ธันวาคม 2549

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ห้องรับแขก เสนอเพลงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชนิพนธ์


ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


“ถึงอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี
ทรัพย์จากผืนดินสินจากนที
มีสิทธิ์เสรีสันติครองเมือง
เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์
ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง
โบราณสถานส่งนามประเทือง
เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล
รักชาติของเราไว้เถิดผองไทย
ผืนแผ่นแหลมทองรวมพี่รวมน้อง
รักเกียรติรักวงศ์เสริมส่งสัมพันธ์
ทูนเทิดเมืองไทยนั้นให้ยืนยง”
แผ่นดินของเรา หนึ่งในเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีความหมายไพเราะ ซาบซึ้งตราตรึงใจประชาชนชาวไทย เพลงพระราช นิพนธ์ทุกเพลงนอกจากจะมีความไพเราะเป็นเลิศแล้วยังเป็นเพลงที่มีคติ สร้างความดีงาม ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ขอนำเสนอพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำรายละเอียดส่วนหนึ่ง จากหนังสือ พระราชอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสาร วันสื่อสารแห่งชาติ 2530 และจาก นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านดนตรี มรดกแผ่นดิน : หกทศวรรษใต้ร่มพระบารมี คีตมหา ราช ซึ่งหอสมุดดนตรีพระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สำนัก หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรจัดแสดงเผยแพร่มาให้ทราบกัน

พระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับว่าเป็นอเนกอนันต์ทั้งในด้านวิชา การ การดนตรี พระราชนิพนธ์ การ ส่งเสริมและอุปถัมภ์ด้านดนตรี ทั้งนี้ด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ในศาสตร์แห่งศิลปะการดนตรี ที่สร้างความดีงาม ความคิดสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์นานัปการแก่สังคม ประชาชนชาวไทยโดยส่วนรวมอย่างเต็มเปี่ยม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลงรวม 48 เพลง ได้แก่ แสงเทียน, ยามเย็น, สายฝน, ใกล้รุ่ง, ชะตาชีวิต, ดวงใจกับความรัก, เพลงมาร์ชราชวัลลภ, อาทิตย์อับแสง, เทวาพาคู่ฝัน, คำหวาน, มหาจุฬาลงกรณ์, แก้วตาขวัญใจ, พรปีใหม่, รักคืนเรือน, ยามค่ำ, ยิ้มสู้, มาร์ชธงไชยเฉลิมพล, เมื่อโสมส่อง, ลมหนาว, ศุกร์สัญลักษณ์, OH I SAY, CAN’T YOU EVER SEE, LAY KRAM GOES DIXIE, ค่ำแล้ว, สายลม, ไกลกังวล : เกิด เป็นไทยตายเพื่อไทย
แสงเดือน, ฝัน : เพลิน ภูพิงค์, มาร์ชราชนาวิกโยธิน, ภิรมย์ รัก, NATURE WALTZ, THE HUNTER, KINARI WALTZ, แผ่นดินของเรา, พระมหามงคล, ธรรมศาสตร์, STILL ON MY MIND : ในดวงใจนิรันดร์, OLD FASHIONED MELODY : เตือนใจ, NO MOON : ไร้จันทร์ ไร้เดือน, DREAM ISLAND เกาะในฝัน, ECHO : แว่ว, เกษตรศาสตร์, ความฝันอันสูงสุด, เราสู้, เรา-เหล่าราบ 21, BLUES FOR UTHIT รัก, และเมนูไข่ ตามลำดับ
เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแรกคือ แสงเทียน เป็นเพลง บลูส์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษา ไทย แต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ ที่จะทรงแก้ไขจึงยังไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำออกมาบรรเลง ในเวลานั้น แต่โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงยามเย็น นำออก บรรเลงสู่ประชาชน ณ เวทีลีลาศสวนอัมพรซึ่งเป็นที่ซาบซึ้งประทับ ใจพสกนิกรอย่างมาก

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานเพลงประจำมหาวิทยาลัย ทรงพระราชนิพนธ์เพลง มหาจุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2494-2495 ทรงมีพระราชประสงค์ พระราชทานพรปีใหม่ให้แก่พสก นิกรด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง พรปีใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่

เพลงพระราชนิพนธ์ทุกเพลงเป็นที่ซาบซึ้งของพสกนิกร นอกจากความไพเราะยังมีคติประโยชน์นานัปการ ซึ่งต่อมาทหารเหล่าต่าง ๆ ได้ขอพระราชทานและเพลงพระราชนิพนธ์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่ทหารหาญ ได้แก่ เพลงมาร์ชราชวัลลภ มาร์ชธงไชยเฉลิมพล มาร์ชราช นาวิกโยธิน

หลังจากพระราชนิพนธ์ เพลงแสงเดือน ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงประกอบการแสดง ชุดมโน ราห์ โดยทรงแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้วงดนตรีนำไปบรรเลงและได้มีการบรรเลงประกอบการแสดง เพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงใส่คำภาษาอังกฤษได้แก่ STILL ON MY MIND, OLD FASHIONED MELODY, NO MOON, DREAM ISLAND และ ECHO อีกทั้งในยามบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงทรงมีน้ำพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยความห่วงใย ความเสียสละเพื่อพสกนิกร ทรงพระราชนิพนธ์เพลงเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ประชาชนในการแสดงออกซึ่งความรักชาติ เสียสละ อาทิ ความฝันอันสูงสุด และ เราสู้ เป็นต้น

พระปรีชาสามารถในด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้แก่พสกนิกรชาวไทย แต่ยังมีบทบาทสำคัญและเป็นที่ชื่นชมของชาวเวียนนา นครแห่งดนตรีอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2507 วงดนตรีนีเดอร์ เออสทอร์ไรซ์ โทนคึนสทเลอร์ ออเคสตร้า โดยไฮน์ วัลลเบอรัก ผู้อำนวยเพลงได้อัญเชิญเพลง พระราชนิพนธ์ชุดบัลเล่ต์ มโนราห์ เพลงสายฝน เพลงยามเย็น เพลงมาร์ชราชนาวิก โยธิน และเพลงมาร์ชราชวัลลภ ออกบรรเลง ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนา

พร้อมกันนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรีย ได้ส่งกระจายเสียงเพลงพระราชนิพนธ์และเสนอข่าวไปทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์แห่งเอเชียพระองค์แรกที่ได้แสดงผลงานในนครแห่งดนตรีของโลกให้เป็นที่ประจักษ์ จากนั้นเพียง 2 วัน สถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาได้ทูลเกล้าฯถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ชั้นสูง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลขที่ 23 และได้จารึกพระปรมาภิไธยลงบนแผ่นหินสลักของสถาบัน ทรงเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกที่เป็นสมาชิก ของสถาบันแห่งนี้

ในส่วน เมนูไข่ เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 48 ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี พ.ศ. 2538 พระราชทานเป็นของขวัญวันพระราช สมภพครบ 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยทรงรำลึกว่าสมเด็จพระเชษฐภคินีทรงโปรดเสวยพระกระยาหารไข่ เป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์ ประกอบกับทรงพบโคลงสี่ เมนูไข่ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ไว้จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ พลเรือตรีหม่อมหลวง อัศนี ปราโมช นำไปแยกและเรียบ เรียงเสียงประสานเพื่อให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ นำออกบรรเลงและขับร้องในงานพระราชทานเลี้ยง ณ ศาลาดุสิดาลัย

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ศิลปิน เพลงพระราชนิพนธ์ทุกเพลงไม่เพียงสร้างความซาบซึ้งประทับใจ หากแต่มีคติเป็นสื่อสร้างความดีงาม ความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ฟัง.

ข้อมูลและภาพจาก คอลัมน์วาไรตี้โซน
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2549Create Date : 13 ธันวาคม 2549
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2559 11:54:49 น.
Counter : 457 Pageviews.

5 comments
  
ดี.แวะมาอ่านเรื่องราวดีดีค่ะ
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 13 ธันวาคม 2549 เวลา:19:11:04 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
โดย: ต่อตระกูล วันที่: 15 ธันวาคม 2549 เวลา:0:29:44 น.
  
แวะมาอ่านเรื่องราวดีจากเจ้าของบล็อคค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอให้คุณหนุ่มมีความสุขมากๆค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
โดย: สักกะนิด (สักกะนิด ) วันที่: 15 ธันวาคม 2549 เวลา:10:55:56 น.
  
ก๊อก ก๊อก ก๊อก

สบายดคมั้ยค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ

เอาดอกกล้วยไม้ที่บ้านมาฝากค่ะโดย: สักกะนิด (สักกะนิด ) วันที่: 16 ธันวาคม 2549 เวลา:18:03:24 น.
  
แวะมาทักทายก่อนไปนอนอะค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ แล้วจะแวะมาหาใหม่นะค่ะ

Take care...
โดย: สักกะนิด (สักกะนิด ) วันที่: 17 ธันวาคม 2549 เวลา:21:47:15 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หนุ่มร้อยปี
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]บล็อกนี้สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 โดย ชายไทยวัยสูงอายุ มีวัตถุประสงค์ในการบันทึกและนำเสนอเรื่องราวต่างๆแบบครอบจักรวาล อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี รายการทีวี หนังสือน่าอ่าน อาหารน่ากิน ท่องเที่ยว สะสมสิ่งของ ตำนานชีวิตบุคคลน่าสนใจ รู้ไว้ใช่ว่า จิปาถะ
ฯลฯ เป็นต้น คำขวัญประจำบล็อก ประสบการณ์ชีวิตที่ดีในอดีต คือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในปัจจุบัน คำขวัญประจำตัวเจ้าของบล็อก "อายุเป็นเพียงตัวเลข" บรรณาธิการบริหารบล็อกคือ หนุ่มร้อยปี บล็อกนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ท่านใดเห็นว่าข้อเขียนหรือภาพประกอบในบล็อกนี้มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้ แต่โปรดอ้างอิงชื่อบล็อกนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

free counters