bloggang.com mainmenu search


ชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เนื่องในโอกาสครบ 100 วัน (สตมวาร) ชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เนื่องในโอกาสครบ 100 วัน (สตมวาร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วม ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบ 100 วัน (สตมวาร) ที่พระองค์เสด็จสวรรคต

ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับการทำบุญตักบาตร มีข้าราชการ ตำรวจ ทหารและประชาชน มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลประชาชนและชาวไทยภูเขา ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างงาน สร้างรายได้จากแนวทางพระราชดำริ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ จนทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านดังเช่นปัจจุบัน

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารครบ 100 วัน ที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลา 17.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร โดยพร้อมเพรียงกัน ข้าราชการ สวมชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ส่วนประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดสากลไว้ทุกข์

Create Date :21 มกราคม 2560 Last Update :21 มกราคม 2560 10:19:57 น. Counter : 458 Pageviews. Comments :0