กำแหง..หนุมาน

วันพฤหัสฯ ที่จะถึงนี้ เป็นวันอาสาฬหบูชา และต่อด้วยวันเข้าพรรษา ป้าและหลาย ๆ ท่านที่ทำงานก็จะได้หยุดงานยาวถึง 4 วัน

ป้ามีโปรแกรมเดินทางไปถือศีลที่ปากช่อง โดยจะออกเดินทางเช้ามืดของวันอาสาฬหฯ อันเป็นสาเหตุให้ป้าต้องหายไปจากหน้าบล็อกฯ เป็นเวลาหลายวัน

ทีนี้ก็เกรงว่าคุณ ๆ ทั้งหลายที่ไม่มีโปรแกรมไปค้างอ้างแรมที่ไหนจะเหงา ที่สำคัญจะได้ไม่ลืม ปอ..ป้า ด้วย...( อิ ๆ .. ).. ป้าก็เลย เอาเรื่องโขนเฉลิมกรุงมาฝากไว้ให้อ่านให้ดูแก้เหงา แต่ขอร้องอย่างหนึ่งว่า เมื่อดูหน้าโขนแล้วอย่าจินตนาการว่าเป็นหน้าป้า..นะคะครือ...เมื่อ..วันเสาร์ที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมานี้ ป้าได้มีโอกาสไปดูโขนที่ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งงานนี้เขาจัดเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี ของศาลาเฉลิมกรุง การแสดงครั้งนี้ให้ชื่อว่า “ กำแหงหนุมานข้าราชบริพารผู้ภักดี “ ดูรายชื่อนักแสดงแล้วเห็นว่าใช้คนแสดงเป็นหนุมานถึง 11 คน ทีเดียว ก็น่าอยู่หรอกเพราะเต้นเป็นลิงอยู่ร่วม 2 ชั่วโมง ถ้าใช้คนเดียว คนคนนั้นคงจะต้องเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เป็นแน่แท้....

การแสดงทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน 5 องก์ แต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องหนุมานผู้เก่งกาจ ป้าขอนำประวัติศาลาเฉลิมกรุงที่เขาเขียนไว้ในสูจิบัตรงานมาฝากก่อนค่ะ...กำเนิดศาลาเฉลิมกรุง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใฝ่พระราชหฤทัยในเชิงการถ่ายรูปมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ขณะที่ยังคงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกฯ อยู่นั้น ก็ยังทรงฉายรูปอยู่เสมอ อีกทั้งยังทรงได้รับเหรียญรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายครั้ง จากการส่งรูปถ่ายฝีพระหัตถ์เข้าร่วมประกวดในการประชันรูปถ่าย ซึ่งจัดขึ้นในงานออกร้านประจำปีของวัดเบญจมบพิตร

นอกจากนี้ ยังทรงฝักใฝ่พระราชหฤทัยในด้านภาพยนตร์และการถ่ายภาพยนตร์ด้วย ทรงโปรดการทอดพระเนตรภาพยนตร์ และทรงสนพระทัยในกิจกรรมความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์มาตั้งแต่ครั้งมิได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติในยุคนั้น สื่อบันเทิงที่เฟื่องฟูมากที่สุดในโลกก็คือ “ ภาพยนตร์ “ ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใฝ่พระราชหฤทัยในโรงภาพยนตร์ โดยเฉพาะทรงถ่ายภาพยนตร์ด้วยพระองค์เอง เพื่อทรงบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ ภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ส่วนใหญ่จึงถือเป็นแนวสารคดี เช่น เหตุการณ์ขณะเสด็จประพาสสถานที่ต่าง ๆ พระราชพิธีสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่หาดูไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังทรงโปรดการสร้างภาพยนตร์ ด้วยทรงเห็นว่าพสกนิกรจะมีความเพลิดเพลินสนุกสนานและได้รับสารประโยชน์จากภาพยนตร์ คือ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม และเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์แห่งช่วงเวลานั้น ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 9 ล้านบาท เพื่อโรงมหรสพที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดของเอเชียในยุคสมัยนั้น และพระราชทานนามเพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤดากร ผู้ออกแบบ และเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร 150 ปี ว่า
“ ศาลาเฉลิมกรุง “ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2476 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี ( ม.ร.ว. มูล ดารากร ) เป็นผู้แทนพระองค์มาประกอบพิธีเปิด ภาพยนตร์ที่จัดฉายเรื่องแรกคือเรื่อง “ มหาภัยใต้ทะเล “ เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเสียงในฟิล์ม และฉายต่อไปตามโปรแกรม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำรายได้ทั้งหมดจากการเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมภาพยนตร์ในวันนั้น เป็นจำนวนเงิน
1,178 บาท 10 สตางค์ ยกให้แก่กองการกุศลสภากาชาดสยาม.....จบประวัติศาลาเฉลิมกรุงทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของโขนซึ่งมีทั้งหมด 5 องก์ อย่างที่บอกแต่แรก เริ่มจาก...

องก์ที่ 1 ชื่อว่า คำสั่งสอนบิดรมารดา รับใส่เกศาคุ้มวันตาย เป็นเรื่องกำเนิดหนุมาน ซึ่งเกิดจาก คฑา จักร ตรี และพลังของพระอิศวร โดยกำหนดให้พระพายเป็นพ่อ และนางสวหะ เป็นแม่ เมื่อหนุมานเกิดมา ได้รับคำสั่งสอนจากบิดามารดาจึงจดจำ แล้วเดินทางตามหาพระราม เพื่อถวายตัวเป็นข้าในพระองค์องก์ที่ 2 ชื่อว่า อาสานาย อย่าทำการเกินรับสั่ง เมื่อทศกัณฐ์ลักนางสีดาไป ในระหว่างทางสดายุเข้าขวาง จึงถูกทศกัณฐ์ฆ่าตาย หนุมานซึ่งถวายตัวเป็นข้าพระรามแล้ว ได้อาสาออกสืบทางไปกรุงลงกา และนำแหวนกับผ้าสไบไปถวายนางสีดา ได้รับการช่วยเหลือจากพญานกสัมพาที พี่ของสดายุ พาไปดูเกาะลงกา หนุมานได้ลอบเข้าสวนขวัญกรุงลงกา ไปถวายแหวนกับผ้าสไบให้นางสีดา แต่เพียงผู้เดียว หนุมานได้เข้าทำลายสวนและฆ่าสหัสกุมาร ลูกของทศกัณฐ์ตายทั้ง 1,000 ตน และเผาลงกาวอดวาย หนุมานจึงถูกพระรามตำหนิที่ทำการเกินที่พระองค์สั่งองก์ที่ 3 ชื่อว่า ให้ระวัง รับอาสา อย่าบาดหมาง ขวางทางกันพระรามให้สุครีพ หนุมาน นิลพัท จองถนนข้ามไปกรุงลงกาตามหนทางที่หนุมานไปสืบมา แต่หนุมานกับนิลพัท มีความแค้นต่อกันมาก่อน จึงเกิดวิวาทกัน พระรามตัดสินให้นิลพัทไปอยู่กองหลัง คอยส่งเสบียงให้หนุมานจองถนนให้สำเร็จ นางสุพรรณมัจฉา ลูกทศกัณฐ์มาขัดขวางตามคำสั่งพ่อ หนุมานจับได้จึงสามารถสร้างถนนข้ามไปลงกาสำเร็จองก์ที่ 4 ชื่อว่า ถวายชีวัน มิห่วงตัว คิดกลัวภัย ทศกัณฐ์ ให้มัยราพณ์ ลอบลักพระรามไปขังไว้ในกรุงลงกา หนุมานตามไปช่วย ได้พบกับมัจฉานุลูกชายที่เกิดกับนางสุพรรณมัจฉา เมื่อครั้งจองถนนข้ามไปลงกา มัจฉานุให้ความช่วยเหลือหนุมานผู้พ่อ จนหนุมานตามไปช่วยพระรามกลับมาได้ และฆ่ามัยราพณ์ตาย ผลงานครั้งนี้ พระรามทรงรางวัลให้หนุมานขึ้นครองกรุงอโยธยากึ่งหนึ่ง เมื่อเสร็จศึกลงกา หนุมานวางกลเข้าไปสามิภักดิ์ทศกัณฐ์ และลวงเอากล่องดวงใจทศกัณฐ์มาได้ ทำให้พระรามชนะศึกลงกาองก์ที่ 5 ชื่อว่า อย่าใฝ่สูง เกินศักดิ์ รู้จักตน เมื่อเสร็จศึกลงกา พระรามทรงบำเหน็จให้หนุมานขึ้นครองกรุงอโยธยากึ่งหนึ่งตามที่ทรงประทานไว้ แต่หนุมานไม่สามารถขึ้นนั่งบัลลังก์บัญชาการได้ ด้วยเป็นสิ่งสูงเกินศักดิ์ของตน หนุมานจึงได้ถวายคืนบำเหน็จแก่พระราม พระรามจึงทรงประทานเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ให้แก่หนุมานครอง ชื่อว่า “ เมืองนพบุรี “ และประทานสมัญญาว่า พระยาอนุชิตจักรกฤษณ์พิพรรธพงศา....เป็นอันจบตอน “ กำแหงหนุมาน ข้าราชบริพารผู้ภักดี “ดูจบแล้วก็ต้องยอมรับว่า เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการด้านการแสดงโขนได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม จากที่เคยได้ดูมา เช่น การนำสลิงมาผูกตัวหนุมาน ให้ผู้แสดงได้สวมบทบาทลิงได้อย่างผาดโผนตื่นเต้น การนำหุ่นละครโรงเล็กมาร่วมการแสดงบางตอน ฉากก็จัดได้สวยงามตระการตากว่าเดิม อีกทั้งยังมี subtitle เป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจเนื้อหาการแสดงแต่ละฉากด้วย นอกจากนี้คำพูดบทกลอนคารมของตัวละครก็ทันสมัย เลยทำให้ป้าคิดถึงคุณคนสาฯ ที่ท่านก็มีสำนวนโวหารไม่ด้อยไปกว่ามืออาชีพในโรงละครเลย...ได้รับความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจมาแล้ว ป้าก็ขอนำความสุข ความสนุกนี้ มาฝากหมู่เฮาชาวบล็อกฯ ที่ไม่มีโอกาสไปชมของจริง ได้ชมรูปภาพและเรื่องราวโขนตอนนี้ด้วยกันค่ะ ส่วนท่านไหนได้ไปดูเหมือนป้า ก็อย่าว่าคนแก่เอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะคะ...ก็คนแก่อยากเล่าอ่ะ....

ท้ายนี้ ป้าขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับคุณ ๆ ที่จะไปทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาที่จะถึงนี้ด้วย...และขอให้กุศลผลบุญที่คุณตั้งใจทำ จงส่งผลให้คุณและครอบครัว ตลอดจนคนที่คุณรัก ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดอันเป็นสุจริต ก็ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา จงทุกประการ..เทอญกลับมาจากถือศีลแล้ว ป้าจะพาไปเที่ยวอินเดียต่อค่ะ..... 

Create Date : 15 กรกฎาคม 2551
48 comments
Last Update : 19 มีนาคม 2558 16:11:50 น.
Counter : 3173 Pageviews.

 

รอไปอินตะระเดียด้วยคน วันนี้ไปดูใบปิดหนังกันครับ

 

โดย: CG IP: 124.120.122.17 15 กรกฎาคม 2551 8:47:02 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณป้า
ตามมาดูโขนค่ะ แล้วก็มาส่งคุณป้าไปถือศีลค่ะ

หลานได้รับข้อความป้าแล้วค่ะ แล้วก็ตอบกลับไปตั้งหลายครั้งนะค่ะ คุณป้าไม่ได้รับเหรอค่ะ
พักเหนื่อยก่อนก็ได้ค่ะ

 

โดย: ดอกไม้ ได้หมอก 15 กรกฎาคม 2551 10:41:36 น.  

 

อ่านแล้ว อยากกลับไปค้นหาหนังสือเรื่อง "รามเกียรติ์" มาอ่านเลยค่ะคุณป้า
หนุมานนี่ เค้าเก่งสุดๆ เลยนะคะ ...นึกถึง "หงอคง" ทีเป็นมือขวาของ "พระถังซำจั๋ง" เลยค่ะ อิอิ....
ขออนุโมทนาบุญกับคุณป้าด้วยนะคะ
ปอเข้ามาหาคุณป้าทีไร ก็รู้สึกอิ่มบุญกลับไปด้วยไม่มากก็น้อยทุกครั้งค่ะ...

ปอเอากาแฟสำหรับวันนี้มาเสริฟค่ะ
คุณป้ามีความสุขมากๆ ในทุกๆ วันนะคะ

 

โดย: Butterflyblog 15 กรกฎาคม 2551 12:24:00 น.  

 

ป้านี้เชย..สมเป็น..ปอ..ป้า..จริง ๆ

อยากจะส่งข้อความหลังไมค์..กะเค้ามั่ง
...ก็ทำไม่เป็น หลาน ๆ ช่วยบอก..อธิบาย
ก็..งง ๆ... อยู่นั่นแหล้วววววว........

แฮะ ๆ...กว่าจะได้เรื่อง..เพลียฮาร์ท..ไปเลย
พอเปิดได้..โอ้โห..ข้อความหลังไมค์....เพียบ
มีตั้งแต่สมัยที่ทำบล๊อกฯ ใหม่ ๆ.....โน่นนนนน

งานนี้..ปอ..ป้า..ก็ต้องขออภัย...คุณ ๆ ทั้งหลาย
ที่มีน้ำใจ..ส่งหลังไมค์ มาหลาย ๆ .........
แต่ป้า...มิได้ตอบผู้ใดเลย...

ก็ต้องขอขอบคุณ...หนูดอกไม้..
กะ..คุณคนสาฯ..ที่มีน้ำใจ..กรุณา...
แนะนำ......วิธีการใช้งานหลังไมค์..
ให้..ปอ...ป้า....หาย..เชยยยยยยย..


ขอบคุณ...ค่ะ
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่


 

โดย: พรหมญาณี 15 กรกฎาคม 2551 12:56:51 น.  

 

รักป้าที่สุด จุ๊บๆๆๆๆ วันหยุดจะไปทำบุญค่ะ ต้องเป็นเด็กดีเชื่อผู้ใหญ่

 

โดย: Dolly_pudding 15 กรกฎาคม 2551 13:33:51 น.  

 


เธอทำให้ฉันหลงใจอ่อน  นอนกอดหมอนทั้งคืน จะทนได้นานสักเท่าไร ...หากคิดถึง... ....โอ๊ยโอ๊ย....

แวะมาร้องเพลงรักให้ฟังค่ะ...
โอ๊ย...เขินจังงง

ป้าค่ะอย่าขับมอเตอร์ไซด์ซิ่งมากนะคะ
ถ้าล้มขึ้นมาจะหาว่าขวัญไม่เตือนนะคะ อิอิ

 

โดย: ขวัญ (toyor ) 15 กรกฎาคม 2551 13:51:08 น.  

 

มาเดินเล่นดูโขนดูหนังเย็นใจอยู่ที่บล็อกนี้ค่ะ

 

โดย: ขวัญ (toyor ) 15 กรกฎาคม 2551 15:29:44 น.  

 

แวะมาเยี่ยมค่ะ คุณป้า..สบายดีหรือเปล่าค่ะ

 

โดย: maew_kk 15 กรกฎาคม 2551 15:38:34 น.  

 

เย้..เย้ !!!

ดีใจจังเลยใช้ ไฟร์ฟอกซ์

เข้าบล็อกของคุณป้าได้แล้ว

รีบตามมาเยี่ยมและดูเรื่องราวของโขนและเฉลิมกรุง

ที่คุณป้าพาทัวร์

อย่่างสนุกและได้ความรู้มากมายเลย

พร้อมกับร่วมอนุโมทนาบุญ

ในการที่คุณป้าจะไปถือศีล

ด้วยนะครับ...

สัญญาว่าเมื่อคุณป้ากลับมา จะได้อ่านเรื่องราว

ของทีมเยอรมันตอนใหม่ในบล็อกของผมนะครับ

ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทั้งไปและกลับครับ...

 

โดย: Romancini 15 กรกฎาคม 2551 20:16:44 น.  

 

มายิ้มให้อีกแล้วครับ เอ้าชีส ^__^ อย่าเพิ่งเบื่อมุกนี้นะ ตอนนี้ยังคิดมุกอื่นไม่ออก

 

โดย: CG Guitar 15 กรกฎาคม 2551 23:35:27 น.  

 

How much for the ticket?

 

โดย: Toy IP: 198.137.214.36 15 กรกฎาคม 2551 23:41:03 น.  

 

ด้วยความยินดีขอรับพี่น้อง ปอป้า ครับ

๐ วัน อังคาร อ่านครั้ง.......แลโคลง
ลมพัด รัดผม โยง............ผูกไว้
แรงใจ ไล่แจง โปง..........เปิงหลับ
คืนส่ง คงชื่น ได้.............แด่เจ้าจอมขวัญ ๚ะ๛

กิ๊กโคลงผวนกวนโคลงพลิก

 

โดย: คนสาธารณะ 16 กรกฎาคม 2551 0:27:34 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณป้า
แวะมาดูโขนแต่เช้าเลยค่ะ
มีความสุขกับการทำงานนะคะ

 

โดย: porranat 16 กรกฎาคม 2551 6:56:05 น.  

 

วันหยุดนี้พี่ก็ไม่อยู่เหมือนกันค่ะกลับมาจะตามไปอินเดียด้วยค่ะ

 

โดย: พี่แอ๊ค่ะ (Naaee58 ) 16 กรกฎาคม 2551 9:05:46 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับคุณป้า

 

โดย: Romancini 16 กรกฎาคม 2551 9:26:18 น.  

 

ขวํญแวะมาบอกว่าจะหายไปเที่ยวกับที่บ้านค่ะ กลับมาดึกๆวันศุกร์โน้น แล้วจะเที่ยวเผื่อนะคะ
คิดถึงเสมอค่ะ

 

โดย: ขวัญ (toyor ) 16 กรกฎาคม 2551 11:36:01 น.  

 

ขอบคุณสำหรับขนมนะคะ
พอดีเลยค่ะ เก็บไว้กินตอนบ่าย กะกาแฟ เผื่อหิว อิอิ

ไปปฏิบัติธรรมรึเปล่าคะ คุณป้า
ขอให้เจริญในธรรมนะคะ

อนุโมทนาสาธุนะคะ

 

โดย: porranat 16 กรกฎาคม 2551 12:21:18 น.  

 แวะมาอนุโมทนาบุญ และส่งคุณป้าค่ะ
ขอให้คุณป้าเดินทางดฃปลอดภัยนะคะ
ปอจะแวะมาฝากกาแฟทุกครั้งที่เข้าบลีอกค่ะ...

 

โดย: Butterflyblog 16 กรกฎาคม 2551 14:28:33 น.  

 

สวัสดี...ทุก ๆ ท่าน

พบกันใหม่อาทิตย์หน้า..

ขอให้มีความสุข ทุก ๆ วัน..นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 16 กรกฎาคม 2551 16:51:52 น.  

 

ชื่อคุณป้าตรงเฟรนด์ลิ้งค์จะไม่มีนะคะ
แต่จะไปอยู่ที่กล่อง "Best Friends" แทนค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ....

 

โดย: Butterflyblog 16 กรกฎาคม 2551 18:47:59 น.  

 

ไม่อยากหม่ำหนมอ่ะ ปอป้า ครั๊บ
อยากหม่ำอย่างอื่นขอรับ
พี่น้อง ปอ ป้า ครั๊บบบ อิอิ๐ พึงนุช พุธหนึ่ง น้อง........นางเหงา
ใครหนอ คลอไหน เยา-.....วเรศน้อง
ไผกัน ฝันไกล เนา...........คอยอุ่น
คลึงจิต คิดจึง ต้อง...........ต่อด้นโคลงหา ฯ

22.20
16/07/51
 

โดย: คนสาธารณะ 16 กรกฎาคม 2551 23:53:05 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ^^
ตามมาจากอีกบล็อคหนึ่งค่ะ

บล็อคสวยจังนะคะ ภาพและเรื่องราวก็งดงาม

ขอบคุณสำหรับเรื่องที่นำมาลงนะคะ
แล้วแวะไปชมที่บล็อคบ้างนะคะ (^o^)/y

//ploypee.exteen.com/

 

โดย: ~ N ~ IP: 58.9.116.7 17 กรกฎาคม 2551 10:09:14 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: เริงฤดีนะ 17 กรกฎาคม 2551 11:39:33 น.  

 

แวะมาดูแลบ้านให้ค่ะ
และมาส่งความคิดถึงทิ้งไว้ให้เจ้าของบ้านด้วยค่ะ

 

โดย: ดอกไม้ ได้หมอก 17 กรกฎาคม 2551 13:46:29 น.  

 สวัสดีวันพระใหญ่ค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะคุณป้า

 

โดย: Butterflyblog 17 กรกฎาคม 2551 21:26:28 น.  

 
ขอให้เป็นสี่วันหยุดที่อิ่มสุขอิ่มบุญกับการปฏิบัติธรรมนะคะ
รักษาสุขภาพค่ะ

 

โดย: ร่มไม้เย็น 18 กรกฎาคม 2551 10:23:41 น.  

 

สวัสดีค่ะ เจนแวะเอาซาลาเปามาฝากค่ะ

ขอให้มีความสุข อิ่มบุญในวันเข้าพรรษานะค่ะ

 

โดย: Lady_Jane 18 กรกฎาคม 2551 13:46:41 น.  

 

หวัดดีครับ ป้า
เอ้อ...ป้าไม่อยู่นี่ ผมมาขอบคุณครับ ขนมป้าน่าทานมาครับ

ไปเที่ยวคราวนี้คงได้บุญมาเพียบล่ะสิ อิอิ

 

โดย: CG Guitar 18 กรกฎาคม 2551 15:24:41 น.  

 
ปอมาเสริฟกาแฟเย็นคุณป้าค่ะ
คิดถึงคุณป้านะคะ งุงิ

 

โดย: Butterflyblog 18 กรกฎาคม 2551 18:37:33 น.  

 

สวัสดี่วันเข้าพรรษาค่ะ คุณป้า
กลับมารึยังน๊อ? หลานๆ คิดถึงแล้วนะคะ

๐ วันแรมเดือนแปดเข้า............พรรษา
วันที่ชาวพุทธา.......................กราบไหว้
น้อมระลึกครูบา......................เผยแผ่
เทียนส่องหนุนนำให้................สว่างแจ้งในธรรม ฯ


 

โดย: porranat 18 กรกฎาคม 2551 19:09:59 น.  

 

ปลา ป่า ป้า ป๊า ป๋า

อิอิ๐ ศุกร์ไหน ใช่หนุก สร้าง..คำโคลง เขียนรับ ขับเรียน โยง...ผูกย้ำ เซียนโคลง โสร่งเคียน...เอวหนีบ ขลุกรส ขดลุก ซ้ำ...สืบเชื้อโคลงผวน ...คนสาธารณะ... ..เจริญธรรมวันเข้าพรรษาขอรับ..

 

โดย: คนสาธารณะ 19 กรกฎาคม 2551 1:03:00 น.  

 คุณป้าคะ
ปอมาเสริฟโกโก้คะ
รอคุณป้ากลับมาดื่มนะคะ งุงิ

 

โดย: Butterflyblog 19 กรกฎาคม 2551 14:24:46 น.  

 

๐ ยามสายสวัสดี
สุริย์ศรีตะวันบ่าย
ทั่วหล้านภาพราย
รติหมายอภิวันท์

๐ เยี่ยมหน้าแฉล้มทัก
ฤดิภักดิ์ลิขิตฉันท์
ทายทักสหายพลัน
พละมั่นนิรันดร ฯ

ยายสาม - ยามสาย สวัสดีค่ะ ปอป้า

 

โดย: porranat 19 กรกฎาคม 2551 14:33:11 น.  

 


กลับมาแล้วค่ะ คิดถึงจังเลยนะคะ          ขวัญ

สบายดีนะคะ
ทะเลที่ไปเที่ยวมาร้อนมากๆๆๆ
กลับมาตัวดำเลยค่ะ
(ชอบนะคะไม่ใช่ไม่ชอบ อิอิ)
งดเหล้าเข้าพรรษาค่ะคุณป้า
เจริญในธรรมนะคะ

 

โดย: ขวัญ (toyor ) 19 กรกฎาคม 2551 20:23:55 น.  

 

มาตอบคำถามอีกนิด
คือขวัญถามเรื่องราคาบัตรดูโขนนะคะ
แต่ตอนนี้ทราบแล้วว่างานหมดไปแล้วใช่ไหมค่ะ

คุณป้าจะไปอินเดียอีกแล้วเหรอค่ะ
เพื่อนขวัญก็ชวน เห็นบอกว่าไปกับพระ
แล้วก็ไปตามพุทธสถาน (แต่นอนที่วัดนะคะ)
ไป 10 วันรวมค่าตั๋วอยู่ที่ 27000บาท
ขวัญกำลังชั่งใจอยู่ เพราะต้องออกเงินเองค่ะ
แต่เพื่อนเนี่ยพ่อเค้าออกให้

 

โดย: ขวัญ (toyor ) 19 กรกฎาคม 2551 21:15:27 น.  

 

แวะมาเยี่ยมค่ะป้า กลับจากทำบุญหรือยังเอ่ย

 

โดย: maew_kk 20 กรกฎาคม 2551 11:22:38 น.  

 

แวะเข้ามาทักทายค่ะ
ไม่ได้ดูโขน ดูละครนานแล้ว
เห็นจากในบล๊อคป้าแล้วอยากไปดูอีกจัง

 

โดย: ปาระวาตี 20 กรกฎาคม 2551 21:40:13 น.  

 เอาช้อกโกมาฝากคุณป้าค่ะ
คิดถึงคุณป้าทุกวันนะคะ งุงิ
ปล.นิ้งเริ่มหายเจ็บแล้วค่ะ
ขอบคุณคุณป้าที่ห่วงใยนะคะ

 

โดย: Butterflyblog 23 กรกฎาคม 2551 18:41:04 น.  

 รับทราบค่ะคุณป้า
ปอรอที่หน้าบลีอกนะคะ
และหวังว่า คุณป้าจะสบายดีเหมือนเช่นทุกๆ วันนะคะ

วันนี้ปอเอาชาร้อนมาเสริฟค่ะ
จะมาเสริฟคุณป้าทุกๆ วันที่เข้าบล๊อกนะคะ

 

โดย: Butterflyblog 26 กรกฎาคม 2551 17:44:21 น.  

 แวะมาเสริฟกาแฟค่ะคุณป้า

คิถึงคุณป้านะคะ

มีความสุขมากๆ นะคะ

 

โดย: Butterflyblog 27 กรกฎาคม 2551 17:21:25 น.  

 ของฝากวันนี้เปงกาแฟเย็นๆ น่าทานค่ะ คุณป้า
คิดถึงคุณป้าเหมือนเดิมทุกๆ วันค่ะ

 

โดย: Butterflyblog 30 กรกฎาคม 2551 19:50:33 น.  

 ปอแวะมาเสริฟกาแฟค่ะคุณป้า
วันศุกร์ มีความสุขมากๆ เหมือนในทุกๆ วันนะคะ
งุงิ..

 

โดย: Butterflyblog 8 สิงหาคม 2551 19:11:45 น.  

 สวัสดีค่ะคุณป้า
ทะมายเปงบล๊อกเรื่องเก่าอ่ะคะ

ปอแวะมาเยี่ยม พร้อมกาแฟเช่นเคยค่ะ
Have a nice day นะคะ

^ ^

 

โดย: Butterflyblog 11 สิงหาคม 2551 21:10:19 น.  

 วันนี้เอาชามาฝากค่ะคุณป้า
ขอให้เป็นคืนที่ดีนะคะ ^ ^

 

โดย: Butterflyblog 13 สิงหาคม 2551 19:54:40 น.  

 สวัสดีค่ะ แวะมาเสริฟกาแฟเย็นค่ะคุณป้า

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ งุงิ

 

โดย: Butterflyblog 17 สิงหาคม 2551 15:22:54 น.  

 ปอเอากาแฟมาฝากคุณป้าค่ะ

 

โดย: Butterflyblog 4 กันยายน 2551 14:33:30 น.  

 สวัสดีค่ะคุณป้า

วันนี้อากาศดีนะคะ
แต่ตอนนี้กำลังร้อนค่ะ อิอิ
แดดแรงมากกกกก ...แง่มๆๆๆ

คิดถึงคุณป้าจังเลยค่ะ...

ปอเอากาแฟและขนมมาฝากค่ะ
ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ งุงิ ^ ^

 

โดย: Butterflyblog 9 ตุลาคม 2551 14:47:36 น.  

 สวัสดีค่ะคุณป้า
ปอแวะมาเสริฟกาแฟยามค่ำค่ะ งุงิ
มีความสุขมากๆ นะคะ ^ ^

 

โดย: Butterflyblog 20 ตุลาคม 2551 19:44:22 น.  


พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 49 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
15 กรกฏาคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.