ซูโดอีเฟดรีน คอลัมน์ รู้ไปโม้ด น้าชาติ ประชาชื่น
คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.comยาผสมซูโดฯ สรุปรัฐแก้ปัญหาอย่างไร

ญาญ่า

ตอบ ญาญ่า

เกี่ยวกับยาซูโดอีเฟดรีนที่เป็นประเด็นร้อนลวกสังคมไทยอยู่ยามนี้ องค์การอาหารและยา (อย.) โดย น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนปฏิบัติตามแนวทางใหม่อย่างเคร่งครัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทั้งจำและปรับ

น.พ.พิพัฒน์ ระบุว่า จากการที่กระทรวงสาธารณ สุขได้ออกประกาศให้ยาสูตรผสมซูโดอีเฟ ดรีนทุกสูตรตำรับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 4 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ทำให้ระดับการควบคุมยาในกลุ่มดังกล่าวมีความเข้มงวดมากขึ้น ในส่วนของ อย.ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากซูโดอีเฟดรีน โดยกรณีบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากมีใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ซูโดอีเฟดรีน) เพื่อผลิตอยู่แล้ว อย.จึงอนุโลมให้ใช้ใบอนุญาตดังกล่าวสำหรับการครอบครองยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนที่เป็นยาสำเร็จรูปด้วย โดยขอให้มารับหนังสือขออนุมัติหลักการแก้ไขใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ (ผู้ผลิต) ได้ที่กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ท้องตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.โดยเร็วกรณีบริษัทผู้นำเข้า เนื่องจากบางรายยังไม่มีใบอนุญาต ให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ซูโดอีเฟดรีน) มาก่อน จึงต้องมาขอใบอนุญาตดังกล่าวได้ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ คือภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ทั้ง ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับคืนยาสูตรผสมทุกสูตรจากสถานพยาบาลที่ไม่ประสงค์จะขอรับอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และร้านขายยา รวมทั้งให้รวบรวมปริมาณยาคงคลังและยาที่ได้รับคืนจากร้านขายยาและสถานพยาบาลทั้งหมด แจ้งกลับมายัง อย. ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และระหว่างรอ อย.ตรวจสอบยอดคงเหลือและยอดรับคืน ขอให้บริษัทระงับการขายหรือทำลายยาจนกว่าจะได้รับแจ้งจาก อย.ให้ดำเนินการ

ทั้งนี้ อย.จะเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณามอบหมายให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ขายซูโดอีเฟดรีนสูตรผสมเฉพาะสูตรตำรับที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนในปริมาณคงคลังที่เหลืออยู่ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ในระหว่างนี้หากตรวจพบว่ามีการรั่วไหลออกนอกระบบ อย.จะยกเลิกไม่ให้บริษัทนั้นๆ ขายยาสูตรผสมนี้ และก่อนจำหน่ายผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ได้รับมอบหมายให้จำหน่ายต้องแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามที่ อย.กำหนด เช่น เพิ่มข้อความ "วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2" ปิดทับเลขทะเบียนตำรับยาเดิมทั้งที่ฉลาก เอกสารกำกับยาและ ขวดยา

นอกจากนี้ ทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ต้องจัดทำรายงานประจำเดือนส่งให้ อย.ทุกเดือน และรายงานประจำปีเมื่อถึงเวลาสิ้นปี โดยผู้ผลิต/ผู้นำเข้า สามารถสืบค้นรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติและดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ อย.www.fda.moph.go.th หรือ //narcotic.fda.moph.go.th

ขอบคุณ นสพ ข่าวสดCreate Date : 01 พฤษภาคม 2555
Last Update : 1 พฤษภาคม 2555 0:18:45 น.
Counter : 880 Pageviews.

0 comments
วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม นานาชาติโทชิหงิญี่ปุ่น Turtle Came to See Me
(13 มี.ค. 2562 20:11:50 น.)
การทำภาพนูนต่ำ “ข้างหลังหญิงสาวในเสื้อโค้ตสีแดงเชอร์รีที่ดูเหมือน” (ไข่ย้อย ดากานดา) A Bas-Relief ทุเรียนกวน ป่วนรัก
(22 ก.พ. 2562 01:47:57 น.)
บันทึกน้องหนาม ... รีบูเทีย (Rebutia) ดอกขาว ฟ้าใสวันใหม่
(18 มี.ค. 2562 09:43:26 น.)
+ ตุง หรือ ธุงอีสาน + wicsir
(4 มี.ค. 2562 11:02:11 น.)

Goirish2011.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#16Brighten your day
Location :
Western  United States

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 68 คน [?]

บทความทั้งหมด