"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics

วารสารมรดก ฉบับที่ 7

วารสาร มรดก ฉบับที่ 7

เนื้อหา ประกอบด้วย

1. วังปารุสกวัน
2. ศ.ศิลป์ พีระศรี ศรีแห่งศิลป์
3. ของเล่นชาววัง
ไม่ใช่ของใหญ่โตแต่กลับเป็นของจิ๋ว
4. มหาวิหารโนเตรอะดาม แห่งปารีส
5. ผ้าไทย ตอนผ้าในราชอาณาจักร

6. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย


7. เที่ยวเขมร...เยือนพนมเปญ

8. หอกลองกับหอนาฬิกา

และเนื้อเรื่องประกอบอีกมากหลายวารสารมรดก มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ศิลป วัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมของไทย
ที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย
เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ศึกษาและรับรู้
ถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย
ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ไว้ในอดีต ที่ผ่านมายังปัจจุบัน
ในรูปแบบของศิลปกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สูงส่ง ทรงคุณค่า
เพื่อการจุดประกายให้เกิดความหวงแหน
เกิดการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบต่อ ให้ยั่งยืน สืบไป


วารสารมรดก ได้จัดพิมพ์ออกมาเพียง 7 ฉบับนี้เท่านั้น
และได้หยุดตีพิมพ์มาเป็นระยะเวลาหลายปี
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา
แต่รูปแบบ เนื้อหา มิได้ล้าสมัยไปตามกาลเวลา
กลับยิ่งทรงคุณค่า หาดูได้ยากยิ่งขึ้น

เมื่อโอกาสดีมาถึง สักวันหนึ่ง
“มรดก” อาจจะกลับมาตีพิมพ์ต่ออีกครั้ง

ผู้สนใจอยากมีมรดก ฉบับเก่าไว้สะสม
ติดต่อได้ที่ โทร. 0859559950
ยังพอมีหนังสือเก่าอยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับผู้รักหนังสือทุกท่าน
ราคาฉบับละ 100 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
 

Create Date : 11 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2554 21:37:06 น.
Counter : 1091 Pageviews.  

วารสารมรดก ฉบับที่ 6

วารสาร มรดก ฉบับที่ 6

มีเนื้อเรื่องหลัก ประกอบด้วย
1. สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
สมเด็จครูของช่างไทย
2. เที่ยววัดเมืองเหนือ ตอนที่ 2
เอกลักษณ์ศิลปล้านนา
3. ปลอกซิการ์
4. พระอุโบสถวัดสะแล่ง
สถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย
5. บุรุษมหัศจรรย์แห่งงานอัญมณี
Bernard M. Maquin
6. ลิคเคนสไตน์
ประเทศเล็กที่น่ารัก
7. ประเพณีรดน้ำดำหัว
8. ไหว้ธาตุพนม

และเนื้อเรื่องประกอบอีกมากหลายวารสารมรดก มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ศิลป วัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมของไทย
ที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย
เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ศึกษาและรับรู้
ถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย
ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ไว้ในอดีต ที่ผ่านมายังปัจจุบัน
ในรูปแบบของศิลปกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สูงส่ง ทรงคุณค่า
เพื่อการจุดประกายให้เกิดความหวงแหน
เกิดการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบต่อ ให้ยั่งยืน สืบไป


วารสารมรดก ได้จัดพิมพ์ออกมาเพียง 7 ฉบับนี้เท่านั้น
และได้หยุดตีพิมพ์มาเป็นระยะเวลาหลายปี
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา
แต่รูปแบบ เนื้อหา มิได้ล้าสมัยไปตามกาลเวลา
กลับยิ่งทรงคุณค่า หาดูได้ยากยิ่งขึ้น

เมื่อโอกาสดีมาถึง สักวันหนึ่ง
“มรดก” อาจจะกลับมาตีพิมพ์ต่ออีกครั้ง

ผู้สนใจอยากมีมรดก ฉบับเก่าไว้สะสม
ติดต่อได้ที่ โทร. 0859559950
ยังพอมีหนังสือเก่าอยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับผู้รักหนังสือทุกท่าน
ราคาฉบับละ 100 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
 

Create Date : 11 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2554 21:35:32 น.
Counter : 725 Pageviews.  

วารสารมรดก ฉบับที่ 4

วารสาร มรดก ฉบับที่ 4

มีเนื้อเรื่องหลัก ประกอบด้วยเรื่อง1. พระราชพิธีโสกัณฑ์ โบราณราชประเพณีที่ไม่มีวันหวนคืน

2. ตาลปัตร
3. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ของไทย
4. อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทพนมรุ้ง

5. ลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์

6. เกวียนโบราณ

และเรื่องประกอบอีกมากหลาย


วารสารมรดก มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ศิลป วัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมของไทย
ที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย
เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ศึกษาและรับรู้
ถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย
ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ไว้ในอดีต ที่ผ่านมายังปัจจุบัน
ในรูปแบบของศิลปกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สูงส่ง ทรงคุณค่า
เพื่อการจุดประกายให้เกิดความหวงแหน
เกิดการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบต่อ ให้ยั่งยืน สืบไป

วารสารมรดก ได้จัดพิมพ์ออกมาเพียง 7 ฉบับนี้เท่านั้น
และได้หยุดตีพิมพ์มาเป็นระยะเวลาหลายปี
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา
แต่รูปแบบ เนื้อหา มิได้ล้าสมัยไปตามกาลเวลา
กลับยิ่งทรงคุณค่า หาดูได้ยากยิ่งขึ้น

เมื่อโอกาสดีมาถึง สักวันหนึ่ง
“มรดก” อาจจะกลับมาตีพิมพ์ต่ออีกครั้ง

ผู้สนใจอยากมีมรดก ฉบับเก่าไว้สะสม
ติดต่อได้ที่ โทร. 0859559950
ยังพอมีหนังสือเก่าอยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับผู้รักหนังสือทุกท่าน
ราคาฉบับละ 100 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)


 

Create Date : 09 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2554 21:33:41 น.
Counter : 914 Pageviews.  

วารสารมรดก ฉบับที่ 5

วารสาร มรดก ฉบับที่ 5

มีเนื้อเรื่องหลัก ประกอบด้วย

1. เอกอัครขัตติยะศิลปิน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
2. หนังใหญ่
3. เที่ยววัดเมืองเหนือ ตอนที่ 1
(วัดศรีชุมเดิม ก่อนถูกไฟเผา)
4. สัตว์หิมพานต์
5. ห้องเบญจรงค์
ความงามอย่างไทยที่ไม่ธรรมดา

6. ปราสาทขวางน้ำ "เชอนองโซ"

และเรื่องประกอบอีกมากหลายวารสารมรดก มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ศิลป วัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมของไทย
ที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย
เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ศึกษาและรับรู้
ถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย
ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ไว้ในอดีต ที่ผ่านมายังปัจจุบัน
ในรูปแบบของศิลปกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สูงส่ง ทรงคุณค่า
เพื่อการจุดประกายให้เกิดความหวงแหน
เกิดการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบต่อ ให้ยั่งยืน สืบไป


วารสารมรดก ได้จัดพิมพ์ออกมาเพียง 7 ฉบับนี้เท่านั้น
และได้หยุดตีพิมพ์มาเป็นระยะเวลาหลายปี
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา
แต่รูปแบบ เนื้อหา มิได้ล้าสมัยไปตามกาลเวลา
กลับยิ่งทรงคุณค่า หาดูได้ยากยิ่งขึ้น

เมื่อโอกาสดีมาถึง สักวันหนึ่ง
“มรดก” อาจจะกลับมาตีพิมพ์ต่ออีกครั้ง

ผู้สนใจอยากมีมรดก ฉบับเก่าไว้สะสม
ติดต่อได้ที่ โทร. 0859559950
ยังพอมีหนังสือเก่าอยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับผู้รักหนังสือทุกท่าน
ราคาฉบับละ 100 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)


 

Create Date : 08 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2554 21:34:40 น.
Counter : 695 Pageviews.  

วารสารมรดก ฉบับที่ 3

วารสาร มรดก ฉบับที่ 3

มีเนื้อเรื่องหลัก ประกอบด้วย

1. เครื่องราชอิสริยยศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2. พระพิฆเนศ-เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและศิลปวิทยา

3. หมู่บ้านชนบท ในพระราชวังแวร์ซายส์
4. ศิลปเครื่องเงิน
5. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

6. พระนครคีรี


7. สะพานเก่าในกรุงเทพฯ

8. ตุ๊กตาศิลาจีน
วารสารมรดก มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ศิลป วัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมของไทย
ที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย
เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ศึกษาและรับรู้
ถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย
ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ไว้ในอดีต ที่ผ่านมายังปัจจุบัน
ในรูปแบบของศิลปกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สูงส่ง ทรงคุณค่า
เพื่อการจุดประกายให้เกิดความหวงแหน
เกิดการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบต่อ ให้ยั่งยืน สืบไป


วารสารมรดก ได้จัดพิมพ์ออกมาเพียง 7 ฉบับเท่านั้น
และได้หยุดตีพิมพ์มาเป็นระยะเวลาหลายปี
ตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา
แต่รูปแบบ เนื้อหา มิได้ล้าสมัยไปตามกาลเวลา
กลับยิ่งทรงคุณค่า หาดูได้ยากยิ่งขึ้น

เมื่อโอกาสดีมาถึง สักวันหนึ่ง
“มรดก” อาจจะกลับมาตีพิมพ์ต่ออีกครั้ง

ผู้สนใจอยากมีมรดก ฉบับเก่าไว้สะสม
ติดต่อได้ที่ โทร. 0859559950
ยังพอมีหนังสือเก่าอยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับผู้รักหนังสือทุกท่าน
ราคาฉบับละ 100 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

 

Create Date : 03 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2554 21:31:47 น.
Counter : 805 Pageviews.  

1  2  

travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.