เขาชื่อกานต์: สุวรรณี สุคนธา
หมอกานต์


ผมได้นิยายเรื่องนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว แล็วก็เก็บเข้าตู้เอาไว้โดยตั้งใจว่าเมื่อใดที่อุดมการณ์ถูกท้าทายก็จะเปิดออกอ่านดู และในที่สุดผมก็ต้องอ่านนิยายเรื่องนี้จนได้

สุวรรณี สุคนธา เขียนเรื่องนี้เมือปี พ.ศ. 2513 ได้รับรางวัลวรรณกรรมชนะเลิศจากองค์การ สปอ. (องค์การสนธิสัญญาร่วมป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ประจำปี พ.ศ. 2513 ฉบับที่ผมมีเป็นฉบับปกแข็ง พิมพ์ครั้งที่สอง ต.ค. 2514 เป็นนิยายฉบับปกแข็งเพียงไม่กี่เล่มที่เป็นเจ้าของอยู่ในขณะนี้

ทำไมถึงเลือกอ่านหนังสือเล่มนี้ ? ...หลายคนบอกผมว่าหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบหลาย ๆ อย่างในชีวิต ทั้งเรื่องการทำงาน เรื่องความรัก เรื่องการใช้ชีวิตคู่ เรื่องการคอรัปชั่นในระบบราชการไทย ฯ พอ ๆ กับที่จะกล้าตั้งคำถามต่อสังคมไทย (ในยุคเกือบสี่สิบปีก่อน !) และรอคอยคำตอบสำหรับคำถามนั้นมาตลอดเวลา ...คอยให้ใครสักคนมาอ่านพบ และตั้งคำถามเดียวกันนี้สำหรับคนต่อ ๆ ไป

..........


สุวรรณีเขียนเรื่องนี้ในแนวสมจริง ตัวละครที่มีอยู่ในเนื้อเรื้องทั้งหมดเป็นตัวละครที่เราสามารถสัมผัสได้จริง ๆ ไม่ว่าจะในยุคสามสิบกว่าปีก่อน หรือกระทั่งในปัจจุบัน

เนื้อหาของเรื่องนี้ว่าด้วยชีวิตของหมอบ้านนอกคนหนึ่งที่อุทิศตนเพื่อการทำงานอย่างสุจริตและเสียสละ ...แต่ของทุกอย่างนั้นต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน หมอกานต์ต้องเสียสละหลาย ๆ อย่างเพื่อแลกกับสิ่งที่เขายึดมั่น คำถามเมื่ออ่านเรื่องนี้จบคือ "คุ้มไหม ?"

หมอกานต์เป็นตัวแทนของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่สามารถดิ้นรนจนก้าวไปสู่ฐานะทางสังคมที่ดีกว่าด้วยการเป็นแพทย์ หมอกานต์เลือกไปใช้ชีวิตเป็นแพทย์ในชนบท ทั้งที่เขาสามารถเลือกทางเดินอื่นที่สะดวกสบายกว่านั้นได้ เขาเลือกผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักและคิดว่าเธอพร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาในชนบทได้.. หฤทัย

หฤทัยและมารดาผู้เป็นภาพสะท้อนความคาดหวังของสังคมต่อบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริง ๆ สังคมที่ต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้า ...แต่นั่นไม่ใช่ภาพในอุดมคติของหมอกานต์ และนั่นทำให้เกิดช่องว่างและความขัดแย้งทางความคิดตามมา

..........


ถ้าผมอ่านนิยายเรื่องนี้ก่อนหน้านี้สักสิบปี ผมอาจยกคุณค่าความดีของหมอกานต์ให้เข้าขั้นความดีอย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อผมเพิ่งจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อวานนี้ ผมกลับมองว่าหมอกานต์นั้นอยู่ในสังคมอุดมคติมากเกินไป ขาดการประนีประนอม เขาทุ่มเททุกอย่างในชีวิตเข้าแลกกับการได้ทำงานในชนบทภาคเหนือริมฝั่งแม่น้ำยม (ที่เขาไม่เคยให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกไปทำงานที่นั่น) โดยไม่มีทุนสำรองสำหรับส่วนอื่นในชีวิตอีกเลย

มุมมองของหฤทัยและมารดาต่อโลกในความเป็นจริงจึงเด่นชัดกว่าและทำให้ตัวละครทั้งสองมีชีวิตชีวาและอยู่ในโลกของความเป็นจริงมากกว่าหมอกานต์ หฤทัยและมารดาเคยต่อสู้เพื่อผ่านชีวิตอัตคัตมาก่อนและมองโอกาสก้าวหน้าทางสังคมและฐานะเป็นมาตรฐานในชีวิต แน่นอนว่าไม่มีใครอยากจน หฤทัยก็ไม่ได้อยากร่ำรวยมาก เพียงแต่เธอต้องการความมั่นคงทางฐานะและสังคมเท่านั้น ...หมอกานต์ไม่เคยเข้าใจและคิดถึงเลย

..........


ตัวละครที่มาเติมช่องว่างนี้คือ โตมร ชายหนุ่มฐานะดีอดีตคนรักเก่าของหฤทัย ผู้ซึ่งสามารถตอบทุกคำถามของหฤทัยได้อย่างเต็มปากเต็มคำ (ยกเว้นคำว่ารักและการขอแต่งงาน) โตมรผู้เป็นเหมือนกลุ่มคนที่อยู่สูงสุดในยอดปิรามิดของสังคม ผู้ที่สามารถงัดและง้างทุกอย่างที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ และถ้าเขายังต้องการหฤทัยอยู่ เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม่ ?

นีคือความท้าทายหนึ่งต่ออุดมการณ์ของหมอกานต์

เมื่ออ่านไประยะหนึ่งก็จะได้คำตอบ แม้คำตอบนั้นจะไม่ใช่คำตอบด้วยว่าจาอย่างกระจ่างชัด แต่สำหรับผมแล้ว ผมเชื่อว่าสุวรรณีก็ไม่ได้ใจร้ายกับคนที่มีอุดมการณ์เต็มหัวใจอย่างหมอกานต์เสียเลยทีเดียว

..........


ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของหมอกานต์ก็คือการใช้อำนาจและคอรัปชั่นในระบบราชการ หมอกานต์ต้องเผชิญหน้ากับความฉ้อฉลอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจอยู่แทบจะตลอดเวลา ผู้เขียนแทรกสิ่งเหล่านี้ไว้ในแทบทุกตอนของเนื้อเรื่องเหมือนกับจะบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกหรือเมืองกรุง (ตั้งแต่เมื่อสามสิบเจ็ดปีก่อน) สิ่งที่สื่อออกมานั้นแทบจะตรงไปตรงมาว่าจะสู้กับมัน อยู่กับมัน หรือหนีจากมันไป

ทั้งการวางตัวของข้าราชการให้อยู่เหนือกว่าคนอื่น การใช้อำนาจของข้าราชการในทางที่ผิด การฉ้อราษฎร์บังหลวง การประพฤติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลของข้าราชการ สิ่งเหล่านี้ผู้เขียนได้วิพากษ์ออกมาตรง ๆ ผ่านทางพฤติกรรมและการวิพากษ์วิจารณ์ของตัวละครในเรื่อง

แม้กระทั่งการทำงานของแพทย์และระบบสาธารณสุขซึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึงเมื่อสามสิบกว่าปีก่อน ก็ยังไม่ถือว่าล้าสมัยหากจะนำมากล่าวอีกในปัจจุบัน ซึ่งนั่นสามารถบอกถึงอัตราการพัฒนาของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ปัญหาที่เคยเกิดเมื่อสามสิบเจ็ดปีก่อนเป็นอย่างไร ปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นนั้น

หมอเปิดคลีนิกขูดรีดคนจน โรงพยาบาลเอกชนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ บริษัทยาที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของแพทย์ ข้าราชการที่เบียดบังเวลาราชการไปทำคลีนิกส่วนตัว ...

..........


หมอกานต์ตายแล้ว...

ถ้าหมอกานต์มีตัวตนจริง ๆ และยังมีชีวิตอยู่ ถึงตอนนี้หมอกานต์คงอายุหกสิบกว่าปีแล้ว ถึงหมอกานต์ไม่ตาย หมอก็ต้องเกษียณอยู่ดี แล้วสิ่งที่หมอต่อสู้ไว้ล่ะ มันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรต่อโลกบ้างหรือเปล่า ???

..........


สุวรรณี สุคนธา เป็นนามปากกาของ สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง
เกิด 1 มี.ค. พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดพิษณุโลก
เสียชีวิต 3 ก.พ. พ.ศ. 2527

เรื่องนี้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์สองครั้ง

พ.ศ. 2516 หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นผู้กำกับ นำแสดงโดยสรพงศ์ ชาตรี และนัยนา ชีวานันท์
พ.ศ. 2531 รุจน์ รณภพ เป็นผู้กำกับ นำแสดงโดย วรุฒ วรธรรม จินตหรา สุขพัฒน์

...ผมยังจำสีหน้าและแววตาของวรุฒตอนที่ข้าราชการผู้มีอิทธิพลมาขอสำลีเช็ดแผลไปยัดเบาะรถได้อยู่เลย
Create Date : 19 มิถุนายน 2550
Last Update : 17 กรกฎาคม 2550 10:42:25 น.
Counter : 10144 Pageviews.

20 comments
หน้าที่ของมนุษย์ **mp5**
(28 ก.ค. 2565 08:18:51 น.)
นิตยสาร Hobby Game (Animate Group) ครบชุด 13 เล่ม (1993-1994) ทุเรียนกวน ป่วนรัก
(27 ก.ค. 2565 01:09:37 น.)
16 ปี 5 เดือน : รับเหรียญทองแดงโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับประเทศ tiara
(24 ก.ค. 2565 12:43:57 น.)
(รีวิวการ์ตูนไทย) ขอตามเม้นท์ทุกชาติ ทุกชาติไป (รวมนักเขียน) เรลกันคุง
(20 ก.ค. 2565 02:58:47 น.)
  
เคยดูสมัยคุณสรพงศ์เล่นค่ะ แต่เด็กไปหน่อย ไม่ค่อยรู้เรื่อง ดูเป็นหนัง ไม่ได้คิดอะไร
เพิ่งรู้นี่แหละว่ามีเวอร์ชั่นคุณวรุฒเล่นด้วย อือม์

นิยายเล่มนี้ท่าจะอ่านแล้วสลดแฮะ
โดย: ยาคูลท์ วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:16:49:48 น.
  
เล่มนี้เป็นนวนิยาย(อีกเล่ม)ที่อ่านจบแล้วรู้สึกหดหู่ หม่นครึ้มในใจต่อไปอีกประมาณครึ่งค่อนวัน ส่วนอีกเล่มคือ คำพิพากษา
โดย: รักบังใบ วันที่: 20 กันยายน 2550 เวลา:1:42:25 น.
  
ผมอยากได้เนื้อเรื่องของเรื่องนี้ครับจะไปส่งงานอาจารย์ไม่ทราบว่าจะหาเนื้อเรื่องทั้งหมดได้จากเว็ปไหนครับ
โดย: zeed_zab@hotmail.com IP: 117.47.94.230 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา:16:07:23 น.
  
โดย: hhhhhhh IP: 203.107.202.81 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:44:41 น.
  
วิเคราะห์หนังเรื่องนี้ส่งอาจารยย์เคยอ่านปกอ่อนดีคะ
โดย: ปอ IP: 125.26.183.182 วันที่: 4 มีนาคม 2551 เวลา:18:46:37 น.
  
เป็นเรื่องที่สนุกเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์รักความยุติธรรมที่ตริงแล้วเขาน่าจะไปเป็นทนายความมากว่าที่จะเป็นแพทย์ นะค่ะ ชอบมากๆๆ.....เล้ย .... ขอบคุณค่ะ................สำหรับคำถาม. ..........โฮ่....ๆๆๆๆๆๆๆ
โดย: ใหม่เด้อ...คับ IP: 118.175.215.5 วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:13:21:01 น.
  
- "เขาชื่อกานต์" มีเค้าโครงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
จังหวัดภูมิลำเนาของผู้เขียน(สุวรรณี)
- ท่านมุ้ย(หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมฯ) นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เมื่อปี 2515
ท่านยกกองถ่ายไปถ่ายทำ ณ สถานที่จริงที่ อ.บางระกำ
แต่นายอำเภอ ในขณะนั้นเกรงว่าจะเสื่อมเสียภาพพจน์ในท้องถิ่น
ในเรื่องจึงเปลี่ยนเป็นเหตุเกิดที่ อ.บางบาดาล (ไม่ทราบว่าในหนังสือ
อ้างถึงเหตุเกิดที่ไหน เพราะไม่เคยอ่าน)
- หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก ๆ ของท่านมุ้ยสร้าง หรืออาจเป็นเรื่องแรกเลย
ก็ไม่ทราบได้ ซึ่งผู้วิจารณ์หนังในสมัยนั้น เห็นว่าเป็นหนังที่พลิกหนังไทย
ในสมัยนั้น เพราะ...
- เพราะว่าหนังเรื่องนี้ พระเอก(หมอกานต์ แสดงโดยสรพงษ์) ตายตอนจบ
ซึ่งในสมัยนั้น หนังเกือบทั้งหมดจะจบลงด้วย happy ending
และที่แปลกมากคือนำเอาภาพพระเอกตายในตอนจบ มาเป็นตอนเริ่มต้น
เมื่อตายแล้ว จึงมีไตเติ้ล แล้วเริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่วันฉลองปริญญาของ
นิสิตแพทย์ หรือเรียกว่าเป็นหนังเล่า ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมี
- มีฉาก(วิว) ของท้องถิ่น อ.บางระกำ ที่ท่านมุ้ยเก็บภาพสวย ๆ มาให้ดูในหนัง
ซึ่งคนท้องถิ่นเองอาจมองข้าม หรือเคยมองเป็นมุมธรรมดา แต่ท่านมุ้ย
ก็ถ่ายทำมาให้ดูสวยงามมาก
- ปัจจุบัน อ.บางระกำ ยังถูกน้ำท่วมเป็นประจำเกือบทุกปี เช่นเดียวกับ
ภาพในหนังเรื่องนี้ แม้จะผ่านมาแล้วถึง 35 ปี
.............ผู้เล่าเรื่อง เป็นคนท้องถิ่นนี้ ได้รับฟังจากบรรพบุรุษถึงตัวตนจริง
ของหมอที่มีความสุจริต ไม่ยอมก้มหัวให้กับข้าราชการศักดินาเก่า ๆ
และผู้เล่านี้เคยเฝ้าดูการถ่ายทำหนังเรื่องนี้ด้วย

โดย: กุลธวัช........ks9009@hotmail.com IP: 58.8.141.144 วันที่: 25 กันยายน 2551 เวลา:0:49:10 น.
  
ขอบคุณคุณ กุลธวัชสำหรับข้อมูลครับ ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนจริง ๆ

โดย: Zhivago วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:21:50:16 น.
  
เคยดูหนัง จำได้เลาๆว่าตัดต่อฉับไวไม่เยื่นเย้อ มุมกล้องหลากหลายแหวกขนบของหนังไทยอื่นๆมีที่ติอย่างเดียวคือเลือกสรพงษ์เป็นหมอกานต์ไม่เหมาะกับบุคลิกหมอที่ควรจะเพียวๆคงแก่เรียน สรพงษ์ดูล่ำบึกไปหน่อย ส่วนหนังสือมีคนเขาให้เป็นของขวัญ ไม่เคยอ่านเก็บในคู้เอาไว้โชว์อย่างเดียว ก็ดันไปอ่านบทวิจารณ์ก่อนว่าการที่ผู้มีอิทธิพลไปขอสำลีมายัดเบาะรถขาดความสมจริง ทำให้ไม่อยากอ่านซึ่งน่าจะทำให้ไม่ได้อ่านส่วนดีอื่นๆของหนังสือไป เพื่งอ่าน"พระจันทร์สีน้ำเงิน"จบซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเก็ยวกัยครอบครัวของสุวรรณีและลูกชายซื่งเสียชีวิตด้วยยาเสพติด ทำให้รู้สึกรักครอบครัวนี้ โดยเฉพาะสุวรรณี เป็นแม่ที่อดทน ขยันมีความรรักลูกอย่างแรงกล้าผมว่าเธอเป็นยอดคุณแม่คนหนึ่ง ทุกคนควรอ่านเพื่อนำมาเป็นบทเรียนชีวิตป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดกับครอบครัวของเราเองก็ได้
โดย: ใบไม้ผุ IP: 118.173.237.253 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:29:51 น.
  
เพิ่งอ่าน เขาชื่อกานต์ จบไปเมื่อวานค่ะ
ชอบมากๆ อ่านคืนเดียวจบเลย พออ่านจบแล้วรู้สึกหดหู่ไปครึ่งวัน
ตามลุ้นมาตลอดเรื่อง แอบคิดอยู่แล้วว่าหมอกานต์อาจจะตายตอนจบ
T_T
อยากดูหนังมากเลยค่ะ จะหาดูได้จากที่ไหนบ้างเนี่ย
คงต้องรอแกะกล่องหนังไทยช่องไทยทีวีละสิ

เพื่อนที่เรียนหมอมาปรึกษาพอดีว่าจะไปฝึกงานที่ไหนดี
เลยเล่าเรื่องหมอกานต์ให้ฟัง แล้วยุนิดหน่อยว่าอยากไปแบบหมอกานต์ไหม
เพื่อนตอบว่า ไม่เอาละ อุดมการณ์กินไม่ได้ อยากไปที่ๆเงินดีแล้วก็ได้เที่ยวมากกว่า -*-

แต่ยังไงก็อดชื่นชมคนแบบหมอกานต์ไม่ได้จริงๆนะ
โดย: ณัฐ IP: 124.121.33.68 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:11:52 น.
  
สวัสดีครับ

ผมกำลังค้นคว้าเรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องอำเภอบางระกำ
เพื่อสอนนักเรียนให้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

พอดีว่า เพิ่งคุยกับคนท้องถิ่น แล้วทราบว่า ท่านมุ้ย มาถ่ายทำเรื่องนี้ที่บางระกำ

จึงอยากจะหาภาพยนตร์เรื่องนี้ มาฉายให้เด็กๆได้เห็นถึงบรรยากาศ
ของอำเภอบางระกำในสมัยก่อน

ไม่ทราบว่า จะมีท่านใดที่ช่วยอนุเคราะห์
หาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้จากที่ไหนบ้างครับ

ติดต่อกลับได้ที่...
prasitchaiyakan@hotmail.com


โดย: ประสิทธิ์ IP: 118.172.133.237 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:45:33 น.
  
อยากซื้อนวนิยายเขาชื่อหมอกานต์หาซื้อได้ที่ไหนกรุณาช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะ
ติดต่อกลับได้ที่ deda_sohee@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
โดย: นรมี IP: 180.183.173.174 วันที่: 4 มิถุนายน 2554 เวลา:16:05:40 น.
  
ตอบไปทาง mail เรียบร้อยแล้วนะครับ
ยินดีที่มีคนสนใจอ่านครับ
โดย: Zhivago วันที่: 5 มิถุนายน 2554 เวลา:21:19:51 น.
  
อยากดู เขาชื่อหมอกานต์ ค่ะ ตอนที่โป๊ป ธนวรรธน์ แสดงอ่า ค่ะ
จะหาดูได้ที่ไหนค่ะ ถ้ามีช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ อยากดูมาก ค่ะ
โดย: SmilE IP: 223.205.46.228 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:11:29:59 น.
  
เรื่องหนังผมไม่มีข้อมูลจริงๆ ครับ ขออภัยด้วยครับ
โดย: Zhivago วันที่: 12 มิถุนายน 2555 เวลา:0:02:03 น.
  
อยากรู้ว่าจะหาหนังสือเล่มนี้ได้ที่ไหนคือว่าจะทำงานส่งอาจานย์คะ
lily-yy_narak@hotmail.com
โดย: ly IP: 202.28.10.77 วันที่: 5 กรกฎาคม 2555 เวลา:9:07:54 น.
  
ดู ฉบับสรพงษ์ แสดง ชอบมากๆ เป็นหนังไทยที่ไม่เน่า(สมัยนั้น)
อีกเรื่องที่เป็นหนังในดวงใจ คือครูบ้านนอก ฉบับ ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ครับ
โดย: เก๋า IP: 182.93.216.241 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:23:08 น.
  
ข้อมูลครับ
//th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
โดย: เก๋า IP: 182.93.216.241 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:30:32 น.
  
อยากได้เนื้อหาทั้งหมดของหนังสือ เขาชื่อกานต์ เพราะลูกต้องทำงานวิจารณ์วรรณกรรมส่งอาจารย์ ไมทราบหาข้อมูลได้ที่ไหน ด่วนมาก ค่ะ ติดต่อกลับทาง lekhansen@hotmail.com ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
โดย: กาญจนา IP: 183.89.140.144 วันที่: 13 มีนาคม 2558 เวลา:16:58:34 น.
  
เพิ่งได้ดู​หนังที่คุณวรุต​เล่น​ เป็น​หนังที่ดีมากค่ะ​ ขอบคุณ​คนดีๆที่ปกป้อง​แผ่นดิน​ไทย​ทุกคน​นะคะ​
โดย: ก็มาดิคับ IP: 124.122.93.169 วันที่: 28 ธันวาคม 2562 เวลา:18:36:12 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Zhivago.BlogGang.com

Zhivago
Location :
นครศรีธรรมราช  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด