8 สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่มีในตำราประวัติศาสตร์

โลกมนุษย์ก่อกำเหนิดขึ้นมายาวนาน

มีหลากหลายเรื่องราวมีงานก่อสร้างที่สลับซับซ้อน

ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือไม่แน่ว่าผลงานธรรมชาติ

ในการทำลายล้างหรือปกปิดซ่อนเร้นไว้อย่างยาวนาน


1. The unfinished obelisk (เสาหินสลักที่ยังไม่เสร็จ)


เสาหิน obelisk (แท่งหินมีด้านทั้งสี่ลาดเอียงและมีปลายแหลม)

เพิ่งถูกค้นพบใน Aswan ประเทศอียิปต์

สร้างขึ้นตามพระราชโองการ Hatshepsut

ในช่วงกลาง 1500 ปีก่อนคริสตศักราช

ถ้ามันสร้างเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในอียิปต์2. Yonaguni Monument


อนุสรณ์สถานใต้ท้องทะเลนอกชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นชิ้นนี้

ยังมีการโต้แย้งกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน/หลายคน

ว่าสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์หรือเกิดจากการกัดกร่อนโดยผลงานธรรมชาติ

มันมีรูปร่างลักษณะหินสองชิ้นซ้อนกันเหมือนรูปเต่า3. The Stone Spheres of Costa Rica


หินกลมขนาดยักษ์ลูกนี้มีความเป็นมาที่ลึกลับ

บางตำนานเล่าว่าสร้างโดยชนเผ่าสาบสูญชนเผ่า Diquis

ชนเผ่านี้คาดว่ามีอยู่ในช่วง 700-1530 หลังคริสตศักราช

บางตำนานเล่าว่าแรกเริ่มเดิมทีสร้างในทวีป Atlantis

ทวีปลึกลับที่หายสาบสูญตามบันทึกประวัติศาสตร์ชาวกรีก

พลาโตได้เขียนบันทึก/อ้างอิงไว้ในคำสอนของตนถึง 2 ครั้งเรื่องเล่าไร้สาระ


หินกลมแต่เดิมมีการใช้ในแถวท่าเรือนครรัฐในอิตาลี

เป็นสัญลักษณ์ว่ารับแลกเปลี่ยนเงิน/รับประกันภัยทางทะเล

หรือทำหน้าที่เหมือนนายทุนปล่อยกู้ให้กับพ่อค้า/ชาวเรือ

โดยมีการนั่งทำงานบนโต๊ะเก้าอี้ตัวหนึ่งข้างก้อนหินกลม

หรือเรียกกันว่า Banco หรือ Bench

ก่อนพัฒนามาเป็น Banca หรือ Bank ธนาคารปัจจุบัน


ถ้าเกิดนายทุนเจ๊งขึ้นมาหรือหนีหนี้ไปแล้ว

ก็จะมีรายการทุบทำลายโต๊ะเก้าอี้แก้แค้น rupt banca

หรือเรียกว่า Bench Rupt  หรือ Bankrupt ล้มละลาย


ส่วนหนังสือ/ภาพยนตร์กำลังภายในจีน

จะมีการทุบทำลายป้ายชื่อสำนักมวยจีนหรือร้านค้า

เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงชัยชนะฝ่ายตรงข้ามแล้ว


ในเมืองไทยก็มีสัญลักษณ์หินกลมสองลูกนี้

ตั้งอยู่หน้าธนาคารไทยแห่งแรกหลายสาขาในอดีต

ธนาคารไทยแห่งแรก  คือ  ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารแห่งแรกของไทย  คือ  ธนาคารฮ่องกงแอนด์เซี่ยงไฮ้


ที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดใหญ่ (สายสาม)

ยังมีสัญญลักษณ์ลูกหินกลมสองลูกตั้งอยู่ที่หน้าสาขา

แต่มีการทาสีทับจนไม่เห็นสภาพเดิมว่าเป็นหินหรือปูนปั้น


4. The Longyou Grottoes


อุโมงค์แห่งนี้พบใน Zhejian ประเทศจีน

คาดว่าสร้างขึ้นราว 212 ก่อนคริสตศักราช

มีการกลบฝังอย่างดีไว้ใต้พื้นดิน

หลังคาอุโมงค์มีความโค้งถึง 60 องศา
5. Göbekli Tepe


โบราณวัตถุที่ค้นพบชิ้นนี้ย้อนยุคไป 10,000 ปีก่อนคริตศักราช

ทำให้นักวิทยาศาสตร์/นักประวัติศาสตร์หลายท่าน

ต้องทบทวนและคิดใหม่เกี่ยวกับต้นกำเหนิดชุมชนมนุษยชาติ

มันถูกค้นพบใกล้ยอดเขาแห่งหนึ่งในประเทศตุรกี

คาดว่าเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มรู้จักการเพาะปลูกพืช

มันได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าศาสนายุคแรกของมนุษย์

เพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกันไม่ใช่เพื่อการค้าขาย


ในไทยมีคำว่า  พุทธพาณิชย์  เป็นคำประณามคำว่า

ให้เช่า/บูชา แทนคำว่า ซื้อขายพระเกจิอาจารย์/เครื่องรางของขลัง6. Boheno-Daro/Mohenjo-Daro


เมืองโบราณแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณ 2600 ปีก่อนคริสตศักราช

ตอนนี้มีการขุดค้นทางประวัติศาสตร์ในประเทศปากีสถาน

เมืองแห่งนี้เป็นตัวอย่างแรกเริ่มของการวางผังเมือง

ภายในตัวเมืองมีเส้นทางถนนและระบบระบายน้ำเสีย
เรื่องเล่าไร้สาระ


นักประวัติศาสตร์หลายท่านสันนิษฐานว่า

ชนเผ่าอารยันน่าจะอพยพมาจากแถวทะเลสาบแคสเปียน

มีร่องรอยถ้อยคำในภาษาสันสกฤต เปอร์เซีย ละติน ที่ใกล้เคียงกัน

Indo-Aryan - Indo-Iranian - Indo-Europain

ชนเผ่าอารยันที่เข้ามาครอบครองชมพูทวีป/อนุทวีป/อินเดีย

มีชัยชนะเหนือชนเผ่าพื้นเมืองนครรัฐแห่งนี้

หรือชนเผ่าพื้นเมืองอีกหลายแห่ง

เพราะขับขี่ม้าร่วมรบได้

หลอมเหล็กเป็นอาวุธได้


เหล็กมีความแข็งแกร่ง/คมกว่า

อาวุธชนพื้นเมืองที่ทำด้วย ไม้ หิน หรือ

ทองสัมฤทธิ์ =โลหะทองแดงผสมดีบุก

พบเห็นมากในพระพุทธรูปโบราณของไทย

ชนเผ่าอารยันได้ทำลายนครรัฐต่าง ๆ ลง

แล้วเหยียดหยาม/จับบรรดาคนพื้นเมือง

เป็นพวกทาส/พวกวรรณะศูทร/พวกวรรณะจัณฑาล


ส่วนพวกวรรณะกษัตริย์ชนเผ่าอารยัน

ผสมพันธุ์กับพวกวรรณะใดก็ได้

บุตร/บุตรีที่เกิดมายังเป็นพวกวรรณะกษัตริย์

เพราะผู้ถืออาวุธสุดจักร้าย/ตัดคอคนคัดค้านได้


พระวิฑูฑภะ  ทรงล้างแค้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ศากยะวงศ์

เอาเลือดชั่วตระกูลนี้มาล้างแผ่นไม้ที่เคยรองนั่งในวังกบิลพัสด์

จนสกุลพระศาสดาสูญสิ้นเชื้อสายวงศ์ตระกูลในอินเดีย

ที่เหลือรอดตายส่วนมากหนีไปอยู่ในเนปาล

แม้ว่าพระพุทธองค์เสด็จไปห้ามทัพด้วยพระองค์เองถึง 3 ครั้ง

สุดท้ายต้องปล่อยเลยตามเลย

ให้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม


เพราะในสมัยพระวิฑูฑภะทรงเยาว์วัย

บรรดากษัตริย์ศากยะวงศ์ที่เจ้ายศเจ้าอย่างบ้าชนชั้นวรรณะ

ต่างเคยพากันดูถูก/เหยียดหยาม

พระมารดา(พระนางวาสก)ของพระองค์กับพระองค์

ว่าเดิมมีเชื้อสายมาจากสตรีวรรณะทาส

แต่ได้มีบุตรีกับกษัตริย์องค์หนึ่งในราชวงศ์ศากยะ

จึงนับว่าเป็นพวกวรรณะกษัตริย์แต่ต่ำศักดิ์

ถ้าถือตามหลักศาสนาพราหม/ฮินดู

พระมารดากับพระองค์ต้องเป็นพวกวรรณะจัณฑาล

รายละเอียดเพิ่มเติม  //goo.gl/Q31dm1


ชัยชนะชนเผ่าอารยันเหนือชนเผ่าพื้นเมืองครั้งนั้น

เป็นบ่อเกิดชนชั้นวรรณะต่าง ๆ ในอินเดีย

และวรรณคดีเทพเทวาอสูรในอินเดีย

ก่อนมาถึงเรื่องราวรามายณะ/รามเกียรติ์


การรบชนเผ่าอารยันที่มีชัยคนพื้นเมืองครั้งนั้น

ทำให้มีการอพยพผู้คนระลอกใหญ่มาแถวสุวรรณภูมิ

แล้วค่อยมีการอพยพตามกันต่อ ๆ มาอีกหลายระลอก

ปรากฏร่องรอยตัวอักษรสลักบนหิน โบราณวัตถุ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

อินโดนีเซีย/มาเลย์ระบุว่า ชนเผ่าดั้งเดิมของพวกตนน่าจะมาจากอินเดีย


มีการทิ้งร่องรอยภาษาขอมไว้ในจะทิ้งพระ(สทิงพระ) สงขลา

มีคำพังเพยชาวบ้านเล่าว่า

ขอมตัวดำสูงใหญ่ เขมรตัวเล็กเตี้ยผิวคล้ำ

ลาวทำ ไทยแก้ ไทยทำ ขอมแก้ ขอมทำ แขกแก้

เวลาชาวบ้านเชื่อว่าถูกคุณไสยในสมัยโบราณ

วิธีแก้ตัองรู้ว่าหมอผีชาติไหนทำ เอาชาติที่เป็นครูแก้

เพราะเชื่อว่ามีการสืบทอดวิชาหมอผีมาจากชาติแรกสุดคือ แขก


มีถ้ำหินขุดด้วยคนใกล้วัดพะโคะ  อำเภอสทิงพระ

มีโบราณวัตถุหินศิวลึงค์กับแท่นหินโยนี

ไม่ค่อยมีคนไปเยี่ยมชมมากนัก

เว้นแต่พวกชอบไสยศาสตร์/ประวัติศาสตร์ภาพนี้ผู้เรียบเรียงถ่ายมาหลายปีแล้ว

หลังเสร็จวันพิธีงานบุญเดือนสิบ/พิธีชิงเปรตปักษ์ใต้

ดร.ไตรรงค์  สุวรรณคีรี  ลูกชายอดีตกำนันตำบลจะทิ้งพระ

เล่าว่า  คนใต้นับถือญาติที่เป็นเปรตด้วยเลยต้องทำพิธีชิงเปรต

เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติบางคนที่ยังเป็นเปรตอยู่


สุวรรณคีรี สืบเชื้อสายจากพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ(เหยี่ยง แซ่เฮา) ต้นสกุล ณ สงขลา

โรจนะหัสดิน  สืบเชิ้อสายจาก หลวงมหานุภาพปราบสงคราม (ผ่อง โรจนะหัสดิน)

สายพระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) เจ้าเมืองสงขลาคนที่ 3

มีบันทึกว่า ญาติพี่น้องฝ่ายเมียหลวงกับเมียรอง

ต่างทะเลาะวิวาทกันแย่งชิงเป็นขุนนาง/เจ้าเมือง

ตามหนังสือวินิจฉัยรายงานราชการเรื่องเจ้าเมืองสงขลาสมัยรัชกาลที่ 5

เดิมสามสกุลนี้ไม่ค่อยยอมนับญาติกัน  แต่ตอนนี้คนรุ่นที่เสี้ยมนั้นเสียชีวิตไปหมดแล้ว

เลยเพลา ๆ กันมาร่วมจัดงานสายสกุล ณ สงขลา  ร่วมกัน


ร่องรอยภาษาขอม/เขมรในสงขลา

จะทิ้ง = คลอง/ท่าเรือ เปรี๊ยะ = พระ

(เปรี๊ยะวิเฮียร์ = พระวิหาร)

สงขลา = เสือปลา มีศาลาหลบเสือที่หัวเขาเขียวสงขลาใกล้ท่าเรือน้ำลึก

ตะเครียะ = ร่มเย็น สะเดา = ร้อน  ชะแม = ตำลึง

ชะแล = ท่าน้ำ กะเปอร์ = จระเข้ ท่าแซ/ท่าแซะ = อานม้า

พัง/ตะพัง/ตระพัง = สระน้ำ
โมถ่าย โม =หมาก ถ่าย น่าจะชื่อคน (สุราษฏร์ธานี)

จากคำบอกเล่าปแฏงบุญเรือน คชมาย์

ปราชญ์ชาวบ้าน/ล่ามเขมรที่ อ.อรัญประเทศ จังหวัดสุรินทร์


สมัยพระนารายณ์มหาราช

มีการวางผังเมืองแห่งแรกของไทย

ก่อนก่อสร้างพระราชวังลพบุรี  

มีการสร้างระบบถนน ระบบประปา

มีการดึงน้ำจืดมาจากทะเลชุบศรนอกเมืองลพบุรี

มาทำน้ำกินน้ำใช้และทำน้ำพุในวังลพบุรี

ผ่านทางระบบท่อปั้นดินเผาฝังในใต้ดิน

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์/โบราณวัตถุ

โดยการวางผังเมืองและงานก่อสร้างจากวิศวกรฝรั่งเศส

ตามบันทึกจดหมายเหตุของลาลูแบร์

ซีมง เดอร์ ลา ลูแบร์ Simon de La Loubère


7. Saksaywaman


Saksaywaman เป็นป้อมปราการเมืองกู๊โกะ Cusco ใน Peru

นครหลวงยุคแรกของชนเผ่าอิงก๊า (อินคา)

ถอดคำตามงานเขียนของจันทรำไพ ในต่วยตูน

สตรีไทยที่มีสามีชาวเอกวาดอร์

อดีตนักปั่นจักรยานข้ามทวีปจากยุโรปมาเอเซีย

เธอกับสามีทำอาชีพเป็นชาวไร่ที่เอกวาดอร์หลายสิบปี


หินขนาดยักษ์จะถูกจัดวางเรียง/ซ้อนเข้าด้วยกัน

หลายร้อยปีที่ผ่านมานี้  มีหลายคนพยายาม

ที่จะสอดกระดาษแผ่นเดียวผ่านก้อนหินที่ซ้อนกันให้ได้

แต่ยังไม่มีใครที่ทำได้สำเร็จ
เรื่องเล่าไร้สาระ


การทำศิลาแลงในภาคอีสาน

ถ้ารีบตบแต่งในช่วงขุดดินขึ้นมาใหม่ ๆ จะง่ายมาก

เพราะมีสภาพดินนุ่มและค่อนข้างเหลวอยู่เล็กน้อย

แต่พอทิ้งให้ถูกลมถูกแดดไม่นานนัก

จะจับตัวแข็งมากจนเป็นก้อนหิน


คนทำป้ายสุสานจีนในห.ใ (หาดใหญ่)

เคยเล่าให้ฟังว่าหินแกรนิตที่ฝังในดินนาน ๆ

ตอนขุดขึ้นมาใหม่ ๆ จะตกแต่งสะกัดง่ายมาก

เพราะหินยังชุ่มน้ำและนิ่มอยู่บางส่วน

แต่ถ้าทิ้งไว้ถูกลมถูกแดดไม่นานจะแข็งมาก


ในการสะกัดป้ายหินหลุมศพ

ถ้างานเร่งด่วน เงินถึง งานถึง

ก็จะนำหินแช่น้ำร้อนสักพักใหญ่

จะสะกัดหินง่ายมากแต่ต้องระมัดระวังใช้ช่างมืออาชีพ

ที่มักจะรู้เรื่องแนวหิน/รู้สึกถึงน้ำหนักหนักเบาในการตอก/สะกัดหิน

เพราะหินจะแตกง่ายกว่าปกติมาก


แต่ก็มีกาวชนิดพิเศษใช้ติดหินที่แตกเข้าด้วยกัน

ไม่สังเกตจะคิดว่าเป็นรอยหินแตกตามธรรมชาติ

สมัยก่อนขายกันเป็นปี๊บ

ปี๊บขนาดเล็กปี๊บละพันกว่าบาท

ยุคทองคำบาทละไม่เกินสองพันบาท


แกบอกกาวชนิดพิเศษนี้

หลัก ๆ มีไว้ซ่อมป้ายหินฮวงจุ๊ย(ฮวงซุ้ย)

ที่สะกัดแล้วแตกออกมาเป็นเสี่ยง ๆ

พอติดเสร็จก็ย้อมแมวขายเป็นหินปกติได้


กับไว้ซ่อมแซมป้ายหินหน้าหลุมศพคนจีน

ที่พวกคนพาล/คนขี้เมาเที่ยวไปทุบทำลายในสุสานคนจีนบ้านพรุสมัยก่อน

เพื่อเรียกค่าคุ้มครองหลุมศพจากลูกหลานครอบครัวคนตาย

ที่มักกลัวว่าป้ายหลุมศพคนตายที่ชำรุดเสียหายจะเซี่ย(ให้โทษ)ลูกหลาน

ตามคำขู่คำทำนายของหมอดูฮวงจุ๊ย

(เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน/ตัดสินคนอื่น)


8. L’Anse aux Meadows


สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ในอเมริกาตอนเหนือ

คาดว่าสร้างขึ้นโดยชนเผ่า Vikings

เป็นจุดพักเรือที่เดินทางมาหาอาหาร/ไม้ต่าง ๆ

โดยเดินทางมาจากตอนเหนือของชายฝั่งยุโรป

500 ปีก่อนที่ Columbus ค้นพบทวีปนี้

ผู้ชักนำพวกสเปญ/โปรตุเกส

(พุทธเกศ ในพงศาวดารไทย)

มาสร้างจักรวรรดินิยมยุโรปในเวลาต่อมาหมายเหตุ


มีหลายประเทศในละตินอเมริกา

นักการเมือง/นักประวัติศาสตร์ชาตินิยม

ชอบยุยงชาวบ้านให้ทุบอนุสาวรีย์โคลัมบัสทิ้งแล้วโยนทิ้งทะเล

ด้วยข้อหาผู้นำโชคร้าย/ชะตากรรมโหดร้ายมาสู่ทวีปนี้

ผู้นำชาวสเปญมาทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง


เรื่องเล่าไร้สาระเขียนขึ้นจากความทรงจำเก่า ๆ

ก่อนที่จะลืมเลือนหายไปเหมือนสายน้ำในประวัติศาสตร์

เอกสารอ้างอิง/ทรัพย์สินหลายอย่าง

ต่างล่องลอยไปกับสายน้ำหลายปีก่อน


เรียบเรียง/ที่มา  //goo.gl/sMjTo1
Create Date : 08 พฤษภาคม 2558
Last Update : 1 มีนาคม 2559 21:43:16 น.
Counter : 637 Pageviews.

2 comments
นาฏศิลปสร้างสรรค์ ชุด สามแพรภูไท เกศสุริยง
(21 มี.ค. 2563 00:05:32 น.)
" บูมเมอแรง " dansivilai
(16 มี.ค. 2563 00:22:19 น.)
ภาษาจีน วันละนิด 1 marzo
(11 มี.ค. 2563 05:52:44 น.)
หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสที่ออกทุกวันที่ 29 กุมภาพันธ์ของทุกปีเท่านั้น ravio
(5 มี.ค. 2563 11:36:48 น.)
  

แวะมาชมสิ่งที่ไม่เคยเห็น
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
ชีริว Cartoon Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
ravio Topical Blog ดู Blog
โดย: newyorknurse วันที่: 14 พฤษภาคม 2558 เวลา:2:36:17 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
ravio Education Blog ดู Blog

อุ้มแวะมาอ่านค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 15 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:49:31 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ravio.BlogGang.com

ravio
Location :
สงขลา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด