bloggang.com mainmenu search


ดุสิตโพล 82.31% หนุนลงMOUปรองดองลดขัดแย้ง ดุสิตโพล 82.31% หนุนลงMOUปรองดองลดขัดแย้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'ดุสิตโพล' เผย ประชาชน หนุน MOU ปรองดอง เชื่อ ช่วยลดความขัดแย้ง แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล

 

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำข้อตกลงปรองดอง" จาก 1,272 คน ระหว่างวันที่ 16-20 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 82.31 มองเรื่องการทำข้อตกลง (MOU) ในการสร้างความปรองดองว่า เป็นแนวคิดที่ดี หากทำได้จริงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบ้านเมือง , ร้อยละ 79.25 มองว่า จะช่วยลดความขัดแย้ง ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เดินหน้าต่อไปได้ , ร้อยละ 61.32 แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล พยายามผลักดันให้เกิดการปรองดอง และ ร้อยละ 57.55 ต้องไม่บังคับให้อิสระ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละฝ่าย

ขณะเดียวกัน ประชาชน ร้อยละ 76.89 มองว่า ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การปรองดองครั้งนี้สำเร็จได้คือ ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคี จริงใจในการแก้ปัญหา , ร้อยละ 75.47 ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน ลดอคติ , ร้อยละ 73.58 เห็นแก่ชาติบ้านเมือง นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ส่วนปัญหา-อุปสรรค ที่จะทำให้การปรองดองไม่สำเร็จ ร้อยละ 80.66 ความเห็นแก่ตัว มุ่งหวังแต่อำนาจและผลประโยชน์ , ร้อยละ 72.41 ถือทิฐิ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และร้อยละ 66.98 การยั่วยุ ปลุกปั่น โจมตี สร้างกระแส ปล่อยข่าว

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ร้อยละ 39.47 คาดหวังว่าจะปรองดองได้สำเร็จ ขณะที่ ร้อยละ  34.59 ไม่ค่อยคาดหวังว่าจะสำเร็จ 


Create Date :22 มกราคม 2560 Last Update :22 มกราคม 2560 15:52:51 น. Counter : 348 Pageviews. Comments :0