ถ่ายภาพเพื่อพิสูจน์ว่าม้าวิ่ง 4 ขาไม่เตะพื้นดิน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันวิ่ง)ที่มาของภาพ //en.wikipedia.org/wiki/File:The_Horse_in_Motion.jpg


Leland กับ Jane Stanford
ได้สร้างสถาบันการศึกษาสองแห่ง
คือ มหาวิทยาลัย กับ พิพิธภัณฑ์สถาน
ในชื่อของ Leland Stanford Junior
ในตอนแรกวางแผนจะสร้างที่ San Francisco
แต่ได้ย้ายมาที่ตั้งมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
(ที่เดืมเป็นฟาร์มของ Leland กับ Jane Stanford
ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเรียกกันเล่น ๆ ว่า The Farm)

หมายเหตุ
Leland Stanford ตายด้วยโรคหัวใจ
ที่บ้าน Palo Alto ใน California วันที่  21 มิถุนายน 1893
ส่วน Jane Stanford ตายในปี 1905 ด้วยสารพิษ strychnine
ศพของทั้งครอบครัวฝังไว้ที่อนุสรณ์สถาน
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย Stanford
เปิดให้เยี่ยมชมปีละหนึ่งครั้งในวันสถาปนามหาวิทยาลัยที่มาของภาพ //en.wikipedia.org/wiki/File:Stanford_Mausoleum.jpg


เรียบเรียงจาก
//www.stanford.edu/about/history/
https://library.stanford.edu/spc/faq#snubbed
//en.wikipedia.org/wiki/Leland_Stanford
//translate.google.co.th/#en/th/
//dict.longdo.comCreate Date : 26 มกราคม 2557
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2557 16:31:59 น.
Counter : 776 Pageviews.

1 comments
女大三抱金砖 แก่กว่าหุ้มทอง 3 ก้อน Kavanich96
(13 ก.พ. 2563 17:09:36 น.)
ปฏิทินภาพวาดครูจักรพันธุ์ โปษยกฤต (๒) haiku
(4 ก.พ. 2563 23:08:43 น.)
สุขสันต์วันตรุษจีน ๒๕๖๓ haiku
(25 ม.ค. 2563 09:13:42 น.)
รั้งผู้เล่นสำคัญไว้ toor36
(4 ม.ค. 2563 06:21:01 น.)
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เรียบเรียงมาค่ะคุณ ravio
โดย: Sweet_pills วันที่: 30 มกราคม 2557 เวลา:11:03:41 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ravio.BlogGang.com

ravio
Location :
สงขลา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด