bloggang.com mainmenu search


กอ.รมน.กำชับเข้มงวดปราบปรามบุกรุกป่า กอ.รมน.กำชับเข้มงวดปราบปรามบุกรุกป่า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เลขาฯ กอ.รมน. กำชับทุกหน่วยบูรณาการปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

 

พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า ผลในการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่มี พล.อ.สสิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานนั้น มีการหารือการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในห้วงเดือน ธ.ค. 59 กอ.รมน. ได้บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 61 คดี จับกุมผู้ต้องหา 42 คน พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ไม้สัก จำนวน 2,269 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ไม้พะยูง 883 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ไม้กระยาเลย 705 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม และได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่ 14 คดี จับกุมผู้ต้องหา 18 คน โดยพื้นที่ที่ตรวจยึดคืนได้มากที่สุดได้แก่ จ.กาญจนบุรี, จันทบุรี และ จ.เลย ตามลำดับ

นอกจากนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์ เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา และเนื่องจากมีมิจฉาชีพได้แอบอ้างว่าเป็นเครือข่ายของ กอ.รมน. เพื่อมุ่งแสวงผลประโยชน์ส่วนตน จึงให้ทุกหน่วยช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นการกระทำผิดให้รีบดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที

Create Date :21 มกราคม 2560 Last Update :21 มกราคม 2560 10:53:22 น. Counter : 323 Pageviews. Comments :0