นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่๕
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่๕
หอสมุดปิยมหาราชรฦก ตั้งอยู่ ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขตท่าพระจันทร์ และสนามหลวง
พิกัด : https://goo.gl/maps/2Fqa8KXH6sL5Ds5j9 ก่อนที่ผมจะรู้จักนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชการที่๕ ผมได้รู้จากปาของ พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาส
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ลำดับที่ ๑๙ เพราะว่าวันที่ผมได้เข้าไปเป็นวันที่พระอาจารย์ของผมได้เข้าไปมุทิตาจิตเนื่องในวัน
ครอบอายุวัฒนมงคร ๙๑ ปี ท่านได้พูดกับผมว่าเคยไปดูนิทรรศการในตึกแดงหรือยังถ้ายังก็เดินไปดูนะมีของที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากมากๆหลายชิ้นเลย
มีมีแหล่งศึกษาวิวัฒนาการพระไตรปิฎกไทยและยังมีพิพิธภัณฑ์ ตู้พระไตรปิฎกหอสมุดปิยมหาราชรฦก ถูกกรมศิลปากรปรับปรุงพื้นที่ใน พ.ศ.๒๕๕๘
เพื่อเป็นศูนย์ขอมูลสำหรับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พระราชประวัติ และ
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเช่น การบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฯลฯ รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตไทยในรัชการที่ ๕
นอกจากนั้นยังเป็นการระลึกถึงความเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของอาคารถาวรวัตถุเมื่อครั้งเป็นหอพระสมุดสำหรับพระนคร ซึ่งครอบรอบ ๙๙ ปี ใน พ.ศ.๒๕๕๘
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอสมุดปิยมหาราชรฦก เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและพระราชทานในเป็นสถานที่ตั้ง
หอพระสมุดสำหรับพระนคร ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นหอสมุดแห่งชาติด้วยความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางศิลปสถาปัตกรรม
กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนอาคารถาวรวัตถุเป็นโบราณสถาน
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๙๔ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๐ และนับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐
ได้ปรับปรุงอาคารถาวรวัตถุเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาถาวรวัตถุแห่งนี้"นิทรรศการตู่ลายทอง" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้รวบรวมตู้ลายรดน้ำสำหรับใช้เป็นตู้ในหนังสือในหอพระสมุด ด้วยมีพระราชดำริว่า"ตู่เหล่านี้เป็นผีมือช่างไทยสมัยโบราณที่ได้รับการสร้างสรรคขึ้นอย่าง
ประณีตงดงามตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์
จึงควรค่าที่จะเก็บรักษาไว้ไม่ให้สูญหายอีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาวิชาช่างสืบไป"
ปัจจุบันตู้ลายทองดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยนำบางส่วนมาจัดแสดง
ณ อาคารถาวรวัตถุ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงให้เห็นบรรยากาศ
เมื่อครั้งที่อาคารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งหอสมุดสำหรับพระนคร"นิทรรศการเหรีญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญสำหรับพระราชทานเนื่องในโอกาศต่างๆ ทั้งเพื่อเป็นที่ระลึก
และเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการสำคัญของบ้านเมือง นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญราชอิสริยาภรญ์สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึก ตลอดจนเป็น
บำเหน็จความกล้าหาญ บำเหน็จความชอบในราชการ หรือบำเหน็จความชอบในพระองค์เหรียญที่ระลึกเหล่านี้นับเป็นหนึงในหลักฐานร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นเรื่องราว
ความเป็นไปในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดีเวลาทำการหอสมุดปิยมหาราชรฦก เปิดบริการ วันพุธ - วันอาทิตย์
ปิดบริการ วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดบริการเวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น.ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านบล๊อก พามาชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าพระยา
(วงเวียนใหญ่)
 
สามารถกดที่นี่ได้เลยครับฝากกด like Facebook นายแว่นขยันเที่ยว : 
https://www.facebook.com/นายแว่นขยันเที่ยว-110467381183341ฝากกดติดตาม YouTube PT Channel : 
https://www.youtube.com/channel/UCGZdHn45JVfiyGdW4wZE0Tw ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผม
"นายแว่นขยันเที่ยว"ขอบคุณเพลง : แสงตะเกียงปลายดอย 
ศิลปิน : Phumin
Vote : ท่องเที่ยวไทย


 Create Date : 29 พฤษภาคม 2566
Last Update : 29 พฤษภาคม 2566 0:29:52 น.
Counter : 7001 Pageviews.

4 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปัญญา Dh, คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณหอมกร, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณ**mp5**, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณLittleMissLuna, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณกิ่งฟ้า, คุณRain_sk, คุณtuk-tuk@korat, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร

  
ภายในสอาด สวยมาก ๆ.. สถาปัตย์ตึกแดงสวยเช่นกัน

เมื่อก่อนผมไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติตรงสนามหลวง ไปนั่งฟัง
ดนตรีไทยกับการแสดงโขน หน้าสนามหญ้า ทำให้นึกถึงได้ว่า
ตรงนั้นก็มีตึกแดง แต่ไม่ได้เข้าไปดู ไม่แน่ใจว่าที่เดียวกันหรือ
เปล่า
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 29 พฤษภาคม 2566 เวลา:6:08:15 น.
  
โดย: หอมกร วันที่: 29 พฤษภาคม 2566 เวลา:7:38:56 น.
  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 29 พฤษภาคม 2566 เวลา:9:46:36 น.
  
สวัสดีค่ะตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

จากภาพ วัดสวยมากค่ะ

Travel Blog

ขอบคุณที่ไปให้กำฃังใจบล็อกผัดเปรี้ยวหวานนะคะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 30 พฤษภาคม 2566 เวลา:0:26:44 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

นายแว่นขยันเที่ยว
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]พฤษภาคม 2566

 
2
4
6
7
9
11
13
14
16
18
20
21
23
25
27
28
30
 
 
All Blog