bloggang.com mainmenu search


ตม.ไม่ปรับต่างด้าวในพื้นที่น้ำท่วมเกินกำหนด ตม.ไม่ปรับต่างด้าวในพื้นที่น้ำท่วมเกินกำหนด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยกเว้นไม่เปรียบเทียบปรับคนต่างด้าว ประสบอุกภัยภาคใต้ ย้ำ เฉพาะคนที่ต้องการออกจากประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ม.ค. นี้ เท่านั้น

พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง ระบุ จากสถานการณ์อุกทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด อาจเป็นเหตุให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง ยกเว้นไม่ทำการเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อันเป็นเหตุให้อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต เฉพาะคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางกลับออกไปนอกราชการอาณาจักร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560  


Create Date :21 มกราคม 2560 Last Update :21 มกราคม 2560 10:32:36 น. Counter : 315 Pageviews. Comments :0