ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ องค์
ถึงแม้ว่าวันขึ้นปีใหม่ผ่านพ้นไปแล้ว แต่กลิ่นไอของเทศกาลเฉลิมฉลองและการไหว้พระขอพรยังไม่หมด อย่างที่กรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ยังคงเปิดให้ประชาชนเดินทางไปไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ องค์ ได้จนถึงวันที่ ๙ ม.ค. (ถ้าจำไม่ผิดนะคะ) พระพุทธรูปแต่ละองค์มีประวัติความเป็นมาและความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ ปอป้าก็เลยนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปทั้ง ๙ องค์มาเล่าให้อ่านกันค่ะ


๑. พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระปฏิมาแบบสุโขทัย-ล้านนา นับถือเป็นพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานพระพุทธสิหิงค์ กรุงเทพมหานครอัญเชิญออกให้ประชาชนถวายน้ำสงกรานต์เป็นประจำทุกปี นับเป็นพระพุทธรูปอำนวยความอุดมสมบูรณ์และสวัสดิมงคล

๒. พระหายโศก พระปฏิมาศิลปะล้านนา พุทธศตรวรรษที่ ๒๑ จากจารึกฐานพระพุทธรูปกล่าวว่า ส่งมาถึงกรุงเทพฯ (จากล้านนา) ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ เดิมคงใช้ในพระราชพิธีหลวง จนกระทั่งกรมพระราชพิธีส่งมาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์สถานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปอำนวยความสุข สวัสดี

๓. พระไภษัชยคุรุ ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ นับถือว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์ เนื่องจากทรงบำเพ็ญพระบารมี โดยอธิษฐานความปราศจากโรคภัยของผู้คนในกาลสมัยของพระองค์ ผู้นับถือและบูชาพระองค์จึงปราศจากโรคภัยเบียดเบียน สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งกรุงกัมพูชา สร้างพระราชทานเป็นพระปฏิมาประธานในอโรคยาศาลา เพื่อผู้ป่วยและประชาชนบูชา เพื่อพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ (ข่าวว่า เทศกาลไหว้พระขอพรปีใหม่นี้ ประชาชนพากันไหว้พระพุทธรูปองค์นี้มากที่สุด)

๔. พระชัยลงอักขระขอม ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ในพระราชพงศาวดาร สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำนานการสร้างเป็นของสมเด็จพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ที่เรียกว่าพระชัย เพราะมีความหมายว่า ชัยชนะ เนื่องด้วยแต่เดิมมีความมุ่งหมายเพื่ออัญเชิญไปในกองทัพยามออกศึกสงครามเพื่อชัยชนะ ต่อมาพระชัยยังได้อัญเชิญใช้ในพิธีกรรมเรียกว่า พระชัยพิธี สำหรับขจัดมาร อุปสรรค อำนวยให้พิธีกรรมสำเร็จผล

๕. พระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๓ สร้างขึ้นตามคติเรื่อพระพุทธเจ้าทรงทรมานพระยาชมพูบดี ทรงนิรมิตพระองค์ทรงเครื่องพระจักรพรรดิราช เหนือพระยามหากษัตริย์ทั้งปวง เพื่อคลายทิฐิมานะแห่งพระยามหาชมพูกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพ พระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิจึงหมายถึงอำนาจ และธรรมอันเป็นแก่นสารยิ่งกว่าอำนาจแห่งทรัพย์สมบัติทั้งหลาย

๖.-๗. พระพุทธรูปคู่ไม้แก่นจันทร์แดง ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นพระพุทธรูปมงคลด้วยวัตถุพิเศษตามตำนานพระแก่นจันทร์ ว่าด้วยสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธมารดายังดาวดึงส์สวรรค์เป็นเวลา ๓ เดือน พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงอนุสรณ์ถึงพระพุทธองค์ จึงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์ขึ้น พระแก่นจันทร์จึงเป็นรูปแทนเสมือนองค์พระพุทธเจ้า พระไม้แก่นจันทร์แดงทั้งคู่นี้ แสดงปางประทานอภัย มีความหมายถึงการปกป้องภยันตรายทั้งปวง

๘. พระพุทธรูปหลวงพ่อนาก ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๐ โดยประวัติการได้มามีปาฏิหาริย์รอดพ้นอันตรายจากคนร้ายซึ่งลักลอบขุดค้นพบในเจดีย์โบราณ ณ วัดป่าแดงหลวงดอนไชยบุนนาค ปัจจุบันคือวัดบุนนาค จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ลักลอบขุดพร้อมของกลางได้ที่จังหวัดลำปาง และเก็บรักษาหลวงพ่อนากพร้อมโบราณวัตถุอื่น ๆ ไว้ที่จังหวัดเชียงราย เพราะขณะนั้นพะเยาขึ้นอยู่กับจังหวัดดังกล่าว ต่อมาหลวงอดุลยธารณ์ปรีชาไวย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ หมายถึงการตรัสรู้ธรรม

๙. พระพุทธรัตนมหามุนี พระแก้วน้อย ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ องค์พระพุทธรูปจำหลักจากอัญมณีเนื้ออ่อนแก้วสีเขียว เดิมพระพุทธรูปชำรุดแตกเป็น ๒ ส่วน เจ้าของเดิมได้มาคนละคราว สามารถต่อกันได้สนิทเป็นอัศจรรย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับถวายจาก พ.ต.อ. อานนท์ อาขุบุตร และครอบครัว

เป็นอันว่าจบเรื่องราวของพระพุทธรูปทั้ง ๙ องค์ ซึ่งแต่ละองค์มีคุณสมบัติตามความเชื่อที่มีต่อ ๆ กันมา
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรากราบไหว้พระเพียงเพราะโหนกระแสนิยม แต่มิได้ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรม ไหว้พระขอพรอย่างไร ก็คงไม่สมความปรารถนาแน่นอน เอ้า..ใครใคร่กราบไหว้พระพุทธรูปองค์ไหนก็ไหว้กันไป สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสไปกราบไหว้ด้วยตนเอง ก็กราบไหว้ผ่านหน้าบล็อกพร้อม ๆ กับปอป้าไปก่อนละกัน

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพ จาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวันเพลง แขกขาว


 

Create Date : 05 มกราคม 2554
86 comments
Last Update : 19 มีนาคม 2558 16:02:59 น.
Counter : 4697 Pageviews.

 


นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา
บัณฑิตมีความไม่เพ่งโทษของผู้อื่นเป็นกำลัง

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยเมตตาธรรมตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 5 มกราคม 2554 9:31:05 น.  

 


ปอป้ามาแว๊ววววววววว...เย้ๆๆ

คิดถึงมากกกกเลยค่ะ ...

ดาวจ๋าคิดว่าจะทำคุกกี้ส่งเมลลไปเจียงใหม่ค่ะ
แต่คนหล่อเมืองเหนือเธอเขียนเป็นเค้ก ซะงั้น
ถ้าส่งเค้กทางไปสะนีย์ไทย คงไม่ได้หม่ำเนาะ 555

..

ปอป้าหม่ำคุกกี้กาแฟมั้ยคะ?
เด๋วดาวจ๋าส่งให้ค่ะ แต่ตอนนี้กล่องที่ใส่พัสดุของไปรษณีย์ หมด
เลยต้องรอไปอีกหน่อย

ดาวจ๋าไม่ทราบว่าปอป้าทานกาแฟได้เป่าน่ะค่ะ
ถ้าได้เจอ ก็อยากทำเค้กให้หม่ำมากกว่าคุกกี้

คิดไปคิดมา คิดไม่ตกสักที ..ว่าทำเค้กหรือส่งคุกกี้

..

เด๋วดาวจ๋าถามเจ้าแสบให้นะคะว่าอยากไปทานซีสเลอร์กับปอป้าเมื่อไหร่

...

ดาวจ๋าเอารูปเค้กกล้วยหอม ออเดอร์ของเจ้าแสบที่รับมาจากโรงเรียนมาให้ปอป้านะคะ

ฝีมือการถ่ายรูปก็เป็นของชีด้วยค่ะ


ขอให้ปีนี้ทำอะไรก็ง่ายๆ ไม่สะดุดติดขัดเหมือนกล้วยๆ แบบเค้กกล้วยหอมนี้นะคะ


....
 

โดย: satineesh 5 มกราคม 2554 10:20:27 น.  

 

 

โดย: kobnon 5 มกราคม 2554 11:08:11 น.  

 มามี้ขา..

พูชอบกระดาษโน๊ตที่เป็นของชำร่วยงานน้องจังค่ะ
ขอบคุณกับหนังสือดีดีที่มามี้ให้มาด้วยค่ะ

เมื่อวานไปเปิดตู้เอง มีของเต็มตู้เลย อิอิ
นี่ถ้าเป็นขนม ราคงขึ้นนะคะ โทษฐานนาเกินไป

มามี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ไปเที่ยวหัวหินมาสนุกมั้ยคะ
ได้ข่าวดีของน้องบ้างหรือยัง พูล่ะ ลุ้นเป็นคุณป้าอยู่น๊า อิอิ

 

โดย: พธู 5 มกราคม 2554 11:18:49 น.  

 

เหมือนที่พี่ปอป้าเม้นท์ไว้ที่บล้อกเลยครับ
ผมก็จำไม่ได้เลยนะครับ
ว่ารู้จักบล้อกพี่ปอป้าเมื่อใด

แต่ด้วยไมตรีจิตที่พี่ปอป้ามอบให้มาโดยตลอด

นั่นทำให้ผมรู้สึกขอบคุณบล้อกแก๊งค์
หรือสิ่งใดใดก็ตาม

ที่นำผมให้ได้มารู้จักกับพี่ปอป้าและเพื่อนบล้อกดีดีมากมาย

หมิงหมิงเป็นเด็กที่เติบโตมากับบล็อกเลยนะครับ 555


เมื่อเขารู้ความ
ผมจะบอก จะสอนครับ
ว่าเค้าโตมาพร้อมกับความรัก ความเมตา
จากคุณย่าคุณยาย พี่ป้า น้าอ้า มากมายในบล็อก
ที่ให้ความเอ็นดูหมิงหมิงมาโดยตลอด

ขอบคุณพี่ปอป้าเช่นกันครับ
ที่รักและเอ็นดูหมิวงหมิงไม่ต่างกับลูกหลานจริงๆเลยล่ะครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 5 มกราคม 2554 11:33:07 น.  

 

สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งนะคะ
และขอบคุณสำหรับประวัติและภาพพระที่สำคัญทั้ง 9 องค์
ป้าแอ๊ดอยากจะไปกราบองคืจริงเหมือนกัน
แต่ไม่ชอบที่จะไปเบียดเสียดกับใครมากมายขนาดนั้น
เห็นภาพในหนังสือพิมพ์ที่มีผู้เข้าไปในพระที่นั่งฯ แล้ว อ่อนใจจริงๆ ค่ะ

ป้าแอ๊ดขอเชิญคุณปอป้าเข้าไปชมลิงค์นี้ด้วยนะคะ

" การเย็บกระเป๋าใบสวย" ดูแล้ว ไม่ทราบจะชอบไหมคะ

 

โดย: addsiripun 5 มกราคม 2554 11:48:45 น.  

 

สวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับ คุณแม่ปอป้า
น่าสนใจมากครับ ไหว้พระ 9 องค์
ขอกราบไหว้ที่หน้าบล็อกของคุณแม่ปอป้าครับ
ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ


 

โดย: เศษเสี้ยว 5 มกราคม 2554 12:05:35 น.  

 ขอกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 องค์ ผ่านบลอกคุณปอป้าด้วยนะคะ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวประวิติเกี่ยวกับพระพุทธรูปด้วยค่ะ

 

โดย: อิ่ม_Aim 5 มกราคม 2554 12:11:40 น.  

 

สวัสดีครั้งแรกของปี 2554 ครับปอป้า
ปีใหม่หยุดไป 3 วัน แต่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับ นอนอยู่บ้านอย่างเดียวเลยครับ
แล้วปอป้าละครับไปเที่ยวไหนมามั้งครับ

ปีกระต่ายแล้ว ขอให้ปอป้ามีแต่ความสุขกาย สุขใจ แข็งแรง กินอิ่ม นอนหลับ ถ่ายสบายนะครับ อิอิ
ขอให้ร่ำรวยเฮงๆ นะครับ


 

โดย: ter_pt 5 มกราคม 2554 12:27:17 น.  

 

สรรพสิ่งมงคลทุกหนแห่ง
ทอประกายฉายแสงแสดงผล
ปกพิทักษ์รักษามหาชน
ที่อยู่บนแดนธรรมล้ำสุขเทอญ

...................................................

สวัสดีปีใหม่ครับปอป้า
ขอให้มีสุขภาพกาย-ใจ แข็งแรงมีความสุขทั้งปีนี้และปีต่อๆไปครับ

 

โดย: เสกคาถา 5 มกราคม 2554 12:29:36 น.  

 

มาแล้วครับคุณแม่ แต่สวนทางกันไปหน่อย อิอิ

 

โดย: ter_pt 5 มกราคม 2554 12:39:07 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
คิดถึงปอป้าทุกวันมิเคยลืมค่ะ

 

โดย: ดอกไม้ ได้หมอก 5 มกราคม 2554 13:04:02 น.  

 
แวะมาสวัสดีปีใหม่คุณน้าที่บล็อกอีกทีค่ะ ช้าไปหน่อยนะคะ แต่คงยังกรุ่นๆอยู่นะคะ พอดีไม่ได้เข้าเนตเลยหลังคริสมาส เพราะกลับไปบ้านค่ะ เพิ่งกลับมาเมื่อวันจันทร์ก็ยังยุ่งๆค่ะ วันนี้เริ่มลงตัวแล้วค่ะ เลยถือโอกาสมาทักทายอีกครั้งค่ะ

 

โดย: แม่น้องแปงแปง 5 มกราคม 2554 13:04:31 น.  

 

สวัสดียามบ่ายค่ะ คุณปอป้า
ขอเข้ามาอ่าน ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ องค์
อ่านแล้วได้ความรู้จังเลยค่ะ
ขอให้มีควารมสุขนะคะ

 

โดย: iamorange 5 มกราคม 2554 14:08:15 น.  

 

คงต้องขอกราบไหว้ผ่านบล็อกพร้อมปอป้าไปก่อนค่ะ

ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 5 มกราคม 2554 14:50:18 น.  

 

ไม่สันทัดเรื่องพระพุทธรูปเท่าไหร่ค่ะปอป้า

ก็เลยอ่านแบบไม่ค่อยอิน เข้าสมองนิดหน่อย

เด๋วคงออกไปหมด เพราะจำไม่ได้

ถ้าจะคุ้นสุดก็คือองค์แรกน่ะค่ะ พระพุทธสิหิงค์ ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก

 

โดย: นักล่าน้ำตก 5 มกราคม 2554 15:55:13 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณปอป้า
มากราบไว้พระผ่านจอคอมพ์ก่อนเลยค่ะ
ถือเป็นสิ่งมงคลในชีวิตตั้งแต่ต้นปีด้วยค่ะ

 

โดย: coji 5 มกราคม 2554 16:03:07 น.  

 

เริ่มต้นปีด้วยความรู้ดีดีเลยค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 5 มกราคม 2554 16:20:51 น.  

 

ได้เห็นกระเป๋าแล้ว ยินดีรับไว้ด้วยใช่ไหมคะ คุณปอป้า
ขนาดใส่กระดาษ เอ 4 ตามที่ต้องการเลยด้วยนะ
แต่ยังไงก็เทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณปอป้าได้ให้ป้าแอ๊ดและหนูลี่หรอกค่ะ

ขอบคุณมากสำหรับน้ำใจอันดีงามและเป็นบุญกุศลของคุณปอป้าค่ะ 

โดย: addsiripun 5 มกราคม 2554 16:25:53 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ 2554 ค่ะปอป้าจ๋า

 

โดย: I_sabai 5 มกราคม 2554 16:41:31 น.  

 

แวะมาสวัวดีปีใหม่...

ผ่านเทศกาลมา..กลิ่นไอเทศกาลยังอยู่..

แต่ว่า...งาน..ก็ท่วมหัวด้วยเช่นกัน..เฮ้ออ

 

โดย: Mir & deS 5 มกราคม 2554 17:45:03 น.  

 

เทศกาลปีใหม่ผ่านไปเราก็สาวน้อยลงไปอีกปี
วันปีใหม่ก็ได้ไปตักบาตรที่ศาลาประชาคมของอำเภอ แต่ก็เจอเรื่องร้ายๆค่ะป้า
วันนั้นก็เจอบึ้มตูมใหญ่ สูญเสียไปสองชีวิตค่ะ

เป็นโชคดีของพวกเรา ความจริงทางเทศบาลจัดให้ตักบาตรที่ตลาดสด
แต่เพราะฝนตกก็เลยย้ายเข้าศาลาฯ ไม่งั้นวันนั้นคงสูญเสียมากกว่านี้ค่ะ

ปอป้าไม่ต้องห่วงนะคะ พวกเราอยู่กันจนชินแล้ว เช้าวันต่อมาก็ออกไปจ่ายตลาดตามปกติค่ะ
ปอป้าคงมีความสุขกับการกิน อิอิว่าแล้วเชียว

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 5 มกราคม 2554 18:29:26 น.  

 

สวัสดีครับปอป้าขอรับ

เห้นออกข่าวอยู่เหมือนกัน แต่ยังไม่ว่างไปครับ


สำหรับเป็ด ก็เขียนไปเรื่อยล่ะนะครับ

ฝึกฝนตัวเองไปด้วย

เอาไปทำมาหากินในอนาคตครับ

ขอบพระคุณในมิตรภาพเสมอมานะครับ

 

โดย: ชายผู้หล่อเหลา...กว่าแย้นิดนึง. (เป็ดสวรรค์ ) 5 มกราคม 2554 18:32:00 น.  

 

สวัสดีตอนเย็นๆขอรับ
สุข สุขภาพแข็งแรง สมหวังสมปรารถนาทุกประการขอรับ

 

โดย: pragoong 5 มกราคม 2554 18:37:42 น.  

 

หวัดดีวันทำงานค่ะปอป้า ..

ลูกค้าไม่เยอะ ก็ก็วุ่นเหมือนเดิม ๆ ค่ะ

สองพี

 

โดย: SongPee 5 มกราคม 2554 20:53:43 น.  

 

เข้ามาอ่านเรื่องราวพระพุทธรูปทั้ง ๙ องค์ก่อนนอนค่ะ

ราตรีสวัสดิ์นะคะ

 

โดย: jamaica 5 มกราคม 2554 21:13:20 น.  

 

อนุโมทนาสาธุครับ

 

โดย: shadee829 5 มกราคม 2554 21:16:07 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: สาวสะตอใต้ 5 มกราคม 2554 21:51:53 น.  

 

ตามอ่านเรื่องราวพร้อมภาพประกอบ
เพลินเลยครับ ได้ความรู้มากมาย

ขอบคุณนะครับ

 

โดย: nulaw.m 5 มกราคม 2554 22:01:47 น.  

 

จากยอดดอย."โบสถ์ใส่แว่นตาดำวัดจันทร์"
Unseen Thailand

ขอกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ทั้ง 9 องค์ที่บล็อค ป.ป้า นี่แหละค่ะ
ของจริงจะตามไปภายหลัง

 

โดย: เริงฤดีนะ 5 มกราคม 2554 22:18:44 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ครับปอป้า
ปีใหม่คงเดินทางโน่นนี่สินะครับ
พระแต่ละองค์คงไม่ได้อยูใกล้ๆกันแน่
หากจะกราบไว้ให้ครบถ้วนคงต้องใช้เวลานะครับ
ว่าแต่อยู่ที่ใหนบ้างละครับปอป้า
...................................................

 

โดย: panwat 6 มกราคม 2554 0:41:48 น.  

 

เมื่อวันขึ้นปีใหม่...นางตั้งใจไปวัดพระแก้วไหว้พระ...ถ่ายรูป
แล้วก็ตั้งใจว่าจะไปไหว้พระ 9 พระองค์ที่วังหน้า
อยากไปถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกด้วยค่ะ....
แต่พอไปถึงเจอผู้คนมหาศาล...ต้องต่อคิวกันตั้งแต่หน้าประตู
รีบกลับแทบไม่ทันเลยค่ะ....อิอิ
คิดว่าอาทิตย์นี้จะไปใหม่อีกที...คนน่าจะน้อยลงค่ะ

ยังไงถ้าได้ไป...จะกลับมารายงานข่าวนะคะ
คิดถึงคุณป้ามากๆ ค่ะ

 

โดย: เพรง.พเยีย 6 มกราคม 2554 5:27:30 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

 

โดย: กะว่าก๋า 6 มกราคม 2554 7:41:00 น.  

  

โดย: jamaica 6 มกราคม 2554 8:25:29 น.  

 

สวัสดีค่ะปอป้า ขอกราบนมัสการองค์พระด้วยใจที่ศรัทธาด้วยคนค่ะ ขอองค์พระท่านเผื่อแผ่บารมีคุ้มครองครอบครัวและทุกๆคนด้วยค่ะ


 

โดย: Tonkra49 6 มกราคม 2554 9:06:34 น.  

 

สวัสดีครับปอป้า
แว่บเข้ามาทักทายครับ
ช่วงนี้ผม ยุ่งๆวุ่นๆ ตั้งกะต้นปีเลยครับ

ขอให้คุณแม่พรหมญาณี สุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆนะครับ
 

โดย: ter_pt 6 มกราคม 2554 9:09:14 น.  

 


ช่วงนี้เน็ตอุ้มเดี้ยงกำลังส่งซ่อมอยู่
ก็เลยไม่ค่อยสะดวกในการเดินสายเม้นท์จ้า
สวัสดีปีกระต่ายค่ะร่ำรวยร่ำ เฮงเฮงเฮง
ได้รับส.ค.ส.จากอุ้มหรือยังหนอปอป้าขา

 

โดย: อุ้มสี 6 มกราคม 2554 9:26:40 น.  

 

สวัสดีตอนสายๆครับ

 

โดย: ดอกหญ้า บนทางดิน 6 มกราคม 2554 10:21:45 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดียามสายวันพฤหัสบดีค่ะปอป้า

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 6 มกราคม 2554 10:47:54 น.  

 ๐ความจริงคงเที่ยงเเท้.........ตามกาล
ตายเกิดดวงวิญญาณ...........อยู่ท้อ
ความดับเเห่งลมปราณ.........เเปลดั่ง
ชีวิตใช่เรื่องล้อ...................ประมาทเเล้วใจสูญ๚ะ๛


...........
สวัสดีค่ะป้า..
ตอนนี้เลิฟกำลังสนุกกับการเขียนโคลงประดับภาพถ่าย
ให้กับพี่คนนึงที่เฟซบุ๊คน่ะคะ.
ป้าสบายดีนะคะ..คิดถึงค่ะ

 

โดย: อาลีอา 6 มกราคม 2554 12:37:22 น.  

 

มิชอบพระ พระพุทธรูปคู่ไม้แก่นจันทร์แดง ค่ะ สวย

 

โดย: nompiaw.kongnoo 6 มกราคม 2554 14:05:13 น.  

 

ไหว้พระพุทธรูปด้วยใจ
ได้ความสุขใจ สบายใจมากมายจริงๆ ค่ะ
คุณปอป้าสบายดีนะคะ

 

โดย: ณ ปลายฉัตร 6 มกราคม 2554 15:26:04 น.  

 

กลบทดวงเดือนประดับดาว ๑
*เป็นกลบทแนว กลอน๗
ทำนอง ๒-๒-๓*

ดูแดดแสดส้มพรมพรายพลิ้ว
ลมลิ่วปลิวปนวนวาดไหว
นกน้อยพลอยเพลินเชิญชวนใช้
แมกไม้ไปปรับรับรวงรัง

หมอกเหมือนเลื่อนลายกลายก่อก้อน
ถัดถอนจรจากฝากฝ่ายฝั่ง
ฟากฟ้าคราคลายบ่ายเบี่ยงบัง
งามงังรั้งรู้ดูดุจดึง

กาลกล่อมห้อมหวงล่วงลุลึก
นัยนึกคึกคลี่ถี่ถามถึง
จิตจ่อมล้อมล่วงตวงตราตรึง
ก่อกึ่งครึ่งคอยร้อยรื่นรมย์

แสงสาดคาดครองล่องลอยลับ
ใจจับกลับกลืนขื่นขับขม
ฤ ฤทธิ์ปลิดปองจองจ่อมจม
ให้ห่มซมซุกปลุกปล่อยปรอย

แดดด่วนตรวนติดริดรอยร้อน
เหลือหลอนนอนหนุนครุ่นเคลือบค่อย
วรรคหวังยังเยือนเคลื่อนเคียงคอย
กล่อมกร่อยคล้อยคัดจัดเจ็บจาง..


สวัสดีวันฟ้ามีแดดนิดๆค่ะคุณป้า


 

โดย: ญามี่ 6 มกราคม 2554 15:26:52 น.  

 

แวะมาไหว้พระผ่านบล็อกกับปอป้า อีกรอบค่ะ


 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 6 มกราคม 2554 17:19:39 น.  

 

สวัสดีค่ะ แวะมาไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนค่ะ อ่านบล็อคแล้วได้ความรู้เรื่องพระพุทธรูปขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณมากที่หาข้อมูลดี ๆ แบบนี้มาให้อ่านนะคะ

หลับฝันดีค่า ^_^

 

โดย: haiku 6 มกราคม 2554 23:34:15 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า
 

โดย: กะว่าก๋า 7 มกราคม 2554 6:11:23 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะพี่ วันปีใหม่ฟังไม่ทันว่าจัดที่ไหน อย่างนี้ต้องไปซะแล้ว

 

โดย: culcita 7 มกราคม 2554 10:49:50 น.  

 


ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

ประยุกต์ธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข..นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 7 มกราคม 2554 11:33:34 น.  

 

คิดถึงๆๆค่ะ หายป่วยแล้วก็มาหาเพื่อนๆComment Glitter Hi5 Click Now!

 

โดย: Junenaka1 7 มกราคม 2554 11:54:00 น.  

 

แม่นแระครับ คุณปอป้า หักซะด้านเลย
เข็ดด้วยครับ

 

โดย: nulaw.m 7 มกราคม 2554 12:42:19 น.  

 

อยากจะขโมยเก้าอี้ตัวนี้กลับมาบ้าน
แต่ก็จนใจครับพี่ปอป้า
ในห้องจะไม่มีทางเดินอยู่แล้วครับ
มีแต่ของเล่นหมิงหมิงเต็มห้องเลยครับ 555


 

โดย: กะว่าก๋า 7 มกราคม 2554 12:46:09 น.  

 

สวัสดีตอนเที่ยงค่ะปอป้า

 

โดย: Tonkra49 7 มกราคม 2554 12:48:50 น.  

 เพลงประกอบไพเราะจังค่ะ..คุ้นหูมากเลย 

โดย: เริงฤดีนะ 7 มกราคม 2554 13:16:05 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณป้า*โคลงกลบทดวงเดือนประดับดาว*

หลืบลึกนึกเหนี่ยวเสี้ยว...............สุขสม
หมองหมื่นขืนข่มจม...................จ่อมแจ้ง
หวนหัดพัดพรมขม.....................ขัดขุ่น
กาลก่อต่อแต่งแล้ง.......................หลอกล้อหลั่งเหลือ

บทเบื่อเกื้อกรุ่นคุ้น.......................เคยคลาย
ขุมข่าวราวร้ายหมาย.....................หมกไหม้
ยากหยุดสุดสายหาย......................หันห่วง
ลมลิ่วปลิวไปไร้............................รื่นรู้รสรวย

สวยสู่ดูด้านซ่าน.............................ซึ้งซอย
ดอมดกปกปรอยคอย......................คึกครื้น
งามเงียบเรียบรอยผล็อย...................ผลัดผ่าว
จิตแจ่มแช่มชื่นฟื้น...........................ฟากฟ้าฟาดไฟ

ไหวหวานมานมุ่งรุ้ง..........................รายเรือง
เปรมป่าบ่าเบื้องเนือง..........................นึกน้าว
แสงสายร่ายเรืองเหลือง.......................แลหล่อ ลับแล
กาลก่อหนอแนวแก้ว...........................กริ่มกล้ำกล่อมเกลียว

เหนี่ยวนัดคัดใคร่ใกล้...........................กรองกานท์
ร้อยรสพจน์พานชาญ...........................ชื่นช้อย
โศกศัพท์จับจารผลาญ.........................แผลเผื่อ
เหลือแหล่งแฝงฝอยร้อย......................รื่นเร้ารองเริง


ข่าวคราววันต่อไป ขอให้มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะทุกท่าน

 

โดย: ญามี่ 7 มกราคม 2554 15:38:54 น.  

 

ทักทายยามเย็นครับ สุขสันวันศุกร์ วันหยุดพักผ่อน มีความสุขทุกวันจ้า

 

โดย: pragoong 7 มกราคม 2554 16:29:57 น.  

 

เมื่อก่อนตอน ม.5 เป็นคนชอบเรียนศิลปมากค่ะ
ครั้งนึงครูเคยเอารูปหน้าจำลองพระพุทธรูปปูนขาว
แต่ละสมัยมาให้วาดสอบ
ตอนนั้นจำได้หมดว่าแตกต่างกันยังไงนะคะ
แต่ตอนนี้ดูไม่เคยออกเลยว่ายุคไหนเป็นยุคไหน
ไม่รู้ว่าแกร่แล้วหรือไง อิอิ

 

โดย: mutcha_nu 7 มกราคม 2554 17:13:23 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: tifun 7 มกราคม 2554 17:13:45 น.  

 

ขอบคุณคำแนะนำและข้อคิดีดีที่มีให้นะค่ะ ^^

 

โดย: Mir & deS 7 มกราคม 2554 18:25:34 น.  

 

ปอป้าขา ไม่ต้องลดแล้วค่ะ มีความสุขกับการกินเถอะค่ะ

แค่ไปออกกำลังสร้างกล้ามเนื้อก็พอค่ะ อิอิ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 7 มกราคม 2554 19:28:34 น.  

 

ขอบคุณที่นำมาให้ชมนะคะ งามๆทั้งนั้นเลย

 

โดย: โปแป้ง IP: 115.87.123.138 7 มกราคม 2554 20:49:28 น.  

 

สวัสดีครับปอป้า
........................................................................................
พรุ่งนี้วันเด็ก งงๆกับคำขวัญครับ อย่าลืมไปแจกของขวัญให้เด็กๆนะครับ
ปอป้า

 

โดย: panwat 8 มกราคม 2554 0:44:45 น.  

 

สวัสดีค่ะ ปอป้า มาทักทายบ้านนู๋
แต่นู๋มิว่างเลย ขออภัยนะค่ะ
ตอนนี้ว่างแล้วจึงมาทักทายวันเด็กค่ะ

 

โดย: Gunpung 8 มกราคม 2554 5:06:09 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะ คุณปอป้า
ขอให้มีความสุขกับวันเด็กนะคะ

 

โดย: iamorange 8 มกราคม 2554 6:09:53 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า


 

โดย: กะว่าก๋า 8 มกราคม 2554 7:36:18 น.  

 

สวัสดีค่ะ ปอป้า
วันนี้ ได้ความรู้ดีๆ อีกแล้ว
พระพุทธรูป ศิลปะวัฒนธรรม ที่ควรรักษาไว้ ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบไป

Have a nice day!

 

โดย: กิ่งไม้ไทย 8 มกราคม 2554 8:05:10 น.  

 

 

โดย: kobnon 8 มกราคม 2554 8:57:24 น.  

 

สวัสดีครับ คุณแม่ปอป้า
มาชวนคุณแม่ไปตะกายถ้ำที่หน้าบล็อกครับ

 

โดย: เศษเสี้ยว 8 มกราคม 2554 12:29:23 น.  

 

..เข้ามาแวะ..สุขสันต์วันเด็กกะปอป้าค่ะ..

ใกล้จามีหลาน..รึยังคะ.. แอบช่วยลุ้นอยู่ค่ะ.. อิ อิ ..

..ที่บ้านอ๋อส์ไม่มีเด็กๆแล้วค่ะ.. เติบโตกันตามวัยหมดแล้ว..แต่ก็ยังต้องประคับประคองอยู่ห่างๆ..วันนี้และจากนี้ก็ตั้งใจจะทำจิตใจให้เข้มแข็ง ..
เบิกบาน..มีปัญญา..จะได้เป็นสุขเสมอ.. ได้เป็นที่พึ่งทางกาย ทางใจของ .. ทุกคนรอบๆตัวค่ะ..

Photobucket>

 

โดย: อ๋อซ่าส์ 8 มกราคม 2554 12:39:05 น.  

 

สวัสดีวันเด็กค่ะ..ปอป้า

ช่วงนี้งานติกยุ่งมากเลยห่างหายไปหน่อย...ไม่ค่อยได้เปิดเน็ตเลย แต่ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะ

ปอป้าสบายดีนะคะ

 

โดย: nootikky 8 มกราคม 2554 17:17:48 น.  

 

เอ๊า...นึกว่าปอป้าอัพบล็อกแระ

วันนี้นักล่าฯไปตรวจสุขภาพมาค่ะ

ผลน่าพอใจ

ยังไงอากาศช่วงนี้ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

ปอป้าก็รักษาสุขภาพนะคะ

 

โดย: นักล่าน้ำตก 8 มกราคม 2554 19:57:56 น.  

 

แวะมาทักทายยามดึกครับปอป้า
มาส่งคุณแม่เข้านอนครับ
นอนหลับฝันดี ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับ


 

โดย: ter_pt 8 มกราคม 2554 21:49:18 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า

หนังสือเดินทางมาถึงเป็นที่เ่รียบร้อยแล้วนะครับ
ขอบพระคุณพี่ปอป้าอีกครั้งครับ
สำหรับมิตรไมตรีที่มอบให้ผมและครอบครัวเสมอมาครับ 

โดย: กะว่าก๋า 9 มกราคม 2554 5:58:00 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะปอป้าอากาศเปลี่ยนบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะ

 

โดย: kobnon 9 มกราคม 2554 9:16:50 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณยายปอป้า
หนูไปเที่ยวงานวันเด็กสนุกมากค่ะ

 

โดย: เจ้าการะเกด 9 มกราคม 2554 9:20:17 น.  

 

เอาบุญมาฝากค่ะปอป้า


วันนี้ในซอยบ้านป้ามีกิจกรรมทำบุญปีใหม่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา
มีสมาชิกทั้งในซอยเราและซอยใกล้เคียงมาร่วมบุญกันคับคั่ง
อาหารถวายพระมีหลากหลายทั้งที่หลายๆบ้านรวมกันทำแบบยกหม้อ
และบางบ้านก็จัดชุดใส่จานมาค่ะ


เต็นท์สองหลังวางต่อกันกลางซอยหน้าบ้านป้าพอดีเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ช่วงเย็นก็ทำความสะอาดพื้นถนนเตรียมเอาไว้
เช้านี้ผู้ชายก็รับหน้าที่จัดการปูเสื่อและเตรียมการด้านพระ
ผู้หญิงก็จัดสรรเรื่องอาหาร
ฝ่ายเสียงก็ไม่ยอมน้อยหน้ายกมาเตรียมตั้งแต่เช้าเหมือนกันค่ะ


เสร็จจากเลี้ยงพระก็ร่วมใจกันโจ้ ร่วมใจกันล้าง เก็บ กวาด
แต่รายการล้างคงต้องว่ากันไปเรื่อยๆค่ะ
เพราะที่เหลือยกหลังนี่เป็นการคุยไปทานไปของขาดริ้งค์
ซึ่งก็คงจะร่ายยาวไปเรื่อยๆประสานานทีปีละครั้ง


และตลอดวันนี้เป็นที่รู้กันว่ารถในซอยจะหยุดการผ่านเข้า-ออกโดยปริยาย
ซึ่งก็ทำกันมาอย่างนี้จนกลายเป็นประเพณีของซอยแล้วค่ะ
จะมีเสียงร้องคาราโอเกะกล่อมตลอดวัน นักร้องก็จะผลัดเปลี่ยนกันไป
ป้าเป็นประเภทขาฟังค่ะ ใครร้องอะไรฟังได้หมดไม่เกี่ยงว่าจะเป็นเพลงเก่าหรือเพลงใหม่
จัดว่าเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ให้ความสุขได้อีกวันค่ะ 

โดย: ร่มไม้เย็น 9 มกราคม 2554 14:18:36 น.  

 

แวะมาทักทายบ่ายๆวันอาทิตย์ค่ะ

 

โดย: jamaica 9 มกราคม 2554 14:54:18 น.  

 

รวบรวมหลายเทศกาล
แล้วมาอวยพรทีเดียวนะคะ


คริสมาสต์
ปีใหม่
วันเด็ก
(แถมตรุษจีนให้ด้วย)
อิอิ

ขอให้
มีพลังสำหรับก้าวเดิน
ไปสู่หนทางสดใสข้างหน้า
มีความแข็งแกร่ง
ทั้งกายและใจ
มีความสุข ความเจริญ
ทุก ๆ ด้าน ค่ะ

 

โดย: โสดในซอย 9 มกราคม 2554 15:31:41 น.  

 


สวัสดีค่ะปอป้า..

เมื่อวานเป็นวันเด็ก..ได้ไปทำบุญด้วยค่ะ

ได้ไปไหว้พระดั่งที่ปอป้าบรรยาย

และเอาของไปแจกเด็กๆด้วยค่ะ..

ปอป้าพาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนค่ะ? 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 9 มกราคม 2554 15:33:38 น.  

 

สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์ค่ะ คุณปอป้า

แวะมาทักทายนะคะ

 

โดย: อิ่ม_Aim 9 มกราคม 2554 16:50:39 น.  

 มามี้ขา...

อนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยค่ะ สำหรับหนังสือ
พูยินดีมาก หากจะได้ทำบุญร่วมกับมี้
ในการทำหนังสือทำมือให้มามี้นะคะ
ส่งงานมาทางเมล์ได้เลยค่ะ
พูจะออกแบบให้ แล้วจะส่งกลับไปให้ตรวจนะคะ

คิดถึงมามี้นะคะ พูมาส่งเข้านอนด้วยค่ะ ฝันดีนะคะ

 

โดย: พธู 9 มกราคม 2554 21:09:05 น.  

 

สวัสดี ครับ ปอป้า สบายดีน๊ะครับ แวะมาเยี่ยมเยียน ครับ

รักษา สุขภาพด้วยครับ

 

โดย: จูปีเตอร์เทพแห่งดาวพฤหัส 9 มกราคม 2554 21:44:31 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะปอป้า
ไม่มีโอกาสไปไหว้ด้วยตัวเอง
ขออนุญาตนมัสการออนไลน์ผ่านบล้อกปอป้านะค่ะ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 10 มกราคม 2554 6:09:03 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

 

โดย: กะว่าก๋า 10 มกราคม 2554 7:22:56 น.  

 

ดาวจ๋ามาแว๊ววว

วันนี้ยกคุกกี้เนยมาฝากค่ะ

รีบมาแล้วก็รีบไปทำงานก่อน

คิดถึงปอป้ามากกกกกเลยยย

ปอป้าอยากทานอะไรคะ คุกกี้หรือเค้ก เด๋วดาวจ๋าจัดให้ค่ะ 

โดย: satineesh 10 มกราคม 2554 7:49:29 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับ คุณแม่ปอป้า


 

โดย: เศษเสี้ยว 10 มกราคม 2554 7:50:50 น.  

 

เริ่มโหวตค่ะคุณป้า

 

โดย: ญามี่ 13 เมษายน 2554 22:00:50 น.  


พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 49 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
มกราคม 2554
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
5 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.