กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 
เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต)

พระมหามงกุฎเป็นเครื่องหมายของราชาธิปไตย
พระมหามงกุฎสง่างามด้วยประดับเพชรนิลจินดาอันมีค่าฉันใด
ข้าราชการที่อุตส่าห์ช่วยกันทะนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญสุข
ก็เปรียบเหมือนเพชรนิลเครื่องประดับพระมหามงกุฎฉันนั้น
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว..........................................................................................................................................................เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิด)

เจ้าพระยาฤทธิสงคราม เจ้าพระยาไทรบุรี นามเดิม ตนกูฮามิด เป็นบุตรเจ้าพระยาไทรบุรี (อาหมัด) เดิมเป็นพระเสนีณรงคฤทธิ์ รายามุดาเมืองไทรบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒ แล้วเป็นพระยาฤทธิสงคราม พระยาไทรบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๘ โปรดฯให้เป็นเจ้าพระยา มีสำเนาประกาศดังนี้

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาคล่วงแล้ว ๒๔๓๘ พรรษา ปัตยุบันกาล จันคตินิยม เอฬะสังวัจฉรภัทรบทมาส ชุษณปักษ์ทศมีดิถีครุวาร สุริยกาล รัตนโกสินทรศก ๑๑๔ สิงหาคมมาส เอกูนตึสติมมาศาหะคุณประเภท บริเฉทกาลกำหนด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ ฯลฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า พระยาฤทธิสงครามภักดี ศรีสุลต่านมหะหมัด รัตนราชมุนินทร์ สุรินทรวิวังศา พระยาไทรบุรี เป็นผู้ซึ่งได้ทรงคุ้นเคยและทรงพระกรุณาโดยเฉพาะมาแต่ยังเยาว์ เพราะได้ทรงสังเกตเห็นอัธยาศัยความมั่นคงหลักแหลม คล้ายคลึงกับเจ้าพระยาไทรบุรีผู้เป็นบิดามาก เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เป็นพระยาไทรบุรี ก็หวังพระราชหฤทัยอยู่ว่า พระยาไทรบุรีคงจะปกครองไพร่บ้านพลเมืองให้มีความผาสุก และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นโดยความอุตสาหะอย่างเจ้าพระยาไทรบุรีได้ทำมาแต่ก่อน

ตั้งแต่พระยาไทรบุรีได้บังคับบัญชาการบ้านเมืองต่างพระเนตรพระกรรณมา จนบัดนี้ก็ได้ถึง ๑๕ ปี การที่พระยาไทรบุรีได้ปกครองและทำนุบำรุงบ้านเมืองก็มีผลเป็นความเจริญขึ้นโดยลำดับ สมดังที่ได้มีพระราชหฤทัยหวังนั้นทุกประการ อีกประการหนึ่ง พระยาไทรบุรีได้มีความจงรักภักดีต่อใต้ละอองธุลีพระบาท ประจักษ์แก่พระราชหฤทัยมาแต่ก่อนฉันใด พระยาไทรบุรีก็ได้ทรงรักษาความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองอยู่มิได้เคลื่อนคลาด และหมั่นเข้ามาทูลละอองธุลีพระบาทเนืองๆ

อนึ่ง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตก ได้เสด็จถึงเมืองไทรบุรี พระยาไทรบุรีก็ได้จัดการรับเสด็จโดยความเอื้อเฟื้อเต็มกำลังที่จะให้เป็นเกียรติยศ และเป็นสุขสำราญแก่บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งได้โดยเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นทั่วกัน มิได้คิดแก่ความลำบากเหน็ดเหนื่อยประการใด

อนึ่ง สรรพราชการที่มีเกี่ยวข้องกับเมืองไทรบุรี ทั้งการภายนอกและภายใน พระยาไทรบุรีได้ปฏิบัติราชการโดยความซื่อสัตย์สุจริต และมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี เป็นที่รักใคร่สรรเสริญของพลเมือง และบรรดาข้าราชการและชนทั้งปวงเป็นอันมาก ทรงพระราชดำริเห็นว่าความชอบความดีของพระยาไทรบุรีตามที่กล่าวมานี้ สมควรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เพิ่มอิสริยยศพระราชทานพระยาไทรบุรีให้ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ให้เป็นแบบอย่างแก่หัวเมืองประเทศราชทั้งปวง และให้เป็นความยินดีแก่ศรีตะวันกรมการไพร่บ้านพลเมืองไทรบุรีทั่วกัน

จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสีหนาท ดำรัสสั่งให้เลื่อนพระยาฤทธิสงครามรามภักดี ศรีสุลต่านมหมัดรัตนราชมุนินทร์ สุรินทรวิวังศา พระยาไทรบุรี ขึ้นเป็นเจ้าพระยา มีอิสริยยศอย่างสูง รับราชทินนามตามตำแหน่งว่า เจ้าพระยาฤทธิสงครามรามภักดี ศรีสุลต่านมหมัดรัตนราชมุนินทร์ สุรินทรวิวงศ์ผดุง ทะนุบำรุงเกดะนคร อมรรัตนาณาเขต ประเทศราชราไชสวริยาธิบดี วิกรมสีห เจ้าพระยาไทรบุรี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูล เป็นวิสามัญสมาชิกตำแหน่งที่ ๑ ชื่อปฐมจุลจอมเกล้า เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างสูงสุดสำหรับข้าราชการในกรุงสยาม ให้เป็นเกียรติยศของกรุงเทพมหานคร ได้บังคับบัญชาญาติพี่น้องและศรีตะวันกรมการทั้งปวงบรรดาอยู่ในเขตแดนเมืองไทรบุรีทั้งสิ้น ตามที่เจ้าพระยาไทรบุรีแต่ก่อนได้บังคับบัญชามานั้น โดยยุติธรรมและชอบด้วยราชการ จงเว้นการควรเว้น อุตส่าห์ประพฤติการควรประพฤติ และรักษาความซื่อสัตย์สุจริตต่อกรุงเทพมหานคร ตามอย่างธรรมเนียมเจ้าพระยาไทรบุรีแต่ก่อน จงทุกประการ

และให้ญาติพี่น้องศรีตะวันกรมการทั้งปวง มีความสมัครสโมสรช่วยเจ้าพระยาไทรบุรีคิดอ่านการนครและราษฎรมลายูนาครี ให้เกษมศรีสมบูรณ์ มีความเจริญขึ้นโดยความพร้อมพรักสามัคคีธรรม สุจริตทุกประการ

ขอให้สิ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นประธานในสกลโลก จงอนุเคราะห์รักษาเจ้าพระยาไทรบุรีและญาติพี่น้องศรีตะวันกรมการทั้งปวง ให้เจริญสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลทุกประการ เทอญฯ


บุตรของท่านคนหนึ่ง คือ ตนกู อับดุลเราะห์มาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย ท่านถึงอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ อายุ ๗๙ ปี ชื่อในภาษามาเลเซียว่า สุลต่าน อับดุลฮามิด ฮาลิม ชาCreate Date : 21 เมษายน 2550
Last Update : 21 เมษายน 2550 14:44:45 น. 4 comments
Counter : 6096 Pageviews.  
 
 
 
 
ขอบคุณนะคับสำหรับความรู้ที่ไม่เคยรู้
 
 

โดย: Kurt Narris วันที่: 21 เมษายน 2550 เวลา:14:56:34 น.  

 
 
 


มาขอแอดอย่างเป็นทางการนะคะ
ตามอ่านมานานแล้วค่ะ

ชอบอ่านมาก มีแต่เรื่องมีประโยชน์ค่ะ
ขอบพระคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ
 
 

โดย: รอยคำ วันที่: 21 เมษายน 2550 เวลา:16:13:47 น.  

 
 
 
สวัสดีครับ คุณ Kurt Narris
สวัสดีครับ คุณ รอยคำ

ยินดีครับ ที่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้าง
หวังว่าจะได้ต้อนรับอีกเรื่อยๆ นะครับ
คุณ รอยคำ Blog น่ารักมากครับ
ขออนุญาตตามไปเอาคืนบ้างนะครับ
 
 

โดย: กัมม์ วันที่: 22 เมษายน 2550 เวลา:8:30:27 น.  

 
 
 
เรื่องราวน่าอ่าน น่ารู้เยอะแยะเลยค่ะ กรี๊ดดดดดดดดดด อ่านได้นานหลายวันเลย

ขอบคุณมากค่า
 
 

โดย: grippini วันที่: 18 กันยายน 2550 เวลา:19:02:46 น.  

Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

กัมม์
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด
[Add กัมม์'s blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com