bloggang.com mainmenu search


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงจัดกิจกรรม 'ธอส.ร่วมใจส่งคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย'

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง จัดกิจกรรม "ธอส.ร่วมใจส่งคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย" ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ณ บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ด่านทับกวาง จังหวัดสระบุรี และด่านวังมะนาว จังหวัดราชบุรี จัดทำหุ่นตำรวจเป่าลม 8 ตัว สำหรับใช้เป็นสื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมนำน้ำดื่ม 100,000 ขวด และผ้าเย็น 20,000 ผืน แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่สัญจรบนทางหลวง 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งจะมีการใช้ทางหลวงเดินทางสัญจรไปยังสถานที่ท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับสมาชิกภายในครอบครัว ธอส. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถเติมเต็มความสุข ความรัก ความอบอุ่น ให้กับทุกชีวิต จึงได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงจัดกิจกรรม "ธอส.ร่วมใจส่งคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย" ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ณ บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ด่านทับกวาง จังหวัดสระบุรี และด่านวังมะนาว จังหวัดราชบุรี ซึ่งในวันนี้(29 ธันวาคม 2559) ธนาคารได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยมี พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ธอส. ได้จัดทำ หุ่นตำรวจเป่าลม ขนาดความสูง 2.5 เมตร จำนวน 8 ตัว สำหรับตั้งที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างจิตสำนึก และเพิ่มความตระหนักในด้านความปลอดภัยระหว่างการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ ธอส. ยังได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 100,000 ขวด และผ้าเย็น จำนวน 20,000 ผืน 

สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่สัญจรบนทางหลวงหรือผู้ที่ต้องการจอดพักผ่อนที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวง ลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และสามารถเดินทางต่อไปจนถึงบ้านหรือจุดหมายได้อย่างปลอดภัย "เพราะความสุขของทุกคนเริ่มต้นที่บ้าน ดังนั้น ธอส. จึงได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ โดยเฉพาะการได้กลับไปพบกับ  คนในครอบครัวที่บ้านของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยเติมความสุขและพลังใจให้เต็มเปี่ยม ก่อนเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในปี 2560 ต่อไป"นายฉัตรชัยกล่าว 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม "ธอส.ร่วมใจส่งคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย" ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 63 ปี ธอส. ได้ให้ความสำคัญกับการทำให้คนไทยมีบ้าน ตามพันธกิจของธนาคาร ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วกว่า 3 ล้านครอบครัว ควบคู่ไปกับการ  จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังให้ ธอส. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ธนาคาร

Create Date :29 ธันวาคม 2559 Last Update :29 ธันวาคม 2559 14:06:57 น. Counter : 1220 Pageviews. Comments :0