bloggang.com mainmenu search


ชาติชายย้ำกรธ.ยึดกรอบเดิมทำกม.ลูก-รอบคอบ ชาติชายย้ำกรธ.ยึดกรอบเดิมทำกม.ลูก-รอบคอบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'ชาติชาย' ย้ำ กรธ. ยึดแนวทางเดิมทำกฏหมายลูกเสร็จตามกรอบ ลงรายละเอียดผู้ตรวจฯ แล้ว เตรียมส่งให้ สนช. ศึกษาไปพลางๆ ก่อน

 

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยกับสำนักข่าว INN  ว่า ขณะนี้ กรธ.ได้มีการพิจารณาหารือเกี่ยวกับเนื้อหาของ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) ว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน รอบแรกจบแล้ว ได้หลักการ และโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว และจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ในการทำงานให้มีความชัดเจน ไม่ทับซ้อน กับองค์กรตรวจสอบอื่นๆ ด้วย รวมถึงจะเปิดทางให้สามารถตรวจสอบเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนด้วย เช่น หยิบเรื่องที่เป็นข่าวที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีข้อขัดแย้งจากข้อกฏหมายมาพิจารณาเพื่อช่วยเหลือโดยไม่ต้องมีผู้ร้องก็ได้

ทั้งนี้ นายชาติชาย ยังกล่าวด้วยว่า กรธ.ยังคงยึดแนวทางการทำงานเดิม เพื่อมุ่งหวังให้กฏหมายลูกทุกฉบับเสร็จทันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ และในระหว่างรอรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้นี้ก็จะเร่งพิจารณากฏหมายลูกให้ได้มากที่สุด รับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ และส่งเนื้อหาให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาศึกษาไปพลางๆ ด้วย


Create Date :21 มกราคม 2560 Last Update :21 มกราคม 2560 10:09:44 น. Counter : 337 Pageviews. Comments :0