ตะพาบ ๑๒...ความสามัคคี
ตะพาบ (๑๒)...ความสามัคคี

พูดถึงความสามัคคี ทำให้นึกถึงพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสหลักธรรมไว้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม ในหมู่คณะ ธรรมนั้นเรียกว่า “ สาราณียธรรม ๖ “ อันได้แก่

๑. เมตตามโนกรรม หมาย ถึง การคิดดี มองกันในแง่ดี มีความหวังดี ปรารถนาดี มีความรักความเมตตาต่อกัน ละเสียซึ่งความอิจฉาริษยา อคติ พยาบาทอาฆาต โกรธแค้นไม่รู้จักจบสิ้น รู้จักให้อภัยต่อกัน จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

คนเราเมื่อจิตใจดี ไม่มีมิจฉาทิฐิครอบงำ ย่อมมีสมองที่ปลอดโปร่ง เมื่อโปร่งแล้วก็สามารถคิดสิ่งที่ดี ๆ สร้างสรรค์ให้เจริญงอกงามทั้งต่อตัวเองและสังคมที่ตนเองอยู่ร่วมได้เป็นอย่างดี

๒. เมตตาวจีกรรม หมายถึง การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดให้กำลังใจกันและกัน พูดด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน ในยามที่เพื่อนร่วมสังคมประสบกับความทุกข์ ความผิดหวัง หรือปัญหาต่าง ๆ ควรพูดแนะนำแต่สิ่งที่ดี หากไม่มีความสามารถที่จะแนะนำอะไรได้ ก็ไม่ควรพูดซ้ำเติม หรือนำไปนินทา ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลัง

ถ้าคนกำลังอยู่ในอารมณ์โกรธ ก็ต้องรู้จักพูดให้เขาลดความโกรธลง ไม่ใช่พูดเติมเชื้อความโกรธให้มากขึ้นไปอีก อย่างนี้ใช้ไม่ได้

นอกจากนี้ คำพูดของตัวเองที่ออกไปจากปาก ควรกลั่นกรอง คิดก่อนที่จะพูด ว่าพูดไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่น หรือต่อสังคมหรือไม่ และต้องรู้จักรักษาคำพูดของตนเองด้วย

ที่สำคัญต้องไม่พูดโกหก คนเราถ้าพูดแต่ความจริง ไม่ต้องจำ พูดกี่ที ๆ มันก็เหมือนเดิม แต่ถ้าพูดโกหกแล้วต้องจำ จำว่าคราวที่แล้วโกหกไว้อย่างไร แล้วคราวนี้จะโกหกอย่างไร ถ้ารู้จักคิดดี มันก็ต้องพูดดี แล้วก็ทำดีด้วย

๓. เมตตากายกรรม หมาย ถึง การทำความดีต่อกัน ให้ความสนับสนุนทางด้านกำลังใจและคำพูดแล้ว ก็ต้องรู้จักให้ความช่วยเหลือทางด้านกำลังกายด้วย

ในสังคมที่อยู่ร่วมกัน ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน มีสัมมาคารวะ ไม่ไปเบียดเบียนหรือใช้กำลังข่มเหงผู้อื่น ไม่ใช้กำลังแก้ไขปัญหา เรียกว่าทำอะไรให้ถูกต้องกาลเทศะ เสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรไม่ได้ ก็อย่าทำตัวเป็นภาระของสังคม

๔. สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามอัตภาพ ไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร แม้จะมีช่องทางให้ทำได้ก็ตาม

๕. สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมที่ตนเองอยู่ร่วม รู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่บ้าอำนาจ หรือถือตนว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่น

๖. ทิฏฐิสามัญญตา หมาย ถึง ไม่ยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ฝ่ายเดียว เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม ต้องรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง ของสังคมโดยรวมบ้าง เมื่อความคิดเห็นของตัวเองแตกต่างจากคนหมู่มาก ก็ต้องหันมาพิจารณาดูตัวเอง ปรับมุมมอง ทัศนคติของตัวให้เข้ากับคนหมู่มาก เรียกว่ารู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง

จริง ๆ แล้ว หลักธรรมทั้ง ๖ ข้างต้นนี้ เป็นเพียงพื้นฐานที่ธรรมดามาก ๆ เชื่อว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้ว แต่ว่าจะยอมรับและปฏิบัติได้แค่ไหนเท่านั้นเอง หากทุกคนยอมรับและสามารถปฏิบัติได้ ปัญหาความวุ่นวายต่าง ๆ ในสังคมจะไม่เกิดขึ้น ความสงบสุขก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากแก่การพบเจอ พูดง่าย ๆ ก็คือ สังคมของเราในปัจจุบันนี้ จะมีความสงบสุขและน่าอยู่มากกว่าที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ หากคนในสังคมรู้จักนำเอาหลักธรรมนี้มาใช้นั่นเอง
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า " สมคฺคยานํ ตโป สุโข “


แปลว่า ความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำความสุขมาให้
เพลง บ้านของเรา

ถ้าจะโหวตให้ปอป้า...สาขา Dharma Blog...นะคะ ขอบคุณ...ค่ะ
Create Date : 23 ธันวาคม 2554
Last Update : 20 มีนาคม 2558 11:22:00 น. 37 comments
Counter : 1341 Pageviews.

 
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี
ธรรมนั่นแหละ รักษาผู้ประพฤติธรรม

มีความสุขกับธรรมที่รักษาได้ ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:6:21:36 น.  

 
สวัสดีวันศุกร์คะปอป้า


โดย: kobnon วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:6:47:47 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าคะปอป้า
สามัคคีคือพลัง
จะถึงฝั่งได้ก็ต้องมีสติด้วย
เห็นด้วยทุกประการคะ อิอิ


โดย: gymstek วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:7:52:12 น.  

 


อ่านความสามัคคี ต่อด้วยโหวตธรรมะค่ะพี่ปอป้า


โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:8:01:40 น.  

 


.
..
...
สุขทรรศน์
...
..
.

โลกที่ร้อน แรงร้าย เพราะใจเร้า

ก็ใจเรา มองลบ เพิ่มทบผล

มองให้ทุกข์ ก็ทุกข์ซ้ำ ต้องจำทน

โลกมัวหม่น ใช่หม่นแท้ แค่มุมมอง...


โดย: ลุงแว่น วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:8:02:33 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์
มีความสุขตลอดวันค่ะปอป้า

ไวรัสตัวไหนไม่สามารถบอกได้
เพราะรวมไว้หลายพันธ์
อาจเป็นเพราะความขยันของช่างก็ได้นะค่ะ
ถึงให้เคลิมฮาร์ดดิสก์


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:8:13:56 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ป้อป้าแวะมาอ่านงานตะพาบค่ะ
หนูขอโหวตธรรมมะให้นะคะ


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:8:34:41 น.  

 
//orkutluv.com/  graphic comments-Good Morning Images

อรุณสวัสดิ์เช้่าวันศุกร์ค่ะ พี่ปอป้า


โดย: KeRiDa วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:9:07:21 น.  

 
คุณปอป้า
สวัสดีค่ะ


รูปตรงกล่องคอมเม้นท์ ที่บล็อก ตาลเหลือง จากวัดไหนค่ะ


โดย: ตาลเหลือง วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:10:13:23 น.  

 
สวัสดีปอป้าขอรับ เราจะสามัคคีกันได้ มันต้องมีอะไรเข้ากันพอสมควรสินะครับ

คิดต่างกัน คงสามัคคีกันยาก ยกเว้นสถานการณ์จะบังคับเด้อ เอิ้กๆ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:10:27:53 น.  

 
สวัสดียามสายวันสุขค่ะ คุณปอป้า

เอาชุด เบนโตะ มาฝากค่ะ
ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะemo


โดย: iamorange วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:10:39:36 น.  

 
images by free.in.th
------------------------------
ขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิดให้นะคะคุณปอป้า


โดย: เกศสุริยง วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:10:58:29 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ปอป้า กิ่งมาอ่านงานตะพาบพี่ปอป้าค่ะ มีความรู้เยอะเลยค่ะ
วันนี้ยังโหวตไม่ได้ขอเป็นวันใหม่นะคะ
ขอบคุณนะคะที่ไปอ่านงานตะพาบกิ่ง
สามัคคีคือพลังจริงๆค่ะพี่ปอป้า
ขอให้พี่มีความสุขสดชื่นคลอดวันนะคะ
More Merry Christmas Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:12:16:20 น.  

 
สวัสดีค่ะปอป้า ปอป้าสบายดีนะคะ กลับมาคราวนี้เห็นปอป้าในรูปสวยๆด้วย
คอมฯมีปัญหาค่ะ ตอนนี้ก็ไร้เสียง เล่นแบบเงียบๆค่ะ ขอบคุณปอป้านะคะที่ไปเยี่ยมเยือนเสมอ คิดถึงปอป้าเสมอนะคะ มีความสุขมากๆ บุญรักษานะคะปอป้า


โดย: รับสุข วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:13:58:29 น.  

 


สวัสดียามบ่าย ค่ะ ปอป้า...ขอบพระคุณ นะคะ ที่แวะนำข้อธรรมต่างๆมาให้..เพื่อเตือนสติเสมอๆ...ขอให้ปอป้า มีความสุข สุขภาพเข็งแรง..ในเทศกาลวัน Christmas นี้ นะคะ...ธรรมะข้อความสามัคคีนี้ อ่านแล้วทำให้รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูก คะ


โดย: ปรียนิตย์ วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:14:06:37 น.  

 
หลักของศาสนาพุทธสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องจริงๆ น่าเสียดายที่ประเทศเราได้ชื่อว่าเมืองพุทธ แต่ไม่ค่อยนำคำสอนอันดีงามเหล่านี้มาปฏิบัติเท่าที่ควร


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:14:31:06 น.  

 
สาธุค่ะคุณปอป้า

เห็นด้วยเลย คนไม่เอามาใช้กันเองต่างหาก


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:15:01:52 น.  

 

ถ้าแค่เรา "ยอมรับ" และ "ปฏิบัติ" นะคะ ปอป้า กลายเป็นเรื่องยากเย็นไปงั้น


ขอบคุณค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:15:50:41 น.  

 
สวัสดีครับพี่ปอป๊า ^^

งานตะพาบมาอีกแล้วหรือครับ ผมพลาดอีกตามเคยนะครับเนี่ย

พี่สรุปได้ดีมากๆครับ โหวตให้ด่วนจี๋เลยครับ สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรอีกเลยครับ

พุทธภาษิตบทนี้สำคัญมากๆนะครับ ได้ยินอยู่เสมอๆ

ขอบพระคุณมากๆครับ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:15:52:44 น.  

 
มาอ่านธรรมจากบล็อกปอป้าค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:17:19:21 น.  

 

สวัสดีตอนเย็นนะคะ คุณปอป้า
มีความสุขมากมากค่ะ


โดย: Nissan_n วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:19:49:38 น.  

 
สวัสดีค่ะแม่ซอง

จริงนะค่ะ หลักธรรมทั้งหมด .. ว่าไปเราสามารถ
ปฏิบัติได้นะค่ะ แต่ว่าจะได้มาก หรือว่าน้อยก็ต้องแล้วแต่
บุคคลไป บางทีคิดๆ อะไรไปแล้วก็เผลอทำให้คิด
แย่ๆ ไปบ้าง แต่ว่าถ้าหากว่าดึงสติกลับมาไม่ได้ก็ยิ่งจะ
แย่ไปอีก .. การยึดหลักธรรมแบบมีสติกับทุกสิ่ง
ถ้าหากว่าทำได้นี่จะดีมากๆ เลยนะค่ะ


โดย: JewNid วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:21:52:50 น.  

 
แวะมาตอนดึก ๆ บ้างค่ะ ปอป้า

ยังไม่ลืมค่ะ เรื่องกระเป๋า
รีบ clear งานเชียวค่ะ

555 มั่วแต่เล่น คอม ฯ


โดย: Gunpung วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:23:16:38 น.  

 
เป็นสรพรุ่งนี้ค่อยโหวตนะคะคุณป้า ขอ สมคุคยานำตโปสุโขด้วยคนนะคะ แม้จะพิมพ์เกินไป อิอิ มี่ลืมค่ะ ไม่รู้ปุ่มไหนเป็นสระอำอย่างเดียวค่ะ ไม่ได้ใช้แป้นไทยค่ะคุณป้า

....................

สวัสดีค่ะ คืนนี้อากาศหนาวน่านอนจังค่ะแค่10องศา
มี่ใส่4ชั้นเลย แล้วอยากนอนด้วย นอนฟังเสียงฝนกันไหมคะ อิอิ


หนาวลมเหลือระทวย
หนาวแผ่วพรมคล้อยรอยลำนำ
พร้อมหวิววายวิตก

ส่องภพเรืองจำรัส
ชมเพลงเพลินภิรมย์พราวฝัน
คราวเหมันต์เชิญสรวล

ยะเยียบลมเย็นแล่น
รันทดความหลังจำนงหมาย
คุ้งสะอื้นกำสรด

สุธาสะเทือนหวัง
นอกธานินทร์ดาษดาประสงค์
บรรณาการใคร่แจง

ดังแว่วกระหึมเสียง
คอยสดับสั่งทุกโองการ
รัตติกาลกลับกลาย


โดย: ญามี่ วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:0:26:49 น.  

 
เอ่อ ปี้ได้นี่น่ะ มี่ลืมค่ะ อิอิ " สมคฺคยานํ ตโป สุโข “
โดย: ญามี่ วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:0:34:48 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณปอป้า
แวะมาอ่านตะพาบค่ะ
พรุ่งนี้แม่หมูจะเข้ามาโหวตนะคะโดย: jamaica วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:6:42:24 น.  

 
สวัสดีครับปอป้า

หนังสือการ์ตูนพม่าถ้าหาไม่เจอไม่เป็นไรครับ
เปลี่ยนเป็นตุ๊กตาพม่าแทนก็ได้ครับ อิอิ

ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขนะครับโดย: ter_pt วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:8:36:50 น.  

 
ไม่ได้หายไปไหนค่ะคุณป้า
มีเวลาวันนิดวันละหน่อย
ก็เขียนเรื่องเล่าที่ไปเที่ยวมา
นี่จะครบเดือนแล้ว ยังเพิ่งมีเวลามาเขียน
นางกลัวจะเป็นเรื่องเล่าสมัยอดีตไปเสียก่อนซิคะ

อิอิ

คิดถึงคุณป้าสม่ำเสมอนะคะ


โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:9:09:49 น.  

 

 
ของคุณป ป้าที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ


โดย: auau_py วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:10:18:38 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณปอป้า
มีความสุขมากมากนะคะ


โดย: Nissan_n วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:10:42:23 น.  

 
สวัสดีวันเสาร์ค่ะ
สุขสันต์วันดีๆด้วยนะคะคุณปอป้า


โดย: coji วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:13:07:38 น.  

 
หวัดดี ค่ะ ปอป้า ..
มีสามัคคี ที่ไหน ..มีทั้ง ควสามสนุก ..และ ความสุข ..ก็ ตามมา นะคะ..


โดย: tifun วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:14:09:10 น.  

 
มั่งมี มั่งคั่ง มั่นคง
ยิ่งใหญ่ ยิ่งยง คงมั่น
ยิ่งยศ ยิ่งเกียรติ สารพัน
ยิ่งวัน ยิ่งสุข สราญเทอญ

Have a Merry Christmas 2012 ค่ะปอป้า
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:15:09:23 น.  

 
อนุโทนาสาะธุบุญด้วยนะคะ

ปีใหม่ก็ขอให้โชคดีตลอดทั้งปีเลยนะคะ


โดย: maitip@kettip วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:15:13:41 น.  

 
"สามัคคีคือพลัง"
สวัสดีค่ะคุณปอป้า
อากาศดีมากๆ ขอแวะมาเก็บลิ้งค์ไปแชร์นะคะ
ภาพประกอบงามจังค่ะ ฉัตรชอบง่ัะ งิงิ

//www.facebook.com/groups/bloggang.blogger/

พรมเดินไปกลุ่มมาฝากค่ะ เผื่อคุณปอป้าลืมหรือหาไม่เจอ
^ ^


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:10:21:34 น.  

 
มาอ่านคะ


โดย: แม่อาเดียว IP: 115.67.3.11 วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:11:47:10 น.  

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 49 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
23 ธันวาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.