ก่อนเกษียณต้องรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ก่อนเกษียณต้องรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
by TAXBugnoms,Mar 20, 2018 5:30 AM
writer of Taxbugnomsกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร?
อัตราการสะสมเงินเป็นแบบไหน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลดหย่อนภาษี
การเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดีครับวันนี้พรี่หนอมขอเปลี่ยนประเด็นเพิ่มเติมเสริมยอดไปยังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีและชีวิตหลังเกษียณกันบ้างครับ นั่นคือเรื่องของ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่มนุษย์เงินเดือนกับเรา และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีกินมีใช้หลังเกษียณแบบสบายๆ เลยล่ะครับ เอาล่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาทำความรู้จักกับ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เลยดีกว่าครับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงินของกองทุนจะมาจากเงินที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสะสมเข้ากองทุน ซึ่งเงินที่จ่ายจากทางฝั่งลูกจ้างจ่ายจะเรียกว่า "เงินสะสม“ ส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายจะเรียกว่า "เงินสมทบ” นั่นเองครับ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงยโดยผู้บริหารมืออาชีพครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นลักษณะของสวัสดิการอีกประเภทหนึ่งที่นายจ้างมีให้กับลูกจ้างครับ เรียกได้ว่าเป็นเครือ่งมือที่ช่วยให้ลูกจ้างนั้นสามารถสร้างวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง แถมด้วยเงินจากนายจ้างที่ช่วยออมอีกต่อหนึ่งครับ โดยมีอัตราการสะสมเงินดังนี้ครับ


นอกจากสิทธิประโยชน์เรื่องการออมเงินและการสร้างวินัยแล้ว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ครับ

• เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุน สามารถนำมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ โดยหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท สำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้ที่เสียภาษี

ยกตัวอย่างเช่น นายบักหนอมมีเงินเดือนตลอดทั้งปี คือ 500,000 บาท แต่จ่ายเข้ากองทุน 5% แบบนี้นายบักหนอมจะได้รับสิทธิลดหย่อนทั้งสิ้น 25,000 บาท ซึ่งเงินค่าลดหย่อนจำนวน 10,000 บาทจะถูกนำไปคิดเป็นค่าลดหย่อน ส่วนอีก 15,000 บาทที่เหลือจะถูกนำไปหักออกจากเงินได้ครับ

• สำหรับเงินที่สมาชิกได้รับจากกองทุนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส่วนที่เป็นเงินสะสมได้รับยกเว้นภาษี สำหรับเงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เมื่อทำงานจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือ ตาย ทุพพลภาพ
สำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทุกคน ผมอยากแนะนำครับว่า ถ้าหากกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทเรานั้นได้รับผลตอบแทนดี ไม่มีปัญหา และเราเองก็วางแผนที่จะทำงานบริษัทนี้ไปอีกนาน สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทำเป็นอันดับแรก คือ “การตัดเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย % ที่สูงสุด” ครับ

ที่แนะนำอย่างนี้เพราะว่าอยากให้เริ่มต้นสร้างวินัยในการออมเงินกันก่อนครับ และถ้าหากสามารถทำได้แล้ว เรายังสามารถเพิ่มผลตอบแทนโดยการเลือกประเภทของกองทุนให้ตรงกับความต้องการและความเสี่ยงของเราอีกด้วยครับ

หลังจากนั้นสิทธิในการสะสมของเราทุกๆเดือนนั้น ยังสามารถนำไปลดห่ย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าครบถ้วนจบทั้งกระบวนความกันเลยทีเดียวครับผม

เห็นไหมครับว่า กองทุนสำรองเลี่ยงชีพนั้นให้อะไรกับเราหลายอย่างจริงๆ ทั้งเรื่องของวินัย การออม ผลตอบแทนจากการลงทุน และไปจบที่เรื่องของการลดหย่อนภาษี อีกด้วยครับ

หลายคนคงเคยได้ยินกันว่า “อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา” ใช่ไหมครับ ผมคิดว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่ถือเป็นอีกตัวอย่างที่ดีในการจัดการ “เงินเก็บน้อยๆ” ของเรา เพื่อสะสมไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่หลังวัยเกษียณยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ

แนะนำเพิ่มเติมเรื่องการสร้างสิทธิประโยชน์ส่วนเพิ่มในการลงทุนกองทุนสำรองเลี้่ยงชีพ สำหรับท่านที่ลงทุนทุกเดือนอยู่แล้ว หรือยังไม่รู้เทคนิคเพิ่มเติมในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้เพิ่มขึ้นครับ โดยมีเทคนิค 2 ข้อที่อยากจะแนะนำ นั่นคือ การเพิ่มผลตอบแทน และการประหยัดภาษี เมื่อออกจากงานครับผม

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น มี 2 ทาง คือ เพิ่มเงินออมของเรา และ เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ครับ ซึ่งการเพิ่มเงินออมของเรานั้น ทราบดีอยู่แล้วว่าจะทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแน่ๆ เนื่องจากเงินต้นเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนก็ย่อมต้องเพิ่มตามใช่ไหมคร้าบ

แต่วิธีการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนนั้น คือ การเลือกวิธีลงทุนให้เหมาะสมกับเราครับ อาจจะเคยได้ยินคำว่า Employee Choice หรือการที่สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบาย โดนสมาชิกกองทุนอย่างเราๆ สามารถเลือกที่จะแบ่งสัดส่วนกองทุนของตัวเอง ไปลงทุนเพียงนโยบายเดียว หรือหลายนโยบายก็ได้ ตามทีต้องการครับ


ถ้าหากนำเงินออกมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนอายุ 55 ปี เราทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีด้วยครับ โดยประเด็นที่ต้องดูคือ ระยะเวลาการทำงาน ดังนี้ครับ

• ถ้าหากมีระยะเวลาทำงานน้อยกว่า 5 ปี ต้องนำเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปคำนวณภาษี รวมกับเงินเดือนของเราครับ ซึ่งจะถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 นั่นเองครับ

• ถ้าหากมีระยะเวลาทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ตรงนี้จะมีข้อดีตรงที่ สามารถเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินเดือนครับ ซึ่งจะเรียกว่าแยกคำนวณต่างหาก กรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเนืองจากออกจากงานครับ ซึ่งจะมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายแยกต่างหากเป็นจำนวนเท่ากับ 7,000 บาทคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน และนำส่วนที่เหลือมาหักค่าใช้จ่ายอีก 50% ของเงินที่เหลือนั้น แล้วจึงค่อยคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ครับ


จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าถ้าหากทำงานเกินกว่า 5 ปี จะมีสิทธิในการแยกคำนวณภาษีเพื่อให้ประหยัดมากขึ้นกว่าคนที่มีระยะเวลาทำงานน้อยกว่า 5 ปี ใช่ไหมครับ แต่เท่านั้นยังไม่พอครับ เพราะว่าเราสามารถประหยัดได้มากกว่านั้นอีก แม้ว่าจะเปลี่ยนงานก่อนครบ 5 ปีก็ตาม โดยเลือกจากวิธี 2 วิธีนี้ คือ

1. คงเงินหรือผลประโยชน์นั้นไว้ทั้งจำนวนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรอให้ได้รับผลประโยชน์อีกครั้งหลังจากอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ครับ โดยจะใช้วิธีขอพักไว้ก่อนแล้วโอนไปยังที่ทำงานใหม่ โดยไม่ถอนเงินจำนวนนี้ออกมาจากกองทุน ก็จะถือว่าไม่ได้ออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับ เลยไม่ต้องเสียภาษี

2. โอนไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF แทนครับ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ให้สามารถนำเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF ได้ (โปรแกรมนี้ชื่อว่า RMF for PVD ครับ)

โดยทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ สามารถดำเนินการได้ง่ายๆ โดยแจ้งความประสงค์ไปยังนายจ้างหรือฝ่ายบุคคลครับ อย่างน้อยน่าจะประมาณ 30 วันก่อนจะพ้นสภาพลูกจ้างครับ โดยระบุกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF ที่ต้องการจะให้ย้ายเงินไป

เป็นเพื่อนกันได้ทุกที่ แต่ถ้าจะมาเป็นเพื่อนที่ไลน์ ก็พิมพ์หา @TAXBugnoms หรือคลิก https://line.me/ti/p/@taxbugnoms ได้เลยจ้า


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
https://goo.gl/1uX3EG


สาขาการบริหารและจัดการ
Business Blog /สาขา Education BLognewyorknurse
 

Create Date : 26 มิถุนายน 2561
0 comments
Last Update : 11 กรกฎาคม 2561 1:37:38 น.
Counter : 878 Pageviews.


BlogGang Popular Award#17


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 154 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

Cr: เวปพระธรรมเทศนา
หน้าที่ของเราที่เกิดมาในโลกนี้ จึงเป็นการสะสมบุญบารมี คุณงามความดี สะสมธรรมะให้มาก เท่าที่จะสามารถทำได้ จนครบบริบูรณ์ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สะสมกัน ถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นแล้ว ก็จะอยู่เหนือกรรม กรรมจะตามเราไม่ได้อีกต่อไป ตามได้ก็เพียงแต่ชาตินี้ เป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นเอง เพราะเมื่อเราตายไปแล้ว จะไม่มีกรรม ไม่มีวิบาก มาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้อีก เพราะทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิด การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุติไว้เพียงเท่านี้


ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2561
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
26 มิถุนายน 2561
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.