ฺBill Gates การชี้วัดผล คือ การแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่
รายงานประจำปี  Bill & Melinda Gates Foundation โดย Bill Gatesเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากเกี่ยวกับการปรับปรุงโลกในศตวรรษที่ 21
จากผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างมากในยุคอุตสาหกรรม เครื่องจักรไอน้ำ
พลังจากไอน้ำต้องมีการควบคุมด้วยการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  
เช่น Wiliam Rosen ได้ลำดับเหตุการณ์ไว้ในหนังสือ
ความคิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก

สิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีการแบบใหม่ในการวัดผลผลิตของพลังงานของเครื่องยนต์
และเครื่องมือชี้ดผลขนาดเล็กที่ได้รับการขนานนามว่า "ประธานสูงสุด
(ประธานฝ่ายตุลาการอังกฤษ เป็นประธานสภาขุนนางด้วย)  
ที่สามารถวัดค่าย่อย ๆ ต่าง ๆ ได้
เครื่องมือวัดดังกล่าว  William Rosen อธิบายว่า
ทำให้บรรดานักประดิษฐ์สามารถรู้ว่า
มีการปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง  
เช่น พลังงานที่สูงขึ้น และการใช้ถ่านหินน้อยลง
ความจำเป็นที่จะสร้างสร้างเครื่องยนต์ที่ดีกว่า  
บทเรียนที่ยิ่งใหญ่จำนวนมากได้มาจากเรื่องเหล่านี้  
ถ้าไม่มีผลลัพท์ที่ชี้วัดจากเครื่องวัดที่แม่นยำ
สิ่งประดิษฐ์จะกลายเป็นของมีค่าหายากหรือเอาแน่เอานอนไม่ได้  
แต่ด้วยเครื่องมือวัดเหล่านี้  สิ่งประดิษฐ์กลายเป็นของสามัญธรรมดา

ในปีที่ผ่านมา ผมต้องชื่นชมกับเรื่อง
ทำไมการชี้วัดผลจึงสำคัญอย่างมาก  
กับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ  
คนเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายความคืบหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ถ้าคนเราได้ตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจนและหามาตรฐานชี้วัดผล
ที่จะผลักดันความคืบหน้าไปสู่เป้าหมาย
ซึ่งเป็นหนึ่งในวงจรแสดงผลลัพธ์ 
ที่คล้ายกับความคิดเห็นคล้ายที่อธิบายโดย Wiliam Rosen

เรื่องนี้อาจดูเหมือนว่าเป็นเรื่องขั้นพื้นฐาน
แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่า  
ทำไมจึงไม่ค่อยได้ทำกัน
และทำไมจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก
ในการทำให้มันถูกเรื่องถูกราว  

ตามบทเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่าน ๆ มา  
การให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศ  
มักจะวัดผลในแง่ของจำนวนเงินทั้งหมดที่จ่ายให้ไปกับประเทศนั้น ๆ  
และในช่วงสงครามเย็นขึ้นกับว่าประเทศนั้นอยู่เคียงข้างอเมริกา  
แต่ไม่ได้ใช้วิธีการชี้วัดผลว่าได้ผลว่า
การช่วยเหลือประชาชนในประเทศนั้นให้กินดีอยู่ดีจริงหรือไม่  

แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ถึงแม้ว่าจะมีนวัตกรรมในการวัดประสิทธิผล/
ศักยภาพของครูที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  
มากกว่าร้อยละ  90  ระบบการศึกษาในสหรัฐ
ยังคงมีเสียงสะท้อนผลลัพท์ที่ระดับศูนย์
ในเรื่องวิธีการว่าควรปรับปรุงเช่นไร

นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวใหม่หรือการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืช  
จะไม่รู้ว่ามีผลกระทบอะไรได้บ้าง
เว้นแต่จะเข้าถึงคนที่จะได้ประโยชน์/รับโทษจากนวัตกรรมนั้น
คนเราจึงจำเป็นต้องให้นวัตกรรม
มีการชี้วัดผลเพื่อนำไปสู่ทางเลือกใหม่  
วิธีที่มีประสิทธิภาพคือ การส่งมอบเครื่องมือเหล่านั้นและบริการทั้งหลายที่มี
ให้กับสถานีต่าง ๆ  เรือกสวนไร่นาของเกษตรกร 
และห้องเรียนทั้งหลายที่นักเรียนต้องการสิ่งเหล่านั้น

ผมได้พบตัวอย่างมากมายของ วิธีการชี้วัดผลที่ทำให้เกิดผลลัพท์ที่แตกต่าง
ในหลายปีที่ผ่านมา  จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐโคโลราโด(สหรัฐ)
จนถึงสถานีสุขภาพในชนบทประเทศเอธิโอเปีย
มูลนิธิของผม  คือ การสนับสนุนความพยายามในเรื่องเหล่านี้  
แต่พวกเราและคนอื่น ๆ  จำต้องทำมากกว่านี้  
งบประมาณที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง รัฐบาลทั้งหลาย  
และความจำเป็นพื้นฐานทั่วโลก  
พวกเราทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ บทเรียนจากเครื่องจักรไอน้ำ  
ให้เข้าไปในหัวจิตหัวใจในการทำงานและปรับปรุง
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก

หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในแง่ของการชี้วัดผล
นำไปสู่การขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยน แปลงทั่วโลก  
ตามฉันทานุมัติข้อตกลงในปี 2000 โดยสหประชาชาติ  
เป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 189 ประเทศ
ได้ตั้งเป้าหมายปี  2015 ว่าเป็นปีสุดท้ายสำหรับ  
การปรับปรุงที่มีเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
ที่มีการวัดผลเป็นค่าร้อยละของเรื่องที่สำคัญในแต่ละประเทศ
เช่น สุขภาพ การศึกษา และรายได้ขั้นต่ำ

หลายคนยังคิดว่าข้อตกลงจะเลื่อนออกไป
แล้วก็ลืมเลือนเหมือนกับแถลงการณ์ต่าง ๆ  
ของสหประชาชาติ หรือของรัฐบาลหลายประเทศ  
ดังหลายทศวรรษที่ผ่านมาก่อนหน้านี้  
ที่มีการประกาศเจตนรมย์ที่ดีหลายด้าน
เช่น การต่อสู้กับปัญหาโภชนาการ  ปัญหาสิทธิมนุษยชน  
แต่แล้วเรื่องส่วนใหญ่ขาดแผนที่นำทาง
ที่นำไปสู่การชี้วัดผลความก้าวหน้า  

อย่างไรก็ตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ
ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นยเอกฉันท์  
ได้รับการสนันสนุนอย่างกว้างขวาง
เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
และนำไปสู่การมุ่งเน้นในการจัดลำดับ
ความสำคัญสูงสุดของแต่ละปัญหา  แต่ละเป้าหมาย

เมื่อประเทศเอธิโอเปีย ได้ลงนามรับรองเป้าหมายสหัสศตวรรษ
ในปี  2000  ประเทศนี้ได้นำตัวตัวเลขที่ทำได้ยากมาก
ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะนำไปสู่
การดูแลสุขภาพพื้นฐานสำหรับประชาชนทั้งหมดในประเทศ  
เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมคือ
การลดอัตราการตายของเด็กทารกจำนวนสองในสาม

เป้าหมายที่สร้างขึ้นอย่างชัดเจน 
ด้วยการชี้วัดผลความสำเร็จหรือความล้มเหลว
ด้วยความมุ่งมั่นของประเทศเอธิโอเปีย
ทำให้มีการให้การหลั่งไหลของเงินบริจาคจากทั่วทุกมุมโลก
ให้กับการปรับปรุงบริการด้านการดูแลสุขภาพหลักของประเทศ

ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐ Kerala ประเทศอินเดีย  
ที่ประสบความสำเร็จกับการสร้างเครือข่ายสถานีดูแลสุขภาพชุมชน  
ประเทศเอธิโอเปียได้เปิดตัวโครงการในแบบฉบับของตัวเองในปี 2004
และในปัจจุบันมีมากกว่า 15,000 สถานีสุขภาพ มีเจ้าหน้าที่ 34,000 คน
นี่คือ หนึ่งในผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการชี้วัดผล  
ความสามารถในการใช้งาน ทำให้ผู้นำรัฐบาลเกิดการเรียนรู้
ที่จะทำการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น  แล้วสรุปบทเรียนรู้จากประเทศที่ดีที่สุด
แล้วนำมาใช้ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดของประเทศตนเอง

มีนาคมปีที่ผ่านมา  ผมได้เยี่ยมชม
สถานีสุขภาพ Germana Gale ในเขต Dalocha ประเทศเอธิโอเปีย
ผมได้เห็นแผนภูมิของ การสร้างภูมิคุ้มกัน 
กรณีไข้มาลาเรียและข้อมูลอื่น ๆ ที่ติดไว้บนฝาผนัง
ข้อมูลเหล่านี้  จะนำเข้าสู่ระบบ บางส่วนบนกระดาษ
และบางส่วนบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐบาล 
ได้รับทราบข้อมูลว่ามีการลงมือทำในเรื่องต่าง ๆ
และการลงมือทำในพื้นที่ที่ขาดการเหลียวแลในอดีต
ในหลายปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากพื้นที่ได้ช่วยให้รัฐบาล
ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีกับ
การป้องกันการระบาดของโรคมาลาเรียและโรคหัด  

บางทีอาจจะสำคัญมากกว่านี้ ถ้ารัฐบาลชุดก่อน ๆ นี้
ไม่ได้มีการรายงานอย่างเป็นทางการ  
สำหรับอัตราการเกิดหรือการเสียชีวิตของเด็กทารก
ในพื้นที่ชนบทประเทศเอธิโอเปีย
(ฺหมายเหตุ Bill Gates แดกดันความห่วยแตกของรัฐบาลเดิมที่ไม่ทำอะไรเลย)

แต่ตอนนี้มีการติดตามรายงานผลตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพให้บริการได้มากที่สุดที่สถานีสุขภาพ  
แม้ว่าพวกเขาจะยังไปเยี่ยมตามบ้านของหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วย
เพื่อทำให้พวกเขามั่นใจได้ว่า แต่ละบ้านมีการสร้างหรือใช้มุ้ง
เพื่อปกป้องครอบครัวจากโรคมาลาเรีย  มีห้องส้วมหลุม  
มีการฝึกอบรมปฐมพยาบาล และการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้านอื่น ๆ  
และการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  
การเข้าไปร่วมมือกับชาวบ้านทั้งหมดนี้จะค่อนข้างจะเรียบง่าย  
แต่ผลงานของพวกเขาได้ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศนี้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก

ลองพิจารณาเรื่องราวของคุณแม่ยังสาวคนหนึ่งใน Dalocha
Sebsebila Nassir  เธอเกิดในปี 1990
ในขณะที่ประมาณร้อยละ  20% ของเด็กทุกคนในเอธิโอเปีย  
ไม่สามารถอยู่รอดเกินกว่าห้าวัน
สองในหกคนของพี่น้อง   Sebsebila เสียชีวิตในขณะที่ยังเป็นเด็กทารก

แต่เมื่อสถานีสุขภาพเปิดทำการใน Dalocha  ชีวิตเริ่มเปลี่ยนไป  
เมื่อปีที่ผ่านมา เมื่อ Sebsebila  ตั้งครรภ์  เธอได้รับการตรวจตามปกติ
เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน   Sebsebila เดินทางไปสถานีสุขภาพ
ในขณะที่หมอตำแย(พยาบาลผดุงครรภ์) อยู่ข้างเตียงของเธอ
เป็นเวลาเจ็ดชั่วโมงก่อนเธอจะคลอดลูก  
ไม่นานหลังจากที่ลูกสาวของเธอเกิด  
พนักงานสุขภาพได้ให้วัคซีนทารกเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคต่าง ๆ

ตามวัฒนธรรมของเอธิโอเปีย
พ่อแม่รอที่จะตั้งชื่อทารกเพราะเด็กมักจะตายในสัปดาห์แรกเกิด  
เมื่อลูกสาวคนแรกของ Sebsebila  เกิดเมื่อสามปีที่ผ่านมา
เธอทำตามประเพณีและรอครบหนึ่งเดือนก่อนตั้งชื่อลูกสาว  
แต่ในขณะนี้ มีความมั่นใจมากขึ้นแล้ว ที่โอกาสเด็กคลอดใหม่จะอยู่รอดSebsebila  ตั้งชื่อลูกสาวว่า  "Amira" แปลว่า "เจ้าหญิง"  ตามภาษาอาหรับ  
บนช่องว่างเปล่าที่ด้านบนของบัตรวัคซีนลูกสาวของเธอในวันที่เธอเกิด  Sebsebila  
ตอนนี้เธอไม่ได้เป็นคนแรกที่ทำเรื่องนี้
ตอนนี้พ่อแม่หลายคนในเอธิโอเปีย
มีความมั่นใจที่จะทำเช่นเดียวกันในการตั้งชื่อแรกเกิดให้กับบุตรในวันเกิด

ประเทศเอธิโอเปีย ได้ลดการเสียชีวิตของเด็กทารกมากกว่าร้อยละ  60 ตั้งแต่ปี 1990  
ทำให้ประเทศอยู่ระหว่างการติดตามผลชี้วัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ
ในการลดอัตราการเสียชีวิตของ เด็กลงสองในสามในปี 2015 เทียบกับปี 1990  
แม้ว่าทั่วโลกจะไม่ค่อยได้ผล  แต่ค่อนข้างตรงกับเป้าหมายที่เราได้ทำไว้  ยังมีผลความคืบหน้ามาก จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
ที่เสียชีวิตทั่วโลกลดลงถึง 6.9 ล้านในปี 2011
ลดลงจาก 12 ล้านในปี 1990
(แม้จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรทั่วโลก)

เรื่องราวของความสำเร็จอีกเรื่อง
ที่ผลักดันด้วยการชี้วัดผลที่ดีกว่า คือ โรคโปลิโอ
เริ่ม ต้นในปี 1988 องค์กรอนามัยโลก (พร้อมกับหลายประเทศ)
ได้ตั้งเป้าหมายของการขับไล่โรคโปลิโอ
ซึ่งเน้นเจตจำนงเสรีทางการเมืองและเปิดรับเงินบริจาคโครงการ
ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับการรณรงค์ขนานใหญ่กับการฉีดวัคซีน
ให้ในปี 2000  โรคโปลิโอเกือบขจัดหมดสิ้นแล้ว  
ตอนนี้มีกรณีโรคดังกล่าวน้อยกว่า 1,000  คนทั่วโลก

แต่การขจัดโรคในขั้นตอนสุดท้าย คือ เรื่องที่ยากที่สุด  
เพื่อที่จะหยุดยั้งการแพร่กระจายของการติดเชื้อ  
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสุขภาพ
ได้ทำการฉีดวัคซีนเด็กเกือบทั้งหมดที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี
จำนวนหลายครั้งในหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคโปลิโอ  
ขณะนี้มีเพียงสามประเทศที่ยังไม่ได้ตัดรายชื่อ
ออกจากการปลอดจากโรคโปลิโอ คือ  ไนจีเรีย, ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน

ผมได้ไปเยี่ยมเขตภาคเหนือประเทศไนจีเรีย  เมื่อสี่ปีที่ผ่านมา
เพื่อพยายามที่จะเข้าใจว่า ทำไมการขจัดโรคนี้จึงเป็นเรื่องยาก  
ผมพบว่างานประจำวันของการให้บริการสาธารณสุขล้มเหลว  
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเด็กจะได้รับวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ  
หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ก็คือ 
การตั้งถิ่นฐานขนาดเล็กจำนวนมากในภูมิภาค
ไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ประเทศที่วาดขึ้นด้วยมือ  
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสุขภาพที่ให้การฉีดวัคซีน
รวมทั้งจำนวนรายการเอกสารสถานที่ของหมู่บ้าน และจำนวนตัวเลขของเด็ก

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้  เจ้าหน้าีที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
ที่จะทำงานในพื้นที่มีความเสี่ยงสูงในเขตภาคเหนือของประเทศ  
เพื่อช่วยให้พวกเขาเพิ่มจำนวนอีก  3,000 ชุมชน
ที่มองข้ามไปจากการรณรงค์รฉีดวัคซีน  
โครงการนี้ได้ใช้ภาพจากดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง
ในการสร้างแผนที่ แม้แต่รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป็นผลทำให้ในขณะนี้ผู้จัดการโครงการ
สามารถบริหารจัดการพนักงานฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยังมีอะไรที่มากกว่านี้  โครงการนี้ได้นำร่อง
ด้วยการใช้โทรศัพท์พร้อมกับโปรแกรม GPS (แผนที่ระบุเส้นทางและพื้นที่)
สำหรับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ  
พร้อมกับรายการงานที่จะต้องทำ
จะถูกดาวน์โหลดจากโทรศัพท์  ในสิ้นวันของแต่ละวัน  
ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบดูเส้นทาง
การทำงานของเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ  
ด้วยการติดตามตรวจสอบและเปรียบเทียบ
กับเส้นทางที่พวกเขาได้รับมอบหมาย  
เรื่องนี้จะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ที่ถูกละเลย
หรือไม่เคยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
โดยจะมีการเยี่ยมเยื่อนซ้ำ

ผมเชื่อว่ารูปแบบของระบบการชี้วัดผล
จะช่วยให้เรามีผลสำเร็จในการขจัดโรคโปลิโอภายในหกปีให้หลัง  
และระบบที่สามารถนำมาใช้
เพื่อช่วยขยายการฉีดวัคซีนประจำและกิจกรรมสุขภาพแบบอื่น ๆ  
ซึ่งหมายความว่า ผลที่ตามมาของการขจัดโรคโปลิโอ
จะทำให้ทุกคนมีชีวิตยืนยาวกว่าตัวเชื้อโรคเสียอีก

สถานที่ที่การชี้วัดผลเริ่มที่จะนำไปสู่การปรับปรุงอย่างมากมาย คือ ในด้านการศึกษา

ใน เดือนตุลาคมที่ผ่านมา เมลินดาและผม  นั่งอยู่ท่ามกลางนักเรียนยี่สิบสี่คน
นักเรียนชั้นเกรดที่ 12(ประมาณมัธยมปลายของไทย)
ที่โรงเรียนมัธยม Eagle Valley  ใกล้กับ Vail  เมือง Colo  
ครูสอนศิลปะด้านภาษา/การเขียน  Mary Ann Stavney  
ได้นำบทเรียนบรรยายเกี่ยวกับวิธีการเขียนงานสารคดี  
เธออยู่ท่ามกลางนักเรียน เธอจะเดินไปเดินมาในหมู่นักเรียน
และสร้างการมีส่วนร่วมที่ดี  
พวกเราพบว่าทำไม Mary Ann Stavney   จึงเป็นครูต้นแบบ
ความแตกต่างเรื่องนี้ทำให้เป็นโรงเรียนที่มีครูที่ดีที่สุด
และเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการประเมินครูในชุมชน Eagle County
Mary Ann Stavney   เป็นครูต้นแบบ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
กองทุนโครงการพื้นฐานระยะเวลาสามปีของเรา  
เพื่อการทำความเข้าใจที่ดีขึ้นกับวิธีการสร้างการประเมินผล
และระบบข้อเสนอแนะสำหรับผู้ให้การศึกษา  
การรวบรวมข้อมูลจากครู 3,000  คน
โครงการได้ทำการเน้นย้ำมาตรชี้วัดผลหลายอย่างที่โรงเรียนควรใช้
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  รวมทั้งข้อมูลการทดสอบ
การสำรวจนักเรียน  และการประเมินผลนักเรียน
โดยผู้ประเมินผลการฝึกอบรมมากกว่าหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละปี  

ในชุมชม Eagle  County  มีครูจำนวน 470 คนที่มีการประเมินผลสามครั้ง
และมีการสังเกตในชั้นเรียนอย่างน้อยเก้าครั้งโดยครูต้นแบบ
ครูที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดและเชื่อมโยงเป็นเสมือนเพื่อนร่วมงานที่เรียกว่าครูที่ปรึกษา
การประเมินผลของชุมชน Eagle County  ไม่เพียงแต่การให้คะแนนกับครู
แต่ยังให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงและหาวิธีการ
ที่จะเสริมสร้างบนจุดแข็งของพวกครู  ด้วยการการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว
จากบรรดาพี่เลี้ยงกับครูต้นแบบ  จะมีการประชุมของกลุ่มในแต่ละสัปดาห์
เพื่อครูทั้งหลายจะร่วมมือกันเพื่อยกระดับทักษะของพวกครูกันเอง  
บรรดาครูมีสิทธิ์ได้รับการเพิ่มเงินเดือนประจำปีและผลตอบแทน
จากการสังเกตในชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียน

โครงการดังก่าวเผชิญกับความท้าทายจากงบประมาณที่มากขึ้น
แต่ชุมชน  Eagle County  ยังสามารถรักษางบประมาณส่วนนี้ไว้ได้  
ด้วยการประเมินผลและระบบสนับสนุนที่พร้อมด้วยเหตุผล  
ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวว่า ทำไมคะแนนการทดสอบนักเรียน
มีการปรับปรุงใน Eagle County มากกว่าระยะเวลาที่ผ่านมาห้าปี

ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถทำได้ในสหรัฐ
ในชั้นการศึกษา K-12   ด้วยประเทศอเมริกา  
ให้กับประเทศล้าหลังอเมริกาในเอเชียและยุโรปตะวันออก
ที่มุ่งเน้นแต่นักเรียนชั้นเยี่ยม  คือ การสร้างระบบข้อเสนอแนะให้กับครู
ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้อง มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้โดยครูผู้สอน
และ ภายใต้พื้นที่ที่มีจำนวนหลากหลาย  ความสามารถในการชี้วัดผล
จะสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่างมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  
พื้นที่ที่เคยล้มเหลวและไม่เห็นความจำเป็น

ในประเทศที่ยากจน พวกเรายังคงต้องใช้วิธีชี้วัดผลที่ดีกว่า
เพื่อวัดประสิทธิผลของแรงงานภาครัฐทั้งหลายที่ให้บริการสาธารณสุข  
ว่าพวกเขามีการเชื่อมโยงที่สำคัญในการนำเครื่องมือเครื่องใช้
เช่น วัคซีน และการศึกษา เพื่อให้บริการกับคนที่ต้องการมากที่สุด  
วิธีที่ดีคือให้การฝึกอบรมกับพวกเขา  แสดงให้พวกเขาเห็นว่าทำงานกันอย่างไร  
วิธีการชี้วัดผลสามารถช่วยให้ทราบว่า พวกเขาลงมือทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่

ในสหรัฐอเมริกาที่ เราควรจะวัดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาโดยมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย จะเน้นที่ ปัจจัยการนำเข้า
คะแนน และคุณภาพของนักเรียนที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
และการตัดสินใจและการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับ  ความมีชื่อเสียง  
นิสิตนักศึกษาควรจะได้รับการบริการทางการศึกษาที่ดีขึ้น
ด้วยการวัดชี้ผลที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงาน  
หลังจากนั้นนิสิตนักศึกษาจะรู้ว่าด้วยตนเองว่า
พวกเขาจะได้รับบริการได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
สำหรับเงินค่าเล่าเรียนของพวกเขา

ในภาคการเกษตร  การสร้างเป้าหมายการผลิตทั่วโลก
จะช่วยให้หลายประเทศมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขความสำเร็จตามเป้าหมาย 
แต่ละเลยเรื่องพื้นที่บางแห่ง  
ประสิทธิภาพและผลผลิตจำนวนหลายร้อยล้านตัน
ของเกษตรกรรายย่อยที่อาศัยอยู่ด้วยกับความยากจน  
มันจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้มากในการลดช่องว่างความยากจน
ถ้าเรามีดัชนีชี้วัดสาธารณะที่แสดงผลลัพท์ให้เห็นว่า
รัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนา  ผู้บริจาคและรายอื่น ๆ
กำลังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนเหล่านี้

และ หากผมสามารถโบกไม้กายสิทธิ์ได้เหมือนพ่อมดเทวดา  
ผมชอบที่จะมีวิธีการวัดชี้ผล วิธีการจัดการกับความ เสี่ยง
เช่น  เชื้ฮโรค  การตั้งครรภ์ โรคติดเชื้อ การขาดสารอาหาร
และปัญหาที่มีผลกระทบกับศักยภาพของเด็ก
ความสามารถในการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกับสังคม
การชี้วัดผลที่สามารถช่วยให้เรารู้ถึง
จำนวนผลกระทบในวงกว้างของความเสี่ยงเหล่านั้น
และช่วยให้เราบริหารจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้

ชีวิตของคนยากจนมีการปรับปรุงอย่างรวดเร็วจากอดีตที่ผ่านมา
ในช่วง 15 ปีกว่ามากกว่าที่เห็นและเป็นอยู่
และผมมองโลกในแง่ดีว่า พวกเราจะทำได้ดียิ่งขึ้นในอีก 15 ปีข้างหน้า  
กระบวนการที่ผมได้อธิบาย คื่อ การตั้งค่าเป้าหมายที่ชี้วัดผลได้ชัดเจน
เลือกวิธีการวัดผลลัพธ์ และหลังจากนั้นใช้การชี้วัดผลเหล่านั้น
อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแนวทางของเรา  
ช่วยให้เราได้นำเสนอเครื่องมือและบริการสำหรับทุกคน
ให้ได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในสหรัฐอเมริกา หรือมารดาในแอฟริกา  
ตามเส้นทางของเครื่องจักรไอน้ำมานานแล้ว
ขอบคุณสำหรับการวัดชี้ผล  
ความก้าวหน้าที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากและเอาแน่เอานอนไม่ได้(คุ้มดีคุ้มร้าย)  
พวกเราสามารถทำได้ด้วยความสัตย์จริงทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดา

เรียบเรียงจาก Bill Gates: My Plan To Fix TheWorld'sBiggestProblems* *Measure Them!.

//online.wsj.com/article/SB10001424127887323539804578261780648285770.html#articleTabs_comments
Create Date : 28 มกราคม 2556
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2557 17:09:54 น.
Counter : 801 Pageviews.

0 comments
มิชลินไกด์ คือ อะไร? สมาชิกหมายเลข 5106714
(10 ก.พ. 2563 21:37:31 น.)
ปฏิทินภาพวาดครูจักรพันธุ์ โปษยกฤต (๒) haiku
(4 ก.พ. 2563 23:08:43 น.)
ผลมะเหมี่ยวสายพันธุ์สมุทรสงครามปลูกไว้ที่บ้านกทม.มีอายุเกิน25ปี ธนูคือลุงแอ็ด
(30 ม.ค. 2563 07:55:52 น.)
这个貌似最有用的方法 วิธีที่ดีที่สุด Kavanich96
(3 ม.ค. 2563 19:32:52 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ravio.BlogGang.com

ravio
Location :
สงขลา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด