ตะพาบ ๑๓...ความสุขเล็ก ๆตะพาบของปอป้า...ตัวที่ ๑๓
ขออนุญาติอัพงานตะพาบก่อนล่วงหน้า ๑ วัน

เพราะต้องเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจและปวารณาเข้าพรรษาที่จังหวัดขอนแก่น

ฝากตะพาบ ฝากบล๊อกด้วย...นะคะ


พบกันใหม่วันจันทร์ที่ ๖ ...ค่ะ
โจทย์คือ....ความสุขเล็ก ๆ


ขึ้นชื่อว่า “ ความสุข “ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ใคร ๆ ก็ปรารถนากันทั้งนั้น สำหรับคนที่อุทิศตัวทำงานรับใช้พระศาสนาอย่างปอป้า มีความเห็นว่า ความสุขคือการให้ แต่นอกเหนือจากการให้แล้ว ยังมีความสุขอีกอย่างหนึ่งอันเป็นบรมสุข นั่นคือการเข้าถึงพระนิพพาน ดังที่พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ว่านิพพานัง ปรมัง สุขัง - การเข้าถึงพระนิพพาน ชื่อว่าเป็นความสุขอย่างยิ่ง


ครั้งหนึ่งท่านโมฆราชได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า... ” ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า คนที่ถึงพระนิพพานนี้แล้ว ชื่อว่ามีสภาพสูญใช่ไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ คำว่าพระนิพพานนี้ ไม่มีนิมิต ไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีที่อยู่อย่างนั้นใช่ไหม พระเจ้าข้า “

พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่า... “ ดูก่อน โมฆราช คำว่า นิพพานนี้ เป็นสถานที่พิเศษ คือ ไม่มีการเกิดอีก ไม่มีแก่อีก ไม่มีเจ็บอีก ไม่มีตายอีก ไม่ใช่สภาพสูญ มีความสุขอย่างยิ่ง เป็นอิสระจากกฎของกรรม อิสระจากการเวียนว่ายตายเกิด “


วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับ “ นิพพาน “ กัน...นะคะ


นิพพาน มาจากภาษาบาลี ประกอบด้วยศัพท์ ๒ คำ คือ นิ แปลว่า ออกไป, หมดไป, ไม่มี + วานะ แปลว่า พัดไป, ร้อยรัด เมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกัน นิวานะ แปลว่า ไม่มีการพัดไป, ไม่มีสิ่งร้อยรัด ดังนั้น นิพพาน คือการไม่มีกิเลสตัณาที่จะร้อยรัดพัดกระพือให้กระวนกระวายใจ

ในหลักของพระพุทธศาสนา นิพพาน หมายถึง สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกข์แล้ว ภาวะที่เป็นสุขสูงสุด เพราะไร้ทุกข์ เป็นอิสรภาพสมบูรณ์

ภาวะแห่งนิพพาน มีลักษณะ ๓ ประการ
คือ

๑. สุญญตะ – ว่างจากสิ่งทั้งปวง ได้จากการเจริญวิปัสสนาภาวนา จนรู้แจ้งรูปนามโดยความเป็นอนัตตา แล้วบรรลุมรรคผล

๒. อนิมิตตะ – ไม่มีลักษณะ หรือสิ่งใดให้กำหนดหมาย ได้จากการเจริญวิปัสสนาภาวนา จนรู้แจ้งรูปนามโดยความเป็นอนิจจัง แล้วบรรลุมรรคผล

๓. อัปปณิหิตะ – ไม่มีที่ตั้ง คือไม่อาจกล่าวได้ว่านิพพานตั้งอยู่ที่ใด ได้จากการเจริญวิปัสสนาภาวนา รู้แจ้งรูปนามโดยความเป็นทุกขัง แล้วบรรลุมรรคผล


คำว่า “ นิพพาน “ โดยความหมายของศัพท์ แปลว่า ความ ดับ โดยใจความ หมายถึง ความดับกิเลสและกองทุกข์ อีกนัยหนึ่งหมายถึง ภาวะที่ออกจากตัณหา หรือภาวะอันก้าวออกจากกิเลสอันเป็นเครื่องร้อยรัด

ในพระไตรปิฎก กล่าวถึงนิพพาน ๒ ประเภท โดยอาการของกองขันธ์ มี ๒ คือ

๑. สอุปาทิเสสนิพพาน
คือดับกิเลส แต่ขันธ์ยังเหลืออยู่

๒. อนุปาทิเสสนิพพาน คือดับทั้งกิเลสและขันธ์

นิพพาน ในพระพุทธศาสนาอธิบายว่า คือการหลุดพ้นจากอวิชชา ตัณหา ซึ่งแสดงออกในรูปของโลภะ โทสะ และโมหะ มิได้หมายความว่าเป็นการหลุดพ้นของอัตตาหรือตัวตนในโลกนี้ ไปสู่สภาวะของนิพพานเช่นเดียวกับคำสอนอุปนิษัท แต่หมายถึงความดับสนิทแห่งความเร่าร้อนและเครื่องผูกพันร้อยรัดทั้งปวง ซึ่งเรียกว่าเป็นความทุกข์

ท่านพุทธทาสได้ให้ความหมายของคำ “ นิพพาน “ ว่า หมายถึง เย็นหรือดับลง เย็นเหมือนไฟที่เย็นลง หรือของร้อน ๆ อะไรก็ตามมันเย็นลง นั่นแหละคืออาการที่นิพพานล่ะ......เพราะฉะนั้นคําว่านิพพานนั้นที่เป็นภาษา ชาวบ้านแท้ๆ มันหมายถึงของที่ร้อนให้เย็นลงเท่านั้น แต่แล้วเราจะหมายความเพียงเท่านั้นไม่ได้ นั่นมันเป็นเรื่องของวัตถุ ส่วนนิพพานในเรื่องของธรรมะหรือทางศาสนามันหมายถึง เย็นลงแห่งไฟกิเลส ไฟกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ จนเย็นสนิท จึงจะเรียกว่านิพพาน

เรามักจะได้ยินคนที่ไปวัดทำบุญตักบาตร หรือประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแก่คนเฒ่าที่มักจะยกมือประนมไหว้เหนือศีรษะแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า “ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ “ ก็เพราะผู้พูดมีความมุ่งหมายให้กุศลผลบุญที่ได้ประกอบอยู่ในขณะนั้น เป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนส่งให้เขาได้เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นบรมสุขที่ปรารถนานั่นเอง

ปอป้าว่า...ความสุขใด ก็ไม่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขอันเกิดจากการให้ ให้อะไรก็ให้กันได้ แต่ให้นิพพานนั้น ไม่มีใครให้ใครได้ มีแต่ตัวเราที่จะให้นิพพานแก่ตัวเราเองได้เท่านั้น วันนี้ คุณเริ่มวางแผนที่จะให้ความเป็นบรมสุขแก่ตัวเองบ้างหรือยัง...??


เพลง ลำน้ำพอง
 

Create Date : 01 สิงหาคม 2555
66 comments
Last Update : 20 มีนาคม 2558 11:21:05 น.
Counter : 3813 Pageviews.

 

อนโณ ญาตีนํ เทวานํ ปิตุนญฺจ โส

เมื่อได้เพียรพยายามแล้ว ถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่มีข้อให้ใครติเตียน
ไม่ว่าในหมู่ญาติ หมู่เทวดา หรือว่าพระพรหมทั้งหลาย

เพียรพยายามด้วยความมีสติสัมปชัญญะ ตลอดไป...นะคะปอป้าต้องเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น
เพื่อปฏิบัติศาสนกิจและปวารณาเข้าพรรษา
จะกลับมาประจำบล๊อกอีกทีในวันจันทร์ที่ ๖ นี้

ขอกุศลผลบุญที่ปอป้าตั้งใจมั่นในการเพียรปฏิบัติ
จงสำเร็จแก่เพื่อนบล๊อกและครอบครัวของทุกท่าน
ให้มีความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดไป...นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 1 สิงหาคม 2555 13:32:12 น.  

 

จะหายพระกะเฮ้ดไปหลายวันบ้างเหมือนกันครับ 55++
เลยรีบมาอ่านแล้วฝากโหวตแรกของเดือนไว้ด้วย
คงต้องไปเกณฑ์พี่น้องอื่นๆมาเฝ้าบ้านให้เราแล้วครับ

เดินทางปลอดภัยทั้งไปกลับ ปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวก
สบายเรียบร้อย สุขภาพหายห่วงทั้งกายใจครับ

***

 

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) 1 สิงหาคม 2555 14:19:13 น.  

 

สาธุค่ะ _/|\\_
“สุทินนัง วะตะเมทานัง อาสะวัก ขยาวะหัง นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ “
ประโยคนี้ สา ท่องทุกครั้ง ที่เอาเหรียญหยอดกระปุก
เก็บไว้ทำทานค่ะ พรุ่งนี้ก็จะไปวัดทำบุญค่ะ
หลายประโยคก็เพิ่งเข้าใจความหมายวันนี้ค่ะ
สงบ เย็น ลงได้เพราะมีธรรมมะในใจค่ะ
ขอให้ ปอป้า เดินทางปลอดภัย ไป กลับ พระคุ้มครองนะคะ ^^

 

โดย: Sawnoy 1 สิงหาคม 2555 14:37:38 น.  

 

ขออมุโนธนาบุญค่ะ ไปมาสุุขโต นะคะ

 

โดย: supersupy 1 สิงหาคม 2555 14:55:01 น.  

 

นิพพานัง ปรมัง สุขัง

.
.


เป็นหนึ่งในบทสวดมนตร์ก่อนนอนของเด้กชายณัชครับพี่ปอป้า
ผมหัดให้สวดตั้งแต่เด้กๆ
ตอนนี้เจ้าตัวจำได้แล้ว

พอโตกว่านี้จะสอนความหมายให้ด้วย

ตอนนี้ก่อนนอนหมิงหมิงจะสวดมนตร์กับผม 6 บท
แต่ละบทจะสั้นๆ

ยาวหน่อยก็บทแผ่เมตตา
เจ้าตัวจำได้หมดแล้วครับ


ขอบคุณสำหรับหนังสือสวดมนต์ครับ
ผมขอเป็นคนอาสาแจกจ่ายบุญในครั้งนี้ร่วมกับพี่ปอป้าด้วยครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 1 สิงหาคม 2555 15:28:35 น.  

 

แวะมาส่งปอป้าก่อนออกเดินทางครับ

ขอให้คุณแม่เดินทางโดยสวัสดิภาพ
ขอให้จับคุณป่วนไปปล่อยทิ้งไว้ที่โน่นสำเร็จด้วยนะครับ

มีความสุขตลอดการเดินทางและการปฏิบัติธรรม
แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับ

 

โดย: ter_pt 1 สิงหาคม 2555 15:37:10 น.  

 

ถ้าเป็ดเข้านิพพานได้ จะไปสร้างความเฮฮาที่นั่นครับ

แต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้เนาะ นิพพานคงไม่ต้องการความฮา


ปอป้าเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ

 

โดย: ชายผู้หล่อเหลา...กว่าแย้นิดนึง. (เป็ดสวรรค์ ) 1 สิงหาคม 2555 16:20:40 น.  

 

โมทนาสาธุกับการปฏิบัติศาสนกิจและปวารณาเข้าพรรษาของปอป้าค่ะ

เดินทางไป-กลับสะดวกสบายและปลอดภัยนะคะ

 

โดย: ร่มไม้เย็น 1 สิงหาคม 2555 16:50:57 น.  

 


หนูขอให้คุณปอป้า เดินทางไป-กลับโดยสวสัดิภาพนะคะ
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ คุณปอป้า
...
มีความสุขมากมากนะคะ
หนูไม่ได้มาทักทายคุณปอป้าหลายวันเลยค่ะ
ช่วงนี้งานยุ่งๆ ค่ะ คุณปอป้า แต่ไม่ลืมกลับมาเม้นท์ทักทายคุณปอป้านะคะ

 

โดย: Nissan_n 1 สิงหาคม 2555 16:56:56 น.  

 

ขออนุโมทนากับคุณป้าด้วยนะคะ

 

โดย: Suessapple 1 สิงหาคม 2555 17:18:01 น.  

 

อนุโมทนาบุญค่ะปอป้า

อั๊พตะพาบล่วงหน้าเหมือนกัน เดินทางลงใต้ อาจไปเป็นอาทิตย์
หรือเป็นครึ่งเดือนล่ะค่ะ
แล้วแต่ว่าเสร็จธุระไม๊

ปอป้าเดินทางด้วยความสุขนะคะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 1 สิงหาคม 2555 17:33:24 น.  

 ขออนุโมทนา ในบุญอันยิ่งใหญ่ของ ปอป้าด้วย นะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

นิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง....

นิตย์ขอให้ปอป้า เดินทางไป-กลับโดยปลอดภัย ....ด้วยจิตประภัสสร
นะคะ

 

โดย: ปรียนิตย์ 1 สิงหาคม 2555 19:11:00 น.  

 

~ สาธุด้วยคะ่คุณป้อป้า ~

 

โดย: ริมน้ำ_ขอบฟ้า (rimnam_kobfa ) 1 สิงหาคม 2555 20:07:42 น.  

 


กราบขอบพระคุณท่านพหรมญาณีครับ

ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย คิดสิ่งใด ขอให้สมความปารถนาทุกประการ

เทวดา.....สาธุ


 

โดย: shadee829 1 สิงหาคม 2555 20:43:22 น.  

 


อนุโมทนาบุญค่ะปอป้า

 

โดย: อุ้มสี 1 สิงหาคม 2555 21:34:24 น.  

 

แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...สวัสดีครับ

ขอให้คุณปอป้าเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับ นะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: **mp5** 1 สิงหาคม 2555 22:05:13 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ปอป้า กิ่งขอบคุณมากนะคะที่ไปโหวตวันแม่ให้กิ่ง ตามมาอ่านตะพาบของพี่ปอป้่าออกเดินก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ

เรื่องของนิพพานกิ่งมาอ่านแล้วได้ความรู้มากเลยค่ะ ขอบคุณพี่ปอป้ามากนะคะที่นำมาให้อ่าน วันนี้กิ่งโหวตไปหมดแล้วพรุ่งนี้กิ่งมาโหวตให้นะคะ

ขอให้พี่ปอป้าเดินทางอย่างมีความสุขนะคะ กิ่งขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะกิ่งเองก็จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งบ่อแป้นสามวันค่ะแต่ยังไม่แน่นอนต้องรอดูพรุ่งนี้อีกวันค่ะ หลับลฝันดีค่ะ
 

โดย: กิ่งฟ้า 1 สิงหาคม 2555 22:10:41 น.  

 

มาอ่านธรรมะดีๆครับพี่ปอป้า ^^

โหวตธรรมะให้นะครับ


โมทนาบุญด้วยนะครับ 

โดย: วนารักษ์ 1 สิงหาคม 2555 22:19:35 น.  

 

เรียนปอป้าที่รัก

พักนี้แม่หนูยิมงานงอกเพราะปิดเคสปลายเดือนต้นเดือน คริคริ
พอทราบข่าวว่าปอป้าจะไปแอ่วปฏิบัติธรรม
ต้องรีบมาบอก สอวอ ว่า รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี ๆ นะคะ
อากาศเปลี่ยนก็เทคแคร์ตัวเองคริคริ

ส่วนแม่หนูยิมอยู่บ้านคะ
ขี้คร้านไปไหน ทำบุญอยู่แถวบ้าน

 

โดย: gymstek 1 สิงหาคม 2555 22:30:15 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ปอป้า
ขอบคุณที่นำธรรมะไปฝาก
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ปานก็จะพาคุณแม่ไปทำบุญเหมือนกัน
 

โดย: pantawan 1 สิงหาคม 2555 23:26:48 น.  

 

อนุโมทนาบุญค่าปอป้า
เดินทางปลอดภัยนะคะ

 

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ 2 สิงหาคม 2555 0:13:30 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า

 

โดย: กะว่าก๋า 2 สิงหาคม 2555 6:06:49 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอาสาฬบูชาค่ะปอป้า
ขอสิ่งดีที่ปอป้าทำ
บังเกิดกับปอป้าและคนที่รักเช่นกันนะค่ะ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 2 สิงหาคม 2555 7:29:19 น.  

 

ความสุขเล็กๆ
มีความแตกต่างกันไปนะครับ
ของป้า...เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เลยละครับ ผมว่า

 

โดย: panwat 2 สิงหาคม 2555 8:28:09 น.  

 

ขอบพระคุณคับ..ความรู้จากความสุขเล็ก...ทั้งที่ได้จากการให้ และจากนิพพาน(ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา)....ชอบมากคับ
ปล.เดินทางด้วยความสุข ไปกลับโดยสวัสดิภาพนะคับ

 

โดย: biocellulose 2 สิงหาคม 2555 10:57:08 น.  

 

ถ้าถึงแล้วซึ่งนิพพาน อะไรก็ทำเราไม่ได้นะค่ะ

 

โดย: JewNid 2 สิงหาคม 2555 11:15:54 น.  

 

นี่คงไม่ใช่ความสุขเล็กๆ น้อยๆ แล้วมั้งครับ คงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เลยมากกว่า ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ

+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 2 สิงหาคม 2555 18:18:03 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ดรสา Blog about TV ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
-----------------------------
พรุ่งนี้ว่าจะทำอาหารอร่อยไปทำบุญค่ะปอป้า

 

โดย: อิ่มใจสบายพุง 2 สิงหาคม 2555 19:17:50 น.  

 

สาูธุ~ความสุขคือการให้
เป็นสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ม๊ากกกกกกกกก
.
.
มามี้~~~~
เดินทางปลอดภัยน๊าคับ
แพมจะเชื่อมามี้ทุกอย่างเรย
รักมามี้นะค่ะ

 

โดย: mastana 2 สิงหาคม 2555 21:36:24 น.  

 

ความสุขสูงสุด
สาธุ ครับ คุณแม่
ไปทำบุญเช้า+เวียนเทียนมาครับ

 

โดย: เศษเสี้ยว 3 สิงหาคม 2555 1:04:40 น.  

 

.....อนุโมทนา สาธุด้วยคนครับ......^-^...

 

โดย: saraburitrebor 3 สิงหาคม 2555 1:56:52 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า
 

โดย: กะว่าก๋า 3 สิงหาคม 2555 6:14:57 น.  

 

อนุโมทนาบุญกับความสุขจากจิตที่เป็นกุศลด้วยนะคะ

 

โดย: คมไผ่ 3 สิงหาคม 2555 11:38:40 น.  

 

ตะพาบของ ป.ป้าเข้ากับเทศกาล สุดๆเลยค่ะ
เดินทางปลอดภัยนะคะ

 

โดย: เริงฤดีนะ 3 สิงหาคม 2555 12:50:47 น.  

 

คุณปรียนิตย์ ฝากภาพไว้ให้ปอป้างามมากเลยนะคะ

อนุโมทนาด้วยค่ะ


 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 3 สิงหาคม 2555 20:51:30 น.  

 

เดินทางไกลอีกแล้วเหรอคะพี่ปอป้า

ขอบคุณพี่ปอป้านะคะที่แวะไปส่งข้อความดีๆเตือนใจกันตลอด อ่านแล้วก็ได้นิ่งๆ ไปบ้างคะ

ช่วงนี่สุขภาพดีขึ้นใช่ไหมคะ ไม่ร้อนมากนัก อย่างไรดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ปอป้า ถึงแม้อรจะไม่ได้เข้า blog เท่าไหร่นัก แต่ก็ระลึกถึงพี่ปอป้าเสมอคะ

รักนะ จุ๊ฟฟฟฟ จุ๊ฟฟฟฟ คะ

 

โดย: cengorn 4 สิงหาคม 2555 0:01:19 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า


 

โดย: กะว่าก๋า 4 สิงหาคม 2555 5:43:44 น.  

 

แวะมาสวัสดีปอป้ากับเช้าวันเสาร์

ขอให้คุณแม่มีความสุขมาก และสุขภาพแข็งนะครับ

 

โดย: ter_pt 4 สิงหาคม 2555 8:24:22 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ คุณปอป้า
ความสุขเล็ก ๆของคุณปอป้า
ไม่เล็กเลยนะคะ

เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มาก ๆ เลยนะคะนั่น^^

 

โดย: JinnyTent 4 สิงหาคม 2555 12:03:07 น.  

 

ปอป้าว่า...ความสุขใด ก็ไม่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขอันเกิดจากการให้ ให้อะไรก็ให้กันได้ แต่ให้นิพพานนั้น ไม่มีใครให้ใครได้ มีแต่ตัวเราที่จะให้นิพพานแก่ตัวเราเองได้เท่านั้น วันนี้ คุณเริ่มวางแผนที่จะให้ความเป็นบรมสุขแก่ตัวเองบ้างหรือยัง...??

เห็นด้วยกับคุณปอป้าค่ะ เราต้องปฎิบัติ นะค่ะ


ช่วงนี้คุณปอป้าคงปฎิบัติธรรมอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะค่ะ

ตาลเหลืองขอให้บุญกุศลที่ตาลเหลือง ทำมาคุ้มครองคุณปอป้า ให้เดินทางราบรื่นพบแต่สิ่ง ดี ๆค่ะ

 

โดย: ตาลเหลือง 4 สิงหาคม 2555 14:00:48 น.  

 

เป็ดอยากไปนิพพานแล้วครับ

ขอขูดกิเลสออกก่อนนะครับปอป้าคร้าบ

 

โดย: เป็ดสวรรค์ 4 สิงหาคม 2555 17:46:25 น.  

 

สวัสดีวันเสาร์ค่ะคุณป้า อิอิ


 

โดย: ญามี่ 4 สิงหาคม 2555 17:49:23 น.  

 

หวัดดี ค่ะ ปอป้า ..
ขออนุโมทนาบุญ ด้วยนะคะ ..
และขอให้ปอป้า เดินทางปลอดภัย..อิ่มบุญ อิ่มใจถ้วนหน้า คะ..
เอื้อได้ทำบุญ สองวันค่ะ ไปอยู่วัดวันอาสาฬหบูชา ..จากนั้นมาก็ยุ่ง ไม่ได้ ไปไหน ..
ขอบคุณ ที่มาร่วมแบ่งปัน ความสุข ..
สุข จากการให้ ยิ่งใหญ่จริงๆ และไม่รู้เมื่อ เลยค่ะ ปอป้า..

 

โดย: tifun 4 สิงหาคม 2555 20:11:02 น.  

 
Love Por Pa So Much...


from Gaya...


India
 

โดย: foreverlovemom 4 สิงหาคม 2555 21:10:51 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า


 

โดย: กะว่าก๋า 5 สิงหาคม 2555 6:07:08 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะคุณพี่
และขออนุโมทนาบุญกับการเดินทางไปขอนแก่นครั้งนี้ด้วยนะคะ

 

โดย: culcita 5 สิงหาคม 2555 11:33:13 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ปอป้า
ธรรมะสวัสดีมีความสุขมากๆนะคะ


 

โดย: pantawan 5 สิงหาคม 2555 13:25:08 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณปอป้า..
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ
ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะค่ะ
อ้อมแอ้มมีของรางวัลมามอบให้อีกแล้วค่ะ
ของขวัญในเดือนวันแม่นะค่ะ
กติกามีอยู่ว่า..หารูปถ่ายคู่กับคุณแม่
และคิดว่า มันสวยที่สุดเเล้ว..
เขียนอะไรมาก็ได้เกี่ยวกับความรักที่มีต่อท่าน
หรือจะเป็นรูปถ่ายกับคุณลูก
ก็ไม่ผิดกติกาใดใดนะค่ะ
เลือกมาเพียงท่านละ 1 รูปนะค่ะ
อ้อมแอ้มจะพิจารณาอีกที..
หมดเขตวันที่ 25 สิงหาคมนี้นะค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 5 สิงหาคม 2555 20:00:48 น.  

 

สาธุ สาธุค่ะคุณป้า

เดินทางปลอดภัย ได้บุญเยอะๆ มีความสุขมากๆ

สุขภาพแข็งแรงน่ะค่ะ ^_^

 

โดย: อภัยคือความสุข IP: 124.121.193.137 5 สิงหาคม 2555 20:47:54 น.  

 
More Sweet Dreams Comments

-----------------------------
นอนจนอิ่ม พรุ่งนี้เริ่มต้นทำงานเสียที ราตรีสวัสดิ์ค่ะปอป้า

 

โดย: เกศสุริยง 5 สิงหาคม 2555 21:47:32 น.  

 

ไปทำบุญทางอีสานมาครับ
นำบุญมาแบ่งด้วย


 

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) 5 สิงหาคม 2555 22:42:09 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า


 

โดย: กะว่าก๋า 6 สิงหาคม 2555 6:02:56 น.  

 สวัสดียามเช้าครับปอป้า

 

โดย: panwat 6 สิงหาคม 2555 7:44:53 น.  

 

โหวตหมวดธรรมะให้ค่ะ

เพิ่งรู้ว่านิพพานแบ่งออกเป็นสองแบบ และนิพพานไม่เป็นสูญ สาธุนะคะ

อนุโมทนากับบุญที่คุณปอป้าได้กระทำด้วยค่ะ

เราก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์อยุธยามาค่ะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 6 สิงหาคม 2555 9:22:30 น.  

 

สวัสดีครับคุณป้า แวะมาเยี่ยมเยียนครับคุณป้า แวะมาโหวตให้คุณป้าด้วยครับ ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

 

โดย: บูรพากรณ์ 6 สิงหาคม 2555 9:39:07 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า

 

โดย: กะว่าก๋า 7 สิงหาคม 2555 6:01:48 น.  

 

สวัสดีค่ะ

คุณปอป้ากลับมาหรือยังนะ..


แวะมาแปะฝากคิดถึงไว้ค่ะ

 

โดย: ตาลเหลือง 7 สิงหาคม 2555 10:58:30 น.  

 


ในช่วงเข้าพรรษานี้
ขอร่วมอนุโมทนาบุญ
ด้วยค่ะ..หม่อมแม่
.....................
ส่วนหนังสือที่ให้มานั้น
มีคนเห็นคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
จึงแบ่งให้เขายืมใช้ประโยชน์
จนออกพรรษา..เขาจักเอามาคืน
บุญกุศลที่ได้..ขอยกให้ท่านเต็มๆ
...................
ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และ มีความสุขในทางธรรม
ยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ
....................
คิดถึงหม่อมแม่..เสมอค่ะ

 

โดย: ขึ้น15ค่ำ 7 สิงหาคม 2555 15:28:49 น.  

 


ในช่วงเข้าพรรษานี้
ขอร่วมอนุโมทนาบุญ
ด้วยค่ะ..หม่อมแม่
.....................
ส่วนหนังสือที่ให้มานั้น
มีคนเห็นคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
จึงแบ่งให้เขายืมใช้ประโยชน์
จนออกพรรษา..เขาจักเอามาคืน
บุญกุศลที่ได้..ขอยกให้ท่านเต็มๆ
...................
ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และ มีความสุขในทางธรรม
ยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ
....................
คิดถึงหม่อมแม่..เสมอค่ะ

 

โดย: ขึ้น15ค่ำ 7 สิงหาคม 2555 15:28:49 น.  

 

อนุโมธนาบุญค่ะ พี่ปอป้า ...

 

โดย: ตาโตสุดสวย 7 สิงหาคม 2555 16:00:07 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณปอป้า

 

โดย: mutcha_nu 7 สิงหาคม 2555 18:31:12 น.  

 

https://www.bloggang.com/data/s/supersupy/picture/1343890359.jpg


กลับมาจากปฎิบัติรึยังคะปอป้า

 

โดย: supersupy 7 สิงหาคม 2555 19:46:59 น.  

 

สวัสดีค่ะ ปอป้า

ขอบคุณมากสำหรับคำชื่นชม
เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปจริง ๆ ๆค่ะ

และก็ขออนุโมทนาบุญกับบุญทุกบุญที่ปอป้าและชาวคณะได้กระทำด้วยนะค่ะ

 

โดย: Gunpung 8 สิงหาคม 2555 5:59:44 น.  

 

สวัสดีครับแวะมาเยี่ยมครับคุณป้า ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

 

โดย: บูรพากรณ์ 8 สิงหาคม 2555 7:12:36 น.  

 

คุณป้า หายไปใหน หนูเปืดดูเห็นวันที่ไม่ใช่ ปีนี้ มีนาคม2556

 

โดย: petch IP: 123.243.91.212 15 มีนาคม 2556 21:06:08 น.  

 


ขออภัยไม่ได้มาเยี่ยม ปอป้า นาน คิดถึงค่ะ

 

โดย: กิ่งไม้ไทย 14 เมษายน 2557 12:14:36 น.  


พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2555
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
1 สิงหาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.