จักรยานปฏิวัติเมือง รวมเรื่องของทางจักรยานและการออกแบบเมือง

ผังเมืองรวม เมืองนครราชสีมา


ธรรมชาติเมืองกับผังเมืองรวม

วันนี้ผมจะมาทำความเข้าใจในเรื่องผังเมืองรวม เมืองนครราชสีมา ให้ท่านทั้งหลายได้รู้จัก  ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาฉบับที่กำลังจะออกมานี้ เป็นการปรับปรุงครั้งที่สาม โดยเงื่อนไขของการบังคับใช้ผังเมืองรวมนั้นจะมีอายุบังคับใช้ฉบับละ 5 ปี เมื่อครบ 5 ปีแล้วยังไม่มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับใหม่ เขาอนุโลมให้ใช้ฉบับเดิมต่อไปได้อีกครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง  สรุปโดยง่ายๆก็คือผังเมืองรวมฉบับหนึ่งนั้นอายุการบังคับใช้ของมันคือ 7 ปี ถ้าภายในเวลานี้ไม่มีฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้ ให้ถือว่าผังเมืองนั้นขาดอายุ(คือไม่มีกฎหมายตัวนี้บังคับใช้) ซึ่งนี่คือช่องทางหนึ่งของการที่จะทำอะไรที่ไม่เคยทำได้ตอนที่ผังเมืองตัวนี้บังคับอยู่  หลายๆเมืองก็เลยมีกรณีปล่อยให้มันหมดอายุไป เพื่อที่พรรคพวกฉันจะได้ทำอะไรได้เสียที เมื่อพรรคพวกฉันทำอะไร(ที่ไม่เคยทำได้เมื่อมีผังเมืองอยู่)เรียบร้อยแล้ว ค่อยทำให้มีผังเมืองฉบับใหม่ออกมาใช้อีกที....ที่บ้านเมืองล่มจมฉิบหาย ปัญหามีสาระพัด ไม่เกิดผลตามที่ผังเมืองวางไว้ก็เพราะผู้คนที่ข้ามความสนิทชิดเชื้อและการเสียประโยชน์ตนเองเพื่อส่วนรวมไม่ได้แบบนี้ล่ะครับ(คนพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้จนนะครับ)

แต่ถึงแม้ว่าผังเมืองจะขาดอายุก็ไม่ได้หมายความว่าบรรดาผู้เห็นประโยชน์ตนสำคัญกว่าบ้านเมืองจะทำอะไรได้ตามใจง่ายๆนะครับ เพราะว่ากฎหมายอื่นก็ยังคงทำงานอยู่ หรือแม้แต่กฎหมายผังเมืองเองก็เถอะแม้จะขาดอายุบังคับใช้ไปแล้ว แต่เจตนารมย์ของกฎหมายมันยังอยู่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากอนุมัติให้ก่อสร้างโครงการใดๆไปโดยอ้างว่าผังเมืองมันหมดอายุไปแล้ว ก็มีสิทธิ์โดนคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับเพราะถือว่ารู้เจตนารมย์ของกฎหมายอยู่แต่ยังอนุญาตให้เขาฝ่าฝืนด้วยข้ออ้างว่ามันหมดอายุ (แต่ที่ยังไม่มีคดีกันก็เพราะว่าผู้เสียประโยชน์คือประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้สิทธิ์ คนรู้เรื่องก็กลายเป็นคนที่ดูแลกฎหมายกับนายทุน สมประโยชน์กันดีก็เงียบๆกันไป ดังนั้นเวลาที่มีปัญหาในบ้านเมืองขอให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่าควรจะต้องตำหนิผู้คนเหล่านี้ไม่ใช่ไปตำหนิว่าผังเมืองมันไม่ดี)ฉบับที่กำลังจะประกาศใช้ในเวลาอีกไม่นานนี้ก็น่าจะหน้าตาประมาณภาพที่เห็นนี้นะครับ นี่เป็นแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา(ฉบับปรับปรุงครั้งที่3) สีต่างๆที่เห็นก็เป็นสัญลักษณ์แสดงให้ดูว่าแต่ละพื้นที่นั้นมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไร ซึ่งบรรดาการควบคุมทั้งหลายนั้นก็เกิดมาจากการหาข้อมูลทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และกายภาพของเมืองนั้นๆมากำหนดเป็นนโยบายการใช้พื้นที่ของเมือง(ส่วนใหญ่ก็มักจะอ้างอิงกับกิจกรรมเดิมครับ)
สองภาพที่ผ่านมาคือสัญลักษณ์ในแผนที่และความหมายของสีในแผนที่ครับ  ในเรื่องของสีนั้นจะมีสีที่สำคัญอยู่คือสีเหลืองที่หมายถึงที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย สีส้มหมายถึงที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง และสีแดงคือที่พักอาศัยหนาแน่นสูงหรือย่านพาณิชยกรรม  สีม่วงคือพื้นที่อุตสาหกรรม

เพื่อให้ท่านกัลยาณมิตรของผมเข้าใจและเห็นภาพว่าเหลือง ส้ม แดง มันเป็นอย่างไร ผมจึงขอนำเอาภาพตัวอย่างของพื้นที่สีนั้นๆมาให้ชมดังนี้ครับสีเหลืองที่เป็นที่พักอาศัยหนาแน่นน้อยนั้น จะควบคุมให้สร้างได้แต่เฉพาะบ้านเดี่ยวเป็นหลัก อาจจะมีประเภทอื่นปนมาอยู่บ้างแต่สัดส่วนไม่มากเท่าบ้านเดี่ยวนะครับ ดังนั้นเขาจึงถือเอาว่านี่คือการอยู่อาศัยแบบหนาแน่นน้อย
สีส้มคือหนาแน่นปานกลาง ก็คือสามารถสร้างพวกอาคารแถว อาคารพาณิชย์ บ้านแถว ได้ หรือบางส่วนอาจจะเป็นที่พักอาศัยรวมได้ด้วย ใครอยากจะสร้างบ้านเดี่ยวในพื้นที่นี้ก็ได้ไม่ว่ากัน แต่จะมาสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เนื่องจากถูกควบคุมด้วยความหนาแน่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่จึงถูกบังคับกลายๆว่าให้สร้างได้แต่ในพื้นที่สีแดงเท่านั้นสีแดงคือย่านการค้า หรือบริเวณที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง ซึ่งก็คืออาคารที่มีความสูงมากกว่าพวกสีส้ม และเหลือง อาจจะเป็นอาคารสำนักงาน อาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้การก่อสร้างต้องดูกฎหมายควบคุมอาคารในรายละเอียดอีกทีว่าต้องมีระยะร่น หรือการเว้นพื้นที่ว่างประมาณไหน

เมื่อท่านได้เห็นภาพตัวอย่างของความหนาแน่นตามประเภทของสีในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักการของผังเมืองรวมนี้แล้ว ก็คงจะพอทำให้ท่านจินตนาการได้ชัดเจนพอสมควรนะครับว่า สีแดงๆที่เห็นในผังเมืองรวมนั้นจะเกิดอาคารอะไร แบบไหน ต่อไปในอนาคตแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักก็คือภาพรายละเอียดที่อยู่ในผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาภาพนี้ ท่านจะเห็นว่าพื้นที่สองข้างลำตะคองช่วงที่พาดผ่านเมืองนั้น มันเป็นสีแดงกับสีส้มเป็นส่วนใหญ่  และสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับผังเมืองรวมฉบับใหม่นี้ก็คือ ระยะร่นที่ควบคุมตลอดแนวสองฝั่งลำตะคองที่เคยบังคับเอาไว้ว่า ระยะ 50 เมตรจากฝั่งลำตะคองนั้น สามารถสร้างได้เฉพาะบ้านพักอาศัยเท่านั้น (ระยะ 6 เมตรจากฝั่งลำตะคองห้ามสร้างอาคารทุกชนิด) มันถูกเปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็น 15 เมตรเสียแล้ว  อย่างนี้ท่านทั้งหลายคงพอจะนึกภาพได้กระมังว่าลำตะคองสมบัติสาธารณะของชาวโคราชทั้งหมดนั้น กำลังถูกคุกคามจากอะไรหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออก ผมก็เลยนำเสนอภาพธรรมชาติการไหลของน้ำในพื้นที่เมืองนครราชสีมาให้ท่านดูอีกครั้ง  น้ำจะไหลจากด้านมทส.มาเข้าสู่เมือง การที่เคยมีอ่างเถกิงพลก็ช่วยลดภาระการไหลมาสู่เมืองได้ระดับหนึ่ง แต่เมื่อหมดอ่างเถกิงพล น้ำที่เคยหยุดอยู่มันก็เลยไหลเป็นปริมาณมากขึ้น มันไหลไปหาลำตะคองช่วงที่พาดผ่านเมืองมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์หรือก่อนหน้าโน้นมาแล้ว  จากนั้นเขาก็พากันไปต่อจนถึงพิมาย ชุมพวง ไปออกสู่ลำน้ำใหญ่ต่อไป  แต่มาถึงทุกวันนี้เราไม่ได้สนใจธรรมชาติ ตั้งถิ่นฐานกันหนาแน่นขึ้น พื้นที่รับน้ำก็หมดไป ตัดถนนกันสนุนสนานก็ไม่ดูทางไหลของน้ำ ถนนก็กลายเป็นเขื่อนกักน้ำไว้ให้มันยกตัวสูงขึ้น(แต่ยังคงไหลหาที่ต่ำต่อไป) กลายเป็นปัญหาน้ำท่วมทั้งเมืองอย่างที่เห็น

ลองเอาภาพทิศทางการไหลของน้ำ ไปเปรียบเทียบกับการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาดูเอาเถิดครับพี่น้องทั้งหลาย  หากสติท่านไม่เลอะเลือนเกินไป ท่านก็คงพอจะอนุมานได้ว่า ปัญหาน้ำท่วมกับเมืองโคราชนั้น มันไม่มีทางที่จะลดลงไปได้เลย มีแต่จะเพิ่มความวิกฤติมากขึ้นตามวันเวลาเท่านั้น

ถ้าเรายังไม่หันมาทำความเข้าใจธรรมชาติของเมือง และการใช้มาตรการด้านการผังเมืองบังคับใช้อย่างเข้มข้นโดยไม่ปล่อยปละละเลยกับความเห็นประโยชน์เฉพาะตัวอย่างที่ผ่านๆมา.......ยากครับแต่ทำได้Create Date : 11 สิงหาคม 2558
Last Update : 11 สิงหาคม 2558 22:08:27 น. 21 comments
Counter : 17885 Pageviews.  

 
เมืองโคราชเริ่มมีการลุกล้ำธรรมชาติมากเกินไป
ควรจะใช้มาตราบังคับอย่างเข้มงวดมากขึ้น


โดย: ลิลิต เล็งลัคน์กุล UP 60182110052-0 IP: 183.88.48.159 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:10:37:55 น.  

 
ถ้าเรายังไม่หันมาทำความเข้าใจธรรมชาติของเมือง และการใช้มาตรการด้านการผังเมืองบังคับใช้อย่างเข้มข้นโดยไม่ปล่อยปละละเลยกับความเห็นประโยชน์เฉพาะตัวอย่างที่ผ่านๆมายากครับแต่ทำได้


โดย: สกุลชาย เชื้อไชย 60182110184-3 IP: 183.88.48.159 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:10:40:14 น.  

 
ผังเมืองมีอายุใช้งาน5ปีและใช้ต่อไปได้อีก2ปีมากที่สุดเป็น7ปีหลังจากนั้นข้อบังคับจากฉบับผังเมืองเดิมที่หมดอายุจะกลายเป็นช่องว่างของพวกหวังผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีผังเมืองฉบับใหม่ก็น่าจะใช้อันเท่าที่มีอยู่ไปก่อนจนกว่าจะมีอันใหม่


โดย: ปฏิภาณ จิตต์ตรง 60182110279-4 IP: 183.88.48.159 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:10:44:03 น.  

 
จะตามสังคมที่ไม่ดีหรือจะเป็นคนดีในสังคม


โดย: ชลสวัสดิ์ ภัทรพงษ์ทยากุล รหัส 60182110108-0 IP: 49.229.85.92 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:12:49:46 น.  

 
ถ้าเรายังไม่หันมาทำความเข้าใจธรรมชาติของเมือง และการใช้มาตรการด้านการผังเมืองบังคับใช้อย่างเข้มข้นโดยไม่ปล่อยปละละเลยกับความเห็นประโยชน์เฉพาะตัวอย่างที่ผ่านๆมา.......ยากครับแต่ทำได้


โดย: นาย ปัญจวัคคีย์ โพธิ์ศรีดี 60182110075-6 IP: 182.232.141.2 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:14:44:23 น.  

 
อยากให้ตระหนังถึงพื้นที่สองข้างข้างลำตะคอง ได้ถูกรุกล้ำไปเยอะเกินกส่าที่ผังเมืองได้เขียนไว้


โดย: นาย วุฒิกร สุขสม 60182110252-8 IP: 223.24.142.52 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:14:47:43 น.  

 
ภัยจากธรรมชาติทำให้มีผลต่อการวางผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาเป็นอย่างมากควรมีการป้องกันและช่วยกันต่อต้านภัยคุกคามจากธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาหรือวางผังในอนาคตต่อไป


โดย: ณัฐวัตร ชูศักดิ์ธนาเดช UP60182110159-9 IP: 223.24.138.65 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:14:50:41 น.  

 
ธรรมชาติเริ่มลดจำนวนลงมากขึ้น และควรเข้มงวดเรื่องอายุการใช้งานของผังเมืองอย่างจริงจรัง


โดย: นายสมาร์ท จันทรสาขา 60182110212-7 IP: 49.229.78.230 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:14:50:49 น.  

 
การพัฒนาผังเมืองในพื้นที่ที่มีความแออัดก่อปัญหาให้เกิดในการพัฒนาไปอย่างเชื่องช้า


โดย: ศิตา ศิลา UP60182110152-9 IP: 223.24.94.214 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:14:51:15 น.  

 
การลุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติของเมืองโคราชนั้นมากเกินไป ทำให้การไหลของน้ำเกิดผิดธรรมชาติทำให้น้ำท่วนทุกวันนี้


โดย: นางสาวสุวรรณา เจนพนัส UP 60182110262-6 IP: 49.230.238.216 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:21:00:37 น.  

 
อยากให้หันมาดูว่าก่อนที่จะสร้างอะไรนั้นจะเกิดปัญหาต่อมาหรือไม่ จากแผนที่เจีนวๆ การเป็นพื้นที่สีแดงเต็มไปหมด


โดย: ทศพล โตจะโปะ 60182110198-1 IP: 223.205.235.199 วันที่: 4 มกราคม 2562 เวลา:23:45:48 น.  

 
ทุกวันนี้คนตั้งถิ่นฐานที่อยู่เอาตามใจตัวเองจนไม่ได้สนใจธรรมไม่เข้าใจธรรมชาติว่าทางไหลของน้ำจะเป็นอะไรอย่างไรทำให้มันผิดธรรมชาติของน้ำจึงเป็นผลให้โคราชในบางส่วนมีน้ำท่วมได้ง่าย


โดย: ภูมิตา วรรณศรี UP60182110043-3 IP: 223.24.92.46 วันที่: 5 มกราคม 2562 เวลา:12:20:31 น.  

 
ควรมีการร่วมมือกันพัฒนาผังเมืองโคราช แบบจริงจัง และควรใส่ใจในการอนุรักษณ์พื้นที่สีเขียวมากขึ้น ไม่เข้าไปบุกลุกทำลาย เข้มงวดกับมารตาการบังคับใช้ และมีบทลงโทษกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง ควบคุมการระบะห่างของการก่อสร้างตึกสูง ทุกพื้นที่ควรมีต้นไม้ด้วยเพื่อร่มเงา เพราะเป็นเมืองร้อน


โดย: ญาตาวี สมบูรณ์รัมย์ 60182110245-1 IP: 223.205.249.82 วันที่: 5 มกราคม 2562 เวลา:12:33:30 น.  

 
หลายครั้งที่ผังเมืองโดนมองข้ามไป ทั้งๆที่ผังเมืองเป็นส่วนที่สำคัญ ที่เมืองทุกเมืองควรให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์คู่กับมนุษย์ ดังนั้น ควรสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนรุ่นหลัง ได้เห็นทั้งความสำคัญของ ผังเมืองและธรรมชาติ เพื่อที่เมืองของเรา จะได้เป็นระบบและน่าอยู่


โดย: ศิรภัสสร เกยสันเทียะ 60182110266-6 IP: 182.232.81.142 วันที่: 5 มกราคม 2562 เวลา:13:24:25 น.  

 
บ่อยครั้งที่เรามักที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางไหลของน้ำหรือ
ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบข้างโดยไม่ได้สนใจสิ่งที่จะตามมาเท่าไรนัก


โดย: ดุสิตา สมตาเถร 60182110121-6 IP: 223.24.189.154 วันที่: 6 มกราคม 2562 เวลา:10:19:28 น.  

 
ธรรมชาติถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ปัจจุบันการรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติของเมืองโคราชนั้นมีจำนวนมาก เราควรต้องแก้ไข อย่างจริงจัง และ ตระหนักถึงผลที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้าอย่างถี่ถ้วน


โดย: พลอยไพลิน ทูลสูงเนิน 60182110285-2 การจัดการผังเมือง IP: 49.230.19.231 วันที่: 7 มกราคม 2562 เวลา:15:35:36 น.  

 
ควรคำนึงถึงธรรมชาติให้มาก ไม่ปล่อยปละละเลยและลุกล้ำธรรมชาติจนเกินไปหันมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากกว่าคำนึงถึงเพียงประโยชน์ส่วนตัว


โดย: น.ส.ดุสิตา โตสูงเนิน 60182110269-6 IP: 124.121.206.198 วันที่: 7 มกราคม 2562 เวลา:15:35:47 น.  

 
ถ้าเรายังไม่หันมาทำความเข้าใจธรรมชาติของเมือง และการใช้มาตรการด้านการผังเมืองบังคับใช้อย่างเข้มข้นโดยไม่ปล่อยปละละเลย


โดย: ดวงกมล นาเมืองรักษ์ 60182110216-7 IP: 58.8.32.64 วันที่: 21 มกราคม 2562 เวลา:10:21:00 น.  

 
ผังใหม่ เป็นเส้นตัดถนนใหม่ ของ ง1ง2 ผมไม่รู้ว่าเค้าทำจริง เป็นความลับมากที่สุด แต่เปอร์เซ๋นน่าจะทำ ข่าววงในใครรู้บ้าง


โดย: ศตวรรษ เครือสันติภพ IP: 171.101.101.229 วันที่: 2 กรกฎาคม 2563 เวลา:1:56:39 น.  

 
ต้องช่วยกัน


โดย: ray IP: 110.164.163.2 วันที่: 18 สิงหาคม 2563 เวลา:11:07:48 น.  

 
สรุป ผังเมือง ง1 ผ่าเมืองโคราชทำใช่ไหมครับ ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ด้วยครับ


โดย: ฮง IP: 124.122.17.78 วันที่: 8 กันยายน 2563 เวลา:4:43:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

bicycleman
Location :
นครราชสีมา Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
บุคคลหนึ่งที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร วันหนึ่งค้นพบว่าเรากำลังตกอยู่ในอิทธิพลของเจ้าเครื่องจักรบริโภคน้ำมันที่ชื่อว่ารถยนต์ จนหลงลืมทำลายเมืองและวิถีวัฒนธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้มัน ตั้งแต่นั้นก็มุ่งมั่นที่จะปฏิวัติเมืองด้วยจักรยาน จึงสร้างบล็อคนี้มาเพื่อหาแนวร่วม
[Add bicycleman's blog to your web]