ศาสตราจารย์ พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) คนแรกของประเทศไทย
ศาสตราจารย์ พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)
คนแรกของประเทศไทยศาสตราจารย์พูน เกษจำรัส เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
ณ ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรของนายดี และนางเนื่อง เกษจำรัส สมรสกับนางสาวสุดา วงศ์ขจรสุข
ชาวกรุงเทพฯ มีบุตรชาย 2 คน บุตรสาว 4 คนผมของใช้คำว่าอาจารย์นะครับ อาจารย์พูน เกษจำรัส เป็นพ่อของอาจารย์
ของผมที่ผมเคารพมากๆ ผมเลขขอหยิบประวัติ
ของอาจารย์พลู เกษจำรัส มาเขียนในบล๊อกของผมผมขอย้อนไปประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา อาจารย์พูน เกษจำรัส เป็นคนจังหวัดเพชรบุรี
เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาลูกศิษย์ เหล่าศิลปิน และผู้อยู่ในวงการศิลปะการถ่ายภาพตลอดระยะเวลาที่รับราชการได้อบรมสั่งสอนวิชาการศิลปะการถ่ายภาพและ
งานศิลปะแขนงอื่นๆ ให้แก่ลูกศิษย์ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการถ่ายภาพ
ได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง
ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ศิลปะภาพถ่าย)คนแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2531"เส้นทางชีวิต" ฉบับนี้ขอร้อยเรียงเรื่องราวประวัติ อาจารย์พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์(ศิลปะภายภาพ) ปี พ.ศ.2531 , บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาสังคม
(ด้านศิลปะภาพถ่าย) ปี พ.ศ.2533ผู้เขียนได้คัดย่อข้อมูลจากหนังสืออนุสรณ์ "พูน เกษจำรัส" ที่บุตร-ธิดาจัดพิมพ์เป็นที่ระลึก
ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พูน เกษจำรัส ณ วัดตรีทศเทพวรสิหาร
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2528นายพูน เกษจำรัส เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2465 ที่บ้านฉาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโสน
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนายดี-นางเนื่อง เกษจำรัส
มีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน 3 คนครอบครัวและยาติพี่น้องประกอบอาชีพทำนา แสดงหุ่นกระบอก เป็นช่างแกะสลัก
และงานศิลปะหลายแขนง ทำให้ ด.ช.พูนได้ซึมซับงานศิลปะมาตั้งแต่เด็ก
ในวัยเยาว์ ด.ช.พูน เริ่มเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดสิงห์ ตำบลหนองโสน
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี
(โรงเรียนคงคาราม) จนจบการศึกษาชั้น ม.6ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง ระหว่างเรียน นายพูนมีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร
จนมีผลการเรียนดีเยี่ยม สามารถทำคะแนนรวมได้เป็นที่ 1 ของชั้น อีทั้งนายพูนมีอุปนิสัย
บุคลิกลักษณะดี สุขุม มีความรับผิดชอบงานในต่อหน้าที่สูง จึงเป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบของเพื่อน
ได้รับมอบหมายจากครู-อาจารย์ให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชั้นตลอดมานายพูนมีความรักและสนใจในศิลปะภาพถ่าย ชอบเล่นกล่องเป็นชีวิตจิตใจ จึงได้ใช้
วิชาความรู้ทางศิลปะภาพถ่ายหารายได้เพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา
ในระดับประโยคครูประถมการช่าง(ปป.ช.)และประโยคครูวาดเขียนโท(วท.) ชั้นสูงสุดนายพูนได้เข้าการศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นรุ่นแรก
(นักศึกษาคนแรกของหมาวิทยาลัยศิลปากร-นักศึกษาเลขประจำตัวหมายเลข 1)
สมัยนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีเรือดำน้ำข้าศึกเข้ามาปิดอ่าวไทย
ส่งผลให้ไม่มีเครื่องปั้นส่งมาขาย นายพูนซึ่งมีความเป็นช่างโดนชาติกำเนิด
ชำนาญงานหลายอย่าง จึงทำเครื่องปั้นใช้เองโดยการตัดเหล็กและตะไบเหล็ก
กลึงไม้สารพัด ทำเหมือนของนอกทุกอย่างเหล่านักศึกษาและอาจารย์
ที่รู้ข่าวต่างพากันมาสั่งทำไม้ปั้นและเครื่องปั้นอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้
นายพูนมีรายได้และสามารถส่งตัวเองเรียนจนจบ
อนุปรัญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมและประติมากรรม
(การศึกษาชั้นสูงสุดในขณะนั้น)เมื่อสำเร็จการศึกษานายพูนได้ทำงานครั้งแรก โดยเป็นครูสิลปะที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียน 
อยู่ 1 ปี จากนั้นได้รับการบรรจุเป็นครูตรีที่โรงเรียนเพาะช่าง กระทั่งได้พบรักกับ
อาจารย์สุดา เกษจำรัส(วงศ์ขจรสุข) อาจารย์สอนวิชาศิลปหัตกรรมที่
วิทยาเขตเพาะช่าง มับุตร-ธิดาด้วยกัน 6 คนหลังจากแต่งงานอาจารย์พูนใช้เวลาว่างขากการสอนหนังสือ ศึกษาิชาอัดรูป ล้างรูป
และขยายภาพด้วยตนเอง เริ่มแรกทำการล้างฟิล์ม ขยายภาพในสุ่มไก่ขนาดใหญ่ใช้ผ้าคลุม
จากนั้นได้ทำห้องมืดแบบถาวรขึ้นที่บ้านพัก มัผู้คนให้ความสนใจในฝีมือแวะเวียน
ไปให้ถ่ายรูป อยู่ตลอดเวลาอาจารย์พูนสอนอยู่ที่เพาะช่างได้ 6 ปี ก็ย้ายไปสอนที่ โรงเรียนอุเทนถวาย สอนได้ไม่กี่เดือน
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ได้ขอให้ย้ายมาสอนประจำที่แผนกวิชาช่างถ่ายรูป 
(ปัจจุบันคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์)
ซึ่งอาจารย์พูนได้บุกเบิกการสอนวิชาถ่ายภาพให้นักศึกษามาหลายต่อหลายรุ่น
จนมีศิษย์จำนวนมากทั่วประเทศต่อมาอาจารย์พูนได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาถ่าภาพ และหัวหน้าคณะวิชาช่างพิมพ์
ช่างภาพ จนเกษียณอายุราชการ และยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษตลอดมากระทั้งในปี พ.ศ.2530 ได้แต่งตั้งเป็น "ศาสตราจารย์พิเศษ" วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
(วิทยาเขตกรุงเทพฯ) ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชทงคลกรุงเทพที่ผ่านมาอาจารย์พูนได้ถ่ายทอดวิชาการศิลปะการถ่ายภาพและงานศิลปะแขนงอื่นๆ ให้
แก่ลูกศิษย์เป็นจำนวนมากให้ได้รับความรู้ ทั้งยังได้สร้างผลงานด้านศิลปะการถ่ายภาพอยู่ใน
คอลัมน์ประจำของนิตยสาร ตั้งแต่การพิมพ์ระบบเก่าเป็นภาพขาว-ดำ ใช้น้ำยากัดสังกะสีโรย
ผงย่างไฟ และพิมพ์ด้วยแท่นนอนอย่างฉับ-แกระ จนเปลี่ยนเป็รแม่พิมพ์ตามกระบวนการพิมพ์
ออฟเซท แยกสีด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังมีผลงานดีเด่นและแพร่หลายได้รับรางวัล
ทั้งประกาศนิยบัตร โล่รางวัลอย่างมากมาย จนเป็นที่ยอมรับจากวงการถ่ายภาพทัระดับชั้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้อาจารย์พูนยังเป็นศิลปินที่มีบทบาทและให้บริการแก่สังคมอย่างกว้างขวาง
เคยเป็น กรรมการฝ่ายศิลป์และการพิมพ์ให้แก้โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษางานช่าง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,เป็นผู้เขียนคำบรรยาภาษาไทย 
"หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9"เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและเขียนพระราชประวัติทางการถ่ายภาพโครงการ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พัฒนาประเทศ" เป็นที่ปรึกษาการถ่ายภาพของบริษัทฟูจิ โฟโต้ ฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด,เป็นกรรมการก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
เป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ หลายสมัยนาน 11 ปี
แต่ละตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายด้านเกียรติประวัติดังกล่าว คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ประกาศยกย่อง
ศาสตราจารย์พูน เกษจำรัส ให้เป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ศิลปะภาพถ่าย) 
คนแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2531คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม
(ด้านศิลปะภาพถ่าย) ประจำปี พ.ศ.2533อาจารย์พูนได้ทำงานที่ถือว่าสำคัญที่สุดในชีวิตคือการได้เขียนคำบรรยาภาพฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รวมพิมพ์เป็นเล่มในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
นอกจากนี้ครั้งดำรงตำแหน่งนายกวมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯนำคณะกรรมการบริหารฝ่ายทูลเกล้าฯถวายเข็มทองคำ
ศิลปะการถ่ายภาพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงค่าอเนกอนันต์ประการ
ทั้งด้านการถ่ายภาพและศิลปะวิทยาการถ่ายภาพสร้างสรรค์จรรโลงสังคม โดยทรงสัมผัสชีวิตจริง
ในชนบทและทรงใช้กล้องถ่ายภาพเป็นร่อนนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการหลวงและ
โครงหารอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับพันโครงการ ตลอดจนได้เป็นผู้นำเสด็จทอดพระเนตร
และถวายคำอธิบายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานแสดงภาพของสมาคม
ภาพถ่ายแห่งประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ.2502มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์พูนได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ "สายฝน"เกิดความประทับใจและความคิด
อยากถ่ายทอดจิตนาการลงบนภาพถ่ายเป็นสื่อประกอบเพลง จึงตระเวนไปถ่ายภาพเทวดาจาก
ผนังโบสถ์ ถ่ายต้นไม้ ผืนไร่ ท้องนา จากนั้นนำภาพมาล้าง อัดขยาย ในห้องมืดที่บ้าน โดยใช้วิธี
ซ้อนภาพเข้าเป็นภาพเดียวกันให้สอดคล้องกสมกลืนกับเรื่องราวจากบทเพลงจัดใส่รวมกัน
จากนั้นใช้ปากกาแร้งขูดภาพ แต่งแต้มพู่กันและหมึกจีน พยายามขูดขีดแต่งแต้มจนได้ภาพ
ดูคล้ายรุกขเทวดากำลังโปรยปรายสายฝนลงมา และหวังไว้ว่าหากภาพนี้เสร็จสมบูรณ์
จะถวายพรระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรให้จงได้แต่ท่านได้ล้มป่วยด้วยเหตุเส้นเลือดในสมองตีบ
ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์
เชิญแจกันดอกไม้พร้อมเชิญกระแสพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานให้กำลังใจแด่
อาจารย์พูนอยู่เสมอมาเมื่ออาการทุเลาลงและสามารถกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงกระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายเชาวน์ ศิลวันต์ องคนมตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ(ต.จ.ว.) พระราชทานในแก่อาจารย์พูน
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2536ต่อมาอาจารย์พูน มีอาการทรุดลงกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชอีกครั้ง พระองค์ทรง
พระกรุณาโปรเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า(ท.จ.) 
ซึ่งเป็นเกียรติยศชั้นสูงสุดที่อาจารย์พูนได้รับขอขอบคุณภาพ จากเพจ Facebook Poon Kesjamras : 
 https://www.facebook.com/Poon.Kesjamras/photos/?ref=page_internalฝากกด like Facebook นายแว่นขยันเที่ยว : 
https://www.facebook.com/นายแว่นขยันเที่ยว-110467381183341ขอบคุณเพลง : สายฝน
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
Vote : ประวัติศาสตร์
Create Date : 23 มิถุนายน 2564
Last Update : 23 มิถุนายน 2564 20:53:58 น.
Counter : 2099 Pageviews.

1 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณhaiku, คุณnewyorknurse

  
สวัสดีค่ะ..

ภาพทั้งหมด..ทรงคุณค่ามากมาย..

ล้วนเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ทั้งนั้น

ยอดเยี่ยมมากๆคะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 23 มิถุนายน 2564 เวลา:23:39:05 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19นายแว่นขยันเที่ยว
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]มิถุนายน 2564

 
 
3
5
6
12
13
19
20
25
26
27
 
 
All Blog