"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics
บ้านบาหลี

บ้านบาหลี

ทุกวันนี้บ้านบาหลีกำลังนิยมกันมาก ในหมู่คนไทย โครงการต่างๆก็นำบ้านแบบบาหลีมาเป็นจุดขาย พวกสปาต่างๆก็นิยมตกแต่งแบบบาหลี โดยเฉพาะรีสอร์ทริมทะเลทั้งหลาย ก็นิยมออกแบบให้เป็นบาหลี แม้แต่ร้านอาหารก็เป็นบาหลี ผมก็เลยเขียนเรื่องบ้านบาหลีให้อ่านกัน และดูบ้านบาหลีจริงๆของเขากัน ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร

บ้านของชาวบาหลีนั้น ต่างจากบ้านของเราหรือบ้านสมัยใหม่โดยทั่วไป ที่จะสร้างเป็นอาคารเดียว แต่จะมีห้องหรือตัวเรือนแยกกัน คล้ายเรือนไทยโบราณมากกว่า คือเป็นหลังเล็กๆรวมกลุ่มกัน เพราะการดำเนินวิถีชีวิตของพวกเขาจะนิยมใช้ศาลาโล่งหลายๆหลัง ที่รวมกลุ่มกันอยู่เป็นครอบครัว โดยมีแนวกำแพงสูง เป็นอาณาเขตบ้านแบบบาหลีนั้น มีลักษณะเป็นแบบอาคารพื้นถิ่นของเขตร้อนชื้นทั่วไป และคล้ายกับกระท่อมชาวเกาะทั้งหลายในมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ใช้วัสดุธรรมชาติหลากหลายมาก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้ไผ่ ไผ่สาน หิน หินภูเขาไฟ ดิน ใบจาก ใบอ้อย เป็นต้น การใช้วัสดุธรรมชาติต่างๆ จึงสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งลักษณะบ้านแบบนี้จะเป็นบ้านแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของที่นี่ (บรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวบาหลีนี่ก็เป็นญาติๆกับพวกอะบอริจินนี่เอง เพราะถ้าดูจากสภาพภูมิศาสตร์จะเห็นว่า บาหลี ที่เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย ประเทศพันเกาะนั้น พาดยาวจากแหลมมลายูไปเกือบจรดทวีปออสเตรเลียเลย) สถาปนิกชาวบาหลีโบราณก็เป็นชาวบ้านหรือชาวนานั่นเอง แต่จะเป็นช่างและผู้ศึกษาตำราโบราณด้วย นอกจากบ้านแล้ว ชาวบาหลีจะปลูกต้นไผ่ไว้ที่หลังบ้านเขาทุกบ้าน เพราะเขามักจะตัดมาใช้สร้างศาลาหรือศาลไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ในการทำพิธีต่างๆ ตลอดทั้งปี การออกแบบนอกจากลักษณะอาคารแบบร้อนชื้นแล้วยังมีการใช้ศาสตร์การพยากรณ์แบบโบราณเข้าร่วมด้วย ซึ่งพบได้จากตำราโบราณที่เขียนบนใบลาน เช่นการวางตำแหน่งห้องต่างๆ ตำแหน่งครัวเป็นต้น มีบ่อยครั้งที่ผู้อยู่อาศัย ประสบเคราะห์หรือโชคร้าย หมอผีก็จะเข้าตรวจสอบตัวบ้านก่อนเลยว่า มีการสร้างอะไรที่ผิดไปจากหลักเกณฑ์โบราณหรือไม่

ลักษณะสถาปัตยกรรมอีกอย่างที่มีอิทธิพลและเอกลักษณ์เด่นชัดต่อสถาปัตยกรรมแบบบาหลี คือ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบฮินดูของอินเดีย ที่ได้ถ่ายทอดเข้าสู่ชวามากว่าพันปีแล้ว เป็นสถาปัตยกรรมที่เริ่มจากอาคารทางด้านศาสนาก่อน แล้วจึงค่อยๆพัฒนาสู่อาคารอื่นๆและที่อยู่อาศัย บ้านเรือน ส่วนการวางผังอาคารนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ สถาปัตยกรรมของชาวโพลีเนเซียน คือหมู่เกาะทั้งหลายในมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเอง โดยมีการแบ่งพื้นที่ต่างๆ ของศาสนสถาน ออกจากกลุ่มที่พักอาศัย โดยกำแพงหิน คล้ายๆกับที่ เกาะฮาวาย และตาฮิติ ส่วนใจกลางหมู่บ้านก็จะมีหอกลองสำหรับตีเรียกชาวบ้านมาประชุมกัน หรือทำพิธีต่างๆ ซึ่งก็มีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่สถาปัตยกรรมบาหลียุคใหม่ได้พัฒนาไปใช้จุดเด่นของบ้านแบบบาหลีก็คือ การล้อเลียนหรือจำลองธรรมชาติรอบๆตัวมาใช้ ทำให้บ้านกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ง่าย มักนิยมทำอาคารโล่ง การใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นสีเอิร์ทโทน การทำหลังคาจากแบบหนา และหลังคากระเบื้องดินเผาธรรมชาติ โดยไม่มีฝ้าเพดาน การเน้นประตูทางเข้าที่วิจิตรพิสดาร และที่คนไทยชมชอบหรือปลื้มกันมาก ก็คือการเปิดลานโล่งกลางบ้าน ที่มีบ่อน้ำเล็กๆเป็นจุดสนใจอย่างไรก็ตามในยุคสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ บ้านแบบบาหลีก็ไม่อาจหนีการเปลี่ยนแปลง หรืออิทธิพลจากโลกภายนอกได้ โดยเฉพาะจากทางตะวันตก เช่นโคโลเนียลสไตล์ หรือรูปแบบคาลิเฟอร์เนียนสไตล์ ก็มีเข้ามาผสม รวมถึงวัสดุก่อสร้างอย่างเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กก็มีส่วนในความเปลี่ยนแปลงไป ของสถาปัตยกรรมของบาหลี จนเป็นรูปแบบสมัยใหม่เลยก็มีให้เห็น แต่อย่างน้อยกฎหรือเทศบัญญัติหนึ่งของบาหลี ที่มีมานานแล้วแต่ไม่ล้าสมัย กลับเป็นตัวควบคุมสภาพแวดล้อมของบาหลีได้อย่างดียิ่ง จนหลายประเทศต้องเอาตามอย่าง คือการกำหนดความสูงของอาคาร กฏควบคุมความสูงแบบโบราณที่ว่าคือ อาคารที่ปลูกสร้างต้องไม่สูงเกินยอดมะพร้าว ทำให้สภาพแวดล้อมของเกาะบาหลีในปัจจุบัน ยังคงให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างเต็มที่ ไม่มีอาคารสูงไปบดบังทำลาย อย่างเช่นในเมืองไทย แม้จะพยายามเอากฎเกณฑ์นี้มาใช้ ก็สายเกินแก้ แถมยังมีข้อยกเว้นต่างๆนานา และการหลีกเลี่ยงกฎหมายก็เป็นของง่ายของคนไทยเสียด้วย (วกมาจนได้)

อย่างไรก็ตาม ที่เอาเรื่องบ้านบาหลีมาลงนี่ ผมไม่ได้ต้องการกระพือ กระแสความนิยมของบ้านบาหลีขึ้นไปอีก เพียงแต่อยากให้รู้ปรัชญาในการออกแบบของเขาและการใช้วัสดุธรรมชาติมาก่อสร้างโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งของเขาก็ดีแบบของเขา แต่ของเราก็ไม่ใช่จะด้อยกว่าของเขา ข้อคิดคือจะทำหรือรักษาแบบของเราอย่างไร ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านไทยไว้ได้ และพัฒนาบ้านไทยของเราให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยได้ทั้งความเป็นไทยและให้ความสะดวกสบายตามวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันข้อมูลจาก
//www.dreamhouses.co.za/bali_architecture.htm
//www.baliarchitecture.com/Create Date : 28 มีนาคม 2551
Last Update : 28 มีนาคม 2551 2:43:24 น. 9 comments
Counter : 10911 Pageviews.

 
Very nice, good style.


โดย: CrackyDong วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:5:00:55 น.  

 
ผมว่าสวยดีนะครับบ้านบาหลี มันมีเสน่ห์อยู่ในตัวของตัวเอง เอ..ถ้าพูดถึงสภาพอากาศบ้านเรากับบ้านเค้าแล้วเอามาปลูกที่เมืองไทยมันจะมีผลอะไรต่อตัวบ้านไหมครับ


โดย: กระต่ายไม่ขูดมะพร้าว วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:7:17:38 น.  

 
อากาศที่เมืองไทยกับบาหลีเหมือนกันครับ เป็นแบบ Tropical climate คือเขตร้อนชื้น ฝนตกชุก ของเราอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ของเขาอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร

การจะปลูกบ้านบาหลีในเมืองไทยก็จะไม่ขัดกับสภาพอากาศ แต่เทคนิคและวิธีการก่อสร้างจะไม่เหมือนกัน เราเอาแบบเขามาก็ไม่สามารถทำได้เเหมือน และถ้าจะเอาเหมือนต้องจ้างเขามาทำ ก็จะแพงเกินเหตุ วัสดุหลายอย่างเราก็ไม่มี เช่นหินภูเขาไฟ อย่างนี้เป็นต้นครับ


โดย: travelaround (travelaround ) วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:10:19:47 น.  

 
มาดูบ้านที่บูมตามกระแสค่ะ
บ้าน+สวนบาหลีนั้นสวยเข้าตาจริงๆ

แต่เห็นเอามาเป็นจุดขายแบบที่ จขบ. ว่าจนรู้สึกว่าอะไรอะไรก็บาหลีเกร่อไปหมด
อดสงสัยไม่ได้ว่า นี่เราอยู่ที่ไหนกันแน่


ความจริงบ้านในเมืองไทยเรายุคก่อนๆ ( บ้านในยุคประมาณ ๓๐-๔๐ ปีก่อน) ก็มีลักษณะคล้ายๆ นะคะ (ไม่นับสระว่ายน้ำ) คือจะเป็นแบบเปิด เน้นความโล่งโปร่งสบายรับลมธรรมชาติ ไม่ทราบเรียกว่าแบบอะไรเหมือนกัน หน้าต่างมุ้งลวดจะเป็นบานยาวเท่าประตู


โดย: นางไม้หน้า3 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:11:07:53 น.  

 
ดูโปร่งโล่งสบายดีจังค่ะ คล้าย ๆ บ้านไทยเราสมัยก่อน
มีต้นไม้รอบ ๆ บ้านร่มรื่น ดีจัง

ชอบหน้าต่างบานยาว ๆ หรือเป็นบานเฟี้ยมก็สวย แต่นั่นจะออกไปทางญี่ปุ่นแล้วอ่ะ อิอิ งัยก็ได้ให้ลมถ่ายเทไว้ก่อนเน๊อะ
เพราะเมืองเราเมืองร้อน แต่มีปัญหาเรื่องยุง แมลงนี่สิ ทำให้ต้องมิดชิด ติดมุ้งลวดก็ทึบลงอีกนิดหนึ่ง

ชอบสระน้ำจัง ลมพัดเอาไอเย็น ๆ เข้าบ้าน อืมเข้าใจออกแบบเน๊อะ


โดย: บ้านดินริมสวน วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:22:03:16 น.  

 
แต่วันนี้ขออยู่บ้านดินไปก่อนค่ะ

เศรษฐกิจพอเพียงนี่ค่ะ


โดย: บ้านดินริมสวน วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:22:20:41 น.  

 
ดีมากเรยค่า
ขอบคุนมากนะคะ
กำลังหาแบบทำโมเดลส่งอาจารย์อยู่ค่า
ช่วยได้เยอะเรยน๊า...


โดย: บอมค่า IP: 125.27.117.95 วันที่: 19 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:39:53 น.  

 
Thx you a lot for my copying for my report ja


โดย: tor IP: 161.200.31.144 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:17:20:02 น.  

 
thanks for info


โดย: love at first click IP: 204.136.218.8 วันที่: 23 สิงหาคม 2553 เวลา:14:58:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.