bloggang.com mainmenu search


สตูลเฝ้าระวังภัยธรรมชาติหลังเกิดฝนตกต่อเนื่อง สตูลเฝ้าระวังภัยธรรมชาติหลังเกิดฝนตกต่อเนื่อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


จังหวัดสตูล เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ หลังเกิดฝนตกต่อเนื่อง ขณะหลายหน่วยงานยังเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ใกล้เคียง

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการ จ.สตูล แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ กรณีอาจจะเกิดภัยพิบัติ วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินยุบ แผ่นดินสไลด์ เกิดเหตุร้ายทางธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดความเสียหายทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ จ.สตูล ขณะนี้ จ.สตูล เกิดฝนตกหนักทั้งวัน ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตก ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ก็ยังเปิดรับของบริจาคเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.ตรัง จ.สงขลา ส่วนสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ.สตูล ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล่าสุด สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษา จ.สตูล ได้ทยอยร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนใน จ.นราธิวาส


Create Date :20 มกราคม 2560 Last Update :20 มกราคม 2560 22:14:37 น. Counter : 288 Pageviews. Comments :0